Màn hình HMI

Picture of  EMT3070A màn hình cảm ứng HMI WEINTEK 7 INCH MẦU

EMT3070A màn hình cảm ứng HMI WEINTEK 7 INCH MẦU

Model: eMT3070A Kích thước: 7" Inch Độ phân giải: 800 x 480 Màu hiển thị:24 bits Tương...

Đặt mua

12.680.640 đ

EMT3070A màn hình cảm ứng HMI...

12.680.640 đ

Model: eMT3070A Kích thước: 7" Inch Độ phân giải: 800 x 480 Màu hiển thị:24 bits Tương...

Đặt mua
Picture of  Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-5ST22TF-S

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-5ST22TF-S

Model: HG2G-5ST22TF-S Kích thước: 5,7" Cổng giao tiếp :RS232C/485 (422)

Đặt mua

17.855.000 đ

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7...

17.855.000 đ

Model: HG2G-5ST22TF-S Kích thước: 5,7" Cổng giao tiếp :RS232C/485 (422)

Đặt mua
Picture of  Màn hình giao diện cảm ứng NT21 - Omron ,NT21-ST121B-E

Màn hình giao diện cảm ứng NT21 - Omron ,NT21-ST121B-E

Màn hình giao diện cảm ứng NT21 NT21-ST121-E LCD đơn sắc STN. Màu hiểu: màu be. Nguồn ...

Đặt mua

0 đ

Màn hình giao diện cảm ứng NT...

0 đ

Màn hình giao diện cảm ứng NT21 NT21-ST121-E LCD đơn sắc STN. Màu hiểu: màu be. Nguồn ...

Đặt mua
Picture of  MT509M màn hình cảm ứng HMI WEINTEK HMI WEINTEK 9.4 INCH MONO 4 SẮC THÁI XÁM

MT509M màn hình cảm ứng HMI WEINTEK HMI WEINTEK 9.4 INCH MONO 4 SẮC THÁI XÁM

Model: MT509M Kích thước: 9,4" Inch Độ phân giải: 640x480 Màu hiển thị: Mono 4 sắc thái...

Đặt mua

0 đ

MT509M màn hình cảm ứng HMI W...

0 đ

Model: MT509M Kích thước: 9,4" Inch Độ phân giải: 640x480 Màu hiển thị: Mono 4 sắc thái...

Đặt mua
Picture of  MT8070IH MÀN HÌNH CẢM ỨNG HMI WEINTEK 7 INCH MẦU

MT8070IH MÀN HÌNH CẢM ỨNG HMI WEINTEK 7 INCH MẦU

Model: MT8070iH Kích thước: 7" Inch Độ phân giải: 800 x 480 Màu hiển thị: 65536 màu TF...

Đặt mua

9.082.080 đ

MT8070IH MÀN HÌNH CẢM ỨNG HMI...

9.082.080 đ

Model: MT8070iH Kích thước: 7" Inch Độ phân giải: 800 x 480 Màu hiển thị: 65536 màu TF...

Đặt mua
Picture of Cable Schneider XBTZ9780

Cable Schneider XBTZ9780

Màn hình cảm ứng - Tích hợp Ethernet, truyền thông cùng lúc trên nhiều kênh - Lưu trữ d...

Đặt mua

0 đ

Cable Schneider XBTZ9780

0 đ

Màn hình cảm ứng - Tích hợp Ethernet, truyền thông cùng lúc trên nhiều kênh - Lưu trữ d...

Đặt mua
Picture of eMT3070A màn hình cảm ứng HMI WEINTEK 7 INCH MẦU

eMT3070A màn hình cảm ứng HMI WEINTEK 7 INCH MẦU

Model: eMT3070A Kích thước: 7" Inch Độ phân giải: 800 x 480 Màu hiển thị:24 bits Tương...

Đặt mua

13.473.180 đ

eMT3070A màn hình cảm ứng HMI ...

13.473.180 đ

Model: eMT3070A Kích thước: 7" Inch Độ phân giải: 800 x 480 Màu hiển thị:24 bits Tương...

Đặt mua
Picture of EMT3105P màn hình cảm ứng HMI WEINTEK 10,4 INCH MẦU

EMT3105P màn hình cảm ứng HMI WEINTEK 10,4 INCH MẦU

Model: eMT3105P Kích thước: 10,4" Inch Độ phân giải: 800 x 600 Màu hiển thị: Tương phả...

Đặt mua

27.931.680 đ

EMT3105P màn hình cảm ứng HMI ...

27.931.680 đ

Model: eMT3105P Kích thước: 10,4" Inch Độ phân giải: 800 x 600 Màu hiển thị: Tương phả...

Đặt mua
Picture of eMT3120A màn hình cảm ứng HMI WEINTEK 12,1 INCH MẦU

eMT3120A màn hình cảm ứng HMI WEINTEK 12,1 INCH MẦU

Model: eMT3120A Kích thước: 12,1" Inch Độ phân giải: 1024 x 768 Màu hiển thị: Tương ph...

Đặt mua

32.215.680 đ

eMT3120A màn hình cảm ứng HMI ...

32.215.680 đ

Model: eMT3120A Kích thước: 12,1" Inch Độ phân giải: 1024 x 768 Màu hiển thị: Tương ph...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A950GOT-LBD

HMI Mitsubishi A950GOT-LBD

HMI Mitsubishi A950GOT-LBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN monoch...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A950GOT-LBD

0 đ

HMI Mitsubishi A950GOT-LBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN monoch...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A950GOT-LBD-M3

HMI Mitsubishi A950GOT-LBD-M3

HMI Mitsubishi A950GOT-LBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN mon...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A950GOT-LBD-M3

0 đ

HMI Mitsubishi A950GOT-LBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN mon...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A950GOT-SBD

HMI Mitsubishi A950GOT-SBD

HMI Mitsubishi A950GOT-SBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN color ...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A950GOT-SBD

0 đ

HMI Mitsubishi A950GOT-SBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN color ...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A950GOT-SBD-M3

HMI Mitsubishi A950GOT-SBD-M3

HMI Mitsubishi A950GOT-SBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN col...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A950GOT-SBD-M3

0 đ

HMI Mitsubishi A950GOT-SBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN col...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A950GOT-TBD

HMI Mitsubishi A950GOT-TBD

HMI Mitsubishi A950GOT-TBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: TFT color ...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A950GOT-TBD

0 đ

HMI Mitsubishi A950GOT-TBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: TFT color ...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A950GOT-TBD-M3

HMI Mitsubishi A950GOT-TBD-M3

HMI Mitsubishi A950GOT-TBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: TFT col...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A950GOT-TBD-M3

0 đ

HMI Mitsubishi A950GOT-TBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: TFT col...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A951GOT-LBD

HMI Mitsubishi A951GOT-LBD

HMI Mitsubishi A951GOT-LBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN monoch...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-LBD

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-LBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN monoch...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A951GOT-LBD-M3

HMI Mitsubishi A951GOT-LBD-M3

HMI Mitsubishi A951GOT-LBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN mon...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-LBD-M3

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-LBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN mon...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A951GOT-QLBD

HMI Mitsubishi A951GOT-QLBD

HMI Mitsubishi A951GOT-QLBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN monoc...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-QLBD

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-QLBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN monoc...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A951GOT-QLBD-M3

HMI Mitsubishi A951GOT-QLBD-M3

HMI Mitsubishi A951GOT-QLBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN mo...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-QLBD-M3

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-QLBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN mo...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A951GOT-QSBD

HMI Mitsubishi A951GOT-QSBD

HMI Mitsubishi A951GOT-QSBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN color...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-QSBD

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-QSBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN color...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A951GOT-QSBD-M3

HMI Mitsubishi A951GOT-QSBD-M3

HMI Mitsubishi A951GOT-QSBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN co...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-QSBD-M3

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-QSBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN co...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A951GOT-QTBD

HMI Mitsubishi A951GOT-QTBD

HMI Mitsubishi A951GOT-QTBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: TFT color...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-QTBD

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-QTBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: TFT color...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A951GOT-QTBD-M3

HMI Mitsubishi A951GOT-QTBD-M3

HMI Mitsubishi A951GOT-QTBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: TFT co...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-QTBD-M3

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-QTBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: TFT co...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A951GOT-SBD

HMI Mitsubishi A951GOT-SBD

HMI Mitsubishi A951GOT-SBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN color ...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-SBD

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-SBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN color ...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A951GOT-SBD-M3

HMI Mitsubishi A951GOT-SBD-M3

HMI Mitsubishi A951GOT-SBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN col...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-SBD-M3

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-SBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN col...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A951GOT-TBD

HMI Mitsubishi A951GOT-TBD

HMI Mitsubishi A951GOT-TBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: TFT color ...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-TBD

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-TBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: TFT color ...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A951GOT-TBD-M3

HMI Mitsubishi A951GOT-TBD-M3

HMI Mitsubishi A951GOT-TBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: TFT col...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-TBD-M3

0 đ

HMI Mitsubishi A951GOT-TBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: TFT col...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A953GOT-LBD

HMI Mitsubishi A953GOT-LBD

HMI Mitsubishi A953GOT-LBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN monoch...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A953GOT-LBD

0 đ

HMI Mitsubishi A953GOT-LBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN monoch...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A953GOT-LBD-M3

HMI Mitsubishi A953GOT-LBD-M3

HMI Mitsubishi A953GOT-LBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN mon...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A953GOT-LBD-M3

0 đ

HMI Mitsubishi A953GOT-LBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN mon...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A953GOT-TBD

HMI Mitsubishi A953GOT-TBD

HMI Mitsubishi A953GOT-TBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: TFT color ...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A953GOT-TBD

0 đ

HMI Mitsubishi A953GOT-TBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: TFT color ...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A956GOT-LBD

HMI Mitsubishi A956GOT-LBD

HMI Mitsubishi A956GOT-LBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN monoch...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A956GOT-LBD

0 đ

HMI Mitsubishi A956GOT-LBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN monoch...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A956GOT-LBD-M3

HMI Mitsubishi A956GOT-LBD-M3

HMI Mitsubishi A956GOT-LBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN mon...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A956GOT-LBD-M3

0 đ

HMI Mitsubishi A956GOT-LBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN mon...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A956GOT-SBD

HMI Mitsubishi A956GOT-SBD

HMI Mitsubishi A956GOT-SBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN color ...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A956GOT-SBD

0 đ

HMI Mitsubishi A956GOT-SBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN color ...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A956GOT-SBD-M3

HMI Mitsubishi A956GOT-SBD-M3

HMI Mitsubishi A956GOT-SBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN col...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A956GOT-SBD-M3

0 đ

HMI Mitsubishi A956GOT-SBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: STN col...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A956GOT-TBD-M3

HMI Mitsubishi A956GOT-TBD-M3

HMI Mitsubishi A956GOT-TBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: TFT col...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A956GOT-TBD-M3

0 đ

HMI Mitsubishi A956GOT-TBD-M3 Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: TFT col...

Đặt mua
Picture of HMI Mitsubishi A956WGOT-TBD

HMI Mitsubishi A956WGOT-TBD

HMI Mitsubishi A956WGOT-TBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: TFT color...

Đặt mua

0 đ

HMI Mitsubishi A956WGOT-TBD

0 đ

HMI Mitsubishi A956WGOT-TBD Điện áp nguồn cung cấp: 24 VDC Loại màn hình: TFT color...

Đặt mua
Picture of HMI XBTGT4340 7.5" 65.536 màu - Schneider

HMI XBTGT4340 7.5" 65.536 màu - Schneider

Màn hình XBTGT4340 Diện tích màn hình: 7.5". Loại:màn hình TFT 65.536 màu. Dung lượng b...

Đặt mua

78.019.000 đ

HMI XBTGT4340 7.5" 65.536 màu ...

78.019.000 đ

Màn hình XBTGT4340 Diện tích màn hình: 7.5". Loại:màn hình TFT 65.536 màu. Dung lượng b...

Đặt mua
Picture of Màn hình cảm ứng 10.4 - Schneider

Màn hình cảm ứng 10.4 - Schneider

Màn hình XBTGT5330 Diện tích màn hình: 10.4". Loại:màn hình TFT 65.536 màu. Dung lượng ...

Đặt mua

60.225.000 đ

Màn hình cảm ứng 10.4 - Schnei...

60.225.000 đ

Màn hình XBTGT5330 Diện tích màn hình: 10.4". Loại:màn hình TFT 65.536 màu. Dung lượng ...

Đặt mua
Picture of Màn hình cảm ứng 10.4 - Schneider

Màn hình cảm ứng 10.4 - Schneider

Màn hình XBTGT4230 Diện tích màn hình: 7.5". Loại:màn hình STN 4096 màu. Dung lượng bộ ...

Đặt mua

64.058.000 đ

Màn hình cảm ứng 10.4 - Schnei...

64.058.000 đ

Màn hình XBTGT4230 Diện tích màn hình: 7.5". Loại:màn hình STN 4096 màu. Dung lượng bộ ...

Đặt mua
Picture of Màn hình cảm ứng 10.4 - Schneider

Màn hình cảm ứng 10.4 - Schneider

Màn hình XBTGT5230 Diện tích màn hình: 10.4". Loại:màn hình STN 4096 màu. Dung lượng bộ...

Đặt mua

52.830.000 đ

Màn hình cảm ứng 10.4 - Schnei...

52.830.000 đ

Màn hình XBTGT5230 Diện tích màn hình: 10.4". Loại:màn hình STN 4096 màu. Dung lượng bộ...

Đặt mua
Picture of Màn hình cảm ứng 12.1 - Schneider

Màn hình cảm ứng 12.1 - Schneider

Màn hình XBTGT6340 Diện tích màn hình: 12.1". Loại:màn hình TFT 65.536 màu. Dung lượng ...

Đặt mua

66.005.000 đ

Màn hình cảm ứng 12.1 - Schnei...

66.005.000 đ

Màn hình XBTGT6340 Diện tích màn hình: 12.1". Loại:màn hình TFT 65.536 màu. Dung lượng ...

Đặt mua
Picture of Màn hình cảm ứng 12.1 - Schneider

Màn hình cảm ứng 12.1 - Schneider

Màn hình XBTGT6330 Diện tích màn hình: 12.1". Loại:màn hình TFT 65.536 màu. Dung lượng ...

Đặt mua

59.548.000 đ

Màn hình cảm ứng 12.1 - Schnei...

59.548.000 đ

Màn hình XBTGT6330 Diện tích màn hình: 12.1". Loại:màn hình TFT 65.536 màu. Dung lượng ...

Đặt mua
Picture of Màn hình cảm ứng HMI 15" 65,536 màu - Schneider

Màn hình cảm ứng HMI 15" 65,536 màu - Schneider

Màn hình XBTGT7340 Diện tích màn hình: 15". Loại:màn hình TFT 65.536 màu. Dung lượng bộ...

Đặt mua

80.916.000 đ

Màn hình cảm ứng HMI 15" 65,53...

80.916.000 đ

Màn hình XBTGT7340 Diện tích màn hình: 15". Loại:màn hình TFT 65.536 màu. Dung lượng bộ...

Đặt mua
Picture of Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-5ST22TF-B

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-5ST22TF-B

Model: HG2G-5ST22TF-B Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: TFT 256 màu ...

Đặt mua

14.270.000 đ

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 ...

14.270.000 đ

Model: HG2G-5ST22TF-B Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: TFT 256 màu ...

Đặt mua
Picture of Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-5ST22TF-W

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-5ST22TF-W

Model: HG2G-5ST22TF-W Kích thước: 5,7"

Đặt mua

14.270.000 đ

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 ...

14.270.000 đ

Model: HG2G-5ST22TF-W Kích thước: 5,7"

Đặt mua
Picture of Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-5ST22VF-B

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-5ST22VF-B

Model: HG2G-5ST22TF-S Kích thước: 5,7" Cổng giao tiếp :RS232C/485 (422) USB

Đặt mua

10.703.250 đ

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 ...

10.703.250 đ

Model: HG2G-5ST22TF-S Kích thước: 5,7" Cổng giao tiếp :RS232C/485 (422) USB

Đặt mua
Picture of Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-5ST22VF-S

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-5ST22VF-S

Model: HG2G-5ST22VF-S Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: TFT 256 màu ...

Đặt mua

10.703.250 đ

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 ...

10.703.250 đ

Model: HG2G-5ST22VF-S Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: TFT 256 màu ...

Đặt mua
Picture of Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-5ST22VF-W

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-5ST22VF-W

Model: HG2G-5ST22TF-B Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: TFT 256 màu ...

Đặt mua

10.703.250 đ

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 ...

10.703.250 đ

Model: HG2G-5ST22TF-B Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: TFT 256 màu ...

Đặt mua
Picture of Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SB22TF-B

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SB22TF-B

Model: HG2G-SB22TF-B Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: STN đen trắng...

Đặt mua

10.566.000 đ

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 ...

10.566.000 đ

Model: HG2G-SB22TF-B Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: STN đen trắng...

Đặt mua
Picture of Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SB22TF-S

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SB22TF-S

Model: HG2G-SB22TF-S Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: STN đen trắng...

Đặt mua

14.088.000 đ

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 ...

14.088.000 đ

Model: HG2G-SB22TF-S Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: STN đen trắng...

Đặt mua
Picture of Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SB22TF-W

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SB22TF-W

Model: HG2G-SB22TF-W Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: STN đen trắng...

Đặt mua

14.088.000 đ

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 ...

14.088.000 đ

Model: HG2G-SB22TF-W Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: STN đen trắng...

Đặt mua
Picture of Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SB22VF-B

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SB22VF-B

Model: HG2G-SB22VF-B Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: STN đen trắng...

Đặt mua

8.002.500 đ

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 ...

8.002.500 đ

Model: HG2G-SB22VF-B Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: STN đen trắng...

Đặt mua
Picture of Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SB22VF-S

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SB22VF-S

Model: Mặt cảm ứng HG2G-SB22VF-S Xuất xứ: Nhật bản Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x2...

Đặt mua

8.002.500 đ

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 ...

8.002.500 đ

Model: Mặt cảm ứng HG2G-SB22VF-S Xuất xứ: Nhật bản Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x2...

Đặt mua
Picture of Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SB22VF-W

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SB22VF-W

Model: HG2G-SB22VF-W Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: STN đen trắng...

Đặt mua

8.002.500 đ

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 ...

8.002.500 đ

Model: HG2G-SB22VF-W Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: STN đen trắng...

Đặt mua
Picture of Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SS22TF-B

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SS22TF-B

Model: HG2G-SS22TF-B Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: TFT 256 màu ...

Đặt mua

12.753.750 đ

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 ...

12.753.750 đ

Model: HG2G-SS22TF-B Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: TFT 256 màu ...

Đặt mua
Picture of Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SS22TF-S

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SS22TF-S

Model: HG2G-SS22TF-S Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: TFT 256 màu ...

Đặt mua

12.753.750 đ

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 ...

12.753.750 đ

Model: HG2G-SS22TF-S Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: TFT 256 màu ...

Đặt mua
Picture of Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SS22TF-W

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SS22TF-W

Model: HG2G-SS22TF-W Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: TFT 256 màu ...

Đặt mua

12.753.750 đ

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 ...

12.753.750 đ

Model: HG2G-SS22TF-W Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: TFT 256 màu ...

Đặt mua
Picture of Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SS22VF-B

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SS22VF-B

Model: HG2G-SS22VF-B Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: TFT 256 màu ...

Đặt mua

13.591.000 đ

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 ...

13.591.000 đ

Model: HG2G-SS22VF-B Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: TFT 256 màu ...

Đặt mua
Picture of Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SS22VF-S

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SS22VF-S

Model: HG2G-SS22VF-S Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: TFT 256 màu ...

Đặt mua

13.591.000 đ

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 ...

13.591.000 đ

Model: HG2G-SS22VF-S Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: TFT 256 màu ...

Đặt mua
Picture of Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SS22VF-W

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 INCH HG2G-SS22VF-W

Model: HG2G-SS22VF-W Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: TFT 256 màu ...

Đặt mua

13.591.000 đ

Màn hình cảm ứng HMI IDEC 5,7 ...

13.591.000 đ

Model: HG2G-SS22VF-W Kích thước: 5,7" Độ phân giải: 320x240 Màu hiển thị: TFT 256 màu ...

Đặt mua