Máy biến áp Đo lường

Picture of Máy biến điện áp EMIC 22kV Trong nhà 1 mạch Đo lường PT22-1ZHIx EM6D09

Máy biến điện áp EMIC 22kV Trong nhà 1 mạch Đo lường PT22-1ZHIx EM6D09

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua

0 đ

Máy biến điện áp EMIC 22kV Tro...

0 đ

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua
Picture of Máy biến điện áp EMIC đo lường trung thế 3 pha, ngoài trời kiểu ngâm dầu PTx 3ZHOD

Máy biến điện áp EMIC đo lường trung thế 3 pha, ngoài trời kiểu ngâm dầu PTx 3ZHOD

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua

0 đ

Máy biến điện áp EMIC đo lường...

0 đ

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua
Picture of Máy biến điện áp EMIC ngâm dầu 35kV-1 sứ PT35-1ZHODxx

Máy biến điện áp EMIC ngâm dầu 35kV-1 sứ PT35-1ZHODxx

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua

0 đ

Máy biến điện áp EMIC ngâm dầu...

0 đ

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua
Picture of Máy biến điện áp EMIC ngâm dầu 6-24kV- 1 sứ PTx-1ZHODxx

Máy biến điện áp EMIC ngâm dầu 6-24kV- 1 sứ PTx-1ZHODxx

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua

0 đ

Máy biến điện áp EMIC ngâm dầu...

0 đ

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua
Picture of Máy biến điện áp EMIC ngoài trời đúc chân không 35kV PT35-1ZHOxx

Máy biến điện áp EMIC ngoài trời đúc chân không 35kV PT35-1ZHOxx

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua

0 đ

Máy biến điện áp EMIC ngoài tr...

0 đ

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua
Picture of Máy biến điện áp EMIC nguồn ngâm dầu 35kV 1 sứ PT35-1ZHODxS

Máy biến điện áp EMIC nguồn ngâm dầu 35kV 1 sứ PT35-1ZHODxS

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua

0 đ

Máy biến điện áp EMIC nguồn ng...

0 đ

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua
Picture of Máy biến điện áp EMIC trung thế 1 pha trong nhà PT10-1ZHIxx

Máy biến điện áp EMIC trung thế 1 pha trong nhà PT10-1ZHIxx

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua

0 đ

Máy biến điện áp EMIC trung th...

0 đ

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua
Picture of Máy biến điện áp EMIC trung thế ngoài trời PTx-1ZHOxx

Máy biến điện áp EMIC trung thế ngoài trời PTx-1ZHOxx

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua

0 đ

Máy biến điện áp EMIC trung th...

0 đ

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua
Picture of Máy biến điện áp EMIC trung thế trong nhà có cầu chì bảo vệ PT22-1ZHIxx-F

Máy biến điện áp EMIC trung thế trong nhà có cầu chì bảo vệ PT22-1ZHIxx-F

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua

0 đ

Máy biến điện áp EMIC trung th...

0 đ

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua
Picture of Máy biến điện áp EMIC trung thế trong nhà PT35-1ZHIxx

Máy biến điện áp EMIC trung thế trong nhà PT35-1ZHIxx

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua

0 đ

Máy biến điện áp EMIC trung th...

0 đ

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua
Picture of Máy biến điện áp nguồn EMIC ngâm dầu 24kV 1 sứ PT22-1ZHODxS

Máy biến điện áp nguồn EMIC ngâm dầu 24kV 1 sứ PT22-1ZHODxS

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua

0 đ

Máy biến điện áp nguồn EMIC ng...

0 đ

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua
Picture of Máy biến điện áp nguồn EMIC ngâm dầu 24kV 2 sứ PT22-1HODxS

Máy biến điện áp nguồn EMIC ngâm dầu 24kV 2 sứ PT22-1HODxS

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua

0 đ

Máy biến điện áp nguồn EMIC ng...

0 đ

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua
Picture of Máy biến điện áp nguồn EMIC ngâm dầu 35kV 2 sứ PT35-1HODxS

Máy biến điện áp nguồn EMIC ngâm dầu 35kV 2 sứ PT35-1HODxS

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua

0 đ

Máy biến điện áp nguồn EMIC ng...

0 đ

Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Min...

Đặt mua
Picture of Biến áp cấp nguồn trung thế, 1 pha 1 sứ ngâm dầu, ngoài trời 24kV MITEX - Kiểu : PT22-ISND1N

Biến áp cấp nguồn trung thế, 1 pha 1 sứ ngâm dầu, ngoài trời 24kV MITEX - Kiểu : PT22-ISND1N

Biến áp đo lường trung thế ngâm dầu điện áp tới 38,5kV; được Thiết kế và chế tạo theo tiê...

Đặt mua

12.000.000 đ

Biến áp cấp nguồn trung thế, 1...

12.000.000 đ

Biến áp đo lường trung thế ngâm dầu điện áp tới 38,5kV; được Thiết kế và chế tạo theo tiê...

Đặt mua
Picture of Biến áp cấp nguồn trung thế, 1 pha 1 sứ ngâm dầu, ngoài trời 38,5kV MITEX - Kiểu : PT35-1SNDIN

Biến áp cấp nguồn trung thế, 1 pha 1 sứ ngâm dầu, ngoài trời 38,5kV MITEX - Kiểu : PT35-1SNDIN

Biến áp đo lường trung thế ngâm dầu điện áp tới 38,5kV; được Thiết kế và chế tạo theo tiê...

Đặt mua

12.300.000 đ

Biến áp cấp nguồn trung thế, 1...

12.300.000 đ

Biến áp đo lường trung thế ngâm dầu điện áp tới 38,5kV; được Thiết kế và chế tạo theo tiê...

Đặt mua
Picture of Biến áp cấp nguồn trung thế, 1 pha 2 sứ ngâm dầu, ngoài trời 24kV MITEX - Kiểu : PT22-2SNDIN

Biến áp cấp nguồn trung thế, 1 pha 2 sứ ngâm dầu, ngoài trời 24kV MITEX - Kiểu : PT22-2SNDIN

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008.

Đặt mua

12.300.000 đ

Biến áp cấp nguồn trung thế, 1...

12.300.000 đ

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008.

Đặt mua
Picture of Biến áp cấp nguồn trung thế, 1 pha 2 sứ ngâm dầu, ngoài trời 38.5kV MITEX - Kiểu : PT35-2SNDIN

Biến áp cấp nguồn trung thế, 1 pha 2 sứ ngâm dầu, ngoài trời 38.5kV MITEX - Kiểu : PT35-2SNDIN

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008.

Đặt mua

12.600.000 đ

Biến áp cấp nguồn trung thế, 1...

12.600.000 đ

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008.

Đặt mua
Picture of Biến áp đo lường trung thế có bảo vệ, 1 pha 1 sứ ngâm dầu, ngoài trời 24kV MITEX - Kiểu : PT22-1SND1B

Biến áp đo lường trung thế có bảo vệ, 1 pha 1 sứ ngâm dầu, ngoài trời 24kV MITEX - Kiểu : PT22-1SND1B

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008.

Đặt mua

11.500.000 đ

Biến áp đo lường trung thế có ...

11.500.000 đ

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008.

Đặt mua
Picture of Biến áp đo lường trung thế có bảo vệ, 1 pha 1 sứ ngâm dầu, ngoài trời 38.5kV MITEX - Kiểu : PT35-1SND1B

Biến áp đo lường trung thế có bảo vệ, 1 pha 1 sứ ngâm dầu, ngoài trời 38.5kV MITEX - Kiểu : PT35-1SND1B

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008.

Đặt mua

12.000.000 đ

Biến áp đo lường trung thế có ...

12.000.000 đ

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008.

Đặt mua
Picture of Biến áp đo lường trung thế, 1 pha 1 sứ ngâm dầu, ngoài trời 24kV MITEX - Kiểu : PT22-1SNDI

Biến áp đo lường trung thế, 1 pha 1 sứ ngâm dầu, ngoài trời 24kV MITEX - Kiểu : PT22-1SNDI

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008.

Đặt mua

11.500.000 đ

Biến áp đo lường trung thế, 1 ...

11.500.000 đ

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008.

Đặt mua
Picture of Biến áp đo lường trung thế, 1 pha 1 sứ ngâm dầu, ngoài trời 38.5kV MITEX - Kiểu : PT35-ISNDI

Biến áp đo lường trung thế, 1 pha 1 sứ ngâm dầu, ngoài trời 38.5kV MITEX - Kiểu : PT35-ISNDI

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008.

Đặt mua

12.000.000 đ

Biến áp đo lường trung thế, 1 ...

12.000.000 đ

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008.

Đặt mua