Biến tần Yaskawa

Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0004 0.4kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0004 0.4kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0004 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 0.4kW | Dòng chịu tải: 4A...

Đặt mua

7.468.800 đ 9.336.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0004...

7.468.800 đ 9.336.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0004 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 0.4kW | Dòng chịu tải: 4A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0006 0.75kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0006 0.75kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0006 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 0.75kW | Dòng chịu tải: 6...

Đặt mua

8.505.600 đ 10.632.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0006...

8.505.600 đ 10.632.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0006 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 0.75kW | Dòng chịu tải: 6...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0008 1.1kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0008 1.1kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0008 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 1.1kW | Dòng chịu tải: 8A...

Đặt mua

9.561.600 đ 11.952.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0008...

9.561.600 đ 11.952.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0008 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 1.1kW | Dòng chịu tải: 8A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0010 1.5kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0010 1.5kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0010 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 1.5kW | Dòng chịu tải: 10...

Đặt mua

10.176.000 đ 12.720.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0010...

10.176.000 đ 12.720.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0010 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 1.5kW | Dòng chịu tải: 10...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0012 2.2kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0012 2.2kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0012 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 2.2kW | Dòng chịu tải: 12...

Đặt mua

10.790.400 đ 13.488.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0012...

10.790.400 đ 13.488.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0012 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 2.2kW | Dòng chịu tải: 12...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0018 3kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0018 3kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0018 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3kW | Dòng chịu tải: 15A ...

Đặt mua

12.384.000 đ 15.480.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0018...

12.384.000 đ 15.480.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0018 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3kW | Dòng chịu tải: 15A ...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0021 3.7kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0021 3.7kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0021 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3.7kW | Dòng chịu tải: 21...

Đặt mua

12.633.600 đ 15.792.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0021...

12.633.600 đ 15.792.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0021 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3.7kW | Dòng chịu tải: 21...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0030 5.5kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0030 5.5kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0030 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 5.5kW | Dòng chịu tải: 30...

Đặt mua

15.052.800 đ 18.816.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0030...

15.052.800 đ 18.816.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0030 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 5.5kW | Dòng chịu tải: 30...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0040 7.5kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0040 7.5kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0040 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 7.5kW | Dòng chịu tải: 40...

Đặt mua

19.104.000 đ 23.880.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0040...

19.104.000 đ 23.880.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0040 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 7.5kW | Dòng chịu tải: 40...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0056 11kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0056 11kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0056 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 11kW | Dòng chịu tải: 56A...

Đặt mua

24.806.400 đ 31.008.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0056...

24.806.400 đ 31.008.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0056 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 11kW | Dòng chịu tải: 56A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0069 15kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0069 15kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0069 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 15kW | Dòng chịu tải: 69A...

Đặt mua

33.849.600 đ 42.312.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0069...

33.849.600 đ 42.312.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0069 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 15kW | Dòng chịu tải: 69A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0081 18.5kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0081 18.5kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0081 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 18.5kW | Dòng chịu tải: 8...

Đặt mua

43.929.600 đ 54.912.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0081...

43.929.600 đ 54.912.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0081 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 18.5kW | Dòng chịu tải: 8...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0110 22kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0110 22kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0110 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 22kW | Dòng chịu tải: 110...

Đặt mua

48.979.200 đ 61.224.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0110...

48.979.200 đ 61.224.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0110 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 22kW | Dòng chịu tải: 110...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0138 30kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0138 30kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0138 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 30kW | Dòng chịu tải: 138...

Đặt mua

52.992.000 đ 66.240.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0138...

52.992.000 đ 66.240.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0138 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 30kW | Dòng chịu tải: 138...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0169 37kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0169 37kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0169 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 37kW | Dòng chịu tải: 169...

Đặt mua

68.812.800 đ 86.016.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0169...

68.812.800 đ 86.016.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0169 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 37kW | Dòng chịu tải: 169...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0211 45kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0211 45kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0211 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 45kW | Dòng chịu tải: 211...

Đặt mua

71.808.000 đ 89.760.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0211...

71.808.000 đ 89.760.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0211 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 45kW | Dòng chịu tải: 211...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0250 55kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0250 55kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0250 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 55kW | Dòng chịu tải: 250...

Đặt mua

132.921.600 đ 166.152.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0250...

132.921.600 đ 166.152.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0250 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 55kW | Dòng chịu tải: 250...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0312 75kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0312 75kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0312 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 75kW | Dòng chịu tải: 312...

Đặt mua

174.163.200 đ 217.704.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0312...

174.163.200 đ 217.704.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0312 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 75kW | Dòng chịu tải: 312...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0360 90kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0360 90kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0360 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 90kW | Dòng chịu tải: 360...

Đặt mua

227.654.400 đ 284.568.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0360...

227.654.400 đ 284.568.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0360 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 90kW | Dòng chịu tải: 360...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0415 110kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0415 110kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0415 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 110kW | Dòng chịu tải: 41...

Đặt mua

247.161.600 đ 308.952.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0415...

247.161.600 đ 308.952.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0415 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 110kW | Dòng chịu tải: 41...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0002 0.4kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0002 0.4kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0002 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 0.4kW | Dòng chịu tải: 1A...

Đặt mua

7.334.400 đ 9.168.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0002...

7.334.400 đ 9.168.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0002 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 0.4kW | Dòng chịu tải: 1A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0004 0.75kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0004 0.75kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0004 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 0.75kW | Dòng chịu tải: 2...

Đặt mua

7.929.600 đ 9.912.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0004...

7.929.600 đ 9.912.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0004 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 0.75kW | Dòng chịu tải: 2...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0005 1.5kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0005 1.5kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0005 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 1.5kW | Dòng chịu tải: 4A...

Đặt mua

8.428.800 đ 10.536.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0005...

8.428.800 đ 10.536.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0005 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 1.5kW | Dòng chịu tải: 4A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0007 2.2kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0007 2.2kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0007 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 2.2kW | Dòng chịu tải: 6A...

Đặt mua

9.312.000 đ 11.640.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0007...

9.312.000 đ 11.640.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0007 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 2.2kW | Dòng chịu tải: 6A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0009 3kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0009 3kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0009 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3kW | Dòng chịu tải: 8A |...

Đặt mua

10.483.200 đ 13.104.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0009...

10.483.200 đ 13.104.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0009 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3kW | Dòng chịu tải: 8A |...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0011 3.7kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0011 3.7kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0011 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3.7kW | Dòng chịu tải: 10...

Đặt mua

10.924.800 đ 13.656.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0011...

10.924.800 đ 13.656.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0011 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3.7kW | Dòng chịu tải: 10...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0018 5.5kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0018 5.5kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0018 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 5.5kW | Dòng chịu tải: 14...

Đặt mua

11.865.600 đ 14.832.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0018...

11.865.600 đ 14.832.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0018 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 5.5kW | Dòng chịu tải: 14...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0023 7.5kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0023 7.5kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0023 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 7.5kW | Dòng chịu tải: 20...

Đặt mua

12.864.000 đ 16.080.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0023...

12.864.000 đ 16.080.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0023 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 7.5kW | Dòng chịu tải: 20...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0031 11kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0031 11kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0031 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 11kW | Dòng chịu tải: 29A...

Đặt mua

14.976.000 đ 18.720.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0031...

14.976.000 đ 18.720.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0031 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 11kW | Dòng chịu tải: 29A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0038 15kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0038 15kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0038 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 15kW | Dòng chịu tải: 39A...

Đặt mua

18.950.400 đ 23.688.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0038...

18.950.400 đ 23.688.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0038 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 15kW | Dòng chịu tải: 39A...

Đặt mua