Bộ chuyển đổi và bộ đếm

Picture of Bộ đếm đa năng 1 trạng thái, kích thước 72 x 72mm H7BX-A [ Omron ]

Bộ đếm đa năng 1 trạng thái, kích thước 72 x 72mm H7BX-A [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Chế độ hoạt động: 1-stage preset counter, total and preset counter ...

Đặt mua

7.110.600 đ

Bộ đếm đa năng 1 trạng thái, k...

7.110.600 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Chế độ hoạt động: 1-stage preset counter, total and preset counter ...

Đặt mua
Picture of Bộ đếm đa năng hai trạng thái, hiển thị số, kích thước 48 x 48mm H7CX-AW-N [ Omron ]

Bộ đếm đa năng hai trạng thái, hiển thị số, kích thước 48 x 48mm H7CX-AW-N [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Hiển thị negative trasmissive LCD, 6 số Chức năng đếm: 1-stage co...

Đặt mua

4.674.390 đ

Bộ đếm đa năng hai trạng thái,...

4.674.390 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Hiển thị negative trasmissive LCD, 6 số Chức năng đếm: 1-stage co...

Đặt mua
Picture of Bộ đếm đa năng một trạng thái, hiển thị số LCD, kích thước 48x48mm H7CZ-L8 [ Omron ]

Bộ đếm đa năng một trạng thái, hiển thị số LCD, kích thước 48x48mm H7CZ-L8 [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Sử dụng thêm đế cắm 8 chân tròn Hiển thị LCD, 6 số: −99999 ~ 99999...

Đặt mua

1.267.623 đ

Bộ đếm đa năng một trạng thái,...

1.267.623 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Sử dụng thêm đế cắm 8 chân tròn Hiển thị LCD, 6 số: −99999 ~ 99999...

Đặt mua
Picture of Bộ đếm đa năng một trạng thái, hiển thị số, kích thước 48x48mm H7CX-A-N [ Omron ]

Bộ đếm đa năng một trạng thái, hiển thị số, kích thước 48x48mm H7CX-A-N [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Hiển thị negative trasmissive LCD, 6 số Chức năng đếm: 1-stage co...

Đặt mua

3.767.820 đ

Bộ đếm đa năng một trạng thái,...

3.767.820 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Hiển thị negative trasmissive LCD, 6 số Chức năng đếm: 1-stage co...

Đặt mua
Picture of Bộ đếm đa năng một trạng thái, hiển thị số, kích thước 48x48mm H7CZ-L8D1 [ Omron ]

Bộ đếm đa năng một trạng thái, hiển thị số, kích thước 48x48mm H7CZ-L8D1 [ Omron ]

Nguồn cấp: 24 VAC, 50/60 Hz / 12 to 24 VDC Sử dụng thêm đế cắm 8 chân tròn Hiển thị LCD,...

Đặt mua

1.521.240 đ

Bộ đếm đa năng một trạng thái,...

1.521.240 đ

Nguồn cấp: 24 VAC, 50/60 Hz / 12 to 24 VDC Sử dụng thêm đế cắm 8 chân tròn Hiển thị LCD,...

Đặt mua
Picture of Bộ đếm tổng, tốc độ 30Hz/1kHz, kích thước 24x48mm H7EC-N [ Omron ]

Bộ đếm tổng, tốc độ 30Hz/1kHz, kích thước 24x48mm H7EC-N [ Omron ]

Hiển thị LCD 8 số, chiều cao ký tự 8.6mm Loại có đèn nền (backlight), nguồn cấp 24VDC Ng...

Đặt mua

1.056.000 đ

Bộ đếm tổng, tốc độ 30Hz/1kHz,...

1.056.000 đ

Hiển thị LCD 8 số, chiều cao ký tự 8.6mm Loại có đèn nền (backlight), nguồn cấp 24VDC Ng...

Đặt mua
Picture of Bộ đo tốc độ vòng quay H7ER-N [ Omron ]

Bộ đo tốc độ vòng quay H7ER-N [ Omron ]

Hiển thị LCD 8 số, chiều cao ký tự 8.6mm Loại có đèn nền (backlight), nguồn cấp 24VDC Ng...

Đặt mua

1.553.000 đ

Bộ đo tốc độ vòng quay H7ER-N ...

1.553.000 đ

Hiển thị LCD 8 số, chiều cao ký tự 8.6mm Loại có đèn nền (backlight), nguồn cấp 24VDC Ng...

Đặt mua