Cảm biến quang, sợi quang

Picture of  Cảm biến quang Autonics BJ3M-PDT-P

Cảm biến quang Autonics BJ3M-PDT-P

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua

739.000 đ

Cảm biến quang Autonics BJ3M-...

739.000 đ

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua
Picture of  Cảm biến quang Autonics FDS2-320-05

Cảm biến quang Autonics FDS2-320-05

Sợi Cáp Quang Loại phản xạ khuếch tán FD/GD Series

Đặt mua

439.000 đ

Cảm biến quang Autonics FDS2-...

439.000 đ

Sợi Cáp Quang Loại phản xạ khuếch tán FD/GD Series

Đặt mua
Picture of  Cảm biến quang Autonics FDS-620-10

Cảm biến quang Autonics FDS-620-10

Sợi Cáp Quang Loại phản xạ khuếch tán FD/GD Series

Đặt mua

439.000 đ

Cảm biến quang Autonics FDS-6...

439.000 đ

Sợi Cáp Quang Loại phản xạ khuếch tán FD/GD Series

Đặt mua
Picture of  Cảm biến quang Autonics FTP-320-10

Cảm biến quang Autonics FTP-320-10

Sợi Cáp Quang Loại thu phát FT/GT Series

Đặt mua

263.000 đ

Cảm biến quang Autonics FTP-3...

263.000 đ

Sợi Cáp Quang Loại thu phát FT/GT Series

Đặt mua
Picture of  Cảm biến quang loại siêu mỏng EX-11B-PN

Cảm biến quang loại siêu mỏng EX-11B-PN

Sunx Ultra Slim Miniature Photoelectric Sensor 12 to 24 VDC Side Sensing Type. Only 4.5mm ...

Đặt mua

463.000 đ

Cảm biến quang loại siêu mỏng...

463.000 đ

Sunx Ultra Slim Miniature Photoelectric Sensor 12 to 24 VDC Side Sensing Type. Only 4.5mm ...

Đặt mua
Picture of  Sunx CN-14A-C1

Sunx CN-14A-C1

Sunx 4-Pin Connector with 1m Cable For FX-100, DP-100, and DP-64 series sensors Additional...

Đặt mua

98.700 đ

Sunx CN-14A-C1

98.700 đ

Sunx 4-Pin Connector with 1m Cable For FX-100, DP-100, and DP-64 series sensors Additional...

Đặt mua
Picture of Cảm biến quang Autonics ADS-AE

Cảm biến quang Autonics ADS-AE

Cảm biến Cửa/Cạnh cửa, được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống giám sát cửa tự động, là ...

Đặt mua

739.000 đ

Cảm biến quang Autonics ADS-AE

739.000 đ

Cảm biến Cửa/Cạnh cửa, được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống giám sát cửa tự động, là ...

Đặt mua
Picture of Cảm biến quang Autonics ADS-AF

Cảm biến quang Autonics ADS-AF

Cảm biến Cửa/Cạnh cửa, được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống giám sát cửa tự động, là ...

Đặt mua

739.000 đ

Cảm biến quang Autonics ADS-AF

739.000 đ

Cảm biến Cửa/Cạnh cửa, được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống giám sát cửa tự động, là ...

Đặt mua
Picture of Cảm biến quang Autonics ADS-SE

Cảm biến quang Autonics ADS-SE

Cảm biến Cửa/Cạnh cửa, được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống giám sát cửa tự động, là ...

Đặt mua

739.000 đ

Cảm biến quang Autonics ADS-SE

739.000 đ

Cảm biến Cửa/Cạnh cửa, được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống giám sát cửa tự động, là ...

Đặt mua
Picture of Cảm biến quang Autonics ADS-SEC

Cảm biến quang Autonics ADS-SEC

Cảm biến Cửa/Cạnh cửa, được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống giám sát cửa tự động, là ...

Đặt mua

871.000 đ

Cảm biến quang Autonics ADS-SE...

871.000 đ

Cảm biến Cửa/Cạnh cửa, được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống giám sát cửa tự động, là ...

Đặt mua
Picture of Cảm biến quang Autonics ADS-SH

Cảm biến quang Autonics ADS-SH

Cảm biến Cửa/Cạnh cửa, được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống giám sát cửa tự động, là ...

Đặt mua

383.000 đ

Cảm biến quang Autonics ADS-SH

383.000 đ

Cảm biến Cửa/Cạnh cửa, được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống giám sát cửa tự động, là ...

Đặt mua
Picture of Cảm biến quang Autonics BA2M-DDTD-P loại phản xạ khuếch tán, ngõ ra PNP, Dark ON

Cảm biến quang Autonics BA2M-DDTD-P loại phản xạ khuếch tán, ngõ ra PNP, Dark ON

Khoảng cách phát hiện: 2m (Giấy trắng không bóng 200 × 200mm) Loại phát hiện: Phản xạ khu...

Đặt mua

0 đ

Cảm biến quang Autonics BA2M-D...

0 đ

Khoảng cách phát hiện: 2m (Giấy trắng không bóng 200 × 200mm) Loại phát hiện: Phản xạ khu...

Đặt mua
Picture of Cảm biến quang Autonics BA2M-DDT-P loại phản xạ khuếch tán, ngõ ra PNP, Light ON

Cảm biến quang Autonics BA2M-DDT-P loại phản xạ khuếch tán, ngõ ra PNP, Light ON

Khoảng cách phát hiện: 2m (Giấy trắng không bóng 200 × 200mm) Loại phát hiện: Phản xạ khu...

Đặt mua

0 đ

Cảm biến quang Autonics BA2M-D...

0 đ

Khoảng cách phát hiện: 2m (Giấy trắng không bóng 200 × 200mm) Loại phát hiện: Phản xạ khu...

Đặt mua
Picture of Cảm biến quang Autonics BJ100-DDT

Cảm biến quang Autonics BJ100-DDT

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua

739.000 đ

Cảm biến quang Autonics BJ100-...

739.000 đ

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua
Picture of Cảm biến quang Autonics BJ10M-TDT

Cảm biến quang Autonics BJ10M-TDT

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua

739.000 đ

Cảm biến quang Autonics BJ10M-...

739.000 đ

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua
Picture of Cảm biến quang Autonics BJ10M-TDT-P

Cảm biến quang Autonics BJ10M-TDT-P

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua

739.000 đ

Cảm biến quang Autonics BJ10M-...

739.000 đ

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua
Picture of Cảm biến quang Autonics BJ15M-TDT

Cảm biến quang Autonics BJ15M-TDT

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua

739.000 đ

Cảm biến quang Autonics BJ15M-...

739.000 đ

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua
Picture of Cảm biến quang Autonics BJ15M-TDT-P

Cảm biến quang Autonics BJ15M-TDT-P

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua

739.000 đ

Cảm biến quang Autonics BJ15M-...

739.000 đ

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua
Picture of Cảm biến quang Autonics BJ1M-DDT

Cảm biến quang Autonics BJ1M-DDT

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua

739.000 đ

Cảm biến quang Autonics BJ1M-D...

739.000 đ

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua
Picture of Cảm biến quang Autonics BJ1M-DDT-P

Cảm biến quang Autonics BJ1M-DDT-P

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua

739.000 đ

Cảm biến quang Autonics BJ1M-D...

739.000 đ

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua
Picture of Cảm biến quang Autonics BJ300-DDT

Cảm biến quang Autonics BJ300-DDT

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua

739.000 đ

Cảm biến quang Autonics BJ300-...

739.000 đ

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua
Picture of Cảm biến quang Autonics BJ300-DDT-P

Cảm biến quang Autonics BJ300-DDT-P

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua

739.000 đ

Cảm biến quang Autonics BJ300-...

739.000 đ

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua
Picture of Cảm biến quang Autonics BJ300-DDT-P

Cảm biến quang Autonics BJ300-DDT-P

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua

739.000 đ

Cảm biến quang Autonics BJ300-...

739.000 đ

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua
Picture of Cảm biến quang Autonics BJ3M-PDT

Cảm biến quang Autonics BJ3M-PDT

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua

739.000 đ

Cảm biến quang Autonics BJ3M-P...

739.000 đ

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua
Picture of Cảm biến quang Autonics BJG30-DDT

Cảm biến quang Autonics BJG30-DDT

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua

739.000 đ

Cảm biến quang Autonics BJG30-...

739.000 đ

Cảm biến quang điện loại nhỏ gọn và khoảng cách phát hiện dài

Đặt mua