FUJI Electric

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fuji FRENIC-Aqua Inverter 0.75 kW,FRN0.75AQ1M-4A

FRN0.75AQ1M-4A
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
16.211.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 11 kW,FRN11AR1M-4A

FRN11AR1M-4A
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
24.127.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 15 kW,FRN15AR1L-4A

FRN15AR1L-4A
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
32.995.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 18.5 kW, FRN18.5AR1M-4A

FRN18.5AR1M-4A
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
32.393.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 18.5 kW,FRN18.5AR1L-4A

FRN18.5AR1L-4A
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
43.426.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 2.2 kW, FRN2.2AR1M-4A

FRENIC-Mini 2.2kW
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
14.516.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 5.5 kW,FRN5.5AR1L-4A

FRN5.5AR1L-4A
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
143.355.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 37 kW,FRN37LM1S-4AA

FRN37LM1S-4AA
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
2.803.000 đ

Bàn phím có cài đặt Fuji Electric TP-G1-CLS

TP-G1-CLS
Fuji Inverter Digital Operator TP-G1-CLS NIB for Lift
2.803.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco FRN37G1S-2A (3P 380-480V/50Hz)

FRN37G1S-2A
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
99.249.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco FRN45G1S-2A (3P 380-480V/50Hz)

FRN45G1S-2A
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
117.501.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco FRN55G1S-2A (3P 380-480V/50Hz)

FRN55G1S-2A
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
131.141.000 đ

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR3-132C

DCR3-132C
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
22.363.000 đ

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-110C

DCR4-110C
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
19.372.000 đ

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-160C

DCR4-160C
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
24.756.000 đ

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-200C

DCR4-200C
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
27.673.000 đ

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-220C

DCR4-220C
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
31.413.000 đ

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-280C

DCR4-280C
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
49.657.000 đ

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-315C

DCR4-315C
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
61.623.000 đ

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-355C

DCR4-355C
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
64.109.000 đ

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-75C

DCR4-75C
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
12.790.000 đ

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-90C

DCR4-90C
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
15.931.000 đ

Fuji Electric OPC-E1-CCL

OPC-E1-CCL
Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, có thể tháo rời Keypad cho việc điều khiển từ xa.
12.106.000 đ

Fuji Electric OPC-E1-DEV

OPC-E1-DEV
Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, có thể tháo rời Keypad cho việc điều khiển từ xa.
7.768.000 đ

Fuji Electric OPC-E1-DIO

OPC-E1-DIO
Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, có thể tháo rời Keypad cho việc điều khiển từ xa.
4.742.000 đ

Fuji Electric OPC-E1-PG

OPC-E1-PG
Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, có thể tháo rời Keypad cho việc điều khiển từ xa.
2.721.000 đ

Fuji Electric OPC-E1-RS

OPC-E1-RS
Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, có thể tháo rời Keypad cho việc điều khiển từ xa.
1.917.000 đ

Fuji Electric OPC-E1-SY

OPC-E1-SY
Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, có thể tháo rời Keypad cho việc điều khiển từ xa.
4.975.000 đ

Fuji Electric OPC-F1-CCL

OPC-F1-CCL
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
17.052.000 đ

Fuji Electric OPC-F1-DEV

OPC-F1-DEV
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
7.418.000 đ

Fuji Electric OPC-F1-LNW

OPC-F1-LNW
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
9.605.000 đ

Fuji Electric OPC-F1-PDP

OPC-F1-PDP
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
11.397.000 đ

Fuji Electric OPC-F1-RS

OPC-F1-RS
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
1.397.000 đ

Fuji Electric OPC-F1-RY

OPC-F1-RY
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều khiển bơm quạt, tính năng giám sát điện năng.
1.690.000 đ

Fuji Electric OPC-LM1-PR

OPC-LM1-PR
Fuji Inverter Digital Operator OPC-LM1-PS for Lift
5.403.000 đ

Fuji Electric OPC-LM1-PS

OPC-LM1-PS
Fuji Inverter Digital Operator OPC-LM1-PS for Lift
3.275.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 0.4 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

FRN0.4G11S-2JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.
11.088.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 0.4 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

FRN0.4G11S-4JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 0.75 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

FRN0.75G11S-2JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.
12.474.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 0.75 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

FRN0.75G11S-4JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 1.5 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

FRN1.5G11S-2JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.
13.822.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 1.5 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

FRN1.5G11S-4JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.
15.744.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 11 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

FRN11G11S-2JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.
34.760.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 11 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

FRN11G11S-4JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.
29.634.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 110 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

FRN110G11S-4JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 110 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

FRN132G11S-4JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 15 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

FRN15G11S-2JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.
42.724.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 15 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

FRN15G11S-4JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.
34.980.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 160 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

FRN160G11S-4JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 18.5 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

FRN15G11S-2JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.
54.252.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 18.5 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

FRN18.5G11S-4JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.
41.272.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 2.2 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

FRN2.2G11S-2JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.
15.598.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 2.2 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

FRN2.2G11S-4JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.
17.798.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 200 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

FRN200G11S-4JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 22 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

FRN22G11S-2JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.
78.826.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 22 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

FRN22G11S-4JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.
52.382.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 220 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

FRN200G11S-4JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 280 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

FRN280G11S-4JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 3.7 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

FRN3.7G11S-2JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.
17.952.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 3.7 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

FRN3.7G11S-4JE
Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485. Có thể đạt Moment khởi động 200% ở 0.5 Hz nên G11S được ứng dụng trong hệ thống điều khiển Moment. Chức năng Auto tuning.
18.304.000 đ