Trạm biến áp

Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 1250 kVA- 35/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 1250 kVA- 35/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 1250 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: O...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 125...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 1250 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: O...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp SunHouse Cáp 40.5KV,cáp treo.CU/XLPE/PVC), 3C x 240/25SQMM

Đầu cáp SunHouse Cáp 40.5KV,cáp treo.CU/XLPE/PVC), 3C x 240/25SQMM

Hãng sản xuất LS VINA Loại cáp Cáp treo Vật liệu dây dẫn trong Đồng Mật độ(số sợi*mm) ...

Đặt mua

Đầu cáp SunHouse Cáp 40.5KV,c...

Hãng sản xuất LS VINA Loại cáp Cáp treo Vật liệu dây dẫn trong Đồng Mật độ(số sợi*mm) ...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp EEMC 3 pha 1000kVA, 22/0,4kVA, Y/yo

Máy biến áp EEMC 3 pha 1000kVA, 22/0,4kVA, Y/yo

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua

462.600.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 1000kV...

462.600.000 đ

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp EEMC 3 pha 1250kVA, 35/0,4kVA, Y/yo

Máy biến áp EEMC 3 pha 1250kVA, 35/0,4kVA, Y/yo

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 35kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua

583.100.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 1250kV...

583.100.000 đ

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 35kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp EEMC 3 pha 2000kVA, 22/0,4kVA, D/yo

Máy biến áp EEMC 3 pha 2000kVA, 22/0,4kVA, D/yo

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua

871.200.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 2000kV...

871.200.000 đ

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp EEMC 3 pha 2000kVA, 6,3&10/0,4kVA, Y/yo

Máy biến áp EEMC 3 pha 2000kVA, 6,3&10/0,4kVA, Y/yo

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3&10kV./ Điệp á...

Đặt mua

854.600.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 2000kV...

854.600.000 đ

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3&10kV./ Điệp á...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kVA, 22/0,4kVA, D/yo

Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kVA, 22/0,4kVA, D/yo

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua

941.400.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kV...

941.400.000 đ

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kVA, 22/0,4kVA, Y/yo

Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kVA, 22/0,4kVA, Y/yo

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua

929.100.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kV...

929.100.000 đ

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kVA, 35/0,4kVA, Y/yo

Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kVA, 35/0,4kVA, Y/yo

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 35kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua

969.500.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kV...

969.500.000 đ

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 35kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kVA, 6,3&10/0,4kVA, Y/yo

Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kVA, 6,3&10/0,4kVA, Y/yo

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3&10kV./ Điệp á...

Đặt mua

942.100.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kV...

942.100.000 đ

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3&10kV./ Điệp á...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp EEMC 3 pha 250kVA, 6,3&10/0,4kVA, Y/yo

Máy biến áp EEMC 3 pha 250kVA, 6,3&10/0,4kVA, Y/yo

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3&10kV./ Điệp ...

Đặt mua

144.100.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 250kVA...

144.100.000 đ

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3&10kV./ Điệp ...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp EEMC 3 pha 750kVA, 22/0,4kVA, D/yo

Máy biến áp EEMC 3 pha 750kVA, 22/0,4kVA, D/yo

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua

400.900.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 750kVA...

400.900.000 đ

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 1600kVA, 35/6,3kV Y/d

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 1600kVA, 35/6,3kV Y/d

Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 1600kVA, 35/6,3kV Y/D

Đặt mua

698.400.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3...

698.400.000 đ

Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 1600kVA, 35/6,3kV Y/D

Đặt mua
Picture of 01 ngăn DM1 A : tủ máy cắt 630A (Schneider)

01 ngăn DM1 A : tủ máy cắt 630A (Schneider)

Tủ trung thế Schneider SM6 24KV Loại tủ MODUL (ghép ngăn). Cáp được nối vào từ dưới hầm c...

Đặt mua

01 ngăn DM1 A : tủ máy cắt 630...

Tủ trung thế Schneider SM6 24KV Loại tủ MODUL (ghép ngăn). Cáp được nối vào từ dưới hầm c...

Đặt mua
Picture of Tủ Trung thế 3 ngăn tiêu chuẩn 2I +Q 36kV

Tủ Trung thế 3 ngăn tiêu chuẩn 2I +Q 36kV

Tủ điện Schneider-RMU 24KV-RM6(compact) IQI,Tu RM6-IQI sử dụng cách điện bằng khí SF6 dòng...

Đặt mua

Tủ Trung thế 3 ngăn tiêu chuẩn...

Tủ điện Schneider-RMU 24KV-RM6(compact) IQI,Tu RM6-IQI sử dụng cách điện bằng khí SF6 dòng...

Đặt mua
Picture of Tủ Trung thế 4 ngăn tiêu chuẩn 2II + 2Q 36kV 630A 16kA/1s (Schneider)

Tủ Trung thế 4 ngăn tiêu chuẩn 2II + 2Q 36kV 630A 16kA/1s (Schneider)

Tủ điện Schneider-RMU 24KV-RM6(compact) IQI,Tu RM6-IQI sử dụng cách điện bằng khí SF6 dòng...

Đặt mua

Tủ Trung thế 4 ngăn tiêu chuẩn...

Tủ điện Schneider-RMU 24KV-RM6(compact) IQI,Tu RM6-IQI sử dụng cách điện bằng khí SF6 dòng...

Đặt mua
Picture of Tủ Trung thế 4 ngăn tiêu chuẩn DIDI

Tủ Trung thế 4 ngăn tiêu chuẩn DIDI

Tủ điện Schneider-RMU 24KV-RM6(compact) IQI,Tu RM6-IQI sử dụng cách điện bằng khí SF6 dòng...

Đặt mua

Tủ Trung thế 4 ngăn tiêu chuẩn...

Tủ điện Schneider-RMU 24KV-RM6(compact) IQI,Tu RM6-IQI sử dụng cách điện bằng khí SF6 dòng...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB 1000 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkAo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 1000 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkAo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 1000 kVA 2...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB 1000 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkBo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 1000 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkBo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 1000 kVA ...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB 1000 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkCo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 1000 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkCo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 1000 kVA 2...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB 1250 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkAo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 1250 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkAo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 1250 kVA 2...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB 1250 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkBo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 1250 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkBo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 1250 kVA...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB 1600 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkAo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 1600 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkAo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 1600 kVA 2...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB 1600 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkBo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 1600 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkBo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 1600 kVA ...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB 1600 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkCo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 1600 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkCo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 1600 kVA 2...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua