Biến tần IS7

Picture of  Biến tần LS SV0008IS7-4NO

Biến tần LS SV0008IS7-4NO

Công suất : 0.75kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

13.373.000 đ

Biến tần LS SV0008IS7-4NO

13.373.000 đ

Công suất : 0.75kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of  Biến tần LS SV0037IS7-4NO

Biến tần LS SV0037IS7-4NO

Công suất : 3.7kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

15.025.000 đ

Biến tần LS SV0037IS7-4NO

15.025.000 đ

Công suất : 3.7kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV0015IS7-4NO

Biến tần LS SV0015IS7-4NO

Công suất : 1.5kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

13.992.000 đ

Biến tần LS SV0015IS7-4NO

13.992.000 đ

Công suất : 1.5kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV0022IS7-4NO

Biến tần LS SV0022IS7-4NO

Công suất : 2.2kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

14.668.000 đ

Biến tần LS SV0022IS7-4NO

14.668.000 đ

Công suất : 2.2kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV0055IS7-4NO

Biến tần LS SV0055IS7-4NO

Công suất : 5.5kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

17.193.000 đ

Biến tần LS SV0055IS7-4NO

17.193.000 đ

Công suất : 5.5kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV0075IS7-4NO

Biến tần LS SV0075IS7-4NO

Công suất : 7.5kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

18.639.000 đ

Biến tần LS SV0075IS7-4NO

18.639.000 đ

Công suất : 7.5kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV0110IS7-4NO

Biến tần LS SV0110IS7-4NO

Công suất : 11kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

28.810.000 đ

Biến tần LS SV0110IS7-4NO

28.810.000 đ

Công suất : 11kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV0150IS7-4NO

Biến tần LS SV0150IS7-4NO

Công suất : 15kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

31.908.000 đ

Biến tần LS SV0150IS7-4NO

31.908.000 đ

Công suất : 15kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV015IS7-2NO

Biến tần LS SV015IS7-2NO

Công suất : 1.5kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

14.443.000 đ

Biến tần LS SV015IS7-2NO

14.443.000 đ

Công suất : 1.5kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV0185IS7-4NO

Biến tần LS SV0185IS7-4NO

Công suất : 18.5kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

39.446.000 đ

Biến tần LS SV0185IS7-4NO

39.446.000 đ

Công suất : 18.5kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV0220IS7-4NO

Biến tần LS SV0220IS7-4NO

Công suất : 22kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp SV0220IS7-4NO

Đặt mua

44.713.000 đ

Biến tần LS SV0220IS7-4NO

44.713.000 đ

Công suất : 22kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp SV0220IS7-4NO

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV022IS7-2NO

Biến tần LS SV022IS7-2NO

Công suất : 2.2kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

15.260.000 đ

Biến tần LS SV022IS7-2NO

15.260.000 đ

Công suất : 2.2kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV0300IS7-4NO

Biến tần LS SV0300IS7-4NO

Công suất : 30kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

66.811.000 đ

Biến tần LS SV0300IS7-4NO

66.811.000 đ

Công suất : 30kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV0370IS7-4NO

Biến tần LS SV0370IS7-4NO

Công suất : 37kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

72.542.000 đ

Biến tần LS SV0370IS7-4NO

72.542.000 đ

Công suất : 37kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV037IS7-2NO

Biến tần LS SV037IS7-2NO

Công suất : 3.7kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

15.805.000 đ

Biến tần LS SV037IS7-2NO

15.805.000 đ

Công suất : 3.7kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV0450IS7-4NO

Biến tần LS SV0450IS7-4NO

Công suất : 45kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

85.594.000 đ

Biến tần LS SV0450IS7-4NO

85.594.000 đ

Công suất : 45kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV0550IS7-4NO

Biến tần LS SV0550IS7-4NO

Công suất : 55kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

95.054.000 đ

Biến tần LS SV0550IS7-4NO

95.054.000 đ

Công suất : 55kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV055IS7-2NO

Biến tần LS SV055IS7-2NO

Công suất : 5.5kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

17.713.000 đ

Biến tần LS SV055IS7-2NO

17.713.000 đ

Công suất : 5.5kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV0750IS7-4NO

Biến tần LS SV0750IS7-4NO

Công suất : 75kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

112.763.000 đ

Biến tần LS SV0750IS7-4NO

112.763.000 đ

Công suất : 75kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV075IS7-2NO

Biến tần LS SV075IS7-2NO

Công suất : 7.5kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

19.566.000 đ

Biến tần LS SV075IS7-2NO

19.566.000 đ

Công suất : 7.5kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV0900IS7-4SOD

Biến tần LS SV0900IS7-4SOD

Công suất : 90kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

189.333.000 đ

Biến tần LS SV0900IS7-4SOD

189.333.000 đ

Công suất : 90kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV1100IS7-4SOD

Biến tần LS SV1100IS7-4SOD

Công suất : 110kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

200.905.000 đ

Biến tần LS SV1100IS7-4SOD

200.905.000 đ

Công suất : 110kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV110IS7-2NO

Biến tần LS SV110IS7-2NO

Công suất : 11kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

30.902.000 đ

Biến tần LS SV110IS7-2NO

30.902.000 đ

Công suất : 11kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV1320IS7-4SOD

Biến tần LS SV1320IS7-4SOD

Công suất : 132kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

222.687.000 đ

Biến tần LS SV1320IS7-4SOD

222.687.000 đ

Công suất : 132kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV150IS7-2NO

Biến tần LS SV150IS7-2NO

Công suất : 15kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

34.608.000 đ

Biến tần LS SV150IS7-2NO

34.608.000 đ

Công suất : 15kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV1600IS7-4SOD

Biến tần LS SV1600IS7-4SOD

Công suất : 160kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

286.917.000 đ

Biến tần LS SV1600IS7-4SOD

286.917.000 đ

Công suất : 160kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV185IS7-2NO

Biến tần LS SV185IS7-2NO

Công suất : 18.5kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

46.598.000 đ

Biến tần LS SV185IS7-2NO

46.598.000 đ

Công suất : 18.5kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV220IS7-2NO

Biến tần LS SV220IS7-2NO

Công suất : 22kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

52.811.000 đ

Biến tần LS SV220IS7-2NO

52.811.000 đ

Công suất : 22kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV300IS7-2SO

Biến tần LS SV300IS7-2SO

Công suất : 30kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

78.698.000 đ

Biến tần LS SV300IS7-2SO

78.698.000 đ

Công suất : 30kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV370IS7-2SO

Biến tần LS SV370IS7-2SO

Công suất : 37kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

91.833.000 đ

Biến tần LS SV370IS7-2SO

91.833.000 đ

Công suất : 37kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV450IS7-2SO

Biến tần LS SV450IS7-2SO

Công suất : 45kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

103.659.000 đ

Biến tần LS SV450IS7-2SO

103.659.000 đ

Công suất : 45kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV550IS7-2SO

Biến tần LS SV550IS7-2SO

Công suất : 55kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

137.395.000 đ

Biến tần LS SV550IS7-2SO

137.395.000 đ

Công suất : 55kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV750IS7-2SO

Biến tần LS SV750IS7-2SO

Công suất : 75kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua

152.546.000 đ

Biến tần LS SV750IS7-2SO

152.546.000 đ

Công suất : 75kW Ứng dụng : Tải trọng công nghiệp

Đặt mua