Khởi động mềm

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính

Bộ khởi động mềm 3RW4027-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 32A,15KW, 200V ~ 480V

3RW4027-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, S0, 32A, 15KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS Made in Germany
6.579.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V 4 -7.5 kW ATS22D17Q

ATS22D17Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
16.706.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22C11Q

ATS22C11Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
73.744.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22C14Q

ATS22C14Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
46.931.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22C17Q

ATS22C17Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
54.021.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22C21Q

ATS22C21Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
61.617.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22C25Q

ATS22C25Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
70.227.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22C32Q

ATS22C32Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
81.032.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22C41Q

ATS22C41Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
121.547.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22C48Q

ATS22C48Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
149.910.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22C59Q

ATS22C59Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
167.246.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22D32Q

ATS22D32Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
18.922.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22D47Q

ATS22D47Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
21.832.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22D62Q

ATS22D62Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
23.634.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22D75Q

ATS22D75Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
28.637.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22D88Q

ATS22D88Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
31.267.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48C11Q

ATS48C11Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
45.791.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48C14Q

ATS48C14Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
53.940.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48C17Q

ATS48C17Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
62.089.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48C21Q

ATS48C21Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
70.823.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48C25Q

ATS48C25Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
80.718.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48C32Q

ATS48C32Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
94.946.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48C41Q

ATS48C41Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
142.417.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48C48Q

ATS48C48Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
175.648.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48C59Q

ATS48C59Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
206.504.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48C66Q

ATS48C66Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
242.107.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48C79Q

ATS48C79Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
280.086.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48D17Q

ATS48D17Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
22.805.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48D22Q

ATS48D22Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
24.450.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48D32Q

ATS48D32Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
26.331.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48D38Q

ATS48D38Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
26.939.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48D47Q

ATS48D47Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
28.594.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48D62Q

ATS48D62Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
30.956.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48D75Q

ATS48D75Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
35.069.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48D88Q

ATS48D88Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
40.165.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48M10Q

ATS48M10Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
Mb/Zalo: 0963.435.510

Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48M12Q

ATS48M12Q
Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
Mb/Zalo: 0963.435.510

Bộ Khởi động mềm Siemens 3RW4024-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 12.5A,5.5KW, 200V ~ 480V

3RW4024-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, S0, 12.5A, 5.5KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS Made in Germany
4.708.500 đ

Bộ Khởi động mềm Siemens 3RW4026-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 25A,11KW, 200V ~ 480V

3RW4026-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, S0, 25A, 11KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS Made in Germany
5.525.500 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4028-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 38A,18.5KW, 200V ~ 480V

3RW4028-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS Made in Germany
7.890.500 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4036-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 45A,22KW, 200V ~ 480V

3RW4036-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, S2, 45A, 22KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS Made in Germany
9.395.500 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4037-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 63A,30KW, 200V ~ 480V

3RW4037-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, S2, 63A, 30KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS Made in Germany
11.158.500 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4038-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 72A,37KW, 200V ~ 480V

3RW4038-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, S2, 72A, 37KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS Made in Germany
12.921.500 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4047-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 106A,55KW, 200V ~ 480V

3RW4047-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, S3, 106A, 55KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS Made in Germany
15.867.000 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4055-6BB44, AC/DC 110 - 230V, 134A,75KW, 200V ~ 480V

3RW4055-6BB44
SIRIUS SOFT STARTER, S6, 134 A, 75 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS
18.232.000 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4056-6BB44, AC/DC 110 - 230V, 162A,90KW, 200V ~ 460V

3RW4056-6BB44
SIRIUS SOFT STARTER, S6, 162 A, 90 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS Made in Germany
20.898.000 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4074-6BB44, AC/DC 110 - 230V, 280A,160KW, 200V ~ 460V

3RW4074-6BB44
SIRIUS SOFT STARTER, S12, 280 A, 160 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS Made in Germany
26.273.000 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4075-6BB44, AC/DC 110 - 230V, 356A,200KW, 200V ~ 460V

3RW4075-6BB44
SIRIUS SOFT STARTER, S12, 356 A, 200 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS Made in Germany
30.766.500 đ

Bộ khởi động mềm Siemens, 3RW4073-6BB44, AC/DC 110 - 230V, 230A,132KW, 200V ~ 460V

3RW4073-6BB44
SIRIUS SOFT STARTER, S12, 230 A, 132 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS Made in Germany
23.499.500 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SFA897101R7000

1SFA897101R7000
Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type KhởI động và dừng mềm, điện áp hoạt động Ue 208…600 VAC Chức năng bảo vệ quá tảI cho động cơ, điều khiển moment, có by-pass công tắc tơ Cấp bảo vệ IP20, điện áp điều khiển 100…250V 50/60 Hz
16.837.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SFA897102R7000

1SFA897102R7000
Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type KhởI động và dừng mềm, điện áp hoạt động Ue 208…600 VAC Chức năng bảo vệ quá tảI cho động cơ, điều khiển moment, có by-pass công tắc tơ Cấp bảo vệ IP20, điện áp điều khiển 100…250V 50/60 Hz
18.750.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SFA897103R7000

1SFA897103R7000
Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type KhởI động và dừng mềm, điện áp hoạt động Ue 208…600 VAC Chức năng bảo vệ quá tảI cho động cơ, điều khiển moment, có by-pass công tắc tơ Cấp bảo vệ IP20, điện áp điều khiển 100…250V 50/60 Hz
19.210.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SFA897104R7000

1SFA897104R7000
Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type KhởI động và dừng mềm, điện áp hoạt động Ue 208…600 VAC Chức năng bảo vệ quá tảI cho động cơ, điều khiển moment, có by-pass công tắc tơ Cấp bảo vệ IP20, điện áp điều khiển 100…250V 50/60 Hz
21.046.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SFA897105R7000

1SFA897105R7000
Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type KhởI động và dừng mềm, điện áp hoạt động Ue 208…600 VAC Chức năng bảo vệ quá tảI cho động cơ, điều khiển moment, có by-pass công tắc tơ Cấp bảo vệ IP20, điện áp điều khiển 100…250V 50/60 Hz
22.194.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SFA897106R7000

1SFA897106R7000
Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type KhởI động và dừng mềm, điện áp hoạt động Ue 208…600 VAC Chức năng bảo vệ quá tảI cho động cơ, điều khiển moment, có by-pass công tắc tơ Cấp bảo vệ IP20, điện áp điều khiển 100…250V 50/60 Hz
24.108.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SFA897107R7000

1SFA897107R7000
Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type KhởI động và dừng mềm, điện áp hoạt động Ue 208…600 VAC Chức năng bảo vệ quá tảI cho động cơ, điều khiển moment, có by-pass công tắc tơ Cấp bảo vệ IP20, điện áp điều khiển 100…250V 50/60 Hz
28.699.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SFA897108R7000

1SFA897108R7000
Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type KhởI động và dừng mềm, điện áp hoạt động Ue 208…600 VAC Chức năng bảo vệ quá tảI cho động cơ, điều khiển moment, có by-pass công tắc tơ Cấp bảo vệ IP20, điện áp điều khiển 100…250V 50/60 Hz
31.378.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SFA897109R7000

1SFA897109R7000
Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type KhởI động và dừng mềm, điện áp hoạt động Ue 208…600 VAC Chức năng bảo vệ quá tảI cho động cơ, điều khiển moment, có by-pass công tắc tơ Cấp bảo vệ IP20, điện áp điều khiển 100…250V 50/60 Hz
37.884.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SFA897110R7000

1SFA897110R7000
Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type KhởI động và dừng mềm, điện áp hoạt động Ue 208…600 VAC Chức năng bảo vệ quá tảI cho động cơ, điều khiển moment, có by-pass công tắc tơ Cấp bảo vệ IP20, điện áp điều khiển 100…250V 50/60 Hz
47.449.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SFA897111R7000

1SFA897111R7000
Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type KhởI động và dừng mềm, điện áp hoạt động Ue 208…600 VAC Chức năng bảo vệ quá tảI cho động cơ, điều khiển moment, có by-pass công tắc tơ Cấp bảo vệ IP20, điện áp điều khiển 100…250V 50/60 Hz
54.337.000 đ