Encoder

Picture of  Bộ mã hoá xung encoder Hanyoung HE-40B-8- -O24

Bộ mã hoá xung encoder Hanyoung HE-40B-8- -O24

Nhà sản xuất :Hanyoung/Hàn Quốc SHAFT ROTARY ENCODER - ENCODER TRỤC LỒI D(mm) ngoài :40...

Đặt mua

1.293.000 đ

Bộ mã hoá xung encoder Hanyou...

1.293.000 đ

Nhà sản xuất :Hanyoung/Hàn Quốc SHAFT ROTARY ENCODER - ENCODER TRỤC LỒI D(mm) ngoài :40...

Đặt mua
Picture of  Bộ mã hoá xung encoder Hanyoung HE-50B-6- -T24

Bộ mã hoá xung encoder Hanyoung HE-50B-6- -T24

Nhà sản xuất :Hanyoung/Hàn Quốc SHAFT ROTARY ENCODER - ENCODER TRỤC LỒI D(mm) ngoài :50...

Đặt mua

1.293.000 đ

Bộ mã hoá xung encoder Hanyou...

1.293.000 đ

Nhà sản xuất :Hanyoung/Hàn Quốc SHAFT ROTARY ENCODER - ENCODER TRỤC LỒI D(mm) ngoài :50...

Đặt mua