Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.

3M

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Đầu cáp co nguội trong nhà 3M QTII (K)4S-12-185-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 185mm2

3M QTII (K)4S-12-185-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng trong nhà
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi, màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
1.450.000 đ 1.232.500 đ

Đầu cáp co nguội trong nhà 3M QTII (M)4S-12-400-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 400mm2

3M QTII (M)4S-12-400-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng trong nhà
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi, màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
2.890.000 đ 2.456.500 đ

Đầu cáp co nguội trong nhà 3M QTII(K)4S-12 -150-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 150mm2

3M QTII(K)4S-12 -150-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng trong nhà
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi, màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
1.330.000 đ 1.130.500 đ

Đầu cáp co nguội trong nhà 3M QTII(L)4S-12 -240-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 240mm2

3M QTII(L)4S-12 -240-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng trong nhà
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi, màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
1.730.000 đ 1.470.500 đ

Đầu cáp co nguội trong nhà 3M QTII(L)4S-12 -300-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 300mm2

3M QTII(L)4S-12 -300-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng trong nhà
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi, màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
1.850.000 đ 1.572.500 đ

Đầu cáp co nguội trong nhà QTII(M)4S-12 -500-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 500mm2

3M QTII(M)4S-12 -500-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng trong nhà
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi, màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
3.060.000 đ 2.601.000 đ

Đầu cáp co nguội trong nhà QTII(M)4S-12 -630-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 630mm2

3M QTII(M)4S-12 -630-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng trong nhà
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi, màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái,...
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
3.180.000 đ 2.703.000 đ

Hộp nối cáp trung thế 3 pha 3M 5B-3Cx120-Cu 24kV quấn băng đổ nhựa Resin

3M 5B-3Cx120-Cu
• Mỗi một bộ hộp nối cáp 3M 5B-3Cx120-Cu bao gồm đầy đủ các thành phần căn bản và các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh một nối cáp (Không bao gồm súng bơm nhựa Resin).
• Dùng cho cáp 3 pha cách điện XLPE/EPR có băng đồng
• Tiết diện lõi cáp 3x120mm2
7.580.000 đ 6.443.000 đ

Hộp nối cáp trung thế 3 pha 3M 5B-3Cx150-Cu 24kV quấn băng đổ nhựa Resin

3M 5B-3Cx150-Cu
• Mỗi một bộ hộp nối cáp 3M 5B-3Cx150-Cu bao gồm đầy đủ các thành phần căn bản và các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh một nối cáp (Không bao gồm súng bơm nhựa Resin).
• Dùng cho cáp 3 pha cách điện XLPE/EPR có băng đồng
• Tiết diện lõi cáp 3x150mm2
7.890.000 đ 6.706.500 đ

Hộp nối cáp trung thế 3 pha 3M 5B-3Cx185-Cu 24kV quấn băng đổ nhựa Resin

3M 5B-3Cx185-Cu
• Mỗi một bộ hộp nối cáp 3M 5B-3Cx185-Cu bao gồm đầy đủ các thành phần căn bản và các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh một nối cáp (Không bao gồm súng bơm nhựa Resin).
• Dùng cho cáp 3 pha cách điện XLPE/EPR có băng đồng
• Tiết diện lõi cáp 3x185mm2
8.110.000 đ 6.893.500 đ

Hộp nối cáp trung thế 3 pha 3M 5B-3Cx240-Cu 24kV quấn băng đổ nhựa Resin

3M 5B-3Cx240-Cu
• Mỗi một bộ hộp nối cáp 3M 5B-3Cx240-Cu bao gồm đầy đủ các thành phần căn bản và các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh một nối cáp (Không bao gồm súng bơm nhựa Resin).
• Dùng cho cáp 3 pha cách điện XLPE/EPR có băng đồng
• Tiết diện lõi cáp 3x240mm2
9.700.000 đ 8.245.000 đ

Hộp nối cáp trung thế 3 pha 3M 5B-3Cx300-Cu 24kV quấn băng đổ nhựa Resin

3M 5B-3Cx300-Cu
• Mỗi một bộ hộp nối cáp 3M 5B-3Cx300-Cu bao gồm đầy đủ các thành phần căn bản và các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh một nối cáp (Không bao gồm súng bơm nhựa Resin).
• Dùng cho cáp 3 pha cách điện XLPE/EPR có băng đồng
• Tiết diện lõi cáp 3x300mm2
10.500.000 đ 8.925.000 đ

Hộp nối cáp trung thế 3 pha 3M 5B-3Cx400-Cu 24kV quấn băng đổ nhựa Resin

3M 5B-3Cx400-Cu
• Mỗi một bộ hộp nối cáp 3M 5B-3Cx400-Cu bao gồm đầy đủ các thành phần căn bản và các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh một nối cáp (Không bao gồm súng bơm nhựa Resin).
• Dùng cho cáp 3 pha cách điện XLPE/EPR có băng đồng
• Tiết diện lõi cáp 3x400mm2
11.260.000 đ 9.571.000 đ

Hộp nối cáp trung thế 3 pha 3M 5B-3Cx50-Cu 24kV quấn băng đổ nhựa Resin

3M 5B-3Cx50-Cu
• Mỗi một bộ hộp nối cáp 3M 5B-3Cx50-Cu bao gồm đầy đủ các thành phần căn bản và các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh một nối cáp (Không bao gồm súng bơm nhựa Resin).
• Dùng cho cáp 3 pha cách điện XLPE/EPR có băng đồng
• Tiết diện lõi cáp 3x50mm2
6.700.000 đ 5.695.000 đ

Hộp nối cáp trung thế 3 pha 3M 5B-3Cx70-Cu 24kV quấn băng đổ nhựa Resin

3M 5B-3Cx70-Cu
• Mỗi một bộ hộp nối cáp 3M 5B-3Cx70-Cu bao gồm đầy đủ các thành phần căn bản và các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh một nối cáp (Không bao gồm súng bơm nhựa Resin).
• Dùng cho cáp 3 pha cách điện XLPE/EPR có băng đồng
• Tiết diện lõi cáp 3x70mm2
6.900.000 đ 5.865.000 đ

Hộp nối cáp trung thế 3 pha 3M 5B-3Cx95-Cu 24kV quấn băng đổ nhựa Resin

3M 5B-3Cx95-Cu
• Mỗi một bộ hộp nối cáp 3M 5B-3Cx95-Cu bao gồm đầy đủ các thành phần căn bản và các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh một nối cáp (Không bao gồm súng bơm nhựa Resin).
• Dùng cho cáp 3 pha cách điện XLPE/EPR có băng đồng
• Tiết diện lõi cáp 3x95mm2
7.380.000 đ 6.273.000 đ

Hộp nối cáp trung thế 3 pha 3M 6B-3Cx120-Cu 35kV quấn băng đổ nhựa Resin

3M 6B-3Cx120-Cu
• Mỗi một bộ hộp nối cáp 3M 6B-3Cx120-Cu bao gồm đầy đủ các thành phần căn bản và các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh một nối cáp (Không bao gồm súng bơm nhựa Resin).
• Dùng cho cáp 3 pha cách điện XLPE/EPR có băng đồng
• Tiết diện lõi cáp 3x120mm2
10.900.000 đ 9.265.000 đ

Hộp nối cáp trung thế 3 pha 3M 6B-3Cx150-Cu 35kV quấn băng đổ nhựa Resin

3M 6B-3Cx150-Cu
• Mỗi một bộ hộp nối cáp 3M 6B-3Cx150-Cu bao gồm đầy đủ các thành phần căn bản và các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh một nối cáp (Không bao gồm súng bơm nhựa Resin).
• Dùng cho cáp 3 pha cách điện XLPE/EPR có băng đồng
• Tiết diện lõi cáp 3x150mm2
11.280.000 đ 9.588.000 đ

Hộp nối cáp trung thế 3 pha 3M 6B-3Cx185-Cu 35kV quấn băng đổ nhựa Resin

3M 6B-3Cx185-Cu
• Mỗi một bộ hộp nối cáp 3M 6B-3Cx185-Cu bao gồm đầy đủ các thành phần căn bản và các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh một nối cáp (Không bao gồm súng bơm nhựa Resin).
• Dùng cho cáp 3 pha cách điện XLPE/EPR có băng đồng
• Tiết diện lõi cáp 3x185mm2
12.970.000 đ 11.024.500 đ

Hộp nối cáp trung thế 3 pha 3M 6B-3Cx240-Cu 35kV quấn băng đổ nhựa Resin

3M 6B-3Cx240-Cu
• Mỗi một bộ hộp nối cáp 3M 6B-3Cx240-Cu bao gồm đầy đủ các thành phần căn bản và các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh một nối cáp (Không bao gồm súng bơm nhựa Resin).
• Dùng cho cáp 3 pha cách điện XLPE/EPR có băng đồng
• Tiết diện lõi cáp 3x240mm2
12.240.000 đ 14.400.000 đ

Hộp nối cáp trung thế 3 pha 3M 6B-3Cx300-Cu 35kV quấn băng đổ nhựa Resin

3M 6B-3Cx300-Cu
• Mỗi một bộ hộp nối cáp 3M 6B-3Cx300-Cu bao gồm đầy đủ các thành phần căn bản và các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh một nối cáp (Không bao gồm súng bơm nhựa Resin).
• Dùng cho cáp 3 pha cách điện XLPE/EPR có băng đồng
• Tiết diện lõi cáp 3x300mm2
14.780.000 đ 12.563.000 đ

Hộp nối cáp trung thế 3 pha 3M 6B-3Cx400-Cu 35kV quấn băng đổ nhựa Resin

3M 6B-3Cx400-Cu
• Mỗi một bộ hộp nối cáp 3M 6B-3Cx400-Cu bao gồm đầy đủ các thành phần căn bản và các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh một nối cáp (Không bao gồm súng bơm nhựa Resin).
• Dùng cho cáp 3 pha cách điện XLPE/EPR có băng đồng
• Tiết diện lõi cáp 3x400mm2
15.370.000 đ 13.064.500 đ

Hộp nối cáp trung thế 3 pha 3M 6B-3Cx500-Cu 35kV quấn băng đổ nhựa Resin

3M 6B-3Cx500-Cu
• Mỗi một bộ hộp nối cáp 3M 6B-3Cx500-Cu bao gồm đầy đủ các thành phần căn bản và các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh một nối cáp (Không bao gồm súng bơm nhựa Resin).
• Dùng cho cáp 3 pha cách điện XLPE/EPR có băng đồng
• Tiết diện lõi cáp 3x500mm2
17.100.000 đ 14.535.000 đ

Hộp nối cáp trung thế 3 pha 3M 6B-3Cx50-Cu 35kV quấn băng đổ nhựa Resin

3M 6B-3Cx50-Cu
• Mỗi một bộ hộp nối cáp 3M 6B-3Cx50-Cu bao gồm đầy đủ các thành phần căn bản và các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh một nối cáp (Không bao gồm súng bơm nhựa Resin).
• Dùng cho cáp 3 pha cách điện XLPE/EPR có băng đồng
• Tiết diện lõi cáp 3x50mm2
9.000.000 đ 7.650.000 đ

Hộp nối cáp trung thế 3 pha 3M 6B-3Cx70-Cu 35kV quấn băng đổ nhựa Resin

3M 6B-3Cx70-Cu
• Mỗi một bộ hộp nối cáp 3M 6B-3Cx70-Cu bao gồm đầy đủ các thành phần căn bản và các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh một nối cáp (Không bao gồm súng bơm nhựa Resin).
• Dùng cho cáp 3 pha cách điện XLPE/EPR có băng đồng
• Tiết diện lõi cáp 3x70mm2
9.400.000 đ 7.990.000 đ

Hộp nối cáp trung thế 3 pha 3M 6B-3Cx95-Cu 35kV quấn băng đổ nhựa Resin

3M 6B-3Cx95-Cu
• Mỗi một bộ hộp nối cáp 3M 6B-3Cx95-Cu bao gồm đầy đủ các thành phần căn bản và các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh một nối cáp (Không bao gồm súng bơm nhựa Resin).
• Dùng cho cáp 3 pha cách điện XLPE/EPR có băng đồng
• Tiết diện lõi cáp 3x95mm2
10.380.000 đ 8.823.000 đ

Hộp nối cáp trung thế co nguội 3M QSE-92AF-600 Series cho điện áp 10kV và 15kV

3M QSE-92AF-600 Series
Mỗi bộ cáp hộp nối cáp bao gồm đây đủ các thành phần căn bản và các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh một nối cáp.
100 đ

Hộp nối cáp trung thế co nguội 3M QSE-93AF-600 Series cho điện áp 24kV

3M QSE-93AF-600 Series
Mỗi bộ cáp hộp nối cáp bao gồm đây đủ các thành phần căn bản và các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh một nối cáp.
100 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (J) 6S-12-50-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 50mm2

3M QTII (J) 6S-12-50-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
1.280.000 đ 1.088.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (J)6S-32-50-Cu(Al) 3 pha có giáp thép 50mm2

3M QTII (J)6S-32-50-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 3 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
4.740.000 đ 4.029.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (K) 6S-12-120-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 120mm2

3M QTII (K) 6S-122-120-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
1.620.000 đ 1.377.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (K) 6S-12-150-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 150mm2

3M QTII (K) 6S-12-150-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
1.620.000 đ 1.377.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (K) 6S-12-185-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 185mm2

3M QTII (K) 6S-12-185-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
1.730.000 đ 1.470.500 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (K) 6S-12-70-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 70mm2

3M QTII (K) 6S-12-70-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
1.460.000 đ 1.241.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (K) 6S-12-95-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 95mm2

3M QTII (K) 6S-12-95-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
1.460.000 đ 1.241.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (K)6S-32-185-Cu(Al) 3 pha có giáp thép 185mm2

3M QTII (K)6S-32-185-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 3 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn...
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
6.060.000 đ 5.151.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (L) 6S-12-300-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 300mm2

3M QTII (L) 6S-12-300-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
2.310.000 đ 1.963.500 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (M) 6S-12-400-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 400mm2

3M QTII (M) 6S-12-400-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
3.410.000 đ 2.898.500 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (M) 6S-12-500-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 500mm2

3M QTII (M) 6S-12-500-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
3.520.000 đ 2.992.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (M) 6S-12-630-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 630mm2

3M QTII (M) 6S-12-630-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
3.700.000 đ 3.145.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(J) 6S-12-35-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 35mm2

3M QTII(J) 6S-12-35-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
1.280.000 đ 1.088.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(J)6S-32 -35-Cu(Al) 3 pha có giáp thép 35mm2

3M QTII(J)6S-32 -35-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 3 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
4.740.000 đ 4.029.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(K)6S-32-120-Cu(Al) 3 pha có giáp thép 120mm2

3M QTII(K)6S-32-120-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 3 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn...
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
5.780.000 đ 4.913.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(K)6S-32-150-Cu(Al) 3 pha có giáp thép 150mm2

3M QTII(K)6S-32-150-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 3 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn...
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
5.950.000 đ 5.057.500 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(K)6S-32-70-Cu(Al) 3 pha có giáp thép 70mm2

3M QTII(K)6S-32-70-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 3 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn...
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
5.140.000 đ 4.369.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(K)6S-32-95-Cu(Al) 3 pha có giáp thép 95mm2

3M QTII(K)6S-32-95-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 3 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn...
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
5.260.000 đ 4.471.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(L) 6S-12 -240-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 240mm2

3M QTII(L) 6S-12 -240-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
2.190.000 đ 1.861.500 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(L)6S-32-240-Cu(Al) 3 pha có giáp thép 240mm2

3M QTII(L)6S-32-240-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 3 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn...
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
6.470.000 đ 5.499.500 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(L)6S-32-300-Cu(Al) 3 pha có giáp thép 300mm2

3M QTII(L)6S-32-300-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 3 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn...
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
7.110.000 đ 6.043.500 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(M)6S-32 -400-Cu(Al) 3 pha có giáp thép 400mm2

3M QTII(M)6S-32 -400-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 3 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn...
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
8.950.000 đ 7.607.500 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(M)6S-32 -500-Cu(Al) 3 pha có giáp thép 500mm2

3M QTII(M)6S-32 -500-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 3 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn...
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
9.190.000 đ 7.811.500 đ

Đầu cáp 3M Elbow - 400A / 36kV dùng cho tủ RMU

3M 94-EE605-4
Đầu cáp Elbow 36kV 3M làm bằng chất liệu cao su cách điện EPDM được dùng để đấu nối cáp ngầm 36kV vào tủ trung thế RMU, áp dụng cho tủ trung thế RMU ABB, tủ RMU Schneider, tủ RMU Siemens,... điện áp đến 36kV.
100 đ