Biến tần 3 pha 220 VAC

Picture of  Biến tần Schneider Altivar 71 -75 kW 3 pha 200...240VAC ATV71HD75M3X

Biến tần Schneider Altivar 71 -75 kW 3 pha 200...240VAC ATV71HD75M3X

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 75kW Ứng dụng: Thang máy, cần cẩu, các hệ thốn...

Đặt mua

224.589.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 71...

224.589.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 75kW Ứng dụng: Thang máy, cần cẩu, các hệ thốn...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACS310-03E-02A6-2

Biến tần ABB ACS310-03E-02A6-2

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACS310-03E-02A6-2

0 đ

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACS310-03E-03A9-2

Biến tần ABB ACS310-03E-03A9-2

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACS310-03E-03A9-2

0 đ

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACS310-03E-05A2-2

Biến tần ABB ACS310-03E-05A2-2

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACS310-03E-05A2-2

0 đ

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACS310-03E-07A4-2

Biến tần ABB ACS310-03E-07A4-2

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACS310-03E-07A4-2

0 đ

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACS310-03E-08A3-2

Biến tần ABB ACS310-03E-08A3-2

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACS310-03E-08A3-2

0 đ

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACS310-03E-10A8-2

Biến tần ABB ACS310-03E-10A8-2

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACS310-03E-10A8-2

0 đ

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACS310-03E-14A6-2

Biến tần ABB ACS310-03E-14A6-2

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACS310-03E-14A6-2

0 đ

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACS310-03E-19A4-2

Biến tần ABB ACS310-03E-19A4-2

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACS310-03E-19A4-2

0 đ

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACS310-03E-26A8-2

Biến tần ABB ACS310-03E-26A8-2

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACS310-03E-26A8-2

0 đ

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACS310-03E-34A1-2

Biến tần ABB ACS310-03E-34A1-2

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACS310-03E-34A1-2

0 đ

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACS310-03E-50A8-2

Biến tần ABB ACS310-03E-50A8-2

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACS310-03E-50A8-2...

0 đ

- Dải công suất: 0.37 - 22 KW ( 0.5 - 30 Hp ) - Điện áp vào: 3 pha 200-240V, 380V-...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 1.5KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Biến tần LS 1.5KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

7.171.000 đ

Biến tần LS 1.5KW Nguồn cấp: 3...

7.171.000 đ

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 11 KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Biến tần LS 11 KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Mã hàng: SV110IS5-2N [ LS ] Biến tần LS SV110IS5-2N Công suất: 11KW Nguồn cung cấp: 3 ...

Đặt mua

17.501.000 đ

Biến tần LS 11 KW Nguồn cấp: 3...

17.501.000 đ

Mã hàng: SV110IS5-2N [ LS ] Biến tần LS SV110IS5-2N Công suất: 11KW Nguồn cung cấp: 3 ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 11 KW, 3P 200-240VAC, SV110IG5A-2

Biến tần LS 11 KW, 3P 200-240VAC, SV110IG5A-2

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

28.742.000 đ

Biến tần LS 11 KW, 3P 200-240V...

28.742.000 đ

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 15 KW, 3P 200-240VAC, SV150IG5A-2

Biến tần LS 15 KW, 3P 200-240VAC, SV150IG5A-2

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

33.159.000 đ

Biến tần LS 15 KW, 3P 200-240V...

33.159.000 đ

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 15KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Biến tần LS 15KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Mã hàng: SV150IS5-2N [ LS ] Biến tần LS SV150IS5-2N Công suất: 15KW Nguồn cung cấp:3 p...

Đặt mua

21.546.000 đ

Biến tần LS 15KW Nguồn cấp: 3 ...

21.546.000 đ

Mã hàng: SV150IS5-2N [ LS ] Biến tần LS SV150IS5-2N Công suất: 15KW Nguồn cung cấp:3 p...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 18.5 KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Biến tần LS 18.5 KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Mã hàng: SV185IS5-2N [ LS ] Biến tần,LS SV185IS5-2N Công suất: 18.5KW Nguồn cung cấp:3...

Đặt mua

25.213.000 đ

Biến tần LS 18.5 KW Nguồn cấp:...

25.213.000 đ

Mã hàng: SV185IS5-2N [ LS ] Biến tần,LS SV185IS5-2N Công suất: 18.5KW Nguồn cung cấp:3...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 18.5 KW, 3P 200-240VAC, SV185IG5A-2

Biến tần LS 18.5 KW, 3P 200-240VAC, SV185IG5A-2

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

38.207.000 đ

Biến tần LS 18.5 KW, 3P 200-24...

38.207.000 đ

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of biến tần LS 2.2KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

biến tần LS 2.2KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Mã hàng: SV022IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV022IG5A-2 Công suất: 2.2KW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua

8.216.000 đ

biến tần LS 2.2KW Nguồn cấp: 3...

8.216.000 đ

Mã hàng: SV022IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV022IG5A-2 Công suất: 2.2KW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 22 KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Biến tần LS 22 KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Mã hàng: SV220IS5-2N [ LS ] Biến tần,LS SV220IS5-2N Công suất: 22KW Nguồn cung cấp: 3 ...

Đặt mua

32.584.000 đ

Biến tần LS 22 KW Nguồn cấp: 3...

32.584.000 đ

Mã hàng: SV220IS5-2N [ LS ] Biến tần,LS SV220IS5-2N Công suất: 22KW Nguồn cung cấp: 3 ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 22 KW, 3P 200-240VAC, SV220IG5A-2

Biến tần LS 22 KW, 3P 200-240VAC, SV220IG5A-2

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

45.321.000 đ

Biến tần LS 22 KW, 3P 200-240V...

45.321.000 đ

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 3.7KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Biến tần LS 3.7KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Mã hàng: SV037IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV037IG5A-2 Công suất: 3.7KW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua

9.351.000 đ

Biến tần LS 3.7KW Nguồn cấp: 3...

9.351.000 đ

Mã hàng: SV037IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV037IG5A-2 Công suất: 3.7KW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 30 KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Biến tần LS 30 KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Mã hàng: SV030IH-2U [ LS ] Biến tần LS SV030IH-2U Công suất: 30KW Nguồn cung cấp: 3 p...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Biến tần LS 30 KW Nguồn cấp: 3...

ĐT: 0912 189.197

Mã hàng: SV030IH-2U [ LS ] Biến tần LS SV030IH-2U Công suất: 30KW Nguồn cung cấp: 3 p...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 37KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Biến tần LS 37KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Mã hàng: SV037IH-2U [ LS ] Biến tần, LS SV037IH-2U Công suất: 37KW Nguồn cung cấp: 3 p...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Biến tần LS 37KW Nguồn cấp: 3 ...

ĐT: 0912 189.197

Mã hàng: SV037IH-2U [ LS ] Biến tần, LS SV037IH-2U Công suất: 37KW Nguồn cung cấp: 3 p...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 4 KW, 3P 200-240VAC, SV040IG5A-2

Biến tần LS 4 KW, 3P 200-240VAC, SV040IG5A-2

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

9.351.000 đ

Biến tần LS 4 KW, 3P 200-240VA...

9.351.000 đ

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 45 KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Biến tần LS 45 KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Mã hàng: SV045IH-2U [ LS ] Biến tần, LS SV045IH-2U Công suất: 45KW Nguồn cung cấp:3 ph...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Biến tần LS 45 KW Nguồn cấp: 3...

ĐT: 0912 189.197

Mã hàng: SV045IH-2U [ LS ] Biến tần, LS SV045IH-2U Công suất: 45KW Nguồn cung cấp:3 ph...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 5.5 KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Biến tần LS 5.5 KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Mã hàng: SV055IS5-2N [ LS ] Biến tần LS SV055IS5-2N Công suất: 5.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

11.038.000 đ

Biến tần LS 5.5 KW Nguồn cấp: ...

11.038.000 đ

Mã hàng: SV055IS5-2N [ LS ] Biến tần LS SV055IS5-2N Công suất: 5.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 5.5KW Nguồn cấp: 3pha 220VAC

Biến tần LS 5.5KW Nguồn cấp: 3pha 220VAC

Mã hàng: SV055iG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV055iG5A-2 Công suất: 5.5KW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua

13.998.000 đ

Biến tần LS 5.5KW Nguồn cấp: 3...

13.998.000 đ

Mã hàng: SV055iG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV055iG5A-2 Công suất: 5.5KW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 55 KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Biến tần LS 55 KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Mã hàng: SV055IH-2U [ LS ] Biến tần,LS SV055IH-2U Công suất: 55KW Nguồn cung cấp: 3 p...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Biến tần LS 55 KW Nguồn cấp: 3...

ĐT: 0912 189.197

Mã hàng: SV055IH-2U [ LS ] Biến tần,LS SV055IH-2U Công suất: 55KW Nguồn cung cấp: 3 p...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 7.5 KW, 3P 200-240VAC, SV075IG5A-2

Biến tần LS 7.5 KW, 3P 200-240VAC, SV075IG5A-2

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

15.662.000 đ

Biến tần LS 7.5 KW, 3P 200-240...

15.662.000 đ

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 7.5KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Biến tần LS 7.5KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Mã hàng: SV075IS5-2N [ LS ] Biến tần LS SV075IS5-2N Công suất: 7.5KW Nguồn cung cấp:3 ...

Đặt mua

11.945.000 đ

Biến tần LS 7.5KW Nguồn cấp: 3...

11.945.000 đ

Mã hàng: SV075IS5-2N [ LS ] Biến tần LS SV075IS5-2N Công suất: 7.5KW Nguồn cung cấp:3 ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV008IP5A-2NE

Biến tần LS SV008IP5A-2NE

Biến tần 3 pha 0.75KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120...

Đặt mua

14.342.000 đ

Biến tần LS SV008IP5A-2NE

14.342.000 đ

Biến tần 3 pha 0.75KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV015IP5A-2NE

Biến tần LS SV015IP5A-2NE

Biến tần 3 pha 1.55KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120...

Đặt mua

14.629.000 đ

Biến tần LS SV015IP5A-2NE

14.629.000 đ

Biến tần 3 pha 1.55KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV022IP5A-2NE

Biến tần LS SV022IP5A-2NE

Biến tần 3 pha 2.2KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120H...

Đặt mua

14.801.000 đ

Biến tần LS SV022IP5A-2NE

14.801.000 đ

Biến tần 3 pha 2.2KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120H...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV037IP5A-2NE

Biến tần LS SV037IP5A-2NE

Biến tần 3 pha 3.7KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120H...

Đặt mua

15.042.000 đ

Biến tần LS SV037IP5A-2NE

15.042.000 đ

Biến tần 3 pha 3.7KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120H...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV055IP5A-2NE

Biến tần LS SV055IP5A-2NE

Biến tần 3 pha 5.5KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120H...

Đặt mua

15.914.000 đ

Biến tần LS SV055IP5A-2NE

15.914.000 đ

Biến tần 3 pha 5.5KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120H...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV075IP5A-2NE

Biến tần LS SV075IP5A-2NE

Biến tần 3 pha 5.5KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120H...

Đặt mua

17.222.000 đ

Biến tần LS SV075IP5A-2NE

17.222.000 đ

Biến tần 3 pha 5.5KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120H...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV110IP5A-2NE

Biến tần LS SV110IP5A-2NE

Biến tần 3 pha 11KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120HZ...

Đặt mua

25.234.000 đ

Biến tần LS SV110IP5A-2NE

25.234.000 đ

Biến tần 3 pha 11KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120HZ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV150IP5A-2NO

Biến tần LS SV150IP5A-2NO

Biến tần 3 pha 15KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120HZ...

Đặt mua

31.065.000 đ

Biến tần LS SV150IP5A-2NO

31.065.000 đ

Biến tần 3 pha 15KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120HZ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV185IP5A-2NO

Biến tần LS SV185IP5A-2NO

Biến tần 3 pha 18.5KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120...

Đặt mua

36.352.000 đ

Biến tần LS SV185IP5A-2NO

36.352.000 đ

Biến tần 3 pha 18.5KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV220IP5A-2NO

Biến tần LS SV220IP5A-2NO

Biến tần 3 pha 22KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120HZ...

Đặt mua

46.979.000 đ

Biến tần LS SV220IP5A-2NO

46.979.000 đ

Biến tần 3 pha 22KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120HZ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV300IP5A-2NO

Biến tần LS SV300IP5A-2NO

Biến tần 3 pha 30KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120HZ...

Đặt mua

57.879.000 đ

Biến tần LS SV300IP5A-2NO

57.879.000 đ

Biến tần 3 pha 30KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120HZ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.18 kW 3 pha 200...240V ATV12H018M3

Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.18 kW 3 pha 200...240V ATV12H018M3

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

5.435.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

5.435.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.37 kW 3 pha 200...240V ATV12H037M3

Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.37 kW 3 pha 200...240V ATV12H037M3

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

5.988.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

5.988.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.75 kW 3 pha 200...240V ATV12H075M3

Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.75 kW 3 pha 200...240V ATV12H075M3

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

6.704.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

6.704.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 1.5 kW 3 pha 200...240V ATV12HU15M3

Biến tần Schneider Altivar 12 - 1.5 kW 3 pha 200...240V ATV12HU15M3

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

9.021.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

9.021.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 2.2 kW 3 pha 200...240V ATV12HU22M3

Biến tần Schneider Altivar 12 - 2.2 kW 3 pha 200...240V ATV12HU22M3

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

11.364.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

11.364.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 3 kW 3 pha 200...240V ATV12HU30M3

Biến tần Schneider Altivar 12 - 3 kW 3 pha 200...240V ATV12HU30M3

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

12.653.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

12.653.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 3 kW 3 pha 200...240V ATV12HU40M3

Biến tần Schneider Altivar 12 - 3 kW 3 pha 200...240V ATV12HU40M3

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

0 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 0.75 kW 3 pha 200...240V  ATV212H075M3X

Biến tần Schneider Altivar 212 - 0.75 kW 3 pha 200...240V ATV212H075M3X

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

11.874.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

11.874.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 1.5 kW 3 pha 200...240V ATV212HU15M3X

Biến tần Schneider Altivar 212 - 1.5 kW 3 pha 200...240V ATV212HU15M3X

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

14.082.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

14.082.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 11 kW 3 pha 200...240V ATV212HD11M3X

Biến tần Schneider Altivar 212 - 11 kW 3 pha 200...240V ATV212HD11M3X

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

32.403.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

32.403.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 15 kW 3 pha 200...240V ATV212HD15M3X

Biến tần Schneider Altivar 212 - 15 kW 3 pha 200...240V ATV212HD15M3X

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

39.194.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

39.194.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 18.5 kW 3 pha 200...240V ATV212HD18M3X

Biến tần Schneider Altivar 212 - 18.5 kW 3 pha 200...240V ATV212HD18M3X

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

73.399.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

73.399.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 2.2 kW 3 pha 200...240V ATV212HU22M3X

Biến tần Schneider Altivar 212 - 2.2 kW 3 pha 200...240V ATV212HU22M3X

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

15.837.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

15.837.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua