Biến tần IP5

Picture of  Biến Tần LS IP5A,11kW, 3 Pha 440 VAC

Biến Tần LS IP5A,11kW, 3 Pha 440 VAC

Biến Tần LS IP5A,11kW, 3 Pha 440 VAC • Có thể thay đổi mômen cho HVAC và bơm • Điều khi...

Đặt mua

18.694.000 đ

Biến Tần LS IP5A,11kW, 3 Pha ...

18.694.000 đ

Biến Tần LS IP5A,11kW, 3 Pha 440 VAC • Có thể thay đổi mômen cho HVAC và bơm • Điều khi...

Đặt mua
Picture of  Biến Tần LS IP5A,15kW, 3 Pha 440 VAC

Biến Tần LS IP5A,15kW, 3 Pha 440 VAC

• Có thể thay đổi mômen cho HVAC và bơm • Điều khiển vector sensorless và V/f • Mômen 15...

Đặt mua

28.885.000 đ

Biến Tần LS IP5A,15kW, 3 Pha ...

28.885.000 đ

• Có thể thay đổi mômen cho HVAC và bơm • Điều khiển vector sensorless và V/f • Mômen 15...

Đặt mua
Picture of  Biến tần LS SV008IP5A-4NE

Biến tần LS SV008IP5A-4NE

Công suất : 0.75kW Điện áp đầu vào : 3P, 380 ~ 480VAC/50-60Hz

Đặt mua

14.342.000 đ

Biến tần LS SV008IP5A-4NE

14.342.000 đ

Công suất : 0.75kW Điện áp đầu vào : 3P, 380 ~ 480VAC/50-60Hz

Đặt mua
Picture of Biến Tần LS IP5A,18.5kW, 3 Pha 440 VAC

Biến Tần LS IP5A,18.5kW, 3 Pha 440 VAC

• Có thể thay đổi mômen cho HVAC và bơm • Điều khiển vector sensorless và V/f • Mômen 15...

Đặt mua

31.992.000 đ

Biến Tần LS IP5A,18.5kW, 3 Pha...

31.992.000 đ

• Có thể thay đổi mômen cho HVAC và bơm • Điều khiển vector sensorless và V/f • Mômen 15...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV008IP5A-2NE

Biến tần LS SV008IP5A-2NE

Biến tần 3 pha 0.75KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120...

Đặt mua

14.342.000 đ

Biến tần LS SV008IP5A-2NE

14.342.000 đ

Biến tần 3 pha 0.75KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV015IP5A-2NE

Biến tần LS SV015IP5A-2NE

Biến tần 3 pha 1.55KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120...

Đặt mua

14.629.000 đ

Biến tần LS SV015IP5A-2NE

14.629.000 đ

Biến tần 3 pha 1.55KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV015IP5A-4NE

Biến tần LS SV015IP5A-4NE

Công suất : 1.5kW Điện áp đầu vào : 3P, 380 ~ 480VAC/50-60Hz

Đặt mua

14.629.000 đ

Biến tần LS SV015IP5A-4NE

14.629.000 đ

Công suất : 1.5kW Điện áp đầu vào : 3P, 380 ~ 480VAC/50-60Hz

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV022IP5A-4NE

Biến tần LS SV022IP5A-4NE

Công suất : 2.2kW Điện áp đầu vào : 3P, 380 ~ 480VAC/50-60Hz

Đặt mua

14.801.000 đ

Biến tần LS SV022IP5A-4NE

14.801.000 đ

Công suất : 2.2kW Điện áp đầu vào : 3P, 380 ~ 480VAC/50-60Hz

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV037IP5A-2NE

Biến tần LS SV037IP5A-2NE

Biến tần 3 pha 3.7KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120H...

Đặt mua

15.042.000 đ

Biến tần LS SV037IP5A-2NE

15.042.000 đ

Biến tần 3 pha 3.7KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120H...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV037IP5A-4NE

Biến tần LS SV037IP5A-4NE

Công suất : 3.7kW Điện áp đầu vào : 3P, 380 ~ 480VAC/50-60Hz

Đặt mua

15.042.000 đ

Biến tần LS SV037IP5A-4NE

15.042.000 đ

Công suất : 3.7kW Điện áp đầu vào : 3P, 380 ~ 480VAC/50-60Hz

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV055IP5A-2NE

Biến tần LS SV055IP5A-2NE

Biến tần 3 pha 5.5KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120H...

Đặt mua

15.914.000 đ

Biến tần LS SV055IP5A-2NE

15.914.000 đ

Biến tần 3 pha 5.5KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120H...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV055IP5A-4NE

Biến tần LS SV055IP5A-4NE

Công suất : 5.5kW Điện áp đầu vào : 3P, 380 ~ 480VAC/50-60Hz

Đặt mua

15.914.000 đ

Biến tần LS SV055IP5A-4NE

15.914.000 đ

Công suất : 5.5kW Điện áp đầu vào : 3P, 380 ~ 480VAC/50-60Hz

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV075IP5A-2NE

Biến tần LS SV075IP5A-2NE

Biến tần 3 pha 5.5KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120H...

Đặt mua

17.222.000 đ

Biến tần LS SV075IP5A-2NE

17.222.000 đ

Biến tần 3 pha 5.5KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120H...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV075IP5A-4NE

Biến tần LS SV075IP5A-4NE

Công suất : 7.5kW Điện áp đầu vào : 3P, 380 ~ 480VAC/50-60Hz

Đặt mua

17.222.000 đ

Biến tần LS SV075IP5A-4NE

17.222.000 đ

Công suất : 7.5kW Điện áp đầu vào : 3P, 380 ~ 480VAC/50-60Hz

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV110IP5A-2NE

Biến tần LS SV110IP5A-2NE

Biến tần 3 pha 11KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120HZ...

Đặt mua

25.234.000 đ

Biến tần LS SV110IP5A-2NE

25.234.000 đ

Biến tần 3 pha 11KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120HZ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV150IP5A-2NO

Biến tần LS SV150IP5A-2NO

Biến tần 3 pha 15KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120HZ...

Đặt mua

31.065.000 đ

Biến tần LS SV150IP5A-2NO

31.065.000 đ

Biến tần 3 pha 15KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120HZ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV185IP5A-2NO

Biến tần LS SV185IP5A-2NO

Biến tần 3 pha 18.5KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120...

Đặt mua

36.352.000 đ

Biến tần LS SV185IP5A-2NO

36.352.000 đ

Biến tần 3 pha 18.5KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV220IP5A-2NO

Biến tần LS SV220IP5A-2NO

Biến tần 3 pha 22KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120HZ...

Đặt mua

46.979.000 đ

Biến tần LS SV220IP5A-2NO

46.979.000 đ

Biến tần 3 pha 22KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120HZ...

Đặt mua
Picture of Biến tần LS SV300IP5A-2NO

Biến tần LS SV300IP5A-2NO

Biến tần 3 pha 30KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120HZ...

Đặt mua

57.879.000 đ

Biến tần LS SV300IP5A-2NO

57.879.000 đ

Biến tần 3 pha 30KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120HZ...

Đặt mua