Products tagged with 'Encoder'

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Encoder Autonics E40H8-[ ]-2-T-5 24

E40H8-[ ]-2-T-5, 24
100 đ

Bộ mã hóa Autonics E100H35-10000-3-V-24

E100H35-10000-3-V-24
8.231.000 đ 5.160.800 đ

Bộ mã hóa Autonics E100H35-1024-3-V-24

E100H35-1024-3-V-24
7.351.000 đ 4.609.100 đ

Bộ mã hóa Autonics E40HB12 1800 xung/vòng 5VDC

E40HB12-1800-3-N-5
3.383.000 đ 2.121.100 đ

Bộ mã hóa Autonics E40HB12 300 xung/vòng 5VDC

E40HB12-300-3-T-5
2.943.000 đ 1.845.300 đ

Bộ mã hóa Autonics E40HB12 300 xung/vòng 5VDC

E40HB12-300-3-N-5
2.943.000 đ 1.845.300 đ

Bộ mã hóa Autonics E40HB12 300 xung/vòng 5VDC

E40HB12-300-3-V-5
2.943.000 đ 1.845.300 đ

Bộ mã hóa Autonics E40HB12 300 xung/vòng 5VDC

E40HB12-300-6-L-5
3.383.000 đ 2.121.100 đ

Bộ mã hóa Autonics E40HB12 3600 xung/vòng 5VDC

E40HB12-3600-3-N-5
3.590.000 đ 2.250.900 đ

Bộ mã hóa Autonics E40HB12 3600 xung/vòng 5VDC

E40HB12-3600-6-L-5
4.030.000 đ 2.526.800 đ

Bộ mã hóa Autonics E40HB8 1800 xung/vòng 5VDC

E40HB8-1800-3-N-5
3.090.000 đ 1.937.400 đ

Bộ mã hóa Autonics E40HB8 1800 xung/vòng 5VDC

E40HB8-1800-6-L-5
3.529.000 đ 2.212.700 đ

Bộ mã hóa Autonics E40HB8 1800 xung/vòng 5VDC

E40HB8-1800-3-V-5
3.090.000 đ 1.937.400 đ

Bộ mã hóa Autonics E40HB8 300 xung/vòng 5VDC

E40HB8-300-6-L-5
3.090.000 đ 1.937.400 đ

Bộ mã hóa Autonics E40HB8 3600 xung/vòng 5VDC

E40HB8-3600-3-V-5
3.297.000 đ 2.067.200 đ

Bộ mã hóa Autonics E40HB8 3600 xung/vòng 5VDC

E40HB8-3600-3-N-5
3.297.000 đ 2.067.200 đ

Bộ mã hóa Autonics E40HB8 3600 xung/vòng 5VDC

E40HB8-3600-6-L-5
3.737.000 đ 2.343.100 đ

Bộ mã hóa Autonics E40HB8 3600 xung/vòng 5VDC

E40HB8-3600-3-T-5
3.297.000 đ 2.067.200 đ

Bộ mã hóa Autonics E40S 300 xung/vòng 5 VDC

E40S6-300-3-N-5
2.204.000 đ 1.381.900 đ

Bộ mã hóa Autonics E40S 360 xung/vòng 24 VDC

E40S6-360-3-T-24
2.650.000 đ 1.661.600 đ

Bộ mã hóa Autonics E40S 3600 xung/vòng 5 VDC

E40S8-3600-6-L-5
3.590.000 đ 2.250.900 đ

Bộ mã hóa Autonics E40S 3600 xung/vòng 5 VDC

E40S8-3600-3-V-5
3.145.000 đ 1.971.900 đ

Bộ mã hóa Autonics E40S 5000 xung/vòng 5 VDC

E40S8-5000-3-V-5
3.499.000 đ 2.193.900 đ

Bộ mã hóa Autonics E40S6 1000 xung/vòng 24 VDC

E40S6-1000-3-N-24
2.650.000 đ 1.661.600 đ

Bộ mã hóa Autonics E40S8-1800-3-T-5 1800 xung/vòng 5 VDC

E40S8-1800-3-T-5
2.943.000 đ 1.845.300 đ

Bộ mã hóa Autonics E40S8-300-3-N-5 300 xung/vòng 5 VDC

E40S8-300-3-N-5
2.503.000 đ 1.569.400 đ

Bộ mã hóa Autonics E40S8-300-3-T-5 300 xung/vòng 5 VDC

E40S8-300-3-T-5
2.503.000 đ 1.569.400 đ

Bộ mã hóa Autonics E40S8-3600-3-N-5 3600 xung/vòng 5 VDC

E40S8-3600-3-N-5
3.145.000 đ 1.971.900 đ

Bộ mã hóa Autonics E40S8-3600-3-T-5 3600 xung/vòng 5 VDC

E40S8-3600-3-T-5
3.145.000 đ 1.971.900 đ

Bộ mã hóa Autonics E40S8-5000-3-N-5 5000 xung/vòng 5 VDC

E40S8-5000-3-N-5
3.499.000 đ 2.193.900 đ

Bộ mã hóa Autonics E40S8-5000-3-T-5 5000 xung/vòng 5 VDC

E40S8-5000-3-T-5
3.499.000 đ 2.193.900 đ

Bộ mã hóa Autonics E40S8-5000-6-L-5 5000 xung/vòng 5 VDC

E40S8-5000-6-L-5
3.938.000 đ 2.469.100 đ

Bộ mã hóa Autonics E60H20-5000-3-N-24

E60H20-5000-3-N-24
4.995.000 đ 3.131.900 đ

Bộ mã hóa Autonics E60H20-5000-3-N-24-C

E60H20-5000-3-N-24-C
5.141.000 đ 3.223.400 đ