Biến tần Hitachi

Picture of Biến tần Hitachi NES1-002LB 0.2kW 1/4HP 3 Pha 220V

Biến tần Hitachi NES1-002LB 0.2kW 1/4HP 3 Pha 220V

Công suất: 0.2kW [1/4Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | C...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NES1-002LB 0....

0 đ

Công suất: 0.2kW [1/4Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | C...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NES1-002SB 0.2kW 1/4HP 1 Pha 220V

Biến tần Hitachi NES1-002SB 0.2kW 1/4HP 1 Pha 220V

Công suất: 0.2kW [1/4Hp] | Điện áp: Vào 1 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | C...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NES1-002SB 0....

0 đ

Công suất: 0.2kW [1/4Hp] | Điện áp: Vào 1 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | C...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NES1-004HB 0.4kW 1/2HP 3 Pha 380V

Biến tần Hitachi NES1-004HB 0.4kW 1/2HP 3 Pha 380V

Công suất: 0.4kW [1/2Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | C...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NES1-004HB 0....

0 đ

Công suất: 0.4kW [1/2Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | C...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NES1-004LB 0.4kW 1/2HP 3 Pha 220V

Biến tần Hitachi NES1-004LB 0.4kW 1/2HP 3 Pha 220V

Công suất: 0.4kW [1/2Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | C...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NES1-004LB 0....

0 đ

Công suất: 0.4kW [1/2Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | C...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NES1-004SB 0.4kW 1/2HP 1 Pha 220V

Biến tần Hitachi NES1-004SB 0.4kW 1/2HP 1 Pha 220V

Công suất: 0.4kW [1/2Hp] | Điện áp: Vào 1 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | C...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NES1-004SB 0....

0 đ

Công suất: 0.4kW [1/2Hp] | Điện áp: Vào 1 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | C...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NES1-007HB 0.75kW 1HP 3 Pha 380V

Biến tần Hitachi NES1-007HB 0.75kW 1HP 3 Pha 380V

Công suất: 0.75kW [1Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Ch...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NES1-007HB 0....

0 đ

Công suất: 0.75kW [1Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Ch...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NES1-007LB 0.75kW 1HP 3 Pha 220V

Biến tần Hitachi NES1-007LB 0.75kW 1HP 3 Pha 220V

Công suất: 0.75kW [1Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Ch...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NES1-007LB 0....

0 đ

Công suất: 0.75kW [1Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Ch...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NES1-007SB 0.75kW 1HP 1 Pha 220V

Biến tần Hitachi NES1-007SB 0.75kW 1HP 1 Pha 220V

Công suất: 0.75kW [1Hp] | Điện áp: Vào 1 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Ch...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NES1-007SB 0....

0 đ

Công suất: 0.75kW [1Hp] | Điện áp: Vào 1 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Ch...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NES1-015HB 1.5kW 2HP 3 Pha 380V

Biến tần Hitachi NES1-015HB 1.5kW 2HP 3 Pha 380V

Công suất: 1.5kW [2Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NES1-015HB 1....

0 đ

Công suất: 1.5kW [2Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NES1-015LB 1.5kW 2HP 3 Pha 220V

Biến tần Hitachi NES1-015LB 1.5kW 2HP 3 Pha 220V

Công suất: 1.5kW [2Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NES1-015LB 1....

0 đ

Công suất: 1.5kW [2Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NES1-015SB 1.5kW 2HP 1 Pha 220V

Biến tần Hitachi NES1-015SB 1.5kW 2HP 1 Pha 220V

Công suất: 1.5kW [2Hp] | Điện áp: Vào 1 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NES1-015SB 1....

0 đ

Công suất: 1.5kW [2Hp] | Điện áp: Vào 1 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NES1-022HB 2.2kW 3HP 3 Pha 380V

Biến tần Hitachi NES1-022HB 2.2kW 3HP 3 Pha 380V

Công suất: 2.2kW [3Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NES1-022HB 2....

0 đ

Công suất: 2.2kW [3Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NES1-022LB 2.2kW 3HP 3 Pha 220V

Biến tần Hitachi NES1-022LB 2.2kW 3HP 3 Pha 220V

Công suất: 2.2kW [3Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NES1-022LB 2....

0 đ

Công suất: 2.2kW [3Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NES1-022SB 2.2kW 3HP 1 Pha 220V

Biến tần Hitachi NES1-022SB 2.2kW 3HP 1 Pha 220V

Công suất: 2.2kW [3Hp] | Điện áp: Vào 1 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NES1-022SB 2....

0 đ

Công suất: 2.2kW [3Hp] | Điện áp: Vào 1 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NES1-040HB 4.0kW 5HP 3 Pha 380V

Biến tần Hitachi NES1-040HB 4.0kW 5HP 3 Pha 380V

Công suất: 4.0kW [5Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NES1-040HB 4....

0 đ

Công suất: 4.0kW [5Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NJ600B-055HFF 5.5kW 7.5HP 3 Pha 380V

Biến tần Hitachi NJ600B-055HFF 5.5kW 7.5HP 3 Pha 380V

Công suất: 5.5kW [7.5Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | C...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-055HFF...

0 đ

Công suất: 5.5kW [7.5Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | C...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NJ600B-075HFF 7.5kW 10HP 3 Pha 380V

Biến tần Hitachi NJ600B-075HFF 7.5kW 10HP 3 Pha 380V

Công suất: 7.5kW [10Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Ch...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-075HFF...

0 đ

Công suất: 7.5kW [10Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Ch...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NJ600B-1100HFF 110kW 150HP 3 Pha 380V

Biến tần Hitachi NJ600B-1100HFF 110kW 150HP 3 Pha 380V

Công suất: 110kW [150Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | C...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-1100HF...

0 đ

Công suất: 110kW [150Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | C...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NJ600B-110HFF 11kW 15HP 3 Pha 380V

Biến tần Hitachi NJ600B-110HFF 11kW 15HP 3 Pha 380V

Công suất: 11kW [15Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-110HFF...

0 đ

Công suất: 11kW [15Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NJ600B-1320HFF 132kW 175HP 3 Pha 380V

Biến tần Hitachi NJ600B-1320HFF 132kW 175HP 3 Pha 380V

Công suất: 132kW [175Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | C...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-1320HF...

0 đ

Công suất: 132kW [175Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | C...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NJ600B-150HFF 15kW 20HP 3 Pha 380V

Biến tần Hitachi NJ600B-150HFF 15kW 20HP 3 Pha 380V

Công suất: 15kW [20Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-150HFF...

0 đ

Công suất: 15kW [20Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NJ600B-185HFF 18.5kW 25HP 3 Pha 380V

Biến tần Hitachi NJ600B-185HFF 18.5kW 25HP 3 Pha 380V

Công suất: 18.5kW [25Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | C...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-185HFF...

0 đ

Công suất: 18.5kW [25Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | C...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NJ600B-220HFF 22kW 30HP 3 Pha 380V

Biến tần Hitachi NJ600B-220HFF 22kW 30HP 3 Pha 380V

Công suất: 22kW [30Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-220HFF...

0 đ

Công suất: 22kW [30Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NJ600B-300HFF 30kW 40HP 3 Pha 380V

Biến tần Hitachi NJ600B-300HFF 30kW 40HP 3 Pha 380V

Công suất: 30kW [40Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-300HFF...

0 đ

Công suất: 30kW [40Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NJ600B-370HFF 37kW 50HP 3 Pha 380V

Biến tần Hitachi NJ600B-370HFF 37kW 50HP 3 Pha 380V

Công suất: 37kW [50Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-370HFF...

0 đ

Công suất: 37kW [50Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NJ600B-450HFF 45kW 60HP 3 Pha 380V

Biến tần Hitachi NJ600B-450HFF 45kW 60HP 3 Pha 380V

Công suất: 45kW [60Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-450HFF...

0 đ

Công suất: 45kW [60Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NJ600B-550HFF 55kW 75HP 3 Pha 380V

Biến tần Hitachi NJ600B-550HFF 55kW 75HP 3 Pha 380V

Công suất: 55kW [75Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-550HFF...

0 đ

Công suất: 55kW [75Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi NJ600B-750HFF 75kW 100HP 3 Pha 380V

Biến tần Hitachi NJ600B-750HFF 75kW 100HP 3 Pha 380V

Công suất: 75kW [100Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Ch...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-750HFF...

0 đ

Công suất: 75kW [100Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Ch...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi P1-00041HFEF 0.75kW 1HP 3 Pha 380V

Biến tần Hitachi P1-00041HFEF 0.75kW 1HP 3 Pha 380V

Công suất: 0.75kW [1Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Ch...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi P1-00041HFEF ...

0 đ

Công suất: 0.75kW [1Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Ch...

Đặt mua
Picture of Biến tần Hitachi P1-00054HFEF 1.5kW 2HP 3 Pha 380V

Biến tần Hitachi P1-00054HFEF 1.5kW 2HP 3 Pha 380V

Công suất: 1.5kW [2Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Hitachi P1-00054HFEF ...

0 đ

Công suất: 1.5kW [2Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chấ...

Đặt mua