Cáp sợi quang

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Cáp sợi quang Hanyoung GR-3005-2

GR-3005-2
Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. FIBER CABLE - SỢI QUANG. Sensing Method:Một sợi Thu+Phát. Khoảng cách phát hiện (mm):10.Phát hiện vật Min phi 0.5mm Bán kính cong cho phép: 15R. Output:Đường kính ngoài phi 1.25mm. Cáp dài 2m, nhiệt độ môi trường -30~70 độ C.
100 đ

Cáp sợi quang Hanyoung GR-4205-2

GR-4205-2
Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. FIBER CABLE - SỢI QUANG. Sensing Method:Một sợi Thu+Phát. Khoảng cách phát hiện (mm):10.Phát hiện vật Min phi 0.5mm Bán kính cong cho phép: 15R. Output:Đường kính ngoài phi 1.25mm. Cáp dài 2m, nhiệt độ môi trường -30~70 độ C.
100 đ

Cáp sợi quang Hanyoung GR-6210-2

GR-6210-2
Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. FIBER CABLE - SỢI QUANG. Sensing Method:Một sợi Thu+Phát. Khoảng cách phát hiện (mm):50.Phát hiện vật Min phi 1mm Bán kính cong cho phép: 30R. Output:Đường kính ngoài phi 22mm. Cáp dài 2m, nhiệt độ môi trường -30~70 độ C.
100 đ

Cáp sợi quang Hanyoung GR-6410-2

GR-6410-2
Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. FIBER CABLE - SỢI QUANG. Sensing Method:Một sợi Thu+Phát. Khoảng cách phát hiện (mm):40.Phát hiện vật Min phi 1mm Bán kính cong cho phép: 30R. Output:Đường kính ngoài phi 22mm. Cáp dài 2m, nhiệt độ môi trường -30~70 độ C.
100 đ

Cáp sợi quang Hanyoung GT-4310-2

GT-4310-2
Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. FIBER CABLE - SỢI QUANG. Sensing Method:Hai sợi Thu-Phát. Khoảng cách phát hiện (mm):150.Phát hiện vật Min phi 1mm Bán kính cong cho phép: 30R. Output:Đường kính ngoài phi 22mm. Cáp dài 2m, nhiệt độ môi trường -30~70 độ C.
100 đ

Cáp sợi quang Hanyoung GT-4M10-2

GT-4M10-2
Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. FIBER CABLE - SỢI QUANG. Sensing Method:Hai sợi Thu-Phát. Khoảng cách phát hiện (mm):150.Phát hiện vật Min phi 1mm Bán kính cong cho phép: 30R. Output:Đường kính ngoài phi 22mm. Cáp dài 2m, nhiệt độ môi trường -30~70 độ C.
100 đ

Cáp sợi quang Hanyoung GTR-2910-2

GTR-2910-2
Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. FIBER CABLE - SỢI QUANG. Sensing Method:Hai sợi Thu-Phát. Khoảng cách phát hiện (mm):150.Phát hiện vật Min phi 1mm Bán kính cong cho phép: 30R. Output:Đường kính ngoài phi 22mm. Cáp dài 2m, nhiệt độ môi trường -30~70 độ C.
100 đ

Dây Cáp quang B500-OF011 Omron

B500-OF011
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
100 đ

Dây Cáp quang B500-OF101 Omron

B500-OF101
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
100 đ

Dây Cáp quang B500-OF111 Omron

B500-OF111
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
100 đ

Dây Cáp quang B500-OF201 Omron

B500-OF201
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
100 đ

Dây Cáp quang B500-OF211 Omron

B500-OF211
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
100 đ

Dây Cáp quang B500-OF301 Omron

B500-OF301
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
100 đ

Dây Cáp quang B500-OF311 Omron

B500-OF311
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
100 đ

Dây Cáp quang B500-OF411 Omron

B500-OF411
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
100 đ

Dây Cáp quang B500-OF501 Omron

B500-OF501
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
100 đ

Dây Cáp quang B500-OF511 Omron

B500-OF511
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
100 đ

Dây Cáp quang B500-PF101 Omron

B500-PF101
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
100 đ

Dây Cáp quang B500-PF212 Omron

B500-PF212
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
100 đ