Vỏ tủ điện

Picture of Tủ điện LST 180806-1800x800x600,Tole 2mm

Tủ điện LST 180806-1800x800x600,Tole 2mm

QUI CÁCH:1800x800x600. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

8.739.000 đ

Tủ điện LST 180806-1800x800x6...

8.739.000 đ

QUI CÁCH:1800x800x600. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 33015,300x300x150,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 33015,300x300x150,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:300x300x150. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

371.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 33015...

371.000 đ

QUI CÁCH:300x300x150. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 43015,400x300x150,Tole 1.2mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43015,400x300x150,Tole 1.2mm

QUI CÁCH:400x300x150. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

388.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43015...

388.000 đ

QUI CÁCH:400x300x150. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 44015,400x400x150,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 44015,400x400x150,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:400x400x150. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

552.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 44015...

552.000 đ

QUI CÁCH:400x400x150. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 75025,700x500x250,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 75025,700x500x250,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:700x500x250. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

1.175.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 75025...

1.175.000 đ

QUI CÁCH:700x500x250. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 181206-1800x1200x600,Tole 2mm

Vỏ tủ điện LST 181206-1800x1200x600,Tole 2mm

QUI CÁCH:1800x1200x600. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

11.837.000 đ

Vỏ tủ điện LST 181206-1800x12...

11.837.000 đ

QUI CÁCH:1800x1200x600. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 181208-1800x1200x800,Tole 2mm

Vỏ tủ điện LST 181208-1800x1200x800,Tole 2mm

QUI CÁCH:1800x1200x800. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

12.990.000 đ

Vỏ tủ điện LST 181208-1800x12...

12.990.000 đ

QUI CÁCH:1800x1200x800. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 190604-1900x600x400,Tole 2mm

Vỏ tủ điện LST 190604-1900x600x400,Tole 2mm

QUI CÁCH:1900x600x400. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

6.820.000 đ

Vỏ tủ điện LST 190604-1900x60...

6.820.000 đ

QUI CÁCH:1900x600x400. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 190606-2000x600x600,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện LST 190606-2000x600x600,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:2000x600x600. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

8.915.000 đ

Vỏ tủ điện LST 190606-2000x60...

8.915.000 đ

QUI CÁCH:2000x600x600. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 190804-1900x800x400,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện LST 190804-1900x800x400,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:1900x800x400. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

9.498.000 đ

Vỏ tủ điện LST 190804-1900x80...

9.498.000 đ

QUI CÁCH:1900x800x400. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 190804-1900x800x400,Tole 2mm

Vỏ tủ điện LST 190804-1900x800x400,Tole 2mm

QUI CÁCH:1900x800x400. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

8.058.000 đ

Vỏ tủ điện LST 190804-1900x80...

8.058.000 đ

QUI CÁCH:1900x800x400. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 190810-1900x800x1000,Tole 2mm

Vỏ tủ điện LST 190810-1900x800x1000,Tole 2mm

QUI CÁCH:1900x800x1000. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

11.210.000 đ

Vỏ tủ điện LST 190810-1900x80...

11.210.000 đ

QUI CÁCH:1900x800x1000. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 191004-1900x1000x400,Tole 2mm

Vỏ tủ điện LST 191004-1900x1000x400,Tole 2mm

QUI CÁCH:1900x1000x400. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

9.813.000 đ

Vỏ tủ điện LST 191004-1900x10...

9.813.000 đ

QUI CÁCH:1900x1000x400. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 191006-1900x1000x600,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện LST 191006-1900x1000x600,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:1900x1000x600. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

12.698.000 đ

Vỏ tủ điện LST 191006-1900x10...

12.698.000 đ

QUI CÁCH:1900x1000x600. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 191204-1900x1200x400,Tole 2mm

Vỏ tủ điện LST 191204-1900x1200x400,Tole 2mm

QUI CÁCH:1900x1200x400. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

11.155.000 đ

Vỏ tủ điện LST 191204-1900x12...

11.155.000 đ

QUI CÁCH:1900x1200x400. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 191206-1900x1200x600,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện LST 191206-1900x1200x600,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:1900x1200x600. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

14.435.000 đ

Vỏ tủ điện LST 191206-1900x12...

14.435.000 đ

QUI CÁCH:1900x1200x600. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 200604-2000x600x400,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện LST 200604-2000x600x400,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:2000x600x400. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

8.270.000 đ

Vỏ tủ điện LST 200604-2000x60...

8.270.000 đ

QUI CÁCH:2000x600x400. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 200806-2000x800x600,Tole 2mm

Vỏ tủ điện LST 200806-2000x800x600,Tole 2mm

QUI CÁCH:2000x800x600. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

9.479.000 đ

Vỏ tủ điện LST 200806-2000x80...

9.479.000 đ

QUI CÁCH:2000x800x600. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 201010-2000x1000x1000,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện LST 201010-2000x1000x1000,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:2000x1000x1000. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

15.540.000 đ

Vỏ tủ điện LST 201010-2000x10...

15.540.000 đ

QUI CÁCH:2000x1000x1000. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 220604-2200x600x400,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện LST 220604-2200x600x400,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:2200x600x400. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

8.942.000 đ

Vỏ tủ điện LST 220604-2200x60...

8.942.000 đ

QUI CÁCH:2200x600x400. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 220606-2200x600x600,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện LST 220606-2200x600x600,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:2200x600x600. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

10.027.000 đ

Vỏ tủ điện LST 220606-2200x60...

10.027.000 đ

QUI CÁCH:2200x600x600. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường 1000x600x200,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường 1000x600x200,Tole 1.5mm

Quy cách:1000x600x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

2.243.000 đ

Tủ điện âm tường 1000x600x200,...

2.243.000 đ

Quy cách:1000x600x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường 700x500x200,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường 700x500x200,Tole 1.5mm

Quy cách:700x500x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

1.095.000 đ

Tủ điện âm tường 700x500x200,T...

1.095.000 đ

Quy cách:700x500x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 1000x600x200,Tole 2.0 mm

Tủ điện âm tường LSA 1000x600x200,Tole 2.0 mm

Mã hàng:LSA 106020 Quy cách:1000x600x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp ...

Đặt mua

2.167.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 1000x600x...

2.167.000 đ

Mã hàng:LSA 106020 Quy cách:1000x600x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp ...

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 1000x800x200,Tole 2.0 mm

Tủ điện âm tường LSA 1000x800x200,Tole 2.0 mm

Mã hàng:LSA 108020 Quy cách:1000x800x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp ...

Đặt mua

2.751.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 1000x800x...

2.751.000 đ

Mã hàng:LSA 108020 Quy cách:1000x800x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp ...

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 1200x600x200,Tole 2.0 mm

Tủ điện âm tường LSA 1200x600x200,Tole 2.0 mm

Mã hàng:LSA 126020 Quy cách:1200x600x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp ...

Đặt mua

2.544.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 1200x600x...

2.544.000 đ

Mã hàng:LSA 126020 Quy cách:1200x600x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp ...

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 1200x800x200,Tole 2.0 mm

Tủ điện âm tường LSA 1200x800x200,Tole 2.0 mm

Mã hàng:LSA 126020 Quy cách:1200x800x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp ...

Đặt mua

3.232.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 1200x800x...

3.232.000 đ

Mã hàng:LSA 126020 Quy cách:1200x800x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp ...

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 300x200x120,Tole 1.2mm

Tủ điện âm tường LSA 300x200x120,Tole 1.2mm

Quy cách:300x200x120. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

237.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 300x200x1...

237.000 đ

Quy cách:300x200x120. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 300x200x120,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 300x200x120,Tole 1.5mm

Quy cách:300x200x120. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

271.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 300x200x1...

271.000 đ

Quy cách:300x200x120. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 300x200x150,Tole 1.2mm

Tủ điện âm tường LSA 300x200x150,Tole 1.2mm

Quy cách:300x200x150. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

254.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 300x200x1...

254.000 đ

Quy cách:300x200x150. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 300x200x150,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 300x200x150,Tole 1.5mm

Quy cách:300x200x150. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

291.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 300x200x1...

291.000 đ

Quy cách:300x200x150. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 300x300x150,Tole 1.2mm

Tủ điện âm tường LSA 300x300x150,Tole 1.2mm

Quy cách:300x300x150. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

321.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 300x300x1...

321.000 đ

Quy cách:300x300x150. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 300x300x150,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 300x300x150,Tole 1.5mm

Quy cách:300x300x150. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

371.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 300x300x1...

371.000 đ

Quy cách:300x300x150. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 400x300x120,Tole 1.2mm

Tủ điện âm tường LSA 400x300x120,Tole 1.2mm

Quy cách:400x300x120. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

363.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x300x1...

363.000 đ

Quy cách:400x300x120. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 400x300x120,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 400x300x120,Tole 1.5mm

Quy cách:400x300x120. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

424.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x300x1...

424.000 đ

Quy cách:400x300x120. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 400x300x150,Tole 1.2mm

Tủ điện âm tường LSA 400x300x150,Tole 1.2mm

Quy cách:400x300x150. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

386.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x300x1...

386.000 đ

Quy cách:400x300x150. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 400x300x150,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 400x300x150,Tole 1.5mm

Quy cách:400x300x150. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

452.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x300x1...

452.000 đ

Quy cách:400x300x150. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 400x300x200,Tole 1.2mm

Tủ điện âm tường LSA 400x300x200,Tole 1.2mm

Quy cách:400x300x200. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

426.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x300x2...

426.000 đ

Quy cách:400x300x200. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 400x300x200,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 400x300x200,Tole 1.5mm

Quy cách:400x300x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

499.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x300x2...

499.000 đ

Quy cách:400x300x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 400x400x150,Tole 1.2mm

Tủ điện âm tường LSA 400x400x150,Tole 1.2mm

Quy cách:400x400x150. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

470.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x400x1...

470.000 đ

Quy cách:400x400x150. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 400x400x150,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 400x400x150,Tole 1.5mm

Quy cách:400x400x150. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

552.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x400x1...

552.000 đ

Quy cách:400x400x150. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 400x400x200,Tole 1.2mm

Tủ điện âm tường LSA 400x400x200,Tole 1.2mm

Quy cách:400x400x200. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

515.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x400x2...

515.000 đ

Quy cách:400x400x200. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 400x400x200,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 400x400x200,Tole 1.5mm

Quy cách:400x400x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

606.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x400x2...

606.000 đ

Quy cách:400x400x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 500x300x120,Tole 1.2mm

Tủ điện âm tường LSA 500x300x120,Tole 1.2mm

Quy cách:500x300x120. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

427.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 500x300x1...

427.000 đ

Quy cách:500x300x120. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 500x300x120,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 500x300x120,Tole 1.5mm

Quy cách:500x300x120. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

500.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 500x300x1...

500.000 đ

Quy cách:500x300x120. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 500x350x200,Tole 1.2mm

Tủ điện âm tường LSA 500x350x200,Tole 1.2mm

Quy cách:500x350x200. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

551.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 500x350x2...

551.000 đ

Quy cách:500x350x200. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 500x350x200,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 500x350x200,Tole 1.5mm

Quy cách:500x350x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

650.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 500x350x2...

650.000 đ

Quy cách:500x350x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 500x350x200,Tole 2.0 mm

Tủ điện âm tường LSA 500x350x200,Tole 2.0 mm

Mã hàng:LSA 44020 Quy cách:500x350x200 Tole 2.0 mm

Đặt mua

813.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 500x350x2...

813.000 đ

Mã hàng:LSA 44020 Quy cách:500x350x200 Tole 2.0 mm

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 500x500x200,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 500x500x200,Tole 1.5mm

Quy cách:500x500x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

841.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 500x500x2...

841.000 đ

Quy cách:500x500x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 500x500x200,Tole 2.0 mm

Tủ điện âm tường LSA 500x500x200,Tole 2.0 mm

Mã hàng:LSA 55020 Quy cách:500x500x200 Tole 2.0 mm

Đặt mua

1.058.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 500x500x2...

1.058.000 đ

Mã hàng:LSA 55020 Quy cách:500x500x200 Tole 2.0 mm

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 600x400x200,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 600x400x200,Tole 1.5mm

Quy cách:600x400x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

820.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 600x400x2...

820.000 đ

Quy cách:600x400x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 600x400x200,Tole 2.0 mm

Tủ điện âm tường LSA 600x400x200,Tole 2.0 mm

Mã hàng:LSA 64020 Quy cách:600x400x200 Tole 2.0 mm

Đặt mua

1.033.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 600x400x2...

1.033.000 đ

Mã hàng:LSA 64020 Quy cách:600x400x200 Tole 2.0 mm

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 600x600x200,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 600x600x200,Tole 1.5mm

Quy cách:600x600x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

1.114.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 600x600x2...

1.114.000 đ

Quy cách:600x600x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 600x600x200,Tole 2.0 mm

Tủ điện âm tường LSA 600x600x200,Tole 2.0 mm

Mã hàng:LSA 66020. Quy cách:600x600x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp â...

Đặt mua

1.410.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 600x600x2...

1.410.000 đ

Mã hàng:LSA 66020. Quy cách:600x600x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp â...

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 700x500x200,Tole 2.0 mm

Tủ điện âm tường LSA 700x500x200,Tole 2.0 mm

Mã hàng:LSA 75020 Quy cách:700x500x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm...

Đặt mua

1.385.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 700x500x2...

1.385.000 đ

Mã hàng:LSA 75020 Quy cách:700x500x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm...

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 800x600x200,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 800x600x200,Tole 1.5mm

Quy cách:800x600x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

1.838.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 800x600x2...

1.838.000 đ

Quy cách:800x600x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 800x600x200,Tole 2.0 mm

Tủ điện âm tường LSA 800x600x200,Tole 2.0 mm

Mã hàng:LSA 86020 Quy cách:800x600x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm...

Đặt mua

1.788.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 800x600x2...

1.788.000 đ

Mã hàng:LSA 86020 Quy cách:800x600x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm...

Đặt mua
Picture of Tủ điện công nghiệp 2-18,000 KW/h

Tủ điện công nghiệp 2-18,000 KW/h

Mã sản phẩm: TDAK01 Màu sắc: White Công suất: 18,000 KW/h Kích thước: 120x80x240 Chủng...

Đặt mua

0 đ

Tủ điện công nghiệp 2-18,000 K...

0 đ

Mã sản phẩm: TDAK01 Màu sắc: White Công suất: 18,000 KW/h Kích thước: 120x80x240 Chủng...

Đặt mua
Picture of Tủ điện công nghiệp TDAK01 loại 1

Tủ điện công nghiệp TDAK01 loại 1

Mã sản phẩm: TDAK01. Màu sắc: White. Công suất: 18,000 KW/h. Kích thước: 120x80x240 . ...

Đặt mua

0 đ

Tủ điện công nghiệp TDAK01 loạ...

0 đ

Mã sản phẩm: TDAK01. Màu sắc: White. Công suất: 18,000 KW/h. Kích thước: 120x80x240 . ...

Đặt mua
Picture of Tủ điện công nghiệp12345-18,000 KW/h

Tủ điện công nghiệp12345-18,000 KW/h

Mã sản phẩm: TDAK01 Màu sắc: White Công suất: 18,000 KW/h Kích thước: 120x80x240 C...

Đặt mua

0 đ

Tủ điện công nghiệp12345-18,00...

0 đ

Mã sản phẩm: TDAK01 Màu sắc: White Công suất: 18,000 KW/h Kích thước: 120x80x240 C...

Đặt mua