FUJI Electric

Picture of  Fuji FRENIC-Aqua Inverter 0.75 kW,FRN0.75AQ1M-4A

Fuji FRENIC-Aqua Inverter 0.75 kW,FRN0.75AQ1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

16.211.000 đ

Fuji FRENIC-Aqua Inverter 0.7...

16.211.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of  Fuji FRENIC-Eco Inverter 11 kW,FRN11AR1M-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 11 kW,FRN11AR1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

24.127.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 11 k...

24.127.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of  Fuji FRENIC-Eco Inverter 15 kW,FRN15AR1L-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 15 kW,FRN15AR1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

32.995.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 15 k...

32.995.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of  Fuji FRENIC-Eco Inverter 18.5 kW, FRN18.5AR1M-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 18.5 kW, FRN18.5AR1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

32.393.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 18.5...

32.393.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua