Thiết bị hạ thế

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs
Lọc theo thuộc tính
  • Service breaking capacity (%Icu), Ics
  • Breaking capacity at 50 Hz
  • Cấp chính xác
  • Tiếp điểm thường đóng (NC)
  • Tiếp điểm thường mở (NO)

ABB MCB - DS201 C16 AC100 2CSR255040R2164

2CSR255040R2064
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2164
2.922.000 đ

ABB MCB - DS201 C25 AC100 2CSR255040R2254

2CSR255040R2064
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2164
2.922.000 đ

ABB MCB - DS201 L C32 AC30 DS201 L C32 AC30 2CSR245040R1324

DS201 L C32 AC30 2CSR245040R1324
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C32 AC30 Mã sản phẩm: DS201 L C32 AC30 2CSR245040R1324
1.602.240 đ 849.200 đ

ABB MCB - FH202 AC-40/0.03 - 2CSF202006R1250

2CSF202006R1250
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: FH202 AC-40/0.03 Mã sản phẩm: 2CSF202006R1250
1.398.720 đ 741.300 đ

ABB MCB - RD2-48 16074137

16074137
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Tunisia Loại: RD2-48 Mã sản phẩm: 16074137
100 đ

ABB MCB - S201P-C10 - 2CDS281001R0104

2CDS281001R0104
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Germany Loại: S201P-C10 Mã sản phẩm: 2CDS281001R0104
590.000 đ 312.700 đ

ABB MCB - S201P-C16 - 2CDS281001R0164

2CDS281001R0164
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Germany Loại: S201P-C16 Mã sản phẩm: 2CDS281001R0164
590.000 đ 312.700 đ

ABB MCB - S201P-C20 - 2CDS281001R0204

2CDS281001R0204
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Germany Loại: S201P-C20 Mã sản phẩm: 2CDS281001R0204
678.000 đ 359.300 đ

ABB MCB - S201P-C25 - 2CDS281001R0254

2CDS281001R0254
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Germany Loại: S201P-C25 Mã sản phẩm: 2CDS281001R0254
709.000 đ 375.800 đ

ABB MCB - S201P-C40 - 2CDS281001R0404

2CDS281001R0404
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Germany Loại: S201P-C40 Mã sản phẩm: 2CDS281001R0404
767.000 đ 406.500 đ

ABB MCB - S201P-C50 - 2CDS281001R0504

2CDS281001R0504
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Germany Loại: S201P-C50 Mã sản phẩm: 2CDS281001R0504
886.000 đ 469.600 đ

ABB MCB - S201P-C6 - 2CDS281001R0064

2CDS281001R0064
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Germany Loại: S201P-C6 Mã sản phẩm: 2CDS281001R0064
709.000 đ 375.800 đ

ABB MCB - S201P-C63 - 2CDS281001R0634

2CDS281001R0634
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Germany Loại: S201P-C63 Mã sản phẩm: 2CDS281001R0634
1.005.000 đ 532.700 đ

ABB MCB - S204P-C40 - 2CDS284001R0404

2CDS284001R0404
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Germany Loại: S204P-C40 Mã sản phẩm: 2CDS284001R0404
3.836.000 đ 2.033.100 đ

ABB MCB - S801N-C100- 2CCS891001R0504

2CCS891001R0504
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S801N-C50 Mã sản phẩm: 2CCS891001R0504
1.865.000 đ

ABB MCB - S802N-C10 - 2CCS891001R0804

2CCS891001R0804
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S801N-C80 Mã sản phẩm: 2CCS891001R0804
2.258.000 đ

ABB MCB - S802S-C50 - 2CCS862001R0504

2CCS862001R0504
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S802S-C50 Mã sản phẩm: 2CCS862001R0504
4.260.000 đ

ABB MCB - S803C-C10 - 2CCS883001R0104

2CCS883001R0104
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C10 Mã sản phẩm: 2CCS883001R0104
4.046.000 đ

ABB MCB - S803C-C50 - 2CCS883001R0504

2CCS883001R0504
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C50 Mã sản phẩm: 2CCS883001R0504
4.328.000 đ

ABB MCB - S803C-C80 - 2CCS883001R0804

2CCS883001R0804
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C80 Mã sản phẩm: 2CCS883001R0804
5.239.000 đ

ABB MCB - S804C-C125- 2CCS884001R0804

2CCS884001R0804
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S804C-C80 Mã sản phẩm: 2CCS884001R0804
7.410.000 đ

ABB MCB - S804C-C13 - 2CCS884001R0134

2CCS884001R0134
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C13 Mã sản phẩm: 2CCS884001R0134
5.724.000 đ

ABB MCB - S804C-C20 - 2CCS884001R0204

2CCS884001R0204
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C20 Mã sản phẩm: 2CCS884001R0204
5.724.000 đ

ABB MCB - S804C-C32 - 2CCS884001R0324

2CCS884001R0324
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C32 Mã sản phẩm: 2CCS884001R0324
5.724.000 đ

ABB MCB - S804C-C63- 2CCS884001R0634

2CCS884001R0634
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C63 Mã sản phẩm: 2CCS884001R0634
6.117.000 đ

ABB MCB - S804S-C40 - 2CCS864001R0164

2CCS864001R0324
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S804S-C32 Mã sản phẩm: 2CCS864001R0324
8.511.000 đ

ABB MCB -FH202 AC-63/0.1 2CSF202006R2630

2CSF202006R2630
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: FH202 AC-63/0.1 Mã sản phẩm: 2CSF202006R2630
3.088.000 đ 1.290.784 đ

Aptomat ABB MCB -S201M-C10 - 2CDS271001R0104

2CDS271001R0104
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S201M-C10 Mã sản phẩm: 2CDS271001R0104
407.000 đ 170.126 đ

Aptomat ABB MCB -S201M-C16 - 2CDS271001R0164

2CDS271001R0164
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S201M-C16 Mã sản phẩm: 2CDS271001R0164
407.000 đ 170.126 đ

Aptomat ABB MCB -S201M-C20 - 2CDS271001R0204

2CDS271001R0204
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S201M-C20 Mã sản phẩm: 2CDS271001R0204
408.000 đ 170.544 đ

Aptomat ABB MCB -S201M-C25 - 2CDS271001R0254

2CDS271001R0254
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S201M-C25 Mã sản phẩm: 2CDS271001R0254
408.000 đ 170.544 đ

Aptomat ABB MCB -S201M-C32 - 2CDS271001R0324

2CDS271001R0324
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S201M-C32 Mã sản phẩm: 2CDS271001R0324
408.000 đ 170.544 đ

Aptomat ABB MCB -S201M-C40 - 2CDS271001R0404

2CDS271001R0404
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S201M-C40 Mã sản phẩm: 2CDS271001R0404
494.000 đ 206.492 đ

Aptomat ABB MCB -S201M-C50 - 2CDS271001R0504

2CDS271001R0504
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S201M-C50 Mã sản phẩm: 2CDS271001R0504
719.000 đ 300.542 đ

Aptomat ABB MCB -S201M-C6 - 2CDS271001R0064

2CDS271001R0064
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S201M-C6 Mã sản phẩm: 2CDS271001R0064
407.000 đ 170.126 đ

Aptomat ABB MCB -S201M-C63 - 2CDS271001R0634

2CDS271001R0634
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S201M-C63 Mã sản phẩm: 2CDS271001R0634
797.000 đ 333.146 đ

Aptomat ABB MCB -S202M-C10 - 2CDS272001R0104

2CDS272001R0104
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S202M-C10 Mã sản phẩm: 2CDS272001R0104
1.352.000 đ 565.136 đ

Aptomat ABB MCB -S202M-C16 - 2CDS272001R0164

2CDS272001R0164
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S202M-C16 Mã sản phẩm: 2CDS272001R0164
1.352.000 đ 565.136 đ

Aptomat ABB MCB -S202M-C20 - 2CDS272001R0204

2CDS272001R0204
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S202M-C20 Mã sản phẩm: 2CDS272001R0204
1.352.000 đ 565.136 đ

Aptomat ABB MCB -S202M-C25 - 2CDS272001R0254

2CDS272001R0254
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S202M-C25 Mã sản phẩm: 2CDS272001R0254
1.543.000 đ 644.974 đ

Aptomat ABB MCB -S202M-C32 - 2CDS272001R0324

2CDS272001R0324
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S202M-C32 Mã sản phẩm: 2CDS272001R0324
1.543.000 đ 644.974 đ

Aptomat ABB MCB -S202M-C40 - 2CDS272001R0404

2CDS272001R0404
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S202M-C40 Mã sản phẩm: 2CDS272001R0404
1.692.000 đ 707.256 đ

Aptomat ABB MCB SH201L-C10 - 2CDS241001R0104

2CDS241001R0064
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: SH201L-C10 Mã sản phẩm: 2CDS241001R0104
133.000 đ 70.500 đ

Aptomat ABB MCB SH202L-C6- 2CDS242001R0064

2CDS242001R0064
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: SH202L-C6 Mã sản phẩm: 2CDS242001R0064
355.000 đ 188.200 đ

Biến dòng cảm ứng dòng dò - TR160 16088632

16088632
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: TR160 Mã sản phẩm: 16088632
100 đ

Biến dòng cảm ứng dòng dò - TR160A 16074160

16074160
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: TR160A Mã sản phẩm: 16074160
100 đ

Biến dòng cảm ứng dòng dò - TR3 16073113

16073113
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: TR3 Mã sản phẩm: 16073113
100 đ

Biến dòng cảm ứng dòng dò - TR4 16073121

16073121
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: TR4 Mã sản phẩm: 16073121
100 đ

Biến dòng cảm ứng dòng dò - TR4A 16088640

16088640
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: TR4A Mã sản phẩm: 16088640
100 đ

Biến dòng cảm ứng dòng dò - TR5A 16074152

16074152
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: TR5A Mã sản phẩm: 16074152
100 đ

Biến dòng cảm ứng dòng dò TR1 16073097

1933000
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: TR1 Mã sản phẩm: 16073097
100 đ

Biến dòng cảm ứng dòng dò-TR5 16088632

16088632
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: TR4 Mã sản phẩm: 16088632
100 đ

Biến dòng hạ thế EMIC 100/5A (cấp chính xác 0.5, hình xuyến)

TI 100/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
335.500 đ

Biến dòng hạ thế EMIC 1500/5A (cấp chính xác 0.5, hình xuyến)

TI 1500/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
589.000 đ

Biến dòng hạ thế EMIC 1600/5A (cấp chính xác 0.5 hình xuyến)

TI 1600/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
589.000 đ

Biến dòng hạ thế EMIC 2000/5A (cấp chính xác 0.5, hình xuyến)

TI 2000/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
600.600 đ

Biến dòng hạ thế EMIC 2500/5A (cấp chính xác 0.5, hình xuyến)

TI 2500/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
716.100 đ

Biến dòng hạ thế EMIC 3000/5A, 3200/5A N1 (cấp chính xác 0.5, hình xuyến)

TI 3000/5A, 3200/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
785.400 đ

Biến dòng hạ thế EMIC 4000/5A (cấp chính xác 0.5, hình xuyến)

TI 4000/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
913.000 đ

Biến dòng hạ thế EMIC 500/5A, 600/5A, 15VA N1 (cấp chính xác 0.5, hình xuyến)

TI 500/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
346.500 đ