Biến tần 1 pha 220VAC

Picture of Biến tần Schneider  Altivar 312, 1.5 kW, 1 pha 220V

Biến tần Schneider Altivar 312, 1.5 kW, 1 pha 220V

Mã hàng: ATV312HU15M2 [ Schneider ] Biến tần ATV312. Công suất 1.5 kW Nguồn cung cấp: 1 ...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Biến tần Schneider Altivar 31...

ĐT: 0963 212.935

Mã hàng: ATV312HU15M2 [ Schneider ] Biến tần ATV312. Công suất 1.5 kW Nguồn cung cấp: 1 ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.18 kW 1 pha 200...240V ATV12H018M2

Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.18 kW 1 pha 200...240V ATV12H018M2

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

5.369.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

5.369.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.37 kW 1 pha 200...240V ATV12H037M2

Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.37 kW 1 pha 200...240V ATV12H037M2

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

5.288.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

5.288.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.55 kW 1 pha 200...240V ATV12H055M2

Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.55 kW 1 pha 200...240V ATV12H055M2

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

5.848.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

5.848.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.75 kW 1 pha 200...240V ATV12H075M2

Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.75 kW 1 pha 200...240V ATV12H075M2

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

6.081.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

6.081.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 2.2 kW 1 pha 200...240V ATV12HU22M2

Biến tần Schneider Altivar 12 - 2.2 kW 1 pha 200...240V ATV12HU22M2

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

9.377.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

9.377.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 312 - 0.18 kW 1 pha 200...240V ATV312H018M2

Biến tần Schneider Altivar 312 - 0.18 kW 1 pha 200...240V ATV312H018M2

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua

6.123.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 312...

6.123.000 đ

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 312 - 0.37 kW 1 pha 200...240V ATV312H037M2

Biến tần Schneider Altivar 312 - 0.37 kW 1 pha 200...240V ATV312H037M2

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua

6.523.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 312...

6.523.000 đ

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 312 - 0.55 kW 1 pha 200...240V ATV312H055M2

Biến tần Schneider Altivar 312 - 0.55 kW 1 pha 200...240V ATV312H055M2

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua

6.947.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 312...

6.947.000 đ

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 312 - 1.1 kW 1 pha 200...240V ATV312HU11M2

Biến tần Schneider Altivar 312 - 1.1 kW 1 pha 200...240V ATV312HU11M2

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua

12.356.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 312...

12.356.000 đ

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 312 - 1.5 kW 1 pha 200...240V ATV312HU15M2

Biến tần Schneider Altivar 312 - 1.5 kW 1 pha 200...240V ATV312HU15M2

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua

14.562.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 312...

14.562.000 đ

Altivar 312 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 15kW Power sup...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 61 - 0.37 kW 1 pha 200...240V ATV61H075M3

Biến tần Schneider Altivar 61 - 0.37 kW 1 pha 200...240V ATV61H075M3

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 630kW Ứng dụng: Bơm, quạt, các ứng dụng có môm...

Đặt mua

14.905.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 61 ...

14.905.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 630kW Ứng dụng: Bơm, quạt, các ứng dụng có môm...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 61 - 0.75 kW 1 pha 200...240V ATV61HU15M3

Biến tần Schneider Altivar 61 - 0.75 kW 1 pha 200...240V ATV61HU15M3

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 630kW Ứng dụng: Bơm, quạt, các ứng dụng có môm...

Đặt mua

17.435.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 61 ...

17.435.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 630kW Ứng dụng: Bơm, quạt, các ứng dụng có môm...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 61 - 1.5 kW 1 pha 200...240V ATV61HU22M3

Biến tần Schneider Altivar 61 - 1.5 kW 1 pha 200...240V ATV61HU22M3

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 630kW Ứng dụng: Bơm, quạt, các ứng dụng có môm...

Đặt mua

20.935.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 61 ...

20.935.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 630kW Ứng dụng: Bơm, quạt, các ứng dụng có môm...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 61 - 2.2 kW 1 pha 200...240V ATV61HU30M3

Biến tần Schneider Altivar 61 - 2.2 kW 1 pha 200...240V ATV61HU30M3

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 630kW Ứng dụng: Bơm, quạt, các ứng dụng có môm...

Đặt mua

19.886.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 61 ...

19.886.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 630kW Ứng dụng: Bơm, quạt, các ứng dụng có môm...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 61 - 3 kW 1 pha 200...240V ATV61HU40M3

Biến tần Schneider Altivar 61 - 3 kW 1 pha 200...240V ATV61HU40M3

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 630kW Ứng dụng: Bơm, quạt, các ứng dụng có môm...

Đặt mua

22.102.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 61 ...

22.102.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 630kW Ứng dụng: Bơm, quạt, các ứng dụng có môm...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 61 - 4kW 1 pha 200...240V ATV61HU55M3

Biến tần Schneider Altivar 61 - 4kW 1 pha 200...240V ATV61HU55M3

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 630kW Ứng dụng: Bơm, quạt, các ứng dụng có môm...

Đặt mua

31.161.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 61 ...

31.161.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 630kW Ứng dụng: Bơm, quạt, các ứng dụng có môm...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 61 - 5.5kW 1 pha 200...240V ATV61HU75M3

Biến tần Schneider Altivar 61 - 5.5kW 1 pha 200...240V ATV61HU75M3

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 630kW Ứng dụng: Bơm, quạt, các ứng dụng có môm...

Đặt mua

37.554.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 61 ...

37.554.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 630kW Ứng dụng: Bơm, quạt, các ứng dụng có môm...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 71 - 0.37 kW 1 pha 200...240VAC  ATV71H037M3

Biến tần Schneider Altivar 71 - 0.37 kW 1 pha 200...240VAC ATV71H037M3

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 75kW Ứng dụng: Thang máy, cần cẩu, các hệ thốn...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Biến tần Schneider Altivar 71 ...

ĐT: 0963 212.935

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 75kW Ứng dụng: Thang máy, cần cẩu, các hệ thốn...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 71 - 0.75 kW 1 pha 200...240VAC  ATV71H075M3

Biến tần Schneider Altivar 71 - 0.75 kW 1 pha 200...240VAC ATV71H075M3

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 75kW Ứng dụng: Thang máy, cần cẩu, các hệ thốn...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Biến tần Schneider Altivar 71 ...

ĐT: 0963 212.935

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 75kW Ứng dụng: Thang máy, cần cẩu, các hệ thốn...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 71 - 1.5 kW 1 pha 200...240VAC  ATV71HU15M3

Biến tần Schneider Altivar 71 - 1.5 kW 1 pha 200...240VAC ATV71HU15M3

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 75kW Ứng dụng: Thang máy, cần cẩu, các hệ thốn...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Biến tần Schneider Altivar 71 ...

ĐT: 0963 212.935

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 75kW Ứng dụng: Thang máy, cần cẩu, các hệ thốn...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 71 - 2.2 kW 1 pha 200...240VAC  ATV71HU22M3

Biến tần Schneider Altivar 71 - 2.2 kW 1 pha 200...240VAC ATV71HU22M3

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 75kW Ứng dụng: Thang máy, cần cẩu, các hệ thốn...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Biến tần Schneider Altivar 71 ...

ĐT: 0963 212.935

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 75kW Ứng dụng: Thang máy, cần cẩu, các hệ thốn...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 71 - 3 kW 1 pha 200...240VAC  ATV71HU30M3

Biến tần Schneider Altivar 71 - 3 kW 1 pha 200...240VAC ATV71HU30M3

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 75kW Ứng dụng: Thang máy, cần cẩu, các hệ thốn...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Biến tần Schneider Altivar 71 ...

ĐT: 0963 212.935

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 75kW Ứng dụng: Thang máy, cần cẩu, các hệ thốn...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 71 - 4 kW 1 pha 200...240VAC  ATV71HU40M3

Biến tần Schneider Altivar 71 - 4 kW 1 pha 200...240VAC ATV71HU40M3

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 75kW Ứng dụng: Thang máy, cần cẩu, các hệ thốn...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Biến tần Schneider Altivar 71 ...

ĐT: 0963 212.935

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 75kW Ứng dụng: Thang máy, cần cẩu, các hệ thốn...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 71 - 5.5 kW 1 pha 200...240VAC  ATV71HU55M3

Biến tần Schneider Altivar 71 - 5.5 kW 1 pha 200...240VAC ATV71HU55M3

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 75kW Ứng dụng: Thang máy, cần cẩu, các hệ thốn...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Biến tần Schneider Altivar 71 ...

ĐT: 0963 212.935

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 75kW Ứng dụng: Thang máy, cần cẩu, các hệ thốn...

Đặt mua