Biến tần Schneider

Biến tần Schneider Altivar 11 (  Tài Liệu )

Biến tần Schneider Altivar 12 (  Tài Liệu ) 

Biến tần Schneider Altivar 31 (  Tài Liệu )

Biến tần Schneider Altivar 312 (  Tài Liệu ) 

Biến tần Schneider Altivar 32 (  Tài Liệu ) 

Biến tần Schneider Altivar 61 (  Tài Liệu ) 

Biến tần Schneider Altivar 48 (  Tài Liệu ) 

Biến tần Schneider Altivar 71 (  Tài Liệu ) 

Biến tần Schneider Altivar 16 (  Tài Liệu )

Biến tần Schneider Altivar 212 (  Tài Liệu ) 

Biến tần Schneider Altivar 38 (  Tài Liệu ) 

Biến tần Schneider Altivar 58 (  Tài Liệu ) 

Picture of  Biến tần schneider  Altivar ATV31HU22N4A, 2.2 kW, 3 pha 380V

Biến tần schneider Altivar ATV31HU22N4A, 2.2 kW, 3 pha 380V

Mã hàng: ATV31HU22N4A [ Schneider ] Biến tần ATV 31 Công suất: 2.2 kW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Biến tần schneider Altivar A...

ĐT: 0912 189.197

Mã hàng: ATV31HU22N4A [ Schneider ] Biến tần ATV 31 Công suất: 2.2 kW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua
Picture of  Biến tần Schneider Altivar 71 -75 kW 3 pha 200...240VAC ATV71HD75M3X

Biến tần Schneider Altivar 71 -75 kW 3 pha 200...240VAC ATV71HD75M3X

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 75kW Ứng dụng: Thang máy, cần cẩu, các hệ thốn...

Đặt mua

224.589.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 71...

224.589.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 75kW Ứng dụng: Thang máy, cần cẩu, các hệ thốn...

Đặt mua
Picture of Biến tần Altivar 312, 1.5 kW, 3 pha 380V

Biến tần Altivar 312, 1.5 kW, 3 pha 380V

Tích hợp sẵn nút chỉnh tốc độ trên biến tần Ngõ vào analog: 4-20mA, 0-10V 6 ngõ vào digi...

Đặt mua

11.907.000 đ

Biến tần Altivar 312, 1.5 kW, ...

11.907.000 đ

Tích hợp sẵn nút chỉnh tốc độ trên biến tần Ngõ vào analog: 4-20mA, 0-10V 6 ngõ vào digi...

Đặt mua
Picture of Biến tần Altivar 312, 5.5 kW, 3 pha 380V

Biến tần Altivar 312, 5.5 kW, 3 pha 380V

Tích hợp sẵn nút chỉnh tốc độ trên biến tần Ngõ vào analog: 4-20mA, 0-10V 6 ngõ vào digi...

Đặt mua

22.169.000 đ

Biến tần Altivar 312, 5.5 kW, ...

22.169.000 đ

Tích hợp sẵn nút chỉnh tốc độ trên biến tần Ngõ vào analog: 4-20mA, 0-10V 6 ngõ vào digi...

Đặt mua
Picture of Biến tần Altivar 312, 7.5 kW, 3 pha 380V

Biến tần Altivar 312, 7.5 kW, 3 pha 380V

Tích hợp sẵn nút chỉnh tốc độ trên biến tần Ngõ vào analog: 4-20mA, 0-10V 6 ngõ vào digi...

Đặt mua

28.512.000 đ

Biến tần Altivar 312, 7.5 kW, ...

28.512.000 đ

Tích hợp sẵn nút chỉnh tốc độ trên biến tần Ngõ vào analog: 4-20mA, 0-10V 6 ngõ vào digi...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider  Altivar 312, 1.5 kW, 1 pha 220V

Biến tần Schneider Altivar 312, 1.5 kW, 1 pha 220V

Mã hàng: ATV312HU15M2 [ Schneider ] Biến tần ATV312. Công suất 1.5 kW Nguồn cung cấp: 1 ...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Biến tần Schneider Altivar 31...

ĐT: 0912 189.197

Mã hàng: ATV312HU15M2 [ Schneider ] Biến tần ATV312. Công suất 1.5 kW Nguồn cung cấp: 1 ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 312 - 0.37 kW 3 pha 200...240V ATV312H037M3

Biến tần Schneider Altivar 312 - 0.37 kW 3 pha 200...240V ATV312H037M3

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua

8.430.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 312...

8.430.000 đ

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 312 - 0.37 kW 3 pha 380...500V ATV312H037N4

Biến tần Schneider Altivar 312 - 0.37 kW 3 pha 380...500V ATV312H037N4

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua

9.654.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 312...

9.654.000 đ

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 312 - 0.55 kW 1 pha 200...240V ATV312H055M2

Biến tần Schneider Altivar 312 - 0.55 kW 1 pha 200...240V ATV312H055M2

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua

6.947.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 312...

6.947.000 đ

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 312 - 0.55 kW 3 pha 200...240V ATV312H055M3

Biến tần Schneider Altivar 312 - 0.55 kW 3 pha 200...240V ATV312H055M3

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua

8.483.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 312...

8.483.000 đ

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 312 - 0.55 kW 3 pha 380...500V ATV312H055N4

Biến tần Schneider Altivar 312 - 0.55 kW 3 pha 380...500V ATV312H055N4

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua

10.209.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 312...

10.209.000 đ

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 312 - 1.1 kW 3 pha 200...240V ATV312HU11M3

Biến tần Schneider Altivar 312 - 1.1 kW 3 pha 200...240V ATV312HU11M3

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua

13.116.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 312...

13.116.000 đ

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 312 - 1.1 kW 3 pha 380...500V ATV312HU11N4

Biến tần Schneider Altivar 312 - 1.1 kW 3 pha 380...500V ATV312HU11N4

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua

11.700.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 312...

11.700.000 đ

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 312 - 1.5 kW 1 pha 200...240V ATV312HU15M2

Biến tần Schneider Altivar 312 - 1.5 kW 1 pha 200...240V ATV312HU15M2

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua

14.562.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 312...

14.562.000 đ

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 312 - 1.5 kW 3 pha 200...240V ATV312HU15M3

Biến tần Schneider Altivar 312 - 1.5 kW 3 pha 200...240V ATV312HU15M3

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua

13.564.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 312...

13.564.000 đ

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 312 - 11 kW 3 pha 200...240V ATV312HD11M3

Biến tần Schneider Altivar 312 - 11 kW 3 pha 200...240V ATV312HD11M3

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua

51.290.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 312...

51.290.000 đ

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 312 - 15 kW 3 pha 200...240V ATV312HD15M3

Biến tần Schneider Altivar 312 - 15 kW 3 pha 200...240V ATV312HD15M3

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua

60.060.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 312...

60.060.000 đ

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 312 - 3 kW 3 pha 200...240V ATV312HU30M3

Biến tần Schneider Altivar 312 - 3 kW 3 pha 200...240V ATV312HU30M3

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua

17.351.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 312...

17.351.000 đ

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 312 - 4 kW 3 pha 200...240V ATV312HU40M3

Biến tần Schneider Altivar 312 - 4 kW 3 pha 200...240V ATV312HU40M3

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua

19.541.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 312...

19.541.000 đ

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 312 - 7.5 kW 3 pha 200...240V ATV312HU75M3

Biến tần Schneider Altivar 312 - 7.5 kW 3 pha 200...240V ATV312HU75M3

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua

41.897.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 312...

41.897.000 đ

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 312 - 7.5 kW 3 pha 380...500V ATV312HU75N4

Biến tần Schneider Altivar 312 - 7.5 kW 3 pha 380...500V ATV312HU75N4

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Schneider Altivar 312...

0 đ

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua