Máy biến áp Đo lường

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs
Lọc theo thuộc tính
  • Cấp chính xác

Máy biến điện áp EMIC 22kV Trong nhà 1 mạch Đo lường PT22-1ZHIx EM6D09

PT22-1ZHIx EM6D09
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 || Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Máy biến điện áp EMIC đo lường trung thế 3 pha, ngoài trời kiểu ngâm dầu PTx 3ZHOD

PTx 3ZHOD
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 || Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Máy biến điện áp EMIC ngâm dầu 35kV-1 sứ PT35-1ZHODxx

PT35-1ZHODxx
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 || Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Máy biến điện áp EMIC ngâm dầu 6-24kV- 1 sứ PTx-1ZHODxx

PTx-1ZHODxx
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 || Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Máy biến điện áp EMIC ngoài trời đúc chân không 35kV PT35-1ZHOxx

35kV PT35-1ZHOxx
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 || Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Máy biến điện áp EMIC nguồn ngâm dầu 35kV 1 sứ PT35-1ZHODxS

PT35-1ZHODxS
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 || Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Máy biến điện áp EMIC trung thế 1 pha trong nhà PT10-1ZHIxx

PT10-1ZHIxx
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 || Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
6.120.000 đ

Máy biến điện áp EMIC trung thế ngoài trời PTx-1ZHOxx

PTx-1ZHOxx
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 || Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Máy biến điện áp EMIC trung thế trong nhà có cầu chì bảo vệ PT22-1ZHIxx-F

PT22-1ZHIxx-F
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 || Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Máy biến điện áp EMIC trung thế trong nhà PT35-1ZHIxx

PT35-1ZHIxx
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 || Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Máy biến điện áp nguồn EMIC ngâm dầu 24kV 1 sứ PT22-1ZHODxS

PT22-1ZHODxS
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 || Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Máy biến điện áp nguồn EMIC ngâm dầu 24kV 2 sứ PT22-1HODxS

PT22-1HODxS
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 || Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Máy biến điện áp nguồn EMIC ngâm dầu 35kV 2 sứ PT35-1HODxS

PT35-1HODxS
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 || Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Biến áp cấp nguồn trung thế 1 pha 1 sứ ngâm dầu ngoài trời 24kV MITEX - Kiểu : PT22-ISND1N

PT22-ISND1N
Biến áp đo lường trung thế ngâm dầu điện áp tới 38,5kV; được Thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn IEC60044-2 và TCVN7697-2: 2007. Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008.
12.000.000 đ

Biến áp cấp nguồn trung thế 1 pha 1 sứ ngâm dầu ngoài trời 38 5kV MITEX - Kiểu : PT35-1SNDIN

PT35-1SNDIN
Biến áp đo lường trung thế ngâm dầu điện áp tới 38,5kV; được Thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn IEC60044-2 và TCVN7697-2: 2007. Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008.
12.300.000 đ

Biến áp cấp nguồn trung thế 1 pha 2 sứ ngâm dầu ngoài trời 24kV MITEX - Kiểu : PT22-2SNDIN

PT22-2SNDIN
Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008.
12.300.000 đ

Biến áp cấp nguồn trung thế 1 pha 2 sứ ngâm dầu ngoài trời 38.5kV MITEX - Kiểu : PT35-2SNDIN

PT35-2SNDIN
Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008.
12.600.000 đ

Biến áp đo lường trung thế 1 pha 1 sứ ngâm dầu ngoài trời 24kV MITEX - Kiểu : PT22-1SNDI

PT22-1SNDI
Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008.
11.500.000 đ

Biến áp đo lường trung thế 1 pha 1 sứ ngâm dầu ngoài trời 38.5kV MITEX - Kiểu : PT35-ISNDI

PT35-ISNDI
Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008.
12.000.000 đ

Biến áp đo lường trung thế có bảo vệ 1 pha 1 sứ ngâm dầu ngoài trời 24kV MITEX - Kiểu : PT22-1SND1B

PT22-1SND1B
Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008.
11.500.000 đ

Biến áp đo lường trung thế có bảo vệ 1 pha 1 sứ ngâm dầu ngoài trời 38.5kV MITEX - Kiểu : PT35-1SND1B

PT35-1SND1B
Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008.
12.000.000 đ