3 pha 220 VAC

Picture of  Biến tần Schneider Altivar 71 -75 kW 3 pha 200...240VAC ATV71HD75M3X

Biến tần Schneider Altivar 71...

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 75kW Ứng dụng: Thang máy, cần cẩu, các hệ thốn...

Đặt mua

224.589.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 71...

224.589.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 75kW Ứng dụng: Thang máy, cần cẩu, các hệ thốn...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACS310-03E-02A6-2

Biến tần ABB ACS310-03E-02A6-2

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACS310-03E-02A6-2

0 đ

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACS310-03E-03A9-2

Biến tần ABB ACS310-03E-03A9-2

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACS310-03E-03A9-2

0 đ

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACS310-03E-05A2-2

Biến tần ABB ACS310-03E-05A2-2

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACS310-03E-05A2-2

0 đ

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACS310-03E-07A4-2

Biến tần ABB ACS310-03E-07A4-2

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACS310-03E-07A4-2

0 đ

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACS310-03E-08A3-2

Biến tần ABB ACS310-03E-08A3-2

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACS310-03E-08A3-2

0 đ

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACS310-03E-10A8-2

Biến tần ABB ACS310-03E-10A8-2

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACS310-03E-10A8-2

0 đ

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACS310-03E-14A6-2

Biến tần ABB ACS310-03E-14A6-2

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACS310-03E-14A6-2

0 đ

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACS310-03E-19A4-2

Biến tần ABB ACS310-03E-19A4-2

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACS310-03E-19A4-2

0 đ

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACS310-03E-26A8-2

Biến tần ABB ACS310-03E-26A8-2

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACS310-03E-26A8-2

0 đ

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACS310-03E-34A1-2

Biến tần ABB ACS310-03E-34A1-2

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACS310-03E-34A1-2

0 đ

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACS310-03E-50A8-2

Biến tần ABB ACS310-03E-50A8-2...

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACS310-03E-50A8-2...

0 đ

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 1.5KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Biến tần LS 1.5KW Nguồn cấp: 3...

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

7.171.000 đ

Biến tần LS 1.5KW Nguồn cấp: 3...

7.171.000 đ

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 11 KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Biến tần LS 11 KW Nguồn cấp: 3...

Mã hàng: SV110IS5-2N [ LS ] Biến tần LS SV110IS5-2N Công suất: 11KW Nguồn cung cấp: 3 ...

Đặt mua

17.501.000 đ

Biến tần LS 11 KW Nguồn cấp: 3...

17.501.000 đ

Mã hàng: SV110IS5-2N [ LS ] Biến tần LS SV110IS5-2N Công suất: 11KW Nguồn cung cấp: 3 ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 11 KW, 3P 200-240VAC, SV110IG5A-2

Biến tần LS 11 KW, 3P 200-240V...

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

28.742.000 đ

Biến tần LS 11 KW, 3P 200-240V...

28.742.000 đ

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 15 KW, 3P 200-240VAC, SV150IG5A-2

Biến tần LS 15 KW, 3P 200-240V...

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

33.159.000 đ

Biến tần LS 15 KW, 3P 200-240V...

33.159.000 đ

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 15KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Biến tần LS 15KW Nguồn cấp: 3 ...

Mã hàng: SV150IS5-2N [ LS ] Biến tần LS SV150IS5-2N Công suất: 15KW Nguồn cung cấp:3 p...

Đặt mua

21.546.000 đ

Biến tần LS 15KW Nguồn cấp: 3 ...

21.546.000 đ

Mã hàng: SV150IS5-2N [ LS ] Biến tần LS SV150IS5-2N Công suất: 15KW Nguồn cung cấp:3 p...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 18.5 KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Biến tần LS 18.5 KW Nguồn cấp:...

Mã hàng: SV185IS5-2N [ LS ] Biến tần,LS SV185IS5-2N Công suất: 18.5KW Nguồn cung cấp:3...

Đặt mua

25.213.000 đ

Biến tần LS 18.5 KW Nguồn cấp:...

25.213.000 đ

Mã hàng: SV185IS5-2N [ LS ] Biến tần,LS SV185IS5-2N Công suất: 18.5KW Nguồn cung cấp:3...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 18.5 KW, 3P 200-240VAC, SV185IG5A-2

Biến tần LS 18.5 KW, 3P 200-24...

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

38.207.000 đ

Biến tần LS 18.5 KW, 3P 200-24...

38.207.000 đ

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of biến tần LS 2.2KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

biến tần LS 2.2KW Nguồn cấp: 3...

Mã hàng: SV022IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV022IG5A-2 Công suất: 2.2KW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua

8.216.000 đ

biến tần LS 2.2KW Nguồn cấp: 3...

8.216.000 đ

Mã hàng: SV022IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV022IG5A-2 Công suất: 2.2KW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 22 KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Biến tần LS 22 KW Nguồn cấp: 3...

Mã hàng: SV220IS5-2N [ LS ] Biến tần,LS SV220IS5-2N Công suất: 22KW Nguồn cung cấp: 3 ...

Đặt mua

32.584.000 đ

Biến tần LS 22 KW Nguồn cấp: 3...

32.584.000 đ

Mã hàng: SV220IS5-2N [ LS ] Biến tần,LS SV220IS5-2N Công suất: 22KW Nguồn cung cấp: 3 ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 22 KW, 3P 200-240VAC, SV220IG5A-2

Biến tần LS 22 KW, 3P 200-240V...

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

45.321.000 đ

Biến tần LS 22 KW, 3P 200-240V...

45.321.000 đ

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 3.7KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Biến tần LS 3.7KW Nguồn cấp: 3...

Mã hàng: SV037IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV037IG5A-2 Công suất: 3.7KW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua

9.351.000 đ

Biến tần LS 3.7KW Nguồn cấp: 3...

9.351.000 đ

Mã hàng: SV037IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV037IG5A-2 Công suất: 3.7KW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 30 KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Biến tần LS 30 KW Nguồn cấp: 3...

Mã hàng: SV030IH-2U [ LS ] Biến tần LS SV030IH-2U Công suất: 30KW Nguồn cung cấp: 3 p...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Biến tần LS 30 KW Nguồn cấp: 3...

ĐT: 0912 189.197

Mã hàng: SV030IH-2U [ LS ] Biến tần LS SV030IH-2U Công suất: 30KW Nguồn cung cấp: 3 p...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 37KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Biến tần LS 37KW Nguồn cấp: 3 ...

Mã hàng: SV037IH-2U [ LS ] Biến tần, LS SV037IH-2U Công suất: 37KW Nguồn cung cấp: 3 p...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Biến tần LS 37KW Nguồn cấp: 3 ...

ĐT: 0912 189.197

Mã hàng: SV037IH-2U [ LS ] Biến tần, LS SV037IH-2U Công suất: 37KW Nguồn cung cấp: 3 p...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 4 KW, 3P 200-240VAC, SV040IG5A-2

Biến tần LS 4 KW, 3P 200-240VA...

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

9.351.000 đ

Biến tần LS 4 KW, 3P 200-240VA...

9.351.000 đ

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua