MCB

Miniature Circuit Breaker

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

ABB MCB - DS201 C16 AC100 2CSR255040R2164

2CSR255040R2064
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2164
2.922.000 đ

ABB MCB - DS201 C25 AC100 2CSR255040R2254

2CSR255040R2064
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2164
2.922.000 đ

ABB MCB - DS201 L C32 AC30 DS201 L C32 AC30 2CSR245040R1324

DS201 L C32 AC30 2CSR245040R1324
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C32 AC30 Mã sản phẩm: DS201 L C32 AC30 2CSR245040R1324
1.602.240 đ 849.200 đ

ABB MCB - FH202 AC-40/0.03 - 2CSF202006R1250

2CSF202006R1250
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: FH202 AC-40/0.03 Mã sản phẩm: 2CSF202006R1250
1.398.720 đ 741.300 đ

ABB MCB - RD2-48 16074137

16074137
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Tunisia Loại: RD2-48 Mã sản phẩm: 16074137
100 đ

ABB MCB - S201P-C10 - 2CDS281001R0104

2CDS281001R0104
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Germany Loại: S201P-C10 Mã sản phẩm: 2CDS281001R0104
590.000 đ 312.700 đ

ABB MCB - S201P-C16 - 2CDS281001R0164

2CDS281001R0164
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Germany Loại: S201P-C16 Mã sản phẩm: 2CDS281001R0164
590.000 đ 312.700 đ

ABB MCB - S201P-C20 - 2CDS281001R0204

2CDS281001R0204
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Germany Loại: S201P-C20 Mã sản phẩm: 2CDS281001R0204
678.000 đ 359.300 đ

ABB MCB - S201P-C25 - 2CDS281001R0254

2CDS281001R0254
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Germany Loại: S201P-C25 Mã sản phẩm: 2CDS281001R0254
709.000 đ 375.800 đ

ABB MCB - S201P-C40 - 2CDS281001R0404

2CDS281001R0404
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Germany Loại: S201P-C40 Mã sản phẩm: 2CDS281001R0404
767.000 đ 406.500 đ

ABB MCB - S201P-C50 - 2CDS281001R0504

2CDS281001R0504
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Germany Loại: S201P-C50 Mã sản phẩm: 2CDS281001R0504
886.000 đ 469.600 đ

ABB MCB - S201P-C6 - 2CDS281001R0064

2CDS281001R0064
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Germany Loại: S201P-C6 Mã sản phẩm: 2CDS281001R0064
709.000 đ 375.800 đ

ABB MCB - S201P-C63 - 2CDS281001R0634

2CDS281001R0634
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Germany Loại: S201P-C63 Mã sản phẩm: 2CDS281001R0634
1.005.000 đ 532.700 đ

ABB MCB - S204P-C40 - 2CDS284001R0404

2CDS284001R0404
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Germany Loại: S204P-C40 Mã sản phẩm: 2CDS284001R0404
3.836.000 đ 2.033.100 đ

ABB MCB - S801N-C100- 2CCS891001R0504

2CCS891001R0504
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S801N-C50 Mã sản phẩm: 2CCS891001R0504
1.865.000 đ

ABB MCB - S802N-C10 - 2CCS891001R0804

2CCS891001R0804
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S801N-C80 Mã sản phẩm: 2CCS891001R0804
2.258.000 đ

ABB MCB - S802S-C50 - 2CCS862001R0504

2CCS862001R0504
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S802S-C50 Mã sản phẩm: 2CCS862001R0504
4.260.000 đ

ABB MCB - S803C-C10 - 2CCS883001R0104

2CCS883001R0104
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C10 Mã sản phẩm: 2CCS883001R0104
4.046.000 đ

ABB MCB - S803C-C50 - 2CCS883001R0504

2CCS883001R0504
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C50 Mã sản phẩm: 2CCS883001R0504
4.328.000 đ

ABB MCB - S803C-C80 - 2CCS883001R0804

2CCS883001R0804
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C80 Mã sản phẩm: 2CCS883001R0804
5.239.000 đ

ABB MCB - S804C-C125- 2CCS884001R0804

2CCS884001R0804
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S804C-C80 Mã sản phẩm: 2CCS884001R0804
7.410.000 đ

ABB MCB - S804C-C13 - 2CCS884001R0134

2CCS884001R0134
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C13 Mã sản phẩm: 2CCS884001R0134
5.724.000 đ

ABB MCB - S804C-C20 - 2CCS884001R0204

2CCS884001R0204
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C20 Mã sản phẩm: 2CCS884001R0204
5.724.000 đ

ABB MCB - S804C-C32 - 2CCS884001R0324

2CCS884001R0324
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C32 Mã sản phẩm: 2CCS884001R0324
5.724.000 đ

ABB MCB - S804C-C63- 2CCS884001R0634

2CCS884001R0634
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C63 Mã sản phẩm: 2CCS884001R0634
6.117.000 đ

ABB MCB - S804S-C40 - 2CCS864001R0164

2CCS864001R0324
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S804S-C32 Mã sản phẩm: 2CCS864001R0324
8.511.000 đ

ABB MCB -FH202 AC-63/0.1 2CSF202006R2630

2CSF202006R2630
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: FH202 AC-63/0.1 Mã sản phẩm: 2CSF202006R2630
3.088.000 đ 1.290.784 đ

Aptomat ABB MCB -S201M-C10 - 2CDS271001R0104

2CDS271001R0104
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S201M-C10 Mã sản phẩm: 2CDS271001R0104
407.000 đ 170.126 đ

Aptomat ABB MCB -S201M-C16 - 2CDS271001R0164

2CDS271001R0164
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S201M-C16 Mã sản phẩm: 2CDS271001R0164
407.000 đ 170.126 đ

Aptomat ABB MCB -S201M-C20 - 2CDS271001R0204

2CDS271001R0204
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S201M-C20 Mã sản phẩm: 2CDS271001R0204
408.000 đ 170.544 đ

Aptomat ABB MCB -S201M-C25 - 2CDS271001R0254

2CDS271001R0254
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S201M-C25 Mã sản phẩm: 2CDS271001R0254
408.000 đ 170.544 đ

Aptomat ABB MCB -S201M-C32 - 2CDS271001R0324

2CDS271001R0324
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S201M-C32 Mã sản phẩm: 2CDS271001R0324
408.000 đ 170.544 đ

Aptomat ABB MCB -S201M-C40 - 2CDS271001R0404

2CDS271001R0404
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S201M-C40 Mã sản phẩm: 2CDS271001R0404
494.000 đ 206.492 đ

Aptomat ABB MCB -S201M-C50 - 2CDS271001R0504

2CDS271001R0504
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S201M-C50 Mã sản phẩm: 2CDS271001R0504
719.000 đ 300.542 đ

Aptomat ABB MCB -S201M-C6 - 2CDS271001R0064

2CDS271001R0064
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S201M-C6 Mã sản phẩm: 2CDS271001R0064
407.000 đ 170.126 đ

Aptomat ABB MCB -S201M-C63 - 2CDS271001R0634

2CDS271001R0634
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S201M-C63 Mã sản phẩm: 2CDS271001R0634
797.000 đ 333.146 đ

Aptomat ABB MCB -S202M-C10 - 2CDS272001R0104

2CDS272001R0104
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S202M-C10 Mã sản phẩm: 2CDS272001R0104
1.352.000 đ 565.136 đ

Aptomat ABB MCB -S202M-C16 - 2CDS272001R0164

2CDS272001R0164
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S202M-C16 Mã sản phẩm: 2CDS272001R0164
1.352.000 đ 565.136 đ

Aptomat ABB MCB -S202M-C20 - 2CDS272001R0204

2CDS272001R0204
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S202M-C20 Mã sản phẩm: 2CDS272001R0204
1.352.000 đ 565.136 đ

Aptomat ABB MCB -S202M-C25 - 2CDS272001R0254

2CDS272001R0254
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S202M-C25 Mã sản phẩm: 2CDS272001R0254
1.543.000 đ 644.974 đ

Aptomat ABB MCB -S202M-C32 - 2CDS272001R0324

2CDS272001R0324
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S202M-C32 Mã sản phẩm: 2CDS272001R0324
1.543.000 đ 644.974 đ

Aptomat ABB MCB -S202M-C40 - 2CDS272001R0404

2CDS272001R0404
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S202M-C40 Mã sản phẩm: 2CDS272001R0404
1.692.000 đ 707.256 đ

Aptomat ABB MCB SH201L-C10 - 2CDS241001R0104

2CDS241001R0064
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: SH201L-C10 Mã sản phẩm: 2CDS241001R0104
133.000 đ 70.500 đ

Aptomat ABB MCB SH202L-C6- 2CDS242001R0064

2CDS242001R0064
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: SH202L-C6 Mã sản phẩm: 2CDS242001R0064
355.000 đ 188.200 đ

Biến dòng cảm ứng dòng dò - TR160 16088632

16088632
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: TR160 Mã sản phẩm: 16088632
100 đ

Biến dòng cảm ứng dòng dò - TR160A 16074160

16074160
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: TR160A Mã sản phẩm: 16074160
100 đ

Biến dòng cảm ứng dòng dò - TR3 16073113

16073113
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: TR3 Mã sản phẩm: 16073113
100 đ

Biến dòng cảm ứng dòng dò - TR4 16073121

16073121
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: TR4 Mã sản phẩm: 16073121
100 đ

Biến dòng cảm ứng dòng dò - TR4A 16088640

16088640
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: TR4A Mã sản phẩm: 16088640
100 đ

Biến dòng cảm ứng dòng dò - TR5A 16074152

16074152
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: TR5A Mã sản phẩm: 16074152
100 đ

Biến dòng cảm ứng dòng dò TR1 16073097

1933000
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: TR1 Mã sản phẩm: 16073097
100 đ

Biến dòng cảm ứng dòng dò-TR5 16088632

16088632
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: TR4 Mã sản phẩm: 16088632
100 đ

Cầu dao tự động ABB MCB - DS201 L C10 AC30 2CSR245040R1104

2CSR245040R1104
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C10 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR245040R1104
1.498.560 đ 794.200 đ

Cầu dao tự động ABB MCB - DS201 L C20 AC30 2CSR245040R1204

2CSR245040R1204
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C20 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR245040R1204
1.498.560 đ 794.200 đ

Cầu dao tự động ABB MCB - DS201 L C6 AC30 2CSR245040R1064

2CSR245040R1064
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C6 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR245040R1064
1.550.400 đ 821.700 đ

Cầu dao tự động ABB MCB - DS201 LC16 AC30 2CSR245040R1164

2CSR245040R1164
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C16 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR245040R1164
1.498.560 đ 794.200 đ

Cầu dao tự động ABB MCB - DS201 LC25 AC30 2CSR245040R1254

2CSR245040R1254
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C25 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR245040R1254
1.602.240 đ 849.200 đ

Cầu dao tự động ABB MCB - F202 AC-100/0.03 2CSF202005R1900

2CSF202005R1900
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: F202 AC-100/0.03 Mã sản phẩm: 2CSF202005R1900
4.528.000 đ 1.892.704 đ

Cầu dao tự động ABB MCB - F202 AC-100/0.1 2CSF202005R2900

2CSF202005R2900
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: FH202 AC-100/0.1 Mã sản phẩm: 2CSF202005R2900
4.528.000 đ 1.892.704 đ

Cầu dao tự động ABB MCB - F202 AC-100/0.3 2CSF202005R3900

2CSF202005R3900
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: F202 AC-100/0.3 Mã sản phẩm: 2CSF202005R3900
4.528.000 đ 1.892.704 đ