Biến tần Omron 3G3RX

Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A2004

Biến tần Omron 3G3RX-A2004

Biến tần Omron 3G3RX-A2004 Công suất: 0.4 kW Dòng định mức: 3.3 A Điện áp vào: 3-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2004

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2004 Công suất: 0.4 kW Dòng định mức: 3.3 A Điện áp vào: 3-...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A2007

Biến tần Omron 3G3RX-A2007

Biến tần Omron 3G3RX-A2007 Công suất: 0.75 kW Dòng định mức: 5.5 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2007

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2007 Công suất: 0.75 kW Dòng định mức: 5.5 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A2015

Biến tần Omron 3G3RX-A2015

Biến tần Omron 3G3RX-A2015 Công suất: 1.5 kW Dòng định mức: 8.3 A Điện áp vào: 3-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2015

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2015 Công suất: 1.5 kW Dòng định mức: 8.3 A Điện áp vào: 3-...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A2022

Biến tần Omron 3G3RX-A2022

Biến tần Omron 3G3RX-A2022 Công suất: 2.2 kW Dòng định mức: 12.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2022

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2022 Công suất: 2.2 kW Dòng định mức: 12.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A2037

Biến tần Omron 3G3RX-A2037

Biến tần Omron 3G3RX-A2037 Công suất: 3.7 kW Dòng định mức: 18.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2037

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2037 Công suất: 3.7 kW Dòng định mức: 18.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A2055

Biến tần Omron 3G3RX-A2055

Biến tần Omron 3G3RX-A2055 Công suất: 5.5 kW Dòng định mức: 26 A Điện áp vào: 3-p...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2055

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2055 Công suất: 5.5 kW Dòng định mức: 26 A Điện áp vào: 3-p...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A2075

Biến tần Omron 3G3RX-A2075

Biến tần Omron 3G3RX-A2075 Công suất: 7.5 kW Dòng định mức: 35.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2075

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2075 Công suất: 7.5 kW Dòng định mức: 35.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A2110

Biến tần Omron 3G3RX-A2110

Biến tần Omron 3G3RX-A2110 Công suất: 11.0 kW Dòng định mức: 51 A Điện áp vào: 3-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2110

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2110 Công suất: 11.0 kW Dòng định mức: 51 A Điện áp vào: 3-...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A2150

Biến tần Omron 3G3RX-A2150

Biến tần Omron 3G3RX-A2150 Công suất: 15.0 kW Dòng định mức: 70.0 A Điện áp vào: ...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2150

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2150 Công suất: 15.0 kW Dòng định mức: 70.0 A Điện áp vào: ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A2185

Biến tần Omron 3G3RX-A2185

Biến tần Omron 3G3RX-A2185 Công suất: 18.5 kW Dòng định mức: 84 A Điện áp vào: 3-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2185

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2185 Công suất: 18.5 kW Dòng định mức: 84 A Điện áp vào: 3-...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A2220

Biến tần Omron 3G3RX-A2220

Biến tần Omron 3G3RX-A2220 Công suất: 22.0 kW Dòng định mức: 105 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2220

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2220 Công suất: 22.0 kW Dòng định mức: 105 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A2300

Biến tần Omron 3G3RX-A2300

Biến tần Omron 3G3RX-A2300 Công suất: 30.0 kW Dòng định mức: 133 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2300

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2300 Công suất: 30.0 kW Dòng định mức: 133 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A2370

Biến tần Omron 3G3RX-A2370

Biến tần Omron 3G3RX-A2370 Công suất: 37.0 kW Dòng định mức: 160 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2370

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2370 Công suất: 37.0 kW Dòng định mức: 160 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A2450

Biến tần Omron 3G3RX-A2450

Biến tần Omron 3G3RX-A2450 Công suất: 45.0 kW Dòng định mức: 200 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2450

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2450 Công suất: 45.0 kW Dòng định mức: 200 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A2550

Biến tần Omron 3G3RX-A2550

Biến tần Omron 3G3RX-A2550 Công suất: 55.0 kW Dòng định mức: 242 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2550

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A2550 Công suất: 55.0 kW Dòng định mức: 242 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A4110

Biến tần Omron 3G3RX-A4110

Biến tần 11kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A4110

0 đ

Biến tần 11kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A4150

Biến tần Omron 3G3RX-A4150

Biến tần 15kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A4150

0 đ

Biến tần 15kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A4185

Biến tần Omron 3G3RX-A4185

Công suất 18,5Kw - 25,0Hp, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A4185

0 đ

Công suất 18,5Kw - 25,0Hp, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A4220

Biến tần Omron 3G3RX-A4220

Công suất 22Kw - 30,0Hp, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless v...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A4220

0 đ

Công suất 22Kw - 30,0Hp, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless v...

Đặt mua