FUJI Electric

Picture of  Fuji FRENIC-Aqua Inverter 0.75 kW,FRN0.75AQ1M-4A

Fuji FRENIC-Aqua Inverter 0.75 kW,FRN0.75AQ1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

16.211.000 đ

Fuji FRENIC-Aqua Inverter 0.7...

16.211.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of  Fuji FRENIC-Eco Inverter 11 kW,FRN11AR1M-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 11 kW,FRN11AR1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

24.127.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 11 k...

24.127.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of  Fuji FRENIC-Eco Inverter 15 kW,FRN15AR1L-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 15 kW,FRN15AR1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

32.995.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 15 k...

32.995.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of  Fuji FRENIC-Eco Inverter 18.5 kW, FRN18.5AR1M-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 18.5 kW, FRN18.5AR1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

32.393.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 18.5...

32.393.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of  Fuji FRENIC-Eco Inverter 18.5 kW,FRN18.5AR1L-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 18.5 kW,FRN18.5AR1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

43.426.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 18.5...

43.426.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of  Fuji FRENIC-Eco Inverter 2.2 kW, FRN2.2AR1M-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 2.2 kW, FRN2.2AR1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

14.516.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 2.2 ...

14.516.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of  Fuji FRENIC-Eco Inverter 5.5 kW,FRN5.5AR1L-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 5.5 kW,FRN5.5AR1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

143.355.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 5.5 ...

143.355.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of  Fuji FRENIC-Lift Inverter 37 kW,FRN37LM1S-4AA

Fuji FRENIC-Lift Inverter 37 kW,FRN37LM1S-4AA

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

2.803.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 37 ...

2.803.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Bàn phím có cài đặt Fuji Electric TP-G1-CLS

Bàn phím có cài đặt Fuji Electric TP-G1-CLS

Fuji Inverter Digital Operator TP-G1-CLS NIB for Lift

Đặt mua

2.803.000 đ

Bàn phím có cài đặt Fuji Elect...

2.803.000 đ

Fuji Inverter Digital Operator TP-G1-CLS NIB for Lift

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco FRN37G1S-2A (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco FRN37G1S-2A (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

99.249.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco FRN37...

99.249.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco FRN45G1S-2A (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco FRN45G1S-2A (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

117.501.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco FRN45...

117.501.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco FRN55G1S-2A (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco FRN55G1S-2A (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

131.141.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco FRN55...

131.141.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR3-132C

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR3-132C

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

22.363.000 đ

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR...

22.363.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-110C

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-110C

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

19.372.000 đ

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR...

19.372.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-160C

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-160C

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

24.756.000 đ

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR...

24.756.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-200C

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-200C

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

27.673.000 đ

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR...

27.673.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-220C

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-220C

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

31.413.000 đ

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR...

31.413.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-280C

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-280C

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

49.657.000 đ

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR...

49.657.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-315C

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-315C

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

61.623.000 đ

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR...

61.623.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-355C

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-355C

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

64.109.000 đ

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR...

64.109.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-75C

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-75C

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

12.790.000 đ

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR...

12.790.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-90C

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR4-90C

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

15.931.000 đ

DC reactor Fuji FRENIC-Eco DCR...

15.931.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji Electric OPC-E1-CCL

Fuji Electric OPC-E1-CCL

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

12.106.000 đ

Fuji Electric OPC-E1-CCL

12.106.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Fuji Electric OPC-E1-DEV

Fuji Electric OPC-E1-DEV

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

7.768.000 đ

Fuji Electric OPC-E1-DEV

7.768.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Fuji Electric OPC-E1-DIO

Fuji Electric OPC-E1-DIO

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

4.742.000 đ

Fuji Electric OPC-E1-DIO

4.742.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Fuji Electric OPC-E1-PG

Fuji Electric OPC-E1-PG

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

2.721.000 đ

Fuji Electric OPC-E1-PG

2.721.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Fuji Electric OPC-E1-RS

Fuji Electric OPC-E1-RS

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

1.917.000 đ

Fuji Electric OPC-E1-RS

1.917.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Fuji Electric OPC-E1-SY

Fuji Electric OPC-E1-SY

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

4.975.000 đ

Fuji Electric OPC-E1-SY

4.975.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Fuji Electric OPC-F1-CCL

Fuji Electric OPC-F1-CCL

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

17.052.000 đ

Fuji Electric OPC-F1-CCL

17.052.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji Electric OPC-F1-DEV

Fuji Electric OPC-F1-DEV

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

7.418.000 đ

Fuji Electric OPC-F1-DEV

7.418.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji Electric OPC-F1-LNW

Fuji Electric OPC-F1-LNW

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

9.605.000 đ

Fuji Electric OPC-F1-LNW

9.605.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji Electric OPC-F1-PDP

Fuji Electric OPC-F1-PDP

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

11.397.000 đ

Fuji Electric OPC-F1-PDP

11.397.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji Electric OPC-F1-RS

Fuji Electric OPC-F1-RS

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

1.397.000 đ

Fuji Electric OPC-F1-RS

1.397.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji Electric OPC-F1-RY

Fuji Electric OPC-F1-RY

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

1.690.000 đ

Fuji Electric OPC-F1-RY

1.690.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji Electric OPC-LM1-PR

Fuji Electric OPC-LM1-PR

Fuji Inverter Digital Operator OPC-LM1-PS for Lift

Đặt mua

5.403.000 đ

Fuji Electric OPC-LM1-PR

5.403.000 đ

Fuji Inverter Digital Operator OPC-LM1-PS for Lift

Đặt mua
Picture of Fuji Electric OPC-LM1-PS

Fuji Electric OPC-LM1-PS

Fuji Inverter Digital Operator OPC-LM1-PS for Lift

Đặt mua

3.275.000 đ

Fuji Electric OPC-LM1-PS

3.275.000 đ

Fuji Inverter Digital Operator OPC-LM1-PS for Lift

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 0.4 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 0.4 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

11.088.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

11.088.000 đ

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 0.4 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 0.4 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 0.75 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 0.75 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

12.474.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

12.474.000 đ

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 0.75 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 0.75 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 1.5 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 1.5 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

13.822.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

13.822.000 đ

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 1.5 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 1.5 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

15.744.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

15.744.000 đ

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 11 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 11 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

34.760.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

34.760.000 đ

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 11 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 11 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

29.634.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

29.634.000 đ

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 110 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 110 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 110 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 110 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 15 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 15 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

42.724.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

42.724.000 đ

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 15 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 15 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

34.980.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

34.980.000 đ

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 160 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 160 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 18.5 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 18.5 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

54.252.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

54.252.000 đ

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 18.5 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 18.5 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

41.272.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

41.272.000 đ

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 2.2 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 2.2 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

15.598.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

15.598.000 đ

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 2.2 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 2.2 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

17.798.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

17.798.000 đ

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 200 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 200 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 22 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 22 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

78.826.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

78.826.000 đ

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 22 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 22 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

52.382.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

52.382.000 đ

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 220 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 220 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 280 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 280 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 3.7 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 3.7 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

17.952.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

17.952.000 đ

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 3.7 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S 3.7 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua

18.304.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-5000G11S ...

18.304.000 đ

Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp. Tích hợp sẵn Bộ hãm tốc đến 7.5 KW. Tích hợp sẵn RS-485....

Đặt mua