RCCB, RCBO, RCD

Cầu dao chống dòng rò & Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò

Picture of RCBO Siemens 5SU9356-1KK06

RCBO Siemens 5SU9356-1KK06

Loại:1P+N, Dòng điện định mức:6A, Độ nhạy : 30mA Tiêu chuẩn: IEC 61009 / GB 16917 Sử...

Đặt mua

0 đ

RCBO Siemens 5SU9356-1KK06

0 đ

Loại:1P+N, Dòng điện định mức:6A, Độ nhạy : 30mA Tiêu chuẩn: IEC 61009 / GB 16917 Sử...

Đặt mua
Picture of RCCB Siemens 5SM1416-0

RCCB Siemens 5SM1416-0

Loại:2P, Dòng điện định mức:63A, Độ nhạy : 100mA

Đặt mua

0 đ

RCCB Siemens 5SM1416-0

0 đ

Loại:2P, Dòng điện định mức:63A, Độ nhạy : 100mA

Đặt mua
Picture of RCCB Siemens 5SM1742-0

RCCB Siemens 5SM1742-0

Loại:4P, Dòng điện định mức:25A, Độ nhạy : 500mA

Đặt mua

0 đ

RCCB Siemens 5SM1742-0

0 đ

Loại:4P, Dòng điện định mức:25A, Độ nhạy : 500mA

Đặt mua
Picture of Cầu dao chống dòng rò DOMAE 4P 40A 300mA - DOM11030

Cầu dao chống dòng rò DOMAE 4P 40A 300mA - DOM11030

Cầu dao chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Đặt mua

961.000 đ

Cầu dao chống dòng rò DOMAE 4P...

961.000 đ

Cầu dao chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Đặt mua
Picture of Cầu dao chống dòng rò DOMAE 2P 30mA 25A - DOM16790

Cầu dao chống dòng rò DOMAE 2P 30mA 25A - DOM16790

Cầu dao chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Đặt mua

624.000 đ

Cầu dao chống dòng rò DOMAE 2P...

624.000 đ

Cầu dao chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Đặt mua
Picture of Cầu dao chống dòng rò DOMAE 2P 30mA 40A - DOM16793

Cầu dao chống dòng rò DOMAE 2P 30mA 40A - DOM16793

Cầu dao chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Đặt mua

690.000 đ

Cầu dao chống dòng rò DOMAE 2P...

690.000 đ

Cầu dao chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Đặt mua
Picture of Cầu dao chống dòng rò DOMAE 2P 30mA 63A - DOM16791

Cầu dao chống dòng rò DOMAE 2P 30mA 63A - DOM16791

Cầu dao chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Đặt mua

1.173.000 đ

Cầu dao chống dòng rò DOMAE 2P...

1.173.000 đ

Cầu dao chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Đặt mua
Picture of Cầu dao chống dòng rò Domae 4P 25A 30mA - DOM11028

Cầu dao chống dòng rò Domae 4P 25A 30mA - DOM11028

Cầu dao chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Đặt mua

999.000 đ

Cầu dao chống dòng rò Domae 4P...

999.000 đ

Cầu dao chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Đặt mua
Picture of Cầu dao chống dòng rò DOMAE 4P 40A 30mA - DOM11029

Cầu dao chống dòng rò DOMAE 4P 40A 30mA - DOM11029

Cầu dao chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Đặt mua

899.000 đ

Cầu dao chống dòng rò DOMAE 4P...

899.000 đ

Cầu dao chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Đặt mua
Picture of Cầu dao chống dòng rò DOMAE BICONNECT 25A 4P AC 300MA - DOM16833

Cầu dao chống dòng rò DOMAE BICONNECT 25A 4P AC 300MA - DOM16833

Cầu dao chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Đặt mua

908.000 đ

Cầu dao chống dòng rò DOMAE BI...

908.000 đ

Cầu dao chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Đặt mua
Picture of RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 100mA 10A

RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 100mA 10A

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

RCBO chống dòng rò - quá tải M...

ĐT: 0963 212.935

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua
Picture of RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 100mA 16A

RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 100mA 16A

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

RCBO chống dòng rò - quá tải M...

ĐT: 0963 212.935

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua
Picture of RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 100mA 20A

RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 100mA 20A

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

RCBO chống dòng rò - quá tải M...

ĐT: 0963 212.935

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua
Picture of RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 100mA 25A

RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 100mA 25A

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

RCBO chống dòng rò - quá tải M...

ĐT: 0963 212.935

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua
Picture of RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 100mA 32A

RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 100mA 32A

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

RCBO chống dòng rò - quá tải M...

ĐT: 0963 212.935

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua
Picture of RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 100mA 40A

RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 100mA 40A

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

RCBO chống dòng rò - quá tải M...

ĐT: 0963 212.935

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua
Picture of RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 100mA 6A

RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 100mA 6A

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

RCBO chống dòng rò - quá tải M...

ĐT: 0963 212.935

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua
Picture of RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 300mA 10A

RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 300mA 10A

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

RCBO chống dòng rò - quá tải M...

ĐT: 0963 212.935

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua
Picture of RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 300mA 16A

RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 300mA 16A

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

RCBO chống dòng rò - quá tải M...

ĐT: 0963 212.935

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua
Picture of RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 300mA 20A

RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 300mA 20A

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

RCBO chống dòng rò - quá tải M...

ĐT: 0963 212.935

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua
Picture of RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 300mA 25A

RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 300mA 25A

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

RCBO chống dòng rò - quá tải M...

ĐT: 0963 212.935

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua
Picture of RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 300mA 32A

RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 300mA 32A

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

RCBO chống dòng rò - quá tải M...

ĐT: 0963 212.935

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua
Picture of RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 300mA 40A

RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 300mA 40A

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

RCBO chống dòng rò - quá tải M...

ĐT: 0963 212.935

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua
Picture of RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 300mA 6A

RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 300mA 6A

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

RCBO chống dòng rò - quá tải M...

ĐT: 0963 212.935

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua
Picture of RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 30mA 10A

RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 30mA 10A

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

RCBO chống dòng rò - quá tải M...

ĐT: 0963 212.935

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua
Picture of RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 30mA 16A

RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 30mA 16A

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

RCBO chống dòng rò - quá tải M...

ĐT: 0963 212.935

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua
Picture of RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 30mA 20A

RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 30mA 20A

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

RCBO chống dòng rò - quá tải M...

ĐT: 0963 212.935

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua
Picture of RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 30mA 25A

RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 30mA 25A

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

RCBO chống dòng rò - quá tải M...

ĐT: 0963 212.935

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua
Picture of RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 30mA 32A

RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 30mA 32A

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

RCBO chống dòng rò - quá tải M...

ĐT: 0963 212.935

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua
Picture of RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 30mA 40A

RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 30mA 40A

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

RCBO chống dòng rò - quá tải M...

ĐT: 0963 212.935

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua
Picture of RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 30mA 6A

RCBO chống dòng rò - quá tải Mitsubishi 1P-N 4.5kA 30mA 6A

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

RCBO chống dòng rò - quá tải M...

ĐT: 0963 212.935

Thiết bị điện MITSUBISHI Electric do Nhật Bản sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn đư...

Đặt mua
Picture of RCBO DPN N VIGI 6KA 6A C 300MA, 19681

RCBO DPN N VIGI 6KA 6A C 300MA, 19681

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.186.000 đ

RCBO DPN N VIGI 6KA 6A C 300M...

1.186.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPN N VIGI 6KA 10A C 300MA - 19683

RCBO DPN N VIGI 6KA 10A C 300MA - 19683

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.140.000 đ

RCBO DPN N VIGI 6KA 10A C 300M...

1.140.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPN N VIGI 6KA 10A C 30MA - 19663

RCBO DPN N VIGI 6KA 10A C 30MA - 19663

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.140.000 đ

RCBO DPN N VIGI 6KA 10A C 30MA...

1.140.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPN N VIGI 6KA 16A C 300MA - 19685

RCBO DPN N VIGI 6KA 16A C 300MA - 19685

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.140.000 đ

RCBO DPN N VIGI 6KA 16A C 300M...

1.140.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPN N VIGI 6KA 16A C 30MA - 19665

RCBO DPN N VIGI 6KA 16A C 30MA - 19665

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.140.000 đ

RCBO DPN N VIGI 6KA 16A C 30MA...

1.140.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPN N VIGI 6KA 20A C 300MA - 19686

RCBO DPN N VIGI 6KA 20A C 300MA - 19686

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.210.000 đ

RCBO DPN N VIGI 6KA 20A C 300M...

1.210.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPN N VIGI 6KA 20A C 30MA - 19666

RCBO DPN N VIGI 6KA 20A C 30MA - 19666

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.210.000 đ

RCBO DPN N VIGI 6KA 20A C 30MA...

1.210.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPN N VIGI 6KA 25A C 300MA - 19687

RCBO DPN N VIGI 6KA 25A C 300MA - 19687

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.317.000 đ

RCBO DPN N VIGI 6KA 25A C 300M...

1.317.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPN N VIGI 6KA 25A C 30MA - 19667

RCBO DPN N VIGI 6KA 25A C 30MA - 19667

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.317.000 đ

RCBO DPN N VIGI 6KA 25A C 30MA...

1.317.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPN N VIGI 6KA 32A C 300MA - 19688

RCBO DPN N VIGI 6KA 32A C 300MA - 19688

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.317.000 đ

RCBO DPN N VIGI 6KA 32A C 300M...

1.317.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPN N VIGI 6KA 32A C 30MA - 19668

RCBO DPN N VIGI 6KA 32A C 30MA - 19668

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.317.000 đ

RCBO DPN N VIGI 6KA 32A C 30MA...

1.317.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPN N VIGI 6KA 40A C 300MA - 19689

RCBO DPN N VIGI 6KA 40A C 300MA - 19689

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.341.000 đ

RCBO DPN N VIGI 6KA 40A C 300M...

1.341.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPN N VIGI 6KA 40A C 30MA - 19669

RCBO DPN N VIGI 6KA 40A C 30MA - 19669

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.341.000 đ

RCBO DPN N VIGI 6KA 40A C 30MA...

1.341.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPN N VIGI 6KA 6A C 30MA - 19661

RCBO DPN N VIGI 6KA 6A C 30MA - 19661

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.186.000 đ

RCBO DPN N VIGI 6KA 6A C 30MA ...

1.186.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPNA VIGI 4,5KA 6A C 300MA - 19430

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 6A C 300MA - 19430

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.058.000 đ

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 6A C 300...

1.058.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPNA VIGI 4,5KA 6A C 30MA - 19621

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 6A C 30MA - 19621

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.058.000 đ

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 6A C 30M...

1.058.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPNA VIGI 4,5KA 10A C 300MA - 19431

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 10A C 300MA - 19431

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.061.000 đ

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 10A C 300...

1.061.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPNA VIGI 4,5KA 10A C 30MA - 19623

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 10A C 30MA - 19623

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.061.000 đ

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 10A C 30M...

1.061.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPNA VIGI 4,5KA 16A C 300MA - 19432

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 16A C 300MA - 19432

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.061.000 đ

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 16A C 300...

1.061.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPNA VIGI 4,5KA 16A C 30MA - 19625

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 16A C 30MA - 19625

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.061.000 đ

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 16A C 30M...

1.061.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPNA VIGI 4,5KA 20A C 300MA - 19433

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 20A C 300MA - 19433

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.057.000 đ

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 20A C 300...

1.057.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPNA VIGI 4,5KA 20A C 30MA - 19626

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 20A C 30MA - 19626

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.057.000 đ

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 20A C 30M...

1.057.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPNA VIGI 4,5KA 25A C 300MA - 19434

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 25A C 300MA - 19434

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.215.000 đ

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 25A C 300...

1.215.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPNA VIGI 4,5KA 25A C 30MA - 19627

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 25A C 30MA - 19627

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.215.000 đ

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 25A C 30M...

1.215.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPNA VIGI 4,5KA 32A C 300MA - 19435

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 32A C 300MA - 19435

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.215.000 đ

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 32A C 300...

1.215.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPNA VIGI 4,5KA 32A C 30MA - 19628

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 32A C 30MA - 19628

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.215.000 đ

RCBO DPNA VIGI 4,5KA 32A C 30M...

1.215.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPNA VIGI C 40A 1PN 4,5KA 300MA AC - 19436

RCBO DPNA VIGI C 40A 1PN 4,5KA 300MA AC - 19436

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.174.000 đ

RCBO DPNA VIGI C 40A 1PN 4,5KA...

1.174.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua
Picture of RCBO DPNA VIGI C 40A 1PN 4,5KA 30MA AC - 19629

RCBO DPNA VIGI C 40A 1PN 4,5KA 30MA AC - 19629

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua

1.236.000 đ

RCBO DPNA VIGI C 40A 1PN 4,5KA...

1.236.000 đ

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò. Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Đặt mua