Đồng hồ Tủ điện

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs
Lọc theo thuộc tính

Bộ chuyển đổi Selec AC-RS485-232

AC-RS485
- Bộ chuyển đổi RS485-232 - Nguồn cấp: 90 - 270V AC/DC -B223Tốc độ truyền: 9600 - 115200 BPS
900.000 đ 574.200 đ

Bộ chuyển đổi Selec EN-VIEW

EN-VIEW
- Phần mềm giám sát năng lượng EN-VIEW - Dùng cho các loại đồng hồ: EM306-C / EM368-C/MFM383-C / MFM384-C
3.300.000 đ 2.105.400 đ

Bộ đếm tổng thời gian Selec TT412 (36X72)

TT412
(36x72mm)
950.000 đ 534.000 đ

Bộ điều khiển nhiệt độ Selec TC513AX (48x48)

TC513AX
(48x48mm)
775.000 đ 436.000 đ

Bộ điều khiển nhiệt độ Selec TC533AX (48x48)

TC533AX
(48x48mm)
900.000 đ 638.000 đ

Bộ điều khiển tụ bù APFC310 Selec 10 cấp

APFC310
Bộ đo hệ số cosphi 10 cấp
100 đ

Bộ điều khiển tụ bù APFC312 Selec 12 cấp

APFC312
Bộ đo hệ số cosphi 12cấp
100 đ

Bộ điều khiển tụ bù APFC336 Selec 6 cấp

APFC336
Bộ đo hệ số cosphi 6 cấp
100 đ

Bộ điều khiển tụ bù APFC338 Selec 8 cấp

APFC338
Bộ đo hệ số cosphi 8cấp
100 đ

Bộ hiển thị đa chức năng Selec PIC101A-VI-230 (48x96)

PIC101A-VI-230
(48x96mm) 4 digit, 7 segment LED - Digital filtering for display - TC/RTD input type
860.000 đ 484.000 đ

Bộ hiện thị và đếm tổng Selec LT920-V

LT920-V
(24x48 mm)
430.000 đ 241.000 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC1000N-A

PIC1000N-A
Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000) Linear mV: -5 to 56 mV / 0 to 100 mV Current: 0 / 4 to 20 mA Voltage: 0 to 10V DC Ø 4 outputs with configurable alarm functions Ø 24V DC sensor supply Ø Selectable temperature unit : °C / °F
100 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC1000N-D

PIC1000N-D
Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000) Linear mV: -5 to 56 mV / 0 to 100 mV Current: 0 / 4 to 20 mA Voltage: 0 to 10V DC Ø 4 outputs with configurable alarm functions Ø 24V DC sensor supply Ø Selectable temperature unit : °C / °F
100 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC1000N-E

PIC1000N-E
Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000) Linear mV: -5 to 56 mV / 0 to 100 mV Current: 0 / 4 to 20 mA Voltage: 0 to 10V DC Ø 4 outputs with configurable alarm functions Ø 24V DC sensor supply Ø Selectable temperature unit : °C / °F
100 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101-N

PIC101-N
Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000), Linear mV: -5 to 56 mV / 0 to 100 mV | Current: 0 / 4 to 20 mA | Voltage: 0 to 10V DC Ø 2 outputs with configurable alarm functions Ø 24V DC sensor supply Ø Selectable temperature unit : °C / °F Ø Programmable delay time for alarm Ø Retransmission output : 0/4-20 mA, 0-5V DC, 0-10V DC Ø 85 to 270V AC/DC supply voltage (also available 24V DC models)
100 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152N

PIC152N
(48x96mm)
1.078.000 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152N-A

PIC152N-A
Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000), Linear mV: -5 to 56 mV / 0 to 100 mV | Current: 0 / 4 to 20 mA | Voltage: 0 to 10V DC Ø 2 outputs with configurable alarm functions Ø 24V DC sensor supply Ø Selectable temperature unit : °C / °F Ø Programmable delay time for alarm Ø Retransmission output : 0/4-20 mA, 0-5V DC, 0-10V DC Ø 85 to 270V AC/DC supply voltage (also available 24V DC models)
100 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152N-B

PIC152N-B
Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000), Linear mV: -5 to 56 mV / 0 to 100 mV | Current: 0 / 4 to 20 mA | Voltage: 0 to 10V DC Ø 2 outputs with configurable alarm functions Ø 24V DC sensor supply Ø Selectable temperature unit : °C / °F Ø Programmable delay time for alarm Ø Retransmission output : 0/4-20 mA, 0-5V DC, 0-10V DC Ø 85 to 270V AC/DC supply voltage (also available 24V DC models)
100 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152N-B-24

PIC152N-B-24
Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000), Linear mV: -5 to 56 mV / 0 to 100 mV | Current: 0 / 4 to 20 mA | Voltage: 0 to 10V DC Ø 2 outputs with configurable alarm functions Ø 24V DC sensor supply Ø Selectable temperature unit : °C / °F Ø Programmable delay time for alarm Ø Retransmission output : 0/4-20 mA, 0-5V DC, 0-10V DC Ø 85 to 270V AC/DC supply voltage (also available 24V DC models)
100 đ

DC Volt meter BEW BE-72 (72x72mm)

BE-72
Model: BE-72 Range: DC 0~60 VDC Panel Size: 72x72mm Panel Hole: 65x65mm
570.000 đ

Điều khiển nhiệt độ Selec TC201A/221A-1

TC201A/221A-1
( 1 hàng 3 số, vào J,K,T,R,S,PT 100,ra Relay / SSR ) Main O/P: 10A Relay + Alarm O/P: 5A Relay)
765.072 đ

Điều khiển nhiệt độ Selec TC244AX (72X72)

TC244AX
(72x72mm)
1.185.000 đ 666.000 đ

Điều khiển nhiệt độ Selec TC303AX (96X96)

TC303AX
(96x96mm)
960.000 đ 540.000 đ

Điều khiển nhiệt độ Selec TC344AX (72X72)

TC344AX
(96x96mm)
1.195.000 đ 672.000 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16452

16452
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16453

16453
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16454

16454
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16455

16455
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16456

16456
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16459

16459
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16460

16460
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16461

16461
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16469

16469
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16470

16470
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16471

16471
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16474

16474
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16477

16477
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16478

16478
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16479

16479
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16480

16480
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16481

16481
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16482

16482
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16483

16483
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16500

16500
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16534

16534
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16535

16535
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16538

16538
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16540

16540
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16541

16541
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16542

16542
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16546

16546
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16547

16547
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16548

16548
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 16549

16549
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 17065

17065
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 17067

17067
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ

Đồng hồ ammeter Schneider 17070

17070
Hãng sản xuất :Schneider Đồng hồ volt và ampe tương tự Đồng hồ ammeter Tiêu chuẩn IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4. Cấp bảo vệ: IP52 Analog Ammeters and Voltmeter 72 x 72 Analog ammeter for standard feeder 96 x 96 Analog ammeter for standard feeder
100 đ