PLC Mitsubishi FX2N Base Units

Picture of  PLC Mitsubishi  FX2N-80MR

PLC Mitsubishi FX2N-80MR

Số ngõ vào số: 40. Số ngõ ra số: 40, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-80MR

Số ngõ vào số: 40. Số ngõ ra số: 40, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời...

Đặt mua
Picture of  PLC Mitsubishi FX2N-128MR

PLC Mitsubishi FX2N-128MR

Số ngõ vào số: 64. Số ngõ ra số: 64, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-128MR

Số ngõ vào số: 64. Số ngõ ra số: 64, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời...

Đặt mua
Picture of  PLC Mitsubishi FX2N-32MR-DS

PLC Mitsubishi FX2N-32MR-DS

Số ngõ vào số: 16 Số ngõ ra số: 16, Relay Nguồn cung cấp: 24 VDC. Công suất tiêu ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-32MR-DS

Số ngõ vào số: 16 Số ngõ ra số: 16, Relay Nguồn cung cấp: 24 VDC. Công suất tiêu ...

Đặt mua
Picture of  PLC Mitsubishi FX2N-80MR-DS

PLC Mitsubishi FX2N-80MR-DS

Số ngõ vào số: 40 Số ngõ ra số: 40, Relay Nguồn cung cấp: 24 VDC. Công suất tiêu ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-80MR-DS

Số ngõ vào số: 40 Số ngõ ra số: 40, Relay Nguồn cung cấp: 24 VDC. Công suất tiêu ...

Đặt mua
Picture of  PLC Mitsubishi FX2N-80MT-DSS

PLC Mitsubishi FX2N-80MT-DSS

Số ngõ vào số: 40 Số ngõ ra số: 40, Transistor (Source) Nguồn cung cấp: 24 VDC. C...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-80MT-DSS

Số ngõ vào số: 40 Số ngõ ra số: 40, Transistor (Source) Nguồn cung cấp: 24 VDC. C...

Đặt mua
Picture of Modul mở rộng FX2N-8ER-ES/UL

Modul mở rộng FX2N-8ER-ES/UL

Modul mở rộng FX2N-8ER-ES/UL Ngõ vào số: 4. Ngõ ra số: 4, Relay 2A. Sử dụng cho C...

Đặt mua

Modul mở rộng FX2N-8ER-ES/UL

Modul mở rộng FX2N-8ER-ES/UL Ngõ vào số: 4. Ngõ ra số: 4, Relay 2A. Sử dụng cho C...

Đặt mua
Picture of Modul mở rộng FX2N-8EX-ES/UL

Modul mở rộng FX2N-8EX-ES/UL

Modul mở rộng FX2N-8EX-ES/UL Ngõ vào số: 8. Sử dụng cho CPU: FX1N, FX2N. Kích cỡ ...

Đặt mua

Modul mở rộng FX2N-8EX-ES/UL

Modul mở rộng FX2N-8EX-ES/UL Ngõ vào số: 8. Sử dụng cho CPU: FX1N, FX2N. Kích cỡ ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi  FX2N-16MR-DS

PLC Mitsubishi FX2N-16MR-DS

Số ngõ vào số: 8 Số ngõ ra số: 8, Relay Nguồn cung cấp: 24 VDC. Công suất tiêu th...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-16MR-DS

Số ngõ vào số: 8 Số ngõ ra số: 8, Relay Nguồn cung cấp: 24 VDC. Công suất tiêu th...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N

PLC Mitsubishi FX2N

Mitsubishi PLC FX2N Series Nguồn cung cấp AC22V, ngõ vào 24VDC

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N

Mitsubishi PLC FX2N Series Nguồn cung cấp AC22V, ngõ vào 24VDC

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N-128MT-ESS/UL

PLC Mitsubishi FX2N-128MT-ESS/UL

Số ngõ vào số: 64 Số ngõ ra số: 64, Transistor (Source) Nguồn cung cấp: 100-240 VAC....

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-128MT-ESS/...

Số ngõ vào số: 64 Số ngõ ra số: 64, Transistor (Source) Nguồn cung cấp: 100-240 VAC....

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N-16MR

PLC Mitsubishi FX2N-16MR

Số ngõ vào số: 8 Số ngõ ra số: 8, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời gi...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-16MR

Số ngõ vào số: 8 Số ngõ ra số: 8, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời gi...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N-16MT

PLC Mitsubishi FX2N-16MT

Số ngõ vào số: 8. Số ngõ ra số: 8, Transistor. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ t...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-16MT

Số ngõ vào số: 8. Số ngõ ra số: 8, Transistor. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ t...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N-16MT-DSS

PLC Mitsubishi FX2N-16MT-DSS

Số ngõ vào số: 8 Số ngõ ra số: 8, Transistor (Source) Nguồn cung cấp: 24 VDC. Côn...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-16MT-DSS

Số ngõ vào số: 8 Số ngõ ra số: 8, Transistor (Source) Nguồn cung cấp: 24 VDC. Côn...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N-16MT-E/UL

PLC Mitsubishi FX2N-16MT-E/UL

Số ngõ vào số: 8 (Sink) Số ngõ ra số: 8, Transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 240 VAC. ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-16MT-E/UL

Số ngõ vào số: 8 (Sink) Số ngõ ra số: 8, Transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 240 VAC. ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N-32MR-ES/UL

PLC Mitsubishi FX2N-32MR-ES/UL

Số ngõ vào số: 16. Số ngõ ra số: 16, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-32MR-ES/UL

Số ngõ vào số: 16. Số ngõ ra số: 16, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N-32MS-E/UL

PLC Mitsubishi FX2N-32MS-E/UL

Số ngõ vào số: 16 Số ngõ ra số: 16, Transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 24 VDC. Côn...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-32MS-E/UL

Số ngõ vào số: 16 Số ngõ ra số: 16, Transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 24 VDC. Côn...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N-32MT

PLC Mitsubishi FX2N-32MT

Số ngõ vào số: 16. Số ngõ ra số: 16, Transistor (source) Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-32MT

Số ngõ vào số: 16. Số ngõ ra số: 16, Transistor (source) Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N-32MT-DSS

PLC Mitsubishi FX2N-32MT-DSS

Số ngõ vào số: 16 Số ngõ ra số: 16, Transistor (Source) Nguồn cung cấp: 24 VDC. C...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-32MT-DSS

Số ngõ vào số: 16 Số ngõ ra số: 16, Transistor (Source) Nguồn cung cấp: 24 VDC. C...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N-32MT-E/UL

PLC Mitsubishi FX2N-32MT-E/UL

Số ngõ vào số: 16 Số ngõ ra số: 16, Transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 24 VDC. Côn...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-32MT-E/UL

Số ngõ vào số: 16 Số ngõ ra số: 16, Transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 24 VDC. Côn...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N-48MR-DS

PLC Mitsubishi FX2N-48MR-DS

Số ngõ vào số: 24 Số ngõ ra số: 24, Relay Nguồn cung cấp: 24 VDC. Công suất tiêu ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-48MR-DS

Số ngõ vào số: 24 Số ngõ ra số: 24, Relay Nguồn cung cấp: 24 VDC. Công suất tiêu ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N-48MR-ES/UL

PLC Mitsubishi FX2N-48MR-ES/UL

Số ngõ vào số: 24. Số ngõ ra số: 24, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-48MR-ES/UL

Số ngõ vào số: 24. Số ngõ ra số: 24, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N-48MS-E/UL

PLC Mitsubishi FX2N-48MS-E/UL

Số ngõ vào số: 24 Số ngõ ra số: 24, Triac (Sink) Nguồn cung cấp: 100-240 VAC. Côn...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-48MS-E/UL

Số ngõ vào số: 24 Số ngõ ra số: 24, Triac (Sink) Nguồn cung cấp: 100-240 VAC. Côn...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N-48MT-DSS

PLC Mitsubishi FX2N-48MT-DSS

Số ngõ vào số: 24 Số ngõ ra số: 24, Transistor (Source) Nguồn cung cấp: 24 VDC. C...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-48MT-DSS

Số ngõ vào số: 24 Số ngõ ra số: 24, Transistor (Source) Nguồn cung cấp: 24 VDC. C...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N-48MT-E/UL

PLC Mitsubishi FX2N-48MT-E/UL

Số ngõ vào số: 24 Số ngõ ra số: 24, Transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 100-240 VAC. ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-48MT-E/UL

Số ngõ vào số: 24 Số ngõ ra số: 24, Transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 100-240 VAC. ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N-48MT-ESS/UL

PLC Mitsubishi FX2N-48MT-ESS/UL

Số ngõ vào số: 24 Số ngõ ra số: 24, Transistor (Source) Nguồn cung cấp: 100-240 VAC....

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-48MT-ESS/U...

Số ngõ vào số: 24 Số ngõ ra số: 24, Transistor (Source) Nguồn cung cấp: 100-240 VAC....

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N-48MT-ESS/UL

PLC Mitsubishi FX2N-48MT-ESS/UL

Số ngõ vào số: 24 Số ngõ ra số: 24, Transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 100-240 VAC. ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-48MT-ESS/U...

Số ngõ vào số: 24 Số ngõ ra số: 24, Transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 100-240 VAC. ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N-64MR-DS

PLC Mitsubishi FX2N-64MR-DS

Số ngõ vào số: 32 Số ngõ ra số: 32, Relay Nguồn cung cấp: 24 VDC. Công suất tiêu ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-64MR-DS

Số ngõ vào số: 32 Số ngõ ra số: 32, Relay Nguồn cung cấp: 24 VDC. Công suất tiêu ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N-64MR-ES/UL

PLC Mitsubishi FX2N-64MR-ES/UL

Số ngõ vào số: 32. Số ngõ ra số: 32, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-64MR-ES/UL

Số ngõ vào số: 32. Số ngõ ra số: 32, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N-64MR-ES/UL

PLC Mitsubishi FX2N-64MR-ES/UL

Số ngõ vào số: 32. Số ngõ ra số: 32, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-64MR-ES/UL

Số ngõ vào số: 32. Số ngõ ra số: 32, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N-64MT

PLC Mitsubishi FX2N-64MT

Số ngõ vào số: 32. Số ngõ ra số: 32, Transistor. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-64MT

Số ngõ vào số: 32. Số ngõ ra số: 32, Transistor. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N-64MT-DSS

PLC Mitsubishi FX2N-64MT-DSS

Số ngõ vào số: 32 Số ngõ ra số: 32, Transistor (Source) Nguồn cung cấp: 24 VDC. C...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-64MT-DSS

Số ngõ vào số: 32 Số ngõ ra số: 32, Transistor (Source) Nguồn cung cấp: 24 VDC. C...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX2N-80MT-ESS/UL

PLC Mitsubishi FX2N-80MT-ESS/UL

Số ngõ vào số: 40. Số ngõ ra số: 40, Transistor. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX2N-80MT-ESS/U...

Số ngõ vào số: 40. Số ngõ ra số: 40, Transistor. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ...

Đặt mua