Bộ lập trình

Picture of Bộ lập trình Omron  CJ1W-AD041-V1

Bộ lập trình Omron CJ1W-AD041-V1

Khối 4-Analog input

Đặt mua

12.737.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-AD041...

12.737.000 đ

Khối 4-Analog input

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron  CJ1W-AD081-V1

Bộ lập trình Omron CJ1W-AD081-V1

Khối 8-Analog input

Đặt mua

17.147.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-AD081...

17.147.000 đ

Khối 8-Analog input

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron  CP1H-XA40DT-D

Bộ lập trình Omron CP1H-XA40DT-D

24 DC inputs,16 transistor (NPN) outputs,4 analog inputs, 2 analog outputs

Đặt mua

22.237.000 đ

Bộ lập trình Omron CP1H-XA40D...

22.237.000 đ

24 DC inputs,16 transistor (NPN) outputs,4 analog inputs, 2 analog outputs

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron  CP1W-16ET1

Bộ lập trình Omron CP1W-16ET1

16 Transistor outputs (PNP)

Đặt mua

4.452.000 đ

Bộ lập trình Omron CP1W-16ET1

4.452.000 đ

16 Transistor outputs (PNP)

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron  CQM1-ID214

Bộ lập trình Omron CQM1-ID214

Khối 32 DC inputs. 24VDC 6mA

Đặt mua

0 đ

Bộ lập trình Omron CQM1-ID214

0 đ

Khối 32 DC inputs. 24VDC 6mA

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron  K3SC-10 AC100-240

Bộ lập trình Omron K3SC-10 AC100-240

Bộ chuyển đổi RS422/RS485 và RS232C/USB

Đặt mua

5.964.000 đ

Bộ lập trình Omron K3SC-10 AC...

5.964.000 đ

Bộ chuyển đổi RS422/RS485 và RS232C/USB

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron C200H-AD003

Bộ lập trình Omron C200H-AD003

Khối 8 analog inputs: 1 to 5 V, 0 to 10 V, –10 to 10 V, 4 to 20 mA

Đặt mua

23.664.000 đ

Bộ lập trình Omron C200H-AD003

23.664.000 đ

Khối 8 analog inputs: 1 to 5 V, 0 to 10 V, –10 to 10 V, 4 to 20 mA

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron C200H-CPU01

Bộ lập trình Omron C200H-CPU01

Khối CPU Phần tử điều khiển: MPU, CMOS, LS-TTL Phương pháp lập trình: Ladder Dung lượng...

Đặt mua

0 đ

Bộ lập trình Omron C200H-CPU01

0 đ

Khối CPU Phần tử điều khiển: MPU, CMOS, LS-TTL Phương pháp lập trình: Ladder Dung lượng...

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron C200H-CPU03

Bộ lập trình Omron C200H-CPU03

Khối CPU Phần tử điều khiển: MPU, CMOS, LS-TTL Phương pháp lập trình: Ladder Dung lượng...

Đặt mua

0 đ

Bộ lập trình Omron C200H-CPU03

0 đ

Khối CPU Phần tử điều khiển: MPU, CMOS, LS-TTL Phương pháp lập trình: Ladder Dung lượng...

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron C200H-CPU11

Bộ lập trình Omron C200H-CPU11

Khối CPU Phần tử điều khiển: MPU, CMOS, LS-TTL Phương pháp lập trình: Ladder Dung lượng...

Đặt mua

0 đ

Bộ lập trình Omron C200H-CPU11

0 đ

Khối CPU Phần tử điều khiển: MPU, CMOS, LS-TTL Phương pháp lập trình: Ladder Dung lượng...

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron C200H-CPU21

Bộ lập trình Omron C200H-CPU21

Khối CPU Phần tử điều khiển: MPU, CMOS, LS-TTL Phương pháp lập trình: Ladder Dung lượng...

Đặt mua

0 đ

Bộ lập trình Omron C200H-CPU21

0 đ

Khối CPU Phần tử điều khiển: MPU, CMOS, LS-TTL Phương pháp lập trình: Ladder Dung lượng...

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron C200H-CPU23

Bộ lập trình Omron C200H-CPU23

Khối CPU Phần tử điều khiển: MPU, CMOS, LS-TTL Phương pháp lập trình: Ladder Dung lượng...

Đặt mua

0 đ

Bộ lập trình Omron C200H-CPU23

0 đ

Khối CPU Phần tử điều khiển: MPU, CMOS, LS-TTL Phương pháp lập trình: Ladder Dung lượng...

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron C200H-CPU31

Bộ lập trình Omron C200H-CPU31

Khối CPU Phần tử điều khiển: MPU, CMOS, LS-TTL Phương pháp lập trình: Ladder Dung lượng...

Đặt mua

0 đ

Bộ lập trình Omron C200H-CPU31

0 đ

Khối CPU Phần tử điều khiển: MPU, CMOS, LS-TTL Phương pháp lập trình: Ladder Dung lượng...

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron C200H-OC226-N -NL

Bộ lập trình Omron C200H-OC226-N -NL

Khối 16 relay outputs

Đặt mua

8.659.000 đ

Bộ lập trình Omron C200H-OC226...

8.659.000 đ

Khối 16 relay outputs

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron C200HX-CPU34-E

Bộ lập trình Omron C200HX-CPU34-E

Khối CPU, bộ nhớ chương trình 31.2K words

Đặt mua

33.548.000 đ

Bộ lập trình Omron C200HX-CPU3...

33.548.000 đ

Khối CPU, bộ nhớ chương trình 31.2K words

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron C200HX-CPU44-E

Bộ lập trình Omron C200HX-CPU44-E

Khối CPU, bộ nhớ chương trình 31.2K words

Đặt mua

32.653.000 đ

Bộ lập trình Omron C200HX-CPU4...

32.653.000 đ

Khối CPU, bộ nhớ chương trình 31.2K words

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ1M-CPU11

Bộ lập trình Omron CJ1M-CPU11

Khối CPU 160 I/O Max.

Đặt mua

8.350.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1M-CPU11

8.350.000 đ

Khối CPU 160 I/O Max.

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ1M-CPU12

Bộ lập trình Omron CJ1M-CPU12

Khối CPU 320 I/O Max.

Đặt mua

10.437.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1M-CPU12

10.437.000 đ

Khối CPU 320 I/O Max.

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ1M-CPU13

Bộ lập trình Omron CJ1M-CPU13

Khối CPU 640 I/O Max.

Đặt mua

14.165.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1M-CPU13

14.165.000 đ

Khối CPU 640 I/O Max.

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ1M-CPU22

Bộ lập trình Omron CJ1M-CPU22

Khối CPU 320 I/O Max., trang bị sẵn 10 ngõ vào và 6 ngõ ra tốc độ cao

Đặt mua

15.293.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1M-CPU22

15.293.000 đ

Khối CPU 320 I/O Max., trang bị sẵn 10 ngõ vào và 6 ngõ ra tốc độ cao

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ1M-CPU23

Bộ lập trình Omron CJ1M-CPU23

Khối CPU 640 I/O Max., trang bị sẵn 10 ngõ vào và 6 ngõ ra tốc độ cao

Đặt mua

19.000.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1M-CPU23

19.000.000 đ

Khối CPU 640 I/O Max., trang bị sẵn 10 ngõ vào và 6 ngõ ra tốc độ cao

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ1W-AD042

Bộ lập trình Omron CJ1W-AD042

Khối 4-Analog input tốc độ cao

Đặt mua

27.754.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-AD042

27.754.000 đ

Khối 4-Analog input tốc độ cao

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ1W-AD04U

Bộ lập trình Omron CJ1W-AD04U

Khối 4-Process inputs

Đặt mua

1.239.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-AD04U

1.239.000 đ

Khối 4-Process inputs

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ1W-CLK21-V1

Bộ lập trình Omron CJ1W-CLK21-V1

Khối Controller Link

Đặt mua

13.188.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-CLK21-...

13.188.000 đ

Khối Controller Link

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ1W-CLK23

Bộ lập trình Omron CJ1W-CLK23

Khối Controller Link

Đặt mua

13.462.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-CLK23

13.462.000 đ

Khối Controller Link

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ1W-DA021

Bộ lập trình Omron CJ1W-DA021

Khối 2-Analog output

Đặt mua

11.268.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-DA021

11.268.000 đ

Khối 2-Analog output

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ1W-DA041

Bộ lập trình Omron CJ1W-DA041

Khối 4-Analog output

Đặt mua

17.235.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-DA041

17.235.000 đ

Khối 4-Analog output

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ1W-DA042V

Bộ lập trình Omron CJ1W-DA042V

Khối 4-Analog output tốc độ cao

Đặt mua

25.241.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-DA042V

25.241.000 đ

Khối 4-Analog output tốc độ cao

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ1W-DA08C

Bộ lập trình Omron CJ1W-DA08C

Khối 8-Analog current output

Đặt mua

19.255.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-DA08C

19.255.000 đ

Khối 8-Analog current output

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ1W-DA08V

Bộ lập trình Omron CJ1W-DA08V

Khối 8-Analog voltage output

Đặt mua

19.255.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-DA08V

19.255.000 đ

Khối 8-Analog voltage output

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ1W-ETN21

Bộ lập trình Omron CJ1W-ETN21

Khối truyền thông Ethernet

Đặt mua

31.609.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-ETN21

31.609.000 đ

Khối truyền thông Ethernet

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ1W-ID201

Bộ lập trình Omron CJ1W-ID201

Khối 8-DC input

Đặt mua

2.982.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-ID201

2.982.000 đ

Khối 8-DC input

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ1W-ID211

Bộ lập trình Omron CJ1W-ID211

Khối 16-DC input

Đặt mua

3.621.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-ID211

3.621.000 đ

Khối 16-DC input

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ1W-ID231

Bộ lập trình Omron CJ1W-ID231

Khối 32-DC input

Đặt mua

5.261.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-ID231

5.261.000 đ

Khối 32-DC input

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ1W-ID232

Bộ lập trình Omron CJ1W-ID232

Khối 32-DC input

Đặt mua

5.879.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-ID232

5.879.000 đ

Khối 32-DC input

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ1W-ID261

Bộ lập trình Omron CJ1W-ID261

Khối 64-DC input

Đặt mua

8.669.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-ID261

8.669.000 đ

Khối 64-DC input

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ1W-ID262

Bộ lập trình Omron CJ1W-ID262

Khối 64-DC input

Đặt mua

9.702.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-ID262

9.702.000 đ

Khối 64-DC input

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ1W-MAD42

Bộ lập trình Omron CJ1W-MAD42

Khối 4-Analog input / 2-Analog output

Đặt mua

16.212.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-MAD42

16.212.000 đ

Khối 4-Analog input / 2-Analog output

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU11

Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU11

Khối CPU bộ nhớ chương trình 5K steps

Đặt mua

8.274.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU11

8.274.000 đ

Khối CPU bộ nhớ chương trình 5K steps

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU12

Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU12

Khối CPU bộ nhớ chương trình 10K steps

Đặt mua

10.794.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU12

10.794.000 đ

Khối CPU bộ nhớ chương trình 10K steps

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU13

Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU13

Khối CPU bộ nhớ chương trình 20K steps

Đặt mua

14.185.500 đ

Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU13

14.185.500 đ

Khối CPU bộ nhớ chương trình 20K steps

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU14

Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU14

Khối CPU bộ nhớ chương trình 30K steps

Đặt mua

13.406.400 đ

Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU14

13.406.400 đ

Khối CPU bộ nhớ chương trình 30K steps

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU15

Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU15

Khối CPU bộ nhớ chương trình 60K steps

Đặt mua

21.546.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU15

21.546.000 đ

Khối CPU bộ nhớ chương trình 60K steps

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU31

Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU31

Khối CPU bộ nhớ chương trình 5K steps, trang bị sẵn cổng Ethernet/IP

Đặt mua

14.651.700 đ

Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU31

14.651.700 đ

Khối CPU bộ nhớ chương trình 5K steps, trang bị sẵn cổng Ethernet/IP

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU32

Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU32

Khối CPU bộ nhớ chương trình 10K steps, trang bị sẵn cổng Ethernet/IP

Đặt mua

17.543.400 đ

Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU32

17.543.400 đ

Khối CPU bộ nhớ chương trình 10K steps, trang bị sẵn cổng Ethernet/IP

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU33

Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU33

Khối CPU bộ nhớ chương trình 10K steps

Đặt mua

20.716.500 đ

Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU33

20.716.500 đ

Khối CPU bộ nhớ chương trình 10K steps

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU34

Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU34

Khối CPU bộ nhớ chương trình 30K steps, trang bị sẵn cổng Ethernet/IP

Đặt mua

24.108.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU34

24.108.000 đ

Khối CPU bộ nhớ chương trình 30K steps, trang bị sẵn cổng Ethernet/IP

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU35

Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU35

Khối CPU bộ nhớ chương trình 10K steps

Đặt mua

28.089.600 đ

Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU35

28.089.600 đ

Khối CPU bộ nhớ chương trình 10K steps

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CP1H-X40DT1-D

Bộ lập trình Omron CP1H-X40DT1-D

24 DC inputs,16 transistor (PNP) outputs

Đặt mua

13.188.000 đ

Bộ lập trình Omron CP1H-X40DT1...

13.188.000 đ

24 DC inputs,16 transistor (PNP) outputs

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CP1H-X40DT-D

Bộ lập trình Omron CP1H-X40DT-D

24 DC inputs,16 transistor (NPN) outputs

Đặt mua

13.188.000 đ

Bộ lập trình Omron CP1H-X40DT-...

13.188.000 đ

24 DC inputs,16 transistor (NPN) outputs

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CP1L-EL20DR-D

Bộ lập trình Omron CP1L-EL20DR-D

PLC 12-DC input / 8-rơle output, cổng Ethernet. 24VDC

Đặt mua

6.426.000 đ

Bộ lập trình Omron CP1L-EL20DR...

6.426.000 đ

PLC 12-DC input / 8-rơle output, cổng Ethernet. 24VDC

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CP1L-EL20DT1-D

Bộ lập trình Omron CP1L-EL20DT1-D

PLC 12-DC input / 8-PNP output, cổng Ethernet. 24VDC

Đặt mua

5.922.000 đ

Bộ lập trình Omron CP1L-EL20DT...

5.922.000 đ

PLC 12-DC input / 8-PNP output, cổng Ethernet. 24VDC

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CP1L-EL20DT-D

Bộ lập trình Omron CP1L-EL20DT-D

PLC 12-DC input / 8-NPN output, cổng Ethernet. 24VDC

Đặt mua

6.116.670 đ

Bộ lập trình Omron CP1L-EL20DT...

6.116.670 đ

PLC 12-DC input / 8-NPN output, cổng Ethernet. 24VDC

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CP1L-EM30DR-D

Bộ lập trình Omron CP1L-EM30DR-D

PLC 18-DC input / 12-rơle output, cổng Ethernet. 24VDC

Đặt mua

8.379.000 đ

Bộ lập trình Omron CP1L-EM30DR...

8.379.000 đ

PLC 18-DC input / 12-rơle output, cổng Ethernet. 24VDC

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CP1L-EM30DT1-D

Bộ lập trình Omron CP1L-EM30DT1-D

PLC 18-DC input / 12-PNP output, cổng Ethernet. 24VDC

Đặt mua

7.720.020 đ

Bộ lập trình Omron CP1L-EM30DT...

7.720.020 đ

PLC 18-DC input / 12-PNP output, cổng Ethernet. 24VDC

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CP1L-EM30DT-D

Bộ lập trình Omron CP1L-EM30DT-D

PLC 18-DC input / 12-NPN output, cổng Ethernet. 24VDC

Đặt mua

7.960.050 đ

Bộ lập trình Omron CP1L-EM30DT...

7.960.050 đ

PLC 18-DC input / 12-NPN output, cổng Ethernet. 24VDC

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CP1L-EM40DR-D

Bộ lập trình Omron CP1L-EM40DR-D

PLC 24-DC input / 16-rơle output, cổng Ethernet. 24VDC

Đặt mua

10.342.500 đ

Bộ lập trình Omron CP1L-EM40DR...

10.342.500 đ

PLC 24-DC input / 16-rơle output, cổng Ethernet. 24VDC

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CP1L-EM40DT1-D

Bộ lập trình Omron CP1L-EM40DT1-D

PLC 24-DC input / 16-PNP output, cổng Ethernet. 24VDC

Đặt mua

9.529.800 đ

Bộ lập trình Omron CP1L-EM40DT...

9.529.800 đ

PLC 24-DC input / 16-PNP output, cổng Ethernet. 24VDC

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CP1L-EM40DT-D

Bộ lập trình Omron CP1L-EM40DT-D

PLC 24-DC input / 16-NPN output, cổng Ethernet. 24VDC

Đặt mua

9.825.375 đ

Bộ lập trình Omron CP1L-EM40DT...

9.825.375 đ

PLC 24-DC input / 16-NPN output, cổng Ethernet. 24VDC

Đặt mua
Picture of Bộ lập trình Omron CP1W-16ER

Bộ lập trình Omron CP1W-16ER

16 Relay outputs

Đặt mua

4.788.000 đ

Bộ lập trình Omron CP1W-16ER

4.788.000 đ

16 Relay outputs

Đặt mua