Tụ bù

Picture of Bộ Điều Khiển Đóng Cắt Thông Minh Shuzuki PFR - 12 Cấp

Bộ Điều Khiển Đóng Cắt Thông Minh Shuzuki PFR - 12 Cấp

* Chỉ số công suất có thể đặt từ 0.80 Ind đến 0.90 Cap. * Tự động thay đổi thời gian tr...

Đặt mua

6.090.000 đ

Bộ Điều Khiển Đóng Cắt Thông M...

6.090.000 đ

* Chỉ số công suất có thể đặt từ 0.80 Ind đến 0.90 Cap. * Tự động thay đổi thời gian tr...

Đặt mua
Picture of Bộ Điều Khiển Đóng Cắt Thông Minh Shuzuki PFR - 6 Cấp

Bộ Điều Khiển Đóng Cắt Thông Minh Shuzuki PFR - 6 Cấp

* Chỉ số công suất có thể đặt từ 0.80 Ind đến 0.90 Cap. * Tự động thay đổi thời gian tr...

Đặt mua

4.200.000 đ

Bộ Điều Khiển Đóng Cắt Thông M...

4.200.000 đ

* Chỉ số công suất có thể đặt từ 0.80 Ind đến 0.90 Cap. * Tự động thay đổi thời gian tr...

Đặt mua
Picture of Bộ Điều Khiển Đóng Cắt Thông Minh Shuzuki PFR - 8 Cấp

Bộ Điều Khiển Đóng Cắt Thông Minh Shuzuki PFR - 8 Cấp

* Chỉ số công suất có thể đặt từ 0.80 Ind đến 0.90 Cap. * Tự động thay đổi thời gian tr...

Đặt mua

4.950.000 đ

Bộ Điều Khiển Đóng Cắt Thông M...

4.950.000 đ

* Chỉ số công suất có thể đặt từ 0.80 Ind đến 0.90 Cap. * Tự động thay đổi thời gian tr...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Mikro PFR96

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Mikro PFR96

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Thông số hiển thị : Hệ số COSφ ; Dòng thứ cấp; và Báo lỗi Tự...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Mikr...

ĐT: 0912 189.197

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Thông số hiển thị : Hệ số COSφ ; Dòng thứ cấp; và Báo lỗi Tự...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù APFC314  Selec 14 cấp

Bộ điều khiển tụ bù APFC314 Selec 14 cấp

Bộ đo hệ số cosphi 14 cấp

Đặt mua

0 đ

Bộ điều khiển tụ bù APFC314 S...

0 đ

Bộ đo hệ số cosphi 14 cấp

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù APFC316  Selec 16 cấp

Bộ điều khiển tụ bù APFC316 Selec 16 cấp

Bộ đo hệ số cosphi 16 cấp

Đặt mua

0 đ

Bộ điều khiển tụ bù APFC316 S...

0 đ

Bộ đo hệ số cosphi 16 cấp

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù Selec 600SD-2-110

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600SD-2-110

1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @ 250V AC cho sao. 1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @ 25...

Đặt mua

444.000 đ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600S...

444.000 đ

1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @ 250V AC cho sao. 1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @ 25...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù Selec 600SD-2-230

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600SD-2-230

- Timer khởi động Sao - Tam giác. - Dải thời gian: 3 ~ 30 giây, 6 ~ 60 giây - Thời gian ...

Đặt mua

444.000 đ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600S...

444.000 đ

- Timer khởi động Sao - Tam giác. - Dải thời gian: 3 ~ 30 giây, 6 ~ 60 giây - Thời gian ...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù Selec 600ST

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600ST

- Timer ON delay - Dải thời gian: 0.1 ~ 1 giây, 0.3 ~ 3 giây, 1 ~ 10 giây, 3 ~ 30 giây

Đặt mua

388.000 đ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600S...

388.000 đ

- Timer ON delay - Dải thời gian: 0.1 ~ 1 giây, 0.3 ~ 3 giây, 1 ~ 10 giây, 3 ~ 30 giây

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù Selec 600ST-110

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600ST-110

0.1 ~ 1 phút, 0.3 ~ 3 phút, 1 ~ 10 phút, 3 ~ 30 phút 0.1 ~ 1 giờ, 0.3 ~ 3 giờ - Ngõ ra: ...

Đặt mua

388.000 đ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600S...

388.000 đ

0.1 ~ 1 phút, 0.3 ~ 3 phút, 1 ~ 10 phút, 3 ~ 30 phút 0.1 ~ 1 giờ, 0.3 ~ 3 giờ - Ngõ ra: ...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù Selec 600ST-24

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600ST-24

- Nguồn cấp: 240V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600ST-110) 110V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600ST-...

Đặt mua

388.000 đ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600S...

388.000 đ

- Nguồn cấp: 240V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600ST-110) 110V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600ST-...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù Selec 600U

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600U

- Timer ON delay, Interval, , Repeat cyclic equal OFF firs, Repeat cyclic equal ON firs, ...

Đặt mua

499.000 đ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600U

499.000 đ

- Timer ON delay, Interval, , Repeat cyclic equal OFF firs, Repeat cyclic equal ON firs, ...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù Selec 642SQ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 642SQ

22.5mm DIN rail timers Ø Easy setting of time range and operating modes using DIP switc...

Đặt mua

236.808 đ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 642S...

236.808 đ

22.5mm DIN rail timers Ø Easy setting of time range and operating modes using DIP switc...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù Selec 800POD

Bộ điều khiển tụ bù Selec 800POD

22.5mm DIN rail timers Ø Easy setting of time range and operating modes using DIP switc...

Đặt mua

832.000 đ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 800P...

832.000 đ

22.5mm DIN rail timers Ø Easy setting of time range and operating modes using DIP switc...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù Selec 800SD-2

Bộ điều khiển tụ bù Selec 800SD-2

22.5mm DIN rail timers Ø Easy setting of time range and operating modes using DIP switc...

Đặt mua

506.000 đ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 800S...

506.000 đ

22.5mm DIN rail timers Ø Easy setting of time range and operating modes using DIP switc...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù Selec 800SQ-A

Bộ điều khiển tụ bù Selec 800SQ-A

22.5mm DIN rail timers Ø Easy setting of time range and operating modes using DIP switc...

Đặt mua

255.024 đ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 800S...

255.024 đ

22.5mm DIN rail timers Ø Easy setting of time range and operating modes using DIP switc...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù Selec 800XC

Bộ điều khiển tụ bù Selec 800XC

22.5mm DIN rail timers Ø Easy setting of time range and operating modes using DIP switc...

Đặt mua

473.616 đ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 800X...

473.616 đ

22.5mm DIN rail timers Ø Easy setting of time range and operating modes using DIP switc...

Đặt mua
Picture of Reactor 3P 50Hz Shizuki cho tụ,1.12KVAr 400V

Reactor 3P 50Hz Shizuki cho tụ,1.12KVAr 400V

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Reactor 3P 50Hz L=6% , I5=35% SHIZUKI Phù Hợp Với Tụ, Du...

Đặt mua

8.707.500 đ

Reactor 3P 50Hz Shizuki cho tụ...

8.707.500 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Reactor 3P 50Hz L=6% , I5=35% SHIZUKI Phù Hợp Với Tụ, Du...

Đặt mua
Picture of Reactor 3P 50Hz Shizuki cho tụ,1.40KVAr 400V

Reactor 3P 50Hz Shizuki cho tụ,1.40KVAr 400V

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Reactor 3P 50Hz L=6% , I5=35% SHIZUKI Phù Hợp Với Tụ, Du...

Đặt mua

8.858.000 đ

Reactor 3P 50Hz Shizuki cho tụ...

8.858.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Reactor 3P 50Hz L=6% , I5=35% SHIZUKI Phù Hợp Với Tụ, Du...

Đặt mua
Picture of Reactor 3P 50Hz Shizuki cho tụ,1.68KVAr 400V

Reactor 3P 50Hz Shizuki cho tụ,1.68KVAr 400V

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Reactor 3P 50Hz L=6% , I5=35% SHIZUKI Phù Hợp Với Tụ, Du...

Đặt mua

9.718.000 đ

Reactor 3P 50Hz Shizuki cho tụ...

9.718.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Reactor 3P 50Hz L=6% , I5=35% SHIZUKI Phù Hợp Với Tụ, Du...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4 15V,20Kvar,230VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4 15V,20Kvar,230VAC

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:20 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

8.277.500 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

8.277.500 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:20 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,100Kvar,440VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,100Kvar,440VAC

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:100 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA -...

Đặt mua

15.437.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

15.437.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:100 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA -...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,10Kvar,415VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,10Kvar,415VAC

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:10 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

850.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

850.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:10 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,15Kvar,415VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,15Kvar,415VAC

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:15 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

1.125.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

1.125.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:15 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,20Kvar,415VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,20Kvar,415VAC

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:20 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

1.500.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

1.500.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:20 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,20Kvar,440VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,20Kvar,440VAC

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:20 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

5.805.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

5.805.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:20 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,25Kvar,230VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,25Kvar,230VAC

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:25 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

9.008.500 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

9.008.500 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:25 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,25Kvar,415VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,25Kvar,415VAC

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:25 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

1.875.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

1.875.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:25 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,25Kvar,440VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,25Kvar,440VAC

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:25 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

5.998.500 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

5.998.500 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:25 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,3=40Kvar,230VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,3=40Kvar,230VAC

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:40 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

12.771.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

12.771.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:40 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,3=50Kvar,230VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,3=50Kvar,230VAC

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:40 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

14.254.500 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

14.254.500 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:40 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,30Kvar,230VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,30Kvar,230VAC

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:30 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

10.857.500 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

10.857.500 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:30 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,30Kvar,415VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,30Kvar,415VAC

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:30 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

2.550.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

2.550.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:30 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,30Kvar,440VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,30Kvar,440VAC

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:30 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

6.493.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

6.493.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:30 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,40Kvar,415VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,40Kvar,415VAC

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:40 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

3.400.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

3.400.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:40 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,40Kvar,440VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,40Kvar,440VAC

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:30 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

7.310.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

7.310.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:30 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,50Kvar,415VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,50Kvar,415VAC

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:40 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

4.250.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

4.250.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:40 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,50Kvar,440VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,50Kvar,440VAC

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:30 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

8.363.500 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

8.363.500 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:30 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,75Kvar,440VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,75Kvar,440VAC

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:75 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

13.652.500 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

13.652.500 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:75 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ bù hạ thế loại vuông, tụ dầu 415V 10 KVAR

Tụ bù hạ thế loại vuông, tụ dầu 415V 10 KVAR

Tụ bù hạ thế SMS-45010KST Tụ dầu, vuông 415V 50Hz - 10KVAR

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Tụ bù hạ thế loại vuông, tụ dầ...

ĐT: 0912 189.197

Tụ bù hạ thế SMS-45010KST Tụ dầu, vuông 415V 50Hz - 10KVAR

Đặt mua
Picture of Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 20 KVAR

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 20 KVAR

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 20 KVAR SMB-45020KT

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông...

ĐT: 0912 189.197

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 20 KVAR SMB-45020KT

Đặt mua
Picture of Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 30 KVAR

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 30 KVAR

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 30 KVAR SMB-45030KT

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông...

ĐT: 0912 189.197

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 30 KVAR SMB-45030KT

Đặt mua
Picture of Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 40 KVAR

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 40 KVAR

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 40 KVAR SMB-45040KT

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông...

ĐT: 0912 189.197

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 40 KVAR SMB-45040KT

Đặt mua
Picture of Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 50 KVAR

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 50 KVAR

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 50 KVAR SMB-45050KT

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông...

ĐT: 0912 189.197

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 50 KVAR SMB-45050KT

Đặt mua
Picture of Tụ bù schneider BLRBS075A090B40

Tụ bù schneider BLRBS075A090B40

Hãng sản xuất: Schneider Power factor correction VarplusCan & VarplusBox VarplusCan Cap...

Đặt mua

0 đ

Tụ bù schneider BLRBS075A090B4...

0 đ

Hãng sản xuất: Schneider Power factor correction VarplusCan & VarplusBox VarplusCan Cap...

Đặt mua
Picture of Tụ bù schneider BLRBS104A125B40

Tụ bù schneider BLRBS104A125B40

Hãng sản xuất: Schneider Power factor correction VarplusCan & VarplusBox VarplusCan Cap...

Đặt mua

0 đ

Tụ bù schneider BLRBS104A125B4...

0 đ

Hãng sản xuất: Schneider Power factor correction VarplusCan & VarplusBox VarplusCan Cap...

Đặt mua
Picture of Tụ bù schneider BLRBS125A150B40

Tụ bù schneider BLRBS125A150B40

Hãng sản xuất: Schneider Power factor correction VarplusCan & VarplusBox VarplusCan Cap...

Đặt mua

0 đ

Tụ bù schneider BLRBS125A150B4...

0 đ

Hãng sản xuất: Schneider Power factor correction VarplusCan & VarplusBox VarplusCan Cap...

Đặt mua
Picture of Tụ bù schneider BLRBS150A180B40

Tụ bù schneider BLRBS150A180B40

Hãng sản xuất: Schneider Power factor correction VarplusCan & VarplusBox VarplusCan Cap...

Đặt mua

0 đ

Tụ bù schneider BLRBS150A180B4...

0 đ

Hãng sản xuất: Schneider Power factor correction VarplusCan & VarplusBox VarplusCan Cap...

Đặt mua
Picture of Tụ bù schneider BLRBS208A250B40

Tụ bù schneider BLRBS208A250B40

Hãng sản xuất: Schneider Power factor correction VarplusCan & VarplusBox VarplusCan Cap...

Đặt mua

0 đ

Tụ bù schneider BLRBS208A250B4...

0 đ

Hãng sản xuất: Schneider Power factor correction VarplusCan & VarplusBox VarplusCan Cap...

Đặt mua
Picture of Tụ bù schneider BLRBS250A300B40

Tụ bù schneider BLRBS250A300B40

Hãng sản xuất: Schneider Power factor correction VarplusCan & VarplusBox VarplusCan Cap...

Đặt mua

0 đ

Tụ bù schneider BLRBS250A300B4...

0 đ

Hãng sản xuất: Schneider Power factor correction VarplusCan & VarplusBox VarplusCan Cap...

Đặt mua
Picture of Tụ bù schneider BLRBS500A000B40

Tụ bù schneider BLRBS500A000B40

Hãng sản xuất: Schneider Power factor correction VarplusCan & VarplusBox VarplusCan Cap...

Đặt mua

0 đ

Tụ bù schneider BLRBS500A000B4...

0 đ

Hãng sản xuất: Schneider Power factor correction VarplusCan & VarplusBox VarplusCan Cap...

Đặt mua