Biến tần IG5A

Picture of Biến tần LS 0.4 KW, 3P 200-240VAC, SV004IG5A-2

Biến tần LS 0.4 KW, 3P 200-240VAC, SV004IG5A-2

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

5.737.000 đ

Biến tần LS 0.4 KW, 3P 200-240...

5.737.000 đ

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 0.75 KW, 3P 200-240VAC, SV008IG5A-2

Biến tần LS 0.75 KW, 3P 200-240VAC, SV008IG5A-2

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

6.196.000 đ

Biến tần LS 0.75 KW, 3P 200-24...

6.196.000 đ

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 1.5KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Biến tần LS 1.5KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

7.171.000 đ

Biến tần LS 1.5KW Nguồn cấp: 3...

7.171.000 đ

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 11 KW, 3P 200-240VAC, SV110IG5A-2

Biến tần LS 11 KW, 3P 200-240VAC, SV110IG5A-2

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

28.742.000 đ

Biến tần LS 11 KW, 3P 200-240V...

28.742.000 đ

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 15 KW, 3P 200-240VAC, SV150IG5A-2

Biến tần LS 15 KW, 3P 200-240VAC, SV150IG5A-2

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

33.159.000 đ

Biến tần LS 15 KW, 3P 200-240V...

33.159.000 đ

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 18.5 KW, 3P 200-240VAC, SV185IG5A-2

Biến tần LS 18.5 KW, 3P 200-240VAC, SV185IG5A-2

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

38.207.000 đ

Biến tần LS 18.5 KW, 3P 200-24...

38.207.000 đ

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of biến tần LS 2.2KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

biến tần LS 2.2KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Mã hàng: SV022IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV022IG5A-2 Công suất: 2.2KW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua

8.216.000 đ

biến tần LS 2.2KW Nguồn cấp: 3...

8.216.000 đ

Mã hàng: SV022IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV022IG5A-2 Công suất: 2.2KW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 22 KW, 3P 200-240VAC, SV220IG5A-2

Biến tần LS 22 KW, 3P 200-240VAC, SV220IG5A-2

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

45.321.000 đ

Biến tần LS 22 KW, 3P 200-240V...

45.321.000 đ

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 3.7KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Biến tần LS 3.7KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

Mã hàng: SV037IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV037IG5A-2 Công suất: 3.7KW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua

9.351.000 đ

Biến tần LS 3.7KW Nguồn cấp: 3...

9.351.000 đ

Mã hàng: SV037IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV037IG5A-2 Công suất: 3.7KW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 4 KW, 3P 200-240VAC, SV040IG5A-2

Biến tần LS 4 KW, 3P 200-240VAC, SV040IG5A-2

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

9.351.000 đ

Biến tần LS 4 KW, 3P 200-240VA...

9.351.000 đ

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 5.5KW Nguồn cấp: 3pha 220VAC

Biến tần LS 5.5KW Nguồn cấp: 3pha 220VAC

Mã hàng: SV055iG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV055iG5A-2 Công suất: 5.5KW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua

13.998.000 đ

Biến tần LS 5.5KW Nguồn cấp: 3...

13.998.000 đ

Mã hàng: SV055iG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV055iG5A-2 Công suất: 5.5KW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS 7.5 KW, 3P 200-240VAC, SV075IG5A-2

Biến tần LS 7.5 KW, 3P 200-240VAC, SV075IG5A-2

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

15.662.000 đ

Biến tần LS 7.5 KW, 3P 200-240...

15.662.000 đ

Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS iG5A, 1.5 kW 3 pha 380 VAC

Biến tần LS iG5A, 1.5 kW 3 pha 380 VAC

Mã hàng: SV015iG5A-4 [ LS ] Công suất: 1.5 kW Nguồn cung cấp: 3 pha 380…460. Phương phá...

Đặt mua

7.125.000 đ

Biến tần LS iG5A, 1.5 kW 3 pha...

7.125.000 đ

Mã hàng: SV015iG5A-4 [ LS ] Công suất: 1.5 kW Nguồn cung cấp: 3 pha 380…460. Phương phá...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV022IP5A-2NE

Biến tần LS SV022IP5A-2NE

Biến tần 3 pha 2.2KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120H...

Đặt mua

14.801.000 đ

Biến tần LS SV022IP5A-2NE

14.801.000 đ

Biến tần 3 pha 2.2KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120H...

Đặt mua