Products tagged with 'biến tần trung thế'

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Biến tần Schneider ATV310HD11N4E 11kW 15HP 3 Pha 380V

ATV310HD11N4E
25.162.500 đ 9.260.000 đ

Biến tần Schneider ATV310HU15N4E 1.5kW 2HP 3 Pha 380V

ATV310HU15N4E
9.955.000 đ 3.909.600 đ

Biến tần Schneider ATV310HU22N4E 2.2kW 3HP 3 Pha 380V

ATV310HU22N4E
11.478.500 đ 4.507.900 đ

Biến tần Schneider ATV310HU30N4E 3kW 4HP 3 Pha 380V

ATV310HU30N4E
13.486.000 đ 5.296.300 đ

Biến tần Schneider ATV310HU40N4E 4kW 5HP 3 Pha 380V

ATV310HU40N4E
13.821.500 đ 5.428.100 đ

Biến tần Schneider ATV310HU55N4E 5.5kW 7.5HP 3 Pha 380V

ATV310HU55N4E
17.110.500 đ 6.106.000 đ

Biến tần Schneider ATV310HU75N4E 7.5kW 10HP 3 Pha 380V

ATV310HU75N4E
20.311.500 đ 7.976.900 đ

Biến tần Schneider ATV340D11N4 11KW 3 Pha 380V

ATV340D11N4
46.194.500 đ 21.770.200 đ

Biến tần Schneider ATV340D11N4E 11KW 3 Pha 380V

ATV340D11N4E
49.076.500 đ 23.610.300 đ

Biến tần Schneider ATV340D15N4 15KW 3 Pha 380V

ATV340D15N4
47.795.000 đ 22.524.500 đ

Biến tần Schneider ATV340D15N4E 15KW 3 Pha 380V

ATV340D15N4E
52.156.500 đ 25.092.100 đ

Biến tần Schneider ATV340D18N4 18 5KW 3 Pha 380V

ATV340D18N4
55.121.000 đ 25.977.000 đ

Biến tần Schneider ATV340D18N4E 18 5KW 3 Pha 380V

ATV340D18N4E
61.182.000 đ 29.434.100 đ

Biến tần Schneider ATV340D22N4 22KW 3 Pha 380V

ATV340D22N4
56.265.000 đ 26.516.200 đ

Biến tần Schneider ATV340D22N4E 22KW 3 Pha 380V

ATV340D22N4E
62.584.500 đ 30.108.900 đ

Biến tần Schneider ATV340D30N4E 30KW 3 Pha 380V

ATV340D30N4E
88.709.500 đ 42.677.400 đ

Biến tần Schneider ATV340D37N4E 37KW 3 Pha 380V

ATV340D37N4E
93.505.500 đ 44.984.700 đ

Biến tần Schneider ATV340D45N4E 45KW 3 Pha 380V

ATV340D45N4E
141.993.500 đ 68.311.800 đ

Biến tần Schneider ATV340D55N4E 55KW 3 Pha 380V

ATV340D55N4E
150.997.000 đ 72.643.300 đ

Biến tần Schneider ATV340D75N4E 75KW 3 Pha 380V

ATV340D75N4E
158.922.500 đ 76.456.200 đ

Biến tần Schneider ATV340U07N4 0 75KW 3 Pha 380V

ATV340U07N4
26.724.500 đ 12.594.500 đ

Biến tần Schneider ATV340U07N4E 0 75KW 3 Pha 380V

ATV340U07N4E
28.952.000 đ 13.928.500 đ

Biến tần Schneider ATV340U15N4 1 5KW 3 Pha 380V

ATV340U15N4
26.944.500 đ 12.698.200 đ

Biến tần Schneider ATV340U15N4E 1 5KW 3 Pha 380V

ATV340U15N4E
30.926.500 đ 14.878.500 đ

Biến tần Schneider ATV340U22N4 2 2KW 3 Pha 380V

ATV340U22N4
27.109.500 đ 12.776.000 đ

Biến tần Schneider ATV340U22N4E 2 2KW 3 Pha 380V

ATV340U22N4E
31.086.000 đ 14.955.200 đ

Biến tần Schneider ATV340U30N4 3KW 3 Pha 380V

ATV340U30N4
29.150.000 đ 13.737.600 đ

Biến tần Schneider ATV340U30N4E 3KW 3 Pha 380V

ATV340U30N4E
33.044.000 đ 15.897.200 đ

Biến tần Schneider ATV340U40N4 4KW 3 Pha 380V

ATV340U40N4
29.441.500 đ 13.875.000 đ

Biến tần Schneider ATV340U40N4E 4KW 3 Pha 380V

ATV340U40N4E
33.874.500 đ 16.296.800 đ

Biến tần Schneider ATV340U55N4 5 5KW 3 Pha 380V

ATV340U55N4
31.399.500 đ 14.797.700 đ

Biến tần Schneider ATV340U55N4E 5 5KW 3 Pha 380V

ATV340U55N4E
34.309.000 đ 16.505.700 đ

Biến tần Schneider ATV340U75N4 7 5KW 3 Pha 380V

ATV340U75N4
32.296.000 đ 15.220.200 đ

Biến tần Schneider ATV340U75N4E 7 5KW 3 Pha 380V

ATV340U75N4E
39.704.500 đ 19.101.500 đ

Biến tần Schneider ATV610C11N4 110kW/90kW 3 Pha 380V

ATV610C11N4
238.782.500 đ 93.776.400 đ

Biến tần Schneider ATV610C13N4 132kW/110kW 3 Pha 380V

ATV610C13N4
252.923.000 đ 99.329.800 đ

Biến tần Schneider ATV610C16N4 160kW/132kW 3 Pha 380V

ATV610C16N4
260.804.500 đ 102.425.000 đ

Biến tần Schneider ATV610D11N4 11kW/7.5kW 3 Pha 380V

ATV610D11N4
40.370.000 đ 15.854.400 đ

Biến tần Schneider ATV610D15N4 15kW/11kW 3 Pha 380V

ATV610D15N4
43.455.500 đ 17.066.200 đ

Biến tần Schneider ATV610D18N4 18.5kW/15kW 3 Pha 380V

ATV610D18N4
54.114.500 đ 21.252.200 đ

Biến tần Schneider ATV610D22N4 22kW/18.5kW 3 Pha 380V

ATV610D22N4
55.550.000 đ 21.816.000 đ

Biến tần Schneider ATV610D30N4 30kW/22kW 3 Pha 380V

ATV610D30N4
75.542.500 đ 29.667.600 đ

Biến tần Schneider ATV610D37N4 37kW/30kW 3 Pha 380V

ATV610D37N4
78.672.000 đ 30.896.600 đ

Biến tần Schneider ATV610D55N4 55kW/45kW 3 Pha 380V

ATV610D55N4
128.194.000 đ 50.345.300 đ

Biến tần Schneider ATV610D75N4 75kW/55kW 3 Pha 380V

ATV610D75N4
132.176.000 đ 51.909.100 đ

Biến tần Schneider ATV610D90N4 90kW/75kW 3 Pha 380V

ATV610D90N4
142.208.000 đ 55.849.000 đ

Biến tần Schneider ATV610U22N4 2.2kW/1.5kW 3 Pha 380V

ATV610U22N4
28.935.500 đ 11.363.800 đ

Biến tần Schneider ATV610U30N4 3kW/2.2kW 3 Pha 380V

ATV610U30N4
30.090.500 đ 11.817.400 đ

Biến tần Schneider ATV610U40N4 4kW/3kW 3 Pha 380V

ATV610U40N4
31.773.500 đ 12.478.300 đ

Biến tần Schneider ATV610U55N4 5.5kW/4kW 3 Pha 380V

ATV610U55N4
34.485.000 đ 13.543.200 đ

Biến tần Schneider ATV610U75N4 7.5kW/5.5kW 3 Pha 380V

ATV610U75N4
35.728.000 đ 14.031.400 đ