IC5 Inverter

Picture of Biến tần LS IC5, 0.37 kW, 1 pha 220 VAC

Biến tần LS IC5, 0.37 kW, 1 pha 220 VAC

Công suất: 0.37 kW Nguồn cung cấp: 1 pha 200…240VAC. Phương pháp điều khiển: V/F, Sensor...

Đặt mua

4.481.000 đ

Biến tần LS IC5, 0.37 kW, 1 ph...

4.481.000 đ

Công suất: 0.37 kW Nguồn cung cấp: 1 pha 200…240VAC. Phương pháp điều khiển: V/F, Sensor...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS IC5, 1.5 kW, 1 pha 220 VAC

Biến tần LS IC5, 1.5 kW, 1 pha 220 VAC

Công suất: 1.5 kW Nguồn cung cấp: 1 pha 200…240. Phương pháp điều khiển: V/F. Ngõ vào A...

Đặt mua

5.622.000 đ

Biến tần LS IC5, 1.5 kW, 1 pha...

5.622.000 đ

Công suất: 1.5 kW Nguồn cung cấp: 1 pha 200…240. Phương pháp điều khiển: V/F. Ngõ vào A...

Đặt mua