Cảm biến vùng

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Bộ điều khiển Cảm biến an toàn Autonics SFC-422

SFC-422
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
6.760.000 đ 4.238.500 đ

Bộ điều khiển Cảm biến an toàn Autonics SFC-422-L

SFC-422-L
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
6.760.000 đ 4.238.500 đ

Bộ điều khiển Cảm biến an toàn Autonics SFC-A322-23

SFC-A322-23
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
10.134.000 đ 6.238.500 đ

Bộ điều khiển Cảm biến an toàn Autonics SFC-A322-2300

SFC-A322-2300
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
10.134.000 đ 6.238.500 đ

Bộ điều khiển Cảm biến an toàn Autonics SFC-A322-2300-L

SFC-A322-2300-L
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
10.134.000 đ 6.238.500 đ

Bộ điều khiển Cảm biến an toàn Autonics SFC-A322-23-L

SFC-A322-23-L
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
10.134.000 đ 6.238.500 đ

Bộ điều khiển Cảm biến an toàn Autonics SFC-ER412

SFC-ER412
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
6.760.000 đ 4.238.500 đ

Bộ điều khiển Cảm biến an toàn Autonics SFC-ER412-L

SFC-ER412-L
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
6.760.000 đ 4.238.500 đ

Bộ điều khiển Cảm biến an toàn Autonics SFC-N322-23

SFC-N322-23
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
10.747.000 đ 6.615.900 đ

Bộ điều khiển Cảm biến an toàn Autonics SFC-N322-2300

SFC-N322-2300
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
10.747.000 đ 6.615.900 đ

Bộ điều khiển Cảm biến an toàn Autonics SFC-N322-2300-L

SFC-N322-2300-L
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
10.747.000 đ 6.615.900 đ

Bộ điều khiển Cảm biến an toàn Autonics SFC-N322-23-L

SFC-N322-23-L
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
10.747.000 đ 6.615.900 đ

Bộ điều khiển Cảm biến an toàn Autonics SFC-R212

SFC-R212
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
3.992.000 đ 2.503.000 đ

Bộ điều khiển Cảm biến an toàn Autonics SFC-R212-L

SFC-R212-L
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
3.992.000 đ 2.503.000 đ

Bộ điều khiển Cảm biến an toàn Autonics SFC-R212-R23

SFC-R212-R23
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
7.067.000 đ 4.431.000 đ

Bộ điều khiển Cảm biến an toàn Autonics SFC-R212-R230

SFC-R212-R230
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
7.067.000 đ 4.431.000 đ

Bộ điều khiển Cảm biến an toàn Autonics SFC-R212-R230-L

SFC-R212-R230-L
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
7.067.000 đ 4.431.000 đ

Bộ điều khiển Cảm biến an toàn Autonics SFC-R212-R23-L

SFC-R212-R23-L
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
7.067.000 đ 4.431.000 đ

Bộ điều khiển Cảm biến an toàn Autonics SFC-R412

SFC-R412
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
4.605.000 đ 2.887.300 đ

Bộ điều khiển Cảm biến an toàn Autonics SFC-R412-L

SFC-R412-L
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
4.605.000 đ 2.887.300 đ

Bộ điều khiển cảm biến Hanyoung HPA-12

HPA-12
Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. SENSOR CONTROLLER Sensing Method:Common. Khoảng cách phát hiện (mm):NPN/PNP.Nguồn cấp cho Sensor 12Vdc. Output: 1NO+1NC. Nguồn: 220Vac
371.000 đ

Bộ điều khiển cảm biến Hanyoung HPAN-C7

HPAN-C7
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. SENSOR CONTROLLER Sensing Method:Common. Khoảng cách phát hiện (mm):2 Input (NPN/PNP H:4-30Vdc L:0-2Vdc).Nguồn cấp cho Sensor 12Vdc. Output: 1 Output Relay or NPN(NO+NC). Nguồn: 100-240Vac
770.000 đ

Bộ điều khiển cảm biến Hanyoung HPAN-C7W

HPAN-C7W
Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. SENSOR CONTROLLER Sensing Method:Connecting 2 internal sensor. Khoảng cách phát hiện (mm):2 Input (NPN/PNP H:4-30Vdc L:0-2Vdc).Nguồn cấp cho Sensor 12Vdc. Output: 2NO+2NC. Nguồn: 100-240Vac
770.000 đ

Bộ điều khiển cảm biến Hanyoung HPAN-CT7

HPAN-CT7
Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. SENSOR CONTROLLER Sensing Method:Timer. Khoảng cách phát hiện (mm):2 Input (NPN/PNP H:4-30Vdc L:0-2Vdc).Nguồn cấp cho Sensor 12Vdc. Output: 1 Output Relay or NPN(NO+NC). Nguồn: 100-240Vac
920.000 đ

Bộ điều khiển chuyên dụng trong bộ lọc nhiễu EMC Omron 3G3AX-EFI22

3G3AX-EFI22
Mã sản phẩm: 3G3AX-EFI22
Hãng sản xuất: Omron
Công nghệ: Nhật Bản
3.598.560 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL14-103

SFL14-103
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
65.922.000 đ 39.454.300 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL14-111

SFL14-111
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
70.038.000 đ 41.917.700 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL14-15

SFL14-15
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
20.598.000 đ 12.680.100 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL14-23

SFL14-23
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
24.720.000 đ 14.794.900 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL14-31

SFL14-31
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
28.842.000 đ 17.261.900 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL14-39

SFL14-39
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
32.958.000 đ 19.725.400 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL14-47

SFL14-47
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
37.080.000 đ 22.192.400 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL14-55

SFL14-55
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
41.202.000 đ 24.659.400 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL14-63

SFL14-63
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
45.318.000 đ 27.122.800 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL14-71

SFL14-71
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
49.440.000 đ 29.589.800 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL14-79

SFL14-79
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
53.562.000 đ 32.056.900 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL14-87

SFL14-87
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
57.678.000 đ 34.520.300 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL14-95

SFL14-95
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
61.800.000 đ 36.987.300 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL20-12

SFL20-12
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
16.482.000 đ 10.146.300 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL20-16

SFL20-16
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
19.158.000 đ 11.793.700 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL20-20

SFL20-20
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
21.834.000 đ 13.067.600 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL20-24

SFL20-24
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
24.516.000 đ 14.672.800 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL20-28

SFL20-28
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
27.192.000 đ 16.274.400 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL20-32

SFL20-32
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
29.868.000 đ 17.876.000 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL20-36

SFL20-36
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
32.550.000 đ 19.481.200 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL20-40

SFL20-40
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
35.226.000 đ 21.082.800 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL20-44

SFL20-44
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
37.908.000 đ 22.687.900 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL20-48

SFL20-48
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
40.584.000 đ 24.289.500 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL20-52

SFL20-52
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
43.260.000 đ 25.891.100 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL20-56

SFL20-56
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
45.942.000 đ 27.496.300 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL20-60

SFL20-60
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
48.612.000 đ 29.094.300 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL20-64

SFL20-64
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
51.294.000 đ 30.699.500 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL20-68

SFL20-68
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
53.970.000 đ 32.301.000 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL30-42

SFL30-42
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
37.080.000 đ 22.192.400 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL30-45

SFL30-45
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
39.138.000 đ 23.424.100 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL30-48

SFL30-48
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
41.202.000 đ 24.659.400 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL30-51

SFL30-51
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
43.260.000 đ 25.891.100 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL30-54

SFL30-54
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
45.318.000 đ 27.122.800 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL30-57

SFL30-57
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
47.382.000 đ 28.358.100 đ

Cảm biến an toàn Autonics SFL30-60

SFL30-60
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
49.440.000 đ 29.589.800 đ