Vỏ tủ điện

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs
Lọc theo thuộc tính

Tủ điện LST 180806-1800x800x600 Tole 2mm

LST 180806-2mm
QUI CÁCH:1800x800x600. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện
8.739.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 33015 300x300x150 Tole 1.5mm

LSK 33015-1.5mm
QUI CÁCH:300x300x150. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
371.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43015 400x300x150 Tole 1.2mm

LSK 43015-1.2mm
QUI CÁCH:400x300x150. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
388.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 44015 400x400x150 Tole 1.5mm

LSK 44015-1.5mm
QUI CÁCH:400x400x150. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
552.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 75025 700x500x250 Tole 1.5mm

LSK 75025-1.5mm
QUI CÁCH:700x500x250. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
1.175.000 đ

Vỏ tủ điện LST 181206-1800x1200x600 Tole 2mm

LST 181206-2mm
QUI CÁCH:1800x1200x600. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện
11.837.000 đ

Vỏ tủ điện LST 181208-1800x1200x800 Tole 2mm

LST 181208-2mm
QUI CÁCH:1800x1200x800. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện
12.990.000 đ

Vỏ tủ điện LST 190604-1900x600x400 Tole 2mm

LST 190604-2mm
QUI CÁCH:1900x600x400. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện
6.820.000 đ

Vỏ tủ điện LST 190606-2000x600x600 Tole 1.5mm

LST 190606-1.5mm
QUI CÁCH:2000x600x600. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện
8.915.000 đ

Vỏ tủ điện LST 190804-1900x800x400 Tole 1.5mm

LST 190804-1.5mm
QUI CÁCH:1900x800x400. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện
9.498.000 đ

Vỏ tủ điện LST 190804-1900x800x400 Tole 2mm

LST 190804-2mm
QUI CÁCH:1900x800x400. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện
8.058.000 đ

Vỏ tủ điện LST 190810-1900x800x1000 Tole 2mm

LST 190810-2mm
QUI CÁCH:1900x800x1000. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện
11.210.000 đ

Vỏ tủ điện LST 191004-1900x1000x400 Tole 2mm

LST 191004-2mm
QUI CÁCH:1900x1000x400. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện
9.813.000 đ

Vỏ tủ điện LST 191006-1900x1000x600 Tole 1.5mm

LST 191006-1.5mm
QUI CÁCH:1900x1000x600. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện
12.698.000 đ

Vỏ tủ điện LST 191204-1900x1200x400 Tole 2mm

LST 191204-2mm
QUI CÁCH:1900x1200x400. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện
11.155.000 đ

Vỏ tủ điện LST 191206-1900x1200x600 Tole 1.5mm

LST 191206-1.5mm
QUI CÁCH:1900x1200x600. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện
14.435.000 đ

Vỏ tủ điện LST 200604-2000x600x400 Tole 1.5mm

LST 200604-1.5mm
QUI CÁCH:2000x600x400. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện
8.270.000 đ

Vỏ tủ điện LST 200806-2000x800x600 Tole 2mm

LST 200806-2mm
QUI CÁCH:2000x800x600. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện
9.479.000 đ

Vỏ tủ điện LST 201010-2000x1000x1000 Tole 1.5mm

LST 201010-1.5mm
QUI CÁCH:2000x1000x1000. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện
15.540.000 đ

Vỏ tủ điện LST 220604-2200x600x400 Tole 1.5mm

LST 220604-1.5mm
QUI CÁCH:2200x600x400. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện
8.942.000 đ

Vỏ tủ điện LST 220606-2200x600x600 Tole 1.5mm

LST 220606-1.5mm
QUI CÁCH:2200x600x600. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện
10.027.000 đ

Tủ điện âm tường 1000x600x200 Tole 1.5mm

LSA 106020-1.5mm
Quy cách:1000x600x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
2.243.000 đ

Tủ điện âm tường 700x500x200 Tole 1.5mm

LSA 75020-1.5mm
Quy cách:700x500x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
1.095.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 1000x600x200 Tole 2.0 mm

LSA 106020-2mm
Mã hàng:LSA 106020 Quy cách:1000x600x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
2.167.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 1000x800x200 Tole 2.0 mm

LSA 108020-2mm
Mã hàng:LSA 108020 Quy cách:1000x800x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
2.751.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 1200x600x200 Tole 2.0 mm

LSA 126020-2mm
Mã hàng:LSA 126020 Quy cách:1200x600x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
2.544.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 1200x800x200 Tole 2.0 mm

LSA 126020-2mm
Mã hàng:LSA 126020 Quy cách:1200x800x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
3.232.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 300x200x120 Tole 1.2mm

LSA 32012-1.2mm
Quy cách:300x200x120. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
237.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 300x200x120 Tole 1.5mm

LSA 32012-1.5mm
Quy cách:300x200x120. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
271.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 300x200x150 Tole 1.2mm

LSA 32015-1.2mm
Quy cách:300x200x150. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
254.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 300x200x150 Tole 1.5mm

LSA 32015-1.5mm
Quy cách:300x200x150. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
291.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 300x300x150 Tole 1.2mm

LSA 33015-1.2mm
Quy cách:300x300x150. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
321.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 300x300x150 Tole 1.5mm

LSA 33015-1.5mm
Quy cách:300x300x150. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
371.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x300x120 Tole 1.2mm

LSA 43012-1.2mm
Quy cách:400x300x120. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
363.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x300x120 Tole 1.5mm

LSA 43012-1.5mm
Quy cách:400x300x120. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
424.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x300x150 Tole 1.2mm

LSA 43015-1.2mm
Quy cách:400x300x150. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
386.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x300x150 Tole 1.5mm

LSA 43015-1.5mm
Quy cách:400x300x150. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
452.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x300x200 Tole 1.2mm

LSA 43020-1.2mm
Quy cách:400x300x200. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
426.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x300x200 Tole 1.5mm

LSA 43020-1.5mm
Quy cách:400x300x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
499.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x400x150 Tole 1.2mm

LSA 44015-1.2mm
Quy cách:400x400x150. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
470.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x400x150 Tole 1.5mm

LSA 44015-1.5mm
Quy cách:400x400x150. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
552.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x400x200 Tole 1.2mm

LSA 44020-1.2mm
Quy cách:400x400x200. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
515.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x400x200 Tole 1.5mm

LSA 44020-1.5mm
Quy cách:400x400x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
606.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 500x300x120 Tole 1.2mm

LSA 53012-1.2mm
Quy cách:500x300x120. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
427.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 500x300x120 Tole 1.5mm

LSA 53012-1.5mm
Quy cách:500x300x120. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
500.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 500x350x200 Tole 1.2mm

LSA 53520-1.2mm
Quy cách:500x350x200. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
551.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 500x350x200 Tole 1.5mm

LSA 53520-1.5mm
Quy cách:500x350x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
650.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 500x350x200 Tole 2.0 mm

LSA 53520-2mm
Mã hàng:LSA 44020 Quy cách:500x350x200 Tole 2.0 mm
813.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 500x500x200 Tole 1.5mm

LSA 55020-1.5mm
Quy cách:500x500x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
841.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 500x500x200 Tole 2.0 mm

LSA 55020-2mm
Mã hàng:LSA 55020 Quy cách:500x500x200 Tole 2.0 mm
1.058.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 600x400x200 Tole 1.5mm

LSA 64020-1.5mm
Quy cách:600x400x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
820.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 600x400x200 Tole 2.0 mm

LSA 64020-2mm
Mã hàng:LSA 64020 Quy cách:600x400x200 Tole 2.0 mm
1.033.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 600x600x200 Tole 1.5mm

LSA 66020-1.5mm
Quy cách:600x600x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
1.114.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 600x600x200 Tole 2.0 mm

LSA 66020-2mm
Mã hàng:LSA 66020. Quy cách:600x600x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
1.410.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 700x500x200 Tole 2.0 mm

LSA 75020-2mm
Mã hàng:LSA 75020 Quy cách:700x500x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
1.385.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 800x600x200 Tole 1.5mm

LSA 86020-1.5mm
Quy cách:800x600x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
1.838.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 800x600x200 Tole 2.0 mm

LSA 86020-2mm
Mã hàng:LSA 86020 Quy cách:800x600x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .
1.788.000 đ

Tủ điện công nghiệp 2-18 000 KW/h

TDAK02
Mã sản phẩm: TDAK01 Màu sắc: White Công suất: 18,000 KW/h Kích thước: 120x80x240 Chủng loại: Tủ đứng Công nghệ: Inverter
0 đ

Tủ điện công nghiệp TDAK01 loại 1

TDAK01
Mã sản phẩm: TDAK01. Màu sắc: White. Công suất: 18,000 KW/h. Kích thước: 120x80x240 . Chủng loại: Tủ đứng Công nghệ: Inverter.
0 đ

Tủ điện công nghiệp12345-18 000 KW/h

TDAK12345
Mã sản phẩm: TDAK01 Màu sắc: White Công suất: 18,000 KW/h Kích thước: 120x80x240 Chủng loại: Tủ đứng Công nghệ: Inverter
0 đ