Bộ nguồn một chiều

Picture of 4AM6142-5AT10-0FA0 Siemens

4AM6142-5AT10-0FA0 Siemens

TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):1,6 /7,3; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):230; IS...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

4AM6142-5AT10-0FA0 Siemens

ĐT: 0963 212.935

TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):1,6 /7,3; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):230; IS...

Đặt mua
Picture of 4AV3000-2EB00-0A Siemens

4AV3000-2EB00-0A Siemens

TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):1,6 /7,3; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):230; IS...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

4AV3000-2EB00-0A Siemens

ĐT: 0963 212.935

TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):1,6 /7,3; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):230; IS...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn CP-E ABB 1SVR427014R0000

Bộ cấp nguồn CP-E ABB 1SVR427014R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-S Primary switch mode power supplies - CP-S range ...

Đặt mua

5.611.000 đ

Bộ cấp nguồn CP-E ABB 1SVR4270...

5.611.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-S Primary switch mode power supplies - CP-S range ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn CP-E ABB 1SVR427015R0100

Bộ cấp nguồn CP-E ABB 1SVR427015R0100

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-S Primary switch mode power supplies - CP-S range ...

Đặt mua

8.367.000 đ

Bộ cấp nguồn CP-E ABB 1SVR4270...

8.367.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-S Primary switch mode power supplies - CP-S range ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn CP-E ABB 1SVR427016R0100

Bộ cấp nguồn CP-E ABB 1SVR427016R0100

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-S Primary switch mode power supplies - CP-S range ...

Đặt mua

13.045.000 đ

Bộ cấp nguồn CP-E ABB 1SVR4270...

13.045.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-S Primary switch mode power supplies - CP-S range ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427054R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427054R0000

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua

4.269.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-...

4.269.000 đ

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427054R2000

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427054R2000

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua

6.543.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-...

6.543.000 đ

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427055R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427055R0000

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua

5.434.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-...

5.434.000 đ

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427055R2000

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427055R2000

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua

8.067.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-...

8.067.000 đ

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427056R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427056R0000

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua

13.085.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-...

13.085.000 đ

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427057R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427057R0000

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua

10.895.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-...

10.895.000 đ

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB LoạI CP-C 1SVR427024R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB LoạI CP-C 1SVR427024R0000

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua

6.054.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB LoạI C...

6.054.000 đ

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB LoạI CP-C 1SVR427025R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB LoạI CP-C 1SVR427025R0000

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua

9.253.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB LoạI C...

9.253.000 đ

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB LoạI CP-C 1SVR427026R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB LoạI CP-C 1SVR427026R0000

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua

14.374.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB LoạI C...

14.374.000 đ

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427030R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427030R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua

1.760.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại C...

1.760.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427030R2000

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427030R2000

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua

2.329.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại C...

2.329.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427031R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427031R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua

1.913.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại C...

1.913.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427031R2000

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427031R2000

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua

2.966.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại C...

2.966.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427032R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427032R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua

2.204.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại C...

2.204.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427032R1000

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427032R1000

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua

2.204.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại C...

2.204.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427033R3000

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427033R3000

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua

2.204.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại C...

2.204.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua
Picture of Bộ chuyển nguồn CP-A RU ABB 1SVR427071R0000

Bộ chuyển nguồn CP-A RU ABB 1SVR427071R0000

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua

4.184.000 đ

Bộ chuyển nguồn CP-A RU ABB 1S...

4.184.000 đ

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua
Picture of Bộ chuyển nguồn CP-RUD ABB 1SVR423418R9000

Bộ chuyển nguồn CP-RUD ABB 1SVR423418R9000

Ứng dung: Bộ chuyển nguồn CP-RUD giám sát 2 bộ cấp nguồn CP-E với đòng đầu ra của mỗi bộ l...

Đặt mua

1.218.000 đ

Bộ chuyển nguồn CP-RUD ABB 1SV...

1.218.000 đ

Ứng dung: Bộ chuyển nguồn CP-RUD giám sát 2 bộ cấp nguồn CP-E với đòng đầu ra của mỗi bộ l...

Đặt mua
Picture of Bộ Nguồn , Phoenix Contact,100 - 240 VAC,24 VDC,4.2 A

Bộ Nguồn , Phoenix Contact,100 - 240 VAC,24 VDC,4.2 A

Điện áp đầu vào: 100 - 240 VAC Điện áp ra (kênh 1): 24 VDC Dòng điện ra (kênh 1): 4.2 A ...

Đặt mua

1.979.000 đ

Bộ Nguồn , Phoenix Contact,100...

1.979.000 đ

Điện áp đầu vào: 100 - 240 VAC Điện áp ra (kênh 1): 24 VDC Dòng điện ra (kênh 1): 4.2 A ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 12VDC, 100W Omron S8JC

Bộ nguồn 12VDC, 100W Omron S8JC

Bộ nguồn 12VDC, 100W, 4.2A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 12VDC, 100W Omron S8J...

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 12VDC, 100W, 4.2A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 12VDC, 100W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 12VDC, 100W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 12VDC, 100W, 4.2A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 12VDC, 100W Omron S8J...

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 12VDC, 100W, 4.2A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 12VDC, 150W Omron S8JC

Bộ nguồn 12VDC, 150W Omron S8JC

Bộ nguồn 12VDC, 150W, 1.3A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 12VDC, 150W Omron S8J...

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 12VDC, 150W, 1.3A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 12VDC, 150W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 12VDC, 150W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 12VDC, 150W, 1.3A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 12VDC, 150W Omron S8J...

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 12VDC, 150W, 1.3A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 12VDC, 15W Omron S8JC

Bộ nguồn 12VDC, 15W Omron S8JC

Bộ nguồn 12VDC, 15W,1.3A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉn...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 12VDC, 15W Omron S8JC

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 12VDC, 15W,1.3A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉn...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 12VDC, 35W Omron S8JC

Bộ nguồn 12VDC, 35W Omron S8JC

Bộ nguồn 12VDC, 35W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 12VDC, 35W Omron S8JC

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 12VDC, 35W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 12VDC, 50W Omron S8JC

Bộ nguồn 12VDC, 50W Omron S8JC

Bộ nguồn 12VDC, 50W, 4.2A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 12VDC, 50W Omron S8JC

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 12VDC, 50W, 4.2A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 12VDC, 50W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 12VDC, 50W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 12VDC, 50W, 4.2A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 12VDC, 50W Omron S8JC...

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 12VDC, 50W, 4.2A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 1.5A, 35W

Bộ nguồn 24VDC, 1.5A, 35W

Nguồn cung cấp: S8JX. S8JX-03524CD Điện áp vào: 200 to 240 VAC, 50/60Hz. Điện áp ra: 24...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 1.5A, 35W

ĐT: 0963 212.935

Nguồn cung cấp: S8JX. S8JX-03524CD Điện áp vào: 200 to 240 VAC, 50/60Hz. Điện áp ra: 24...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 100W Omron S8JC

Bộ nguồn 24VDC, 100W Omron S8JC

Bộ nguồn 24VDC, 100W, 4.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 100W Omron S8J...

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 100W, 4.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 100W Omron S8JC gắn DIN rail.

Bộ nguồn 24VDC, 100W Omron S8JC gắn DIN rail.

Bộ nguồn 24VDC, 100W, 4.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 100W Omron S8J...

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 100W, 4.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 150W Omron S8JC

Bộ nguồn 24VDC, 150W Omron S8JC

Bộ nguồn 24VDC, 150W, 6.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 150W Omron S8J...

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 150W, 6.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 150W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 24VDC, 150W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 24VDC, 150W, 6.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 150W Omron S8J...

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 150W, 6.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 15W Omron S8JC

Bộ nguồn 24VDC, 15W Omron S8JC

Bộ nguồn 24VDC, 15W,0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉn...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 15W Omron S8JC

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 15W,0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉn...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 15W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 24VDC, 15W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 24VDC, 15W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 15W Omron S8JC...

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 15W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 350W Omron S8JC

Bộ nguồn 24VDC, 350W Omron S8JC

Bộ nguồn 24VDC, 350W, 14.6A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều c...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 350W Omron S8J...

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 350W, 14.6A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều c...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 350W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 24VDC, 350W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 24VDC, 350W, 14.6A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều c...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 350W Omron S8J...

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 350W, 14.6A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều c...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 35W Omron S8JC

Bộ nguồn 24VDC, 35W Omron S8JC

Bộ nguồn 24VDC, 15W, 1.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 35W Omron S8JC

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 15W, 1.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 35W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 24VDC, 35W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 24VDC, 35W 1.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉn...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 35W Omron S8JC...

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 35W 1.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉn...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 4.2A, 100W

Bộ nguồn 24VDC, 4.2A, 100W

Nguồn cung cấp: S8JX. S8JX-10024CD Điện áp vào: 200 to 240 VAC, 50/60Hz. Điện áp ra: 24...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 4.2A, 100W

ĐT: 0963 212.935

Nguồn cung cấp: S8JX. S8JX-10024CD Điện áp vào: 200 to 240 VAC, 50/60Hz. Điện áp ra: 24...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 50W Omron S8JC

Bộ nguồn 24VDC, 50W Omron S8JC

Bộ nguồn 24VDC, 50W, 2.1A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 50W Omron S8JC

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 50W, 2.1A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 6.5A, 150W

Bộ nguồn 24VDC, 6.5A, 150W

Nguồn cung cấp: S8JX. S8JX-15024CD Điện áp vào: 200 to 240 VAC, 50/60Hz. Điện áp ra: 24...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 24VDC, 6.5A, 150W

ĐT: 0963 212.935

Nguồn cung cấp: S8JX. S8JX-15024CD Điện áp vào: 200 to 240 VAC, 50/60Hz. Điện áp ra: 24...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 48VDC, 100W Omron S8JC

Bộ nguồn 48VDC, 100W Omron S8JC

Bộ nguồn 48VDC, 100W, 4.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 48VDC, 100W Omron S8J...

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 48VDC, 100W, 4.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 48VDC, 100W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 48VDC, 100W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 48VDC, 100W, 4.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 48VDC, 100W Omron S8J...

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 48VDC, 100W, 4.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 48VDC, 150W Omron S8JC

Bộ nguồn 48VDC, 150W Omron S8JC

Bộ nguồn 48VDC, 150W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 48VDC, 150W Omron S8J...

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 48VDC, 150W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 48VDC, 150W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 48VDC, 150W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 48VDC, 150W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 48VDC, 150W Omron S8J...

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 48VDC, 150W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 48VDC, 15W Omron S8JC

Bộ nguồn 48VDC, 15W Omron S8JC

Bộ nguồn 48VDC, 15W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 48VDC, 15W Omron S8JC

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 48VDC, 15W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 48VDC, 15W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 48VDC, 15W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 48VDC, 15W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 48VDC, 15W Omron S8JC...

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 48VDC, 15W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 48VDC, 35W Omron S8JC

Bộ nguồn 48VDC, 35W Omron S8JC

Bộ nguồn 48VDC, 35W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 48VDC, 35W Omron S8JC

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 48VDC, 35W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 48VDC, 35W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 48VDC, 35W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 48VDC, 35W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 48VDC, 35W Omron S8JC...

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 48VDC, 35W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 48VDC, 50W Omron S8JC

Bộ nguồn 48VDC, 50W Omron S8JC

Bộ nguồn 48VDC, 50W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 48VDC, 50W Omron S8JC

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 48VDC, 50W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 48VDC, 50W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 48VDC, 50W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 48VDC, 50W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 48VDC, 50W Omron S8JC...

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 48VDC, 50W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 5VDC, 100W Omron S8JC

Bộ nguồn 5VDC, 100W Omron S8JC

Bộ nguồn 5VDC, 100W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 5VDC, 100W Omron S8JC

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 5VDC, 100W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 5VDC, 100W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 5VDC, 100W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 5VDC, 100W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 5VDC, 100W Omron S8JC...

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 5VDC, 100W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 5VDC, 150W Omron S8JC

Bộ nguồn 5VDC, 150W Omron S8JC

Bộ nguồn 5VDC, 150W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 5VDC, 150W Omron S8JC...

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 5VDC, 150W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 5VDC, 150W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 5VDC, 150W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 5VDC, 150W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 5VDC, 150W Omron S8JC...

ĐT: 0963 212.935

Bộ nguồn 5VDC, 150W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua