Đèn báo

Picture of  Schneider XB7 XB7EV73P

Schneider XB7 XB7EV73P

Hãng sản xuất Schneider Nút nhấn, đèn báo, công tắc xoay Push Button & Selector switches...

Đặt mua

0 đ

Schneider XB7 XB7EV73P

0 đ

Hãng sản xuất Schneider Nút nhấn, đèn báo, công tắc xoay Push Button & Selector switches...

Đặt mua
Picture of Bóng đèn LSED-2 ( A, R, Y )

Bóng đèn LSED-2 ( A, R, Y )

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua

42.000 đ

Bóng đèn LSED-2 ( A, R, Y )

42.000 đ

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua
Picture of Bóng đèn LSED-2 (S, PW)

Bóng đèn LSED-2 (S, PW)

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua

72.000 đ

Bóng đèn LSED-2 (S, PW)

72.000 đ

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua
Picture of Bóng đèn LSED-2G

Bóng đèn LSED-2G

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua

55.500 đ

Bóng đèn LSED-2G

55.500 đ

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua
Picture of Bóng đèn LSED-6 (A, R, Y)

Bóng đèn LSED-6 (A, R, Y)

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua

56.000 đ

Bóng đèn LSED-6 (A, R, Y)

56.000 đ

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua
Picture of Bóng đèn LSED-6 (S, PW)

Bóng đèn LSED-6 (S, PW)

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua

96.000 đ

Bóng đèn LSED-6 (S, PW)

96.000 đ

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua
Picture of Bóng đèn LSED-6G

Bóng đèn LSED-6G

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua

74.000 đ

Bóng đèn LSED-6G

74.000 đ

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua
Picture of Bóng đèn LSED-H ( A, R, Y )

Bóng đèn LSED-H ( A, R, Y )

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua

56.000 đ

Bóng đèn LSED-H ( A, R, Y )

56.000 đ

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua
Picture of Bóng đèn LSED-H (S, PW)

Bóng đèn LSED-H (S, PW)

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua

72.000 đ

Bóng đèn LSED-H (S, PW)

72.000 đ

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua
Picture of Bóng đèn LSED-HG

Bóng đèn LSED-HG

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua

74.000 đ

Bóng đèn LSED-HG

74.000 đ

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua
Picture of Bóng đèn LSED-M3 ( A, R, Y )

Bóng đèn LSED-M3 ( A, R, Y )

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua

56.000 đ

Bóng đèn LSED-M3 ( A, R, Y )

56.000 đ

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua
Picture of Bóng đèn LSED-M3 (S, PW)

Bóng đèn LSED-M3 (S, PW)

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua

96.000 đ

Bóng đèn LSED-M3 (S, PW)

96.000 đ

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua
Picture of Bóng đèn LSED-M3G

Bóng đèn LSED-M3G

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua

74.000 đ

Bóng đèn LSED-M3G

74.000 đ

Điện áp: 6V AC/DC Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - ...

Đặt mua
Picture of Công tắc chọn Vuông, Ø 16 AS6Q-2Y1

Công tắc chọn Vuông, Ø 16 AS6Q-2Y1

Đặc tính: 2 vị trí, SPDT

Đặt mua

162.000 đ

Công tắc chọn Vuông, Ø 16 AS6Q...

162.000 đ

Đặc tính: 2 vị trí, SPDT

Đặt mua
Picture of Công tắc chọn Vuông, Ø 16 AS6Q-2Y2

Công tắc chọn Vuông, Ø 16 AS6Q-2Y2

Đặc tính: 2 vị trí, SPDT

Đặt mua

250.000 đ

Công tắc chọn Vuông, Ø 16 AS6Q...

250.000 đ

Đặc tính: 2 vị trí, SPDT

Đặt mua
Picture of Công tắc chọn Vuông, Ø 16 AS6Q-3Y2

Công tắc chọn Vuông, Ø 16 AS6Q-3Y2

Đặc tính: 2 vị trí, SPDT

Đặt mua

25.000 đ

Công tắc chọn Vuông, Ø 16 AS6Q...

25.000 đ

Đặc tính: 2 vị trí, SPDT

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, Ø 22 YW1S-21E01

Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, Ø 22 YW1S-21E01

Loại Công tắc xoay 2 vị trí: Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ ...

Đặt mua

63.000 đ

Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, ...

63.000 đ

Loại Công tắc xoay 2 vị trí: Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ ...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, Ø 22 YW1S-21E02

Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, Ø 22 YW1S-21E02

Loại Công tắc xoay 2 vị trí: Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ ...

Đặt mua

96.000 đ

Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, ...

96.000 đ

Loại Công tắc xoay 2 vị trí: Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ ...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, Ø 22 YW1S-21E11

Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, Ø 22 YW1S-21E11

Loại Công tắc xoay 2 vị trí: Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ ...

Đặt mua

96.000 đ

Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, ...

96.000 đ

Loại Công tắc xoay 2 vị trí: Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ ...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, Ø 22 YW1S-21E20

Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, Ø 22 YW1S-21E20

Loại Công tắc xoay 2 vị trí: Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ ...

Đặt mua

96.000 đ

Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, ...

96.000 đ

Loại Công tắc xoay 2 vị trí: Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ ...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, Ø 22 YW1S-2E01

Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, Ø 22 YW1S-2E01

Loại Công tắc xoay 2 vị trí: Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ ...

Đặt mua

63.000 đ

Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, ...

63.000 đ

Loại Công tắc xoay 2 vị trí: Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ ...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, Ø 22 YW1S-2E02

Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, Ø 22 YW1S-2E02

Loại Công tắc xoay 2 vị trí: Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ ...

Đặt mua

96.000 đ

Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, ...

96.000 đ

Loại Công tắc xoay 2 vị trí: Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ ...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, Ø 22 YW1S-2E10

Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, Ø 22 YW1S-2E10

Loại Công tắc xoay 2 vị trí: Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ ...

Đặt mua

63.000 đ

Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, ...

63.000 đ

Loại Công tắc xoay 2 vị trí: Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ ...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, Ø 22 YW1S-2E11

Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, Ø 22 YW1S-2E11

Loại Công tắc xoay 2 vị trí: Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ ...

Đặt mua

96.000 đ

Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, ...

96.000 đ

Loại Công tắc xoay 2 vị trí: Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ ...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, Ø 22 YW1S-2E20

Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, Ø 22 YW1S-2E20

Loại Công tắc xoay 2 vị trí: Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ ...

Đặt mua

96.000 đ

Công tắc xoay 2 vị trí 90 độ, ...

96.000 đ

Loại Công tắc xoay 2 vị trí: Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ ...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ, có khóa, Ø 22 YW1K-21BE01

Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ, có khóa, Ø 22 YW1K-21BE01

Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

182.000 đ

Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ,...

182.000 đ

Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ, có khóa, Ø 22 YW1K-21BE02

Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ, có khóa, Ø 22 YW1K-21BE02

Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

215.000 đ

Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ,...

215.000 đ

Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ, có khóa, Ø 22 YW1K-21BE10

Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ, có khóa, Ø 22 YW1K-21BE10

Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

182.000 đ

Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ,...

182.000 đ

Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ, có khóa, Ø 22 YW1K-21BE11

Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ, có khóa, Ø 22 YW1K-21BE11

Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

215.000 đ

Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ,...

215.000 đ

Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ, có khóa, Ø 22 YW1K-21BE20

Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ, có khóa, Ø 22 YW1K-21BE20

Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

215.000 đ

Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ,...

215.000 đ

Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ, có khóa, Ø 22 YW1K-2AE02

Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ, có khóa, Ø 22 YW1K-2AE02

Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

215.000 đ

Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ,...

215.000 đ

Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ, có khóa, Ø 22 YW1K-2AE10

Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ, có khóa, Ø 22 YW1K-2AE10

Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

182.000 đ

Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ,...

182.000 đ

Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ, có khóa, Ø 22 YW1K-2AE11

Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ, có khóa, Ø 22 YW1K-2AE11

Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

215.000 đ

Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ,...

215.000 đ

Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ, có khóa, Ø 22 YW1K-2AE20

Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ, có khóa, Ø 22 YW1K-2AE20

Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

215.000 đ

Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ,...

215.000 đ

Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ, có khóa, Ø 22YW1K-2AE01

Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ, có khóa, Ø 22YW1K-2AE01

Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

182.000 đ

Công tắc xoay 2 vị trí, 90 độ,...

182.000 đ

Tiếp điểm: 1NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-31BE02

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-31BE02

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

215.000 đ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, ...

215.000 đ

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-31BE11

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-31BE11

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

215.000 đ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, ...

215.000 đ

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-31BE20

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-31BE20

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

215.000 đ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, ...

215.000 đ

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-32CE02

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-32CE02

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

215.000 đ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, ...

215.000 đ

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-32CE11

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-32CE11

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

215.000 đ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, ...

215.000 đ

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-32CE20

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-32CE20

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

215.000 đ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, ...

215.000 đ

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-33DE02

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-33DE02

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

215.000 đ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, ...

215.000 đ

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-33DE11

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-33DE11

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

215.000 đ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, ...

215.000 đ

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-33DE20

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-33DE20

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

215.000 đ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, ...

215.000 đ

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-3AE02

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-3AE02

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

215.000 đ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, ...

215.000 đ

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-3AE02

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-3AE02

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

215.000 đ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, ...

215.000 đ

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-3AE11

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-3AE11

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

215.000 đ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, ...

215.000 đ

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-3AE20

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Có khóa, Ø 22 YW1K-3AE20

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

215.000 đ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, ...

215.000 đ

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Ø 22  YW1S-32E02

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Ø 22 YW1S-32E02

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

96.000 đ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, ...

96.000 đ

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Ø 22 YW1S-31E11

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Ø 22 YW1S-31E11

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

96.000 đ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, ...

96.000 đ

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Ø 22 YW1S-32E11

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Ø 22 YW1S-32E11

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

96.000 đ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, ...

96.000 đ

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Ø 22 YW1S-32E20

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Ø 22 YW1S-32E20

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

96.000 đ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, ...

96.000 đ

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Ø 22 YW1S-33E02

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Ø 22 YW1S-33E02

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

96.000 đ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, ...

96.000 đ

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Ø 22 YW1S-33E11

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Ø 22 YW1S-33E11

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

96.000 đ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, ...

96.000 đ

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Ø 22 YW1S-33E20

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Ø 22 YW1S-33E20

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

96.000 đ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, ...

96.000 đ

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Ø 22 YW1S-3E02

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Ø 22 YW1S-3E02

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

96.000 đ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, ...

96.000 đ

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Ø 22 YW1S-3E11

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Ø 22 YW1S-3E11

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

96.000 đ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, ...

96.000 đ

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Ø 22 YW1S-3E20

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, Ø 22 YW1S-3E20

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua

96.000 đ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ, ...

96.000 đ

Tiếp điểm: 2NC, tự giữ Mầu sắc: G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phá...

Đặt mua
Picture of Contact Block NO Schneider ZBE101N

Contact Block NO Schneider ZBE101N

Hãng sản xuất: Schneider 1 NO Contact Block (ZBE101N)Schneider Xuất xứ France

Đặt mua

0 đ

Contact Block NO Schneider ZBE...

0 đ

Hãng sản xuất: Schneider 1 NO Contact Block (ZBE101N)Schneider Xuất xứ France

Đặt mua
Picture of Contact Block NO Schneider ZBE102N

Contact Block NO Schneider ZBE102N

Hãng sản xuất: Schneider 1 NO Contact Block (ZBE102N)Schneider Xuất xứ France

Đặt mua

0 đ

Contact Block NO Schneider ZBE...

0 đ

Hãng sản xuất: Schneider 1 NO Contact Block (ZBE102N)Schneider Xuất xứ France

Đặt mua