Động cơ

Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 18.5KW,25HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 18.5KW,25HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:18.5KW,25HP ĐẦU ỐNG:3/4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

36.130.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 18...

36.130.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:18.5KW,25HP ĐẦU ỐNG:3/4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Mo tor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 1.5 kW 2 pole

Mo tor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 1.5 kW 2 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

5.140.000 đ

Mo tor TECO hạ thế ba pha phò...

5.140.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 1.1 kW 6 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 1.1 kW 6 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

4.170.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 1.1 ...

4.170.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 90 kW 4 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 90 kW 4 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

110.280.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 90 k...

110.280.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 0.75 kW 2pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 0.75 kW 2pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

11.780.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòn...

11.780.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 7.5 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 7.5 kW 2 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

33.200.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòn...

33.200.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 7.5 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 7.5 kW 6 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

45.950.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòn...

45.950.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.75 kW 2pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.75 kW 2pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

4.110.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòn...

4.110.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 1.5 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 1.5 kW 6 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

7.390.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòn...

7.390.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 5.5 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 5.5 kW 2 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

13.590.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòn...

13.590.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế một pha 0.75 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế một pha 0.75 kW 4 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

3.110.000 đ

Motor TECO hạ thế một pha 0.75...

3.110.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế một pha 2.2 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế một pha 2.2 kW 2 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

5.450.000 đ

Motor TECO hạ thế một pha 2.2...

5.450.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LU2B12B

Bộ khởi động motor Schneider LU2B12B

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LU2B12BL

Bộ khởi động motor Schneider LU2B12BL

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LU2B12ES

Bộ khởi động motor Schneider LU2B12ES

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LU2B12FU

Bộ khởi động motor Schneider LU2B12FU

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LU2B32B

Bộ khởi động motor Schneider LU2B32B

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LU2B32BL

Bộ khởi động motor Schneider LU2B32BL

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LU2B32ES

Bộ khởi động motor Schneider LU2B32ES

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LU2B32FU

Bộ khởi động motor Schneider LU2B32FU

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LU2BA0B

Bộ khởi động motor Schneider LU2BA0B

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LU2BA0BL

Bộ khởi động motor Schneider LU2BA0BL

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LU2BA0ES

Bộ khởi động motor Schneider LU2BA0ES

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LU2BA0FU

Bộ khởi động motor Schneider LU2BA0FU

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LU2BB0B

Bộ khởi động motor Schneider LU2BB0B

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LU2BB0BL

Bộ khởi động motor Schneider LU2BB0BL

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LU2BB0ES

Bộ khởi động motor Schneider LU2BB0ES

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LU2BB0FU

Bộ khởi động motor Schneider LU2BB0FU

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LU9BN11

Bộ khởi động motor Schneider LU9BN11

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LU9BN11C

Bộ khởi động motor Schneider LU9BN11C

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LU9M1

Bộ khởi động motor Schneider LU9M1

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LU9MR1C

Bộ khởi động motor Schneider LU9MR1C

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LU9MRC

Bộ khởi động motor Schneider LU9MRC

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LUB12

Bộ khởi động motor Schneider LUB12

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

10.952.000 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

10.952.000 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LUB120

Bộ khởi động motor Schneider LUB120

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LUB32

Bộ khởi động motor Schneider LUB32

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động motor Schneider LUB320

Bộ khởi động motor Schneider LUB320

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động motor Schneider L...

0 đ

TeSyS U Starter-controller for 3-phase motors Power bases for non-reversing DOL starting...

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 0.37KW,0.5HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 0.37KW,0.5HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:0.37KW,0.5HP ĐẦU ỐNG:1 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

4.100.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 0.3...

4.100.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:0.37KW,0.5HP ĐẦU ỐNG:1 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 0.55KW,0.1HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 0.55KW,0.1HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:0.55KW,1HP ĐẦU ỐNG:1.5 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

5.500.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 0.5...

5.500.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:0.55KW,1HP ĐẦU ỐNG:1.5 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 1.5KW,2HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 1.5KW,2HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:1.5KW,2HP ĐẦU ỐNG:1.5 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

6.763.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 1.5...

6.763.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:1.5KW,2HP ĐẦU ỐNG:1.5 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 11KW,15HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 11KW,15HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:7.5KW,10HP ĐẦU ỐNG:3/4/5 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

27.188.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 11K...

27.188.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:7.5KW,10HP ĐẦU ỐNG:3/4/5 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 15KW,20HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 15KW,20HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:15KW,20HP ĐẦU ỐNG:3/4/5 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

30.680.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 15K...

30.680.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:15KW,20HP ĐẦU ỐNG:3/4/5 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 2.2KW,3HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 2.2KW,3HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:2.2KW,3HP ĐẦU ỐNG:2/2.5/3 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

8.306.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 2.2...

8.306.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:2.2KW,3HP ĐẦU ỐNG:2/2.5/3 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 22KW,30HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 22KW,30HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:22KW,30HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

41.500.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 22K...

41.500.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:22KW,30HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 3.7KW,5HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 3.7KW,5HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:3.7KW,5HP ĐẦU ỐNG:2/2.5/3 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

11.030.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 3.7...

11.030.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:3.7KW,5HP ĐẦU ỐNG:2/2.5/3 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 30KW,40HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 30KW,40HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:30KW,40HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

62.000.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 30K...

62.000.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:30KW,40HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 30Kw/40HP-2P/380V

Bơm ly tâm trục ngang Teco 30Kw/40HP-2P/380V

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:30KW,40HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

53.750.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 30K...

53.750.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:30KW,40HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 37Kw/50HP-2P/380V

Bơm ly tâm trục ngang Teco 37Kw/50HP-2P/380V

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:37KW,50HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

59.027.778 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 37K...

59.027.778 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:37KW,50HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 45Kw/60HP-2P/380V

Bơm ly tâm trục ngang Teco 45Kw/60HP-2P/380V

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:45KW,60HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

72.222.223 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 45K...

72.222.223 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:45KW,60HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 5.5KW,7.5HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 5.5KW,7.5HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:5.5KW,7.5HP ĐẦU ỐNG:2/2.5/3 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

16.340.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 5.5...

16.340.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:5.5KW,7.5HP ĐẦU ỐNG:2/2.5/3 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 55Kw/75HP-2P/380V

Bơm ly tâm trục ngang Teco 55Kw/75HP-2P/380V

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:55KW,75HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

86.805.555 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 55K...

86.805.555 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:55KW,75HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 7.5KW,10HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 7.5KW,10HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:7.5KW,10HP ĐẦU ỐNG:2/3/4 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

18.980.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 7.5...

18.980.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:7.5KW,10HP ĐẦU ỐNG:2/3/4 Xuất xứTaiwan

Đặt mua