ACB - Máy cắt không khí

Máy cắt không khí

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs
Lọc theo thuộc tính
  • Service breaking capacity (%Icu), Ics

Máy Cắt ACB 4 cực 1250A HNW3-1600/4P-1250A

HNW3-1600/4P-1250A
Dòng cắt định mức (KA): 65 Loại: 4 Pha Xuất xứ: India
44.917.105 đ

Máy Cắt ACB Draw out 4 cực 800A HNW3-1600/4P-800A

HNW3-1600/4P-800A
Dòng cắt định mức (KA): 65 Loại: 4 Pha Xuất xứ: India
48.595.661 đ

Máy Cắt ACB Draw out HNW3-1600/3P-1000A

HNW3-1600/3P-1000A
Dòng cắt định mức (KA): 65 Loại: 3 Pha Xuất xứ: India
37.947.209 đ

Máy Cắt ACB Draw out HNW3-1600/3P-1250A

HNW3-1600/3P-1250A
Dòng cắt định mức (KA): 65 Loại: 3 Pha Xuất xứ: India
39.496.075 đ

Máy Cắt ACB Draw out HNW3-1600/3P-1600A

HNW3-1600/3P-1600A
Dòng cắt định mức (KA): 65 Loại: 3 Pha Xuất xứ: India
43.755.456 đ

Máy Cắt ACB Draw out HNW3-1600/3P-630A

HNW3-1600/3P-630A
Dòng cắt định mức (KA): 65 Loại: 3 Pha Xuất xứ: India
33.610.386 đ

Máy Cắt ACB Draw out HNW3-1600/3P-800A

HNW3-1600/3P-800A
Dòng cắt định mức (KA): 65 Loại: 3 Pha Xuất xứ: India
36.398.344 đ

1SDA057104R1 Máy cắt không khí ACB 3P - ABB - E6V

1SDA057104R1
Máy cắt không khí ACB 3P - ABB Khả năng cắt:150KA Dòng định mức: 5000A Đáp ứng tiêu chuẩn: IEC 60947-2 Mã đặt hàng: 1SDA057104R1
73.782.000 đ

1SDA057136R1 Máy cắt không khí ACB 3P - ABB - E6V

1SDA057136R1
Máy cắt không khí ACB 3P - ABB Khả năng cắt:150KA Dòng định mức:6300A Đáp ứng tiêu chuẩn: IEC 60947-2 Mã đặt hàng: 1SDA057136R1
900.579.000 đ

ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3H 1SDA059765R1

1SDA059765R1
ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
48.746.000 đ

ACB 3P 1250A 100kA ABB type E3H

1SDA056368R1
ACB - E3HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
100 đ

ACB 3P 1250A 130kA ABB type E2L 1SDA059667R1

1SDA059667R1
ACB - E2L LoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:130kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
22.190.000 đ

ACB 3P 2000A 100kA ABB type E3H

1SDA056432R1
ACB - E3HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
100 đ

ACB 3P 2500A 100kA ABB type E3H

1SDA059669R1
ACB - E3HLoạI di động FP: Phần cố động Số cực: 3 Dòng định mức:2500A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
27.036.000 đ

ACB 3P 3200A 150kA ABB type E6V

1SDA057040R1
ACB - E6VLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:3200A Dòng ngắn mạch:150kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
100 đ

ACB 3P 4000A 100kA ABB type E4H

1SDA056464R1
ACB - E4HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:4000A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
100 đ

ACB 3P 4000A 150kA ABB type E6V

1SDA057072R1
ACB - E6VLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:4000A Dòng ngắn mạch:150kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
100 đ

ACB 3P 5000A 150kA ABB type E6V

1SDA057104R1
ACB - E6VLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:5000A Dòng ngắn mạch:150kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
100 đ

ACB 3P 6300A 100kA ABB type E6H

1SDA059671R1
ACB - E6HLoạI di động FP: Phần cố động Số cực: 3 Dòng định mức:6300A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
100 đ

ACB 3P 6300A 100kA ABB type E6H 1SDA059671R1

1SDA059671R1
ACB - E6HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:6300A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
88.679.000 đ

ACB 3P 6300A 150kA ABB type E6V

1SDA057136R1
ACB - E6VLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:6300A Dòng ngắn mạch:150kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
100 đ

ACB 3P 6300A 150kA ABB type E6V 1SDA059671R1

1SDA059671R1
ACB - E6V LoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:6300A Dòng ngắn mạch:150kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
88.679.000 đ

ACB 3P 800A 100kA ABB type E3H 1SDA059765R1

1SDA059765R1
ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:800A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
48.746.000 đ

ACB 4P 1000A 42kA ABB 1SDA059762R1

1SDA059762R1
ACB - E1SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:4 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:42kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
19.141.000 đ

ACB 4P 1000A 50kA ABB type E1N

1SDA059762R1
ACB - E1NLoạI di động FP: Phần cố động Số cực: 4 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:50kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
19.141.000 đ

ACB 4P 1000A 75kA ABB type E3S

1SDA059387R1
ACB - E3S LoạI cố định Số cực: 4 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
100 đ

ACB 4P 1250A 100kA ABB type E3H 1SDA059765R1

1SDA059765R1
ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:4 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
48.746.000 đ

ACB 4P 1250A 130kA ABB type E2L 1SDA059763R1

1SDA059763R1
ACB - E2L LoạI di động MP: Phần di động Số cực:4 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:130kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
22.190.000 đ

ACB 4P 1250A 65kA ABB type E2N

1SDA055784R1
ACB - E2NLoạI di động MP: Phần di động Số cực:4 Dòng định mức:125 0A Dòng ngắn mạch:65kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
100 đ

ACB 4P 1600A 100kA ABB type E3H

1SDA056408R1
ACB - E3HLoạI cố định Số cực: 4 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
100 đ

ACB 4P 1600A 50kA ABB type E1N

1SDA055784R1
ACB - E1NLoạI di động FP: Phần cố động Số cực: 4 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:50kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-
100 đ

ACB 4P 2000A 100kA ABB type E3H

1SDA056440R1
ACB - E3HLoạI cố định Số cực: 4 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
100 đ

ACB 4P 2000A 130kA ABB type E3L 1SDA059765R1

1SDA059765R1
ACB - E3L LoạI di động MP: Phần di động Số cực:4 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch:130kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
48.746.000 đ

ACB 4P 2000A 75kA ABB type E3S

1SDA059765R1
ACB - E3SLoạI di động FP: Phần cố động Số cực: 4 Dòng định mức2000A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
48.746.000 đ

ACB 4P 2500A 100kA ABB type E3H

1SDA056472R1
ACB - E3HLoạI cố định Số cực: 4 Dòng định mức:2500A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
100 đ

ACB 4P 3200A 150kA ABB type E6V

1SDA057048R1
ACB - E6VLoạI cố định Số cực: 4 Dòng định mức:3200A Dòng ngắn mạch:150kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
100 đ

ACB 4P 3200A 75kA ABB type E3S

1SDA056296R1
ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:4 Dòng định mức:3200A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
100 đ

ACB 4P 4000A 150kA ABB type E6V

1SDA057080R1
ACB - E6VLoạI cố định Số cực: 4 Dòng định mức:4000A Dòng ngắn mạch:150kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
100 đ

ACB 4P 4000A 75kA ABB type E3S

1SDA056808R1
ACB - E4SLoạI di động FP: Phần cố động Số cực: 4 Dòng định mức4000A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
295.277.000 đ

ACB 4P 6300A 100kA ABB type E6H 1SDA059768R1

1SDA059768R1
ACB - E6HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:4 Dòng định mức:6300A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
100 đ

ACB 4P 6300A 150kA ABB type E6V

1SDA057144R1
ACB - E6VLoạI cố định Số cực: 4 Dòng định mức:6300A Dòng ngắn mạch:150kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
100 đ

ACB 4P 800A 42kA ABB type E1B

1SDA056800R1
ACB - E1SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:4 Dòng định mức:800A Dòng ngắn mạch:42kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
65.311.000 đ

ACB Hitachi AKN-06D 3P 630A 65kA

AKN-06D 3P
SKU: AKN-06D 3P 630A | Dòng điện định mức: 630A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 3P | Tần số: 50 / 60 Hz
59.600.000 đ 50.660.000 đ

ACB Hitachi AKN-06D 4P 630A 65kA

AKN-06D 4P
SKU: AKN-06D 4P 630A | Dòng điện định mức: 630A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 4P | Tần số: 50 / 60 Hz
59.600.000 đ 50.660.000 đ

ACB Hitachi AKN-08D 3P 800A 65kA

AKN-08D 3P
SKU: AKN-08D 3P 800A | Dòng điện định mức: 800A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 3P | Tần số: 50 / 60 Hz
56.000.000 đ 47.600.000 đ

ACB Hitachi AKN-08D 4P 800A 65kA

AKN-08D 4P
SKU: AKN-08D 4P 800A | Dòng điện định mức: 800A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 4P | Tần số: 50 / 60 Hz
56.000.000 đ 47.600.000 đ

ACB Hitachi AKN-10D 3P 1000A 65kA

AKN-10D 3P
SKU: AKN-10D 3P 1000A | Dòng điện định mức: 1000A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 3P | Tần số: 50 / 60 Hz
100 đ

ACB Hitachi AKN-10D 4P 1000A 65kA

AKN-10D 4P
SKU: AKN-10D 4P 1000A | Dòng điện định mức: 1000A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 4P | Tần số: 50 / 60 Hz
100 đ

ACB Hitachi AKN-13D 3P 1250A 65kA

AKN-13D 3P
SKU: AKN-13D 3P 1250A | Dòng điện định mức: 1250A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 3P | Tần số: 50 / 60 Hz
100 đ

ACB Hitachi AKN-13D 4P 1250A 65kA

AKN-13D 4P
SKU: AKN-13D 4P 1250A | Dòng điện định mức: 1250A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 4P | Tần số: 50 / 60 Hz
100 đ

ACB Hitachi AKN-16D 3P 1600A 65kA

AKN-16D 3P
SKU: AKN-16D 3P 1600A | Dòng điện định mức: 1600A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 3P | Tần số: 50 / 60 Hz
74.000.000 đ 62.900.000 đ

ACB Hitachi AKN-16D 4P 1600A 65kA

AKN-16D 4P
SKU: AKN-16D 4P 1600A | Dòng điện định mức: 1600A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 4P | Tần số: 50 / 60 Hz
74.000.000 đ 62.900.000 đ

ACB Hitachi AKS-20E 3P 2000A 85kA

AKS-20E 3P
SKU: AKS-20E 3P 2000A | Dòng điện định mức: 2000A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 3P | Tần số: 50 / 60 Hz
84.000.000 đ 71.400.000 đ

ACB Hitachi AKS-20E 4P 2000A 85kA

AKS-20E 4P
SKU: AKS-20E 4P 2000A | Dòng điện định mức: 2000A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 4P | Tần số: 50 / 60 Hz
84.000.000 đ 71.400.000 đ

ACB Hitachi AKS-25E 3P 2500A 85kA

AKS-25E 3P
SKU: AKS-25E 3P 2500A | Dòng điện định mức: 2500A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 3P | Tần số: 50 / 60 Hz
98.200.000 đ 83.470.000 đ

ACB Hitachi AKS-25E 4P 2500A 85kA

AKS-25E 4P
SKU: AKS-25E 4P 2500A | Dòng điện định mức: 2500A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 4P | Tần số: 50 / 60 Hz
98.200.000 đ 83.470.000 đ

ACB Hitachi AKS-32E 3P 3200A 85kA

AKS-32E 3P
SKU: AKS-32E 3P 3200A | Dòng điện định mức: 3200A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 3P | Tần số: 50 / 60 Hz
117.600.000 đ 99.960.000 đ

ACB Hitachi AKS-32E 4P 3200A 85kA

AKS-32E 4P
SKU: AKS-32E 4P 3200A | Dòng điện định mức: 3200A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 4P | Tần số: 50 / 60 Hz
117.600.000 đ 99.960.000 đ

ACB Hitachi AKS-40E 3P 4000A 85kA

AKS-40E 3P
SKU: AKS-40E 3P 4000A | Dòng điện định mức: 4000A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 3P | Tần số: 50 / 60 Hz
152.000.000 đ 129.200.000 đ

ACB Hitachi AKS-40E 4P 4000A 85kA

AKS-40E 4P
SKU: AKS-40E 4P 4000A | Dòng điện định mức: 4000A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 4P | Tần số: 50 / 60 Hz
152.000.000 đ 129.200.000 đ