PLC IDEC

Picture of  Khối mở rộng IDEC FC4A-M08BR1

Khối mở rộng IDEC FC4A-M08BR1

4in/4 out ngõ vào: 24V DC ngõ ra: relay Kiểu đấu dây: Terminal có thể tháo rời

Đặt mua

Khối mở rộng IDEC FC4A-M08BR1

4in/4 out ngõ vào: 24V DC ngõ ra: relay Kiểu đấu dây: Terminal có thể tháo rời

Đặt mua
Picture of CPU IDEC  FC5A-C16R2C

CPU IDEC FC5A-C16R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC5A-C16R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-C10R2

CPU IDEC FC4A-C10R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-C10R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-C10R2C

CPU IDEC FC4A-C10R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-C10R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-C16R2

CPU IDEC FC4A-C16R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-C16R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-C16R2C

CPU IDEC FC4A-C16R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-C16R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-C24R2

CPU IDEC FC4A-C24R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-C24R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-C24R2C

CPU IDEC FC4A-C24R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-C24R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-D20K3

CPU IDEC FC4A-D20K3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-D20K3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-D20RK1

CPU IDEC FC4A-D20RK1

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-D20RK1

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-D20RS1

CPU IDEC FC4A-D20RS1

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-D20RS1

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-D20S3

CPU IDEC FC4A-D20S3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-D20S3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-D40K3

CPU IDEC FC4A-D40K3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-D40K3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-D40S3

CPU IDEC FC4A-D40S3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-D40S3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC5A-C10R2

CPU IDEC FC5A-C10R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC5A-C10R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC5A-C10R2C

CPU IDEC FC5A-C10R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC5A-C10R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC5A-C16R2

CPU IDEC FC5A-C16R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC5A-C16R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC5A-C24R2

CPU IDEC FC5A-C24R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC5A-C24R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC5A-C24R2C

CPU IDEC FC5A-C24R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC5A-C24R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC5A-D16RK1

CPU IDEC FC5A-D16RK1

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC5A-D16RK1

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC5A-D16RS1

CPU IDEC FC5A-D16RS1

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC5A-D16RS1

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC5A-D32K3

CPU IDEC FC5A-D32K3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC5A-D32K3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC5A-D32S3

CPU IDEC FC5A-D32S3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC5A-D32S3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-J2A1

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-J2A1

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-J2A1 2in Ngõ vào: 0-10V DC, 4-20Ma Kiểu đấu dây: Termina...

Đặt mua

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-...

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-J2A1 2in Ngõ vào: 0-10V DC, 4-20Ma Kiểu đấu dây: Termina...

Đặt mua
Picture of Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-K1A1

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-K1A1

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-K1A1 1out Ngõ ra: 0-10V DC, 4-20 mA Kiểu đấu dây: Termin...

Đặt mua

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-...

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-K1A1 1out Ngõ ra: 0-10V DC, 4-20 mA Kiểu đấu dây: Termin...

Đặt mua
Picture of Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-K2C1

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-K2C1

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-K2C1 2out Ngõ ra: 4-20 mA, -10-+10V DC Kiểu đấu dây: Ter...

Đặt mua

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-...

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-K2C1 2out Ngõ ra: 4-20 mA, -10-+10V DC Kiểu đấu dây: Ter...

Đặt mua
Picture of Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-L03A1

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-L03A1

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-L03A1 2in/1out Ngõ vào: 0-10V DC, 4-20Ma Ngõ ra: 0-10V D...

Đặt mua

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-...

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-L03A1 2in/1out Ngõ vào: 0-10V DC, 4-20Ma Ngõ ra: 0-10V D...

Đặt mua
Picture of Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-L03AP1

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-L03AP1

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-L03AP1 2in/1out Ngõ vào: Thermocouple, PT Ngõ ra: 0-10V ...

Đặt mua

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-...

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-L03AP1 2in/1out Ngõ vào: Thermocouple, PT Ngõ ra: 0-10V ...

Đặt mua
Picture of Khối mở rộng IDEC FC4A-M24BR2

Khối mở rộng IDEC FC4A-M24BR2

4in/4 out ngõ vào: 24V DC ngõ ra: relay Kiểu đấu dây: Terminal có thể tháo rời

Đặt mua

Khối mở rộng IDEC FC4A-M24BR2

4in/4 out ngõ vào: 24V DC ngõ ra: relay Kiểu đấu dây: Terminal có thể tháo rời

Đặt mua
Picture of Khối mở rộng IDEC FC4A-N08B1

Khối mở rộng IDEC FC4A-N08B1

Khối mở rộng IDEC FC4A-N08B1 8in, Ngõ vào: 24V DC Kiểu đấu: dây có thể tháo rời

Đặt mua

Khối mở rộng IDEC FC4A-N08B1

Khối mở rộng IDEC FC4A-N08B1 8in, Ngõ vào: 24V DC Kiểu đấu: dây có thể tháo rời

Đặt mua
Picture of Khối mở rộng IDEC FC4A-N16B1

Khối mở rộng IDEC FC4A-N16B1

Khối mở rộng IDEC FC4A-N08B1 8in, Ngõ vào: 24V DC Kiểu đấu: dây có thể tháo rời

Đặt mua

Khối mở rộng IDEC FC4A-N16B1

Khối mở rộng IDEC FC4A-N08B1 8in, Ngõ vào: 24V DC Kiểu đấu: dây có thể tháo rời

Đặt mua
Picture of Khối mở rộng IDEC FC4A-N16B3

Khối mở rộng IDEC FC4A-N16B3

Khối mở rộng IDEC FC4A-N08B1 8in, Ngõ vào: 24V DC Kiểu đấu: dây có thể tháo rời

Đặt mua

Khối mở rộng IDEC FC4A-N16B3

Khối mở rộng IDEC FC4A-N08B1 8in, Ngõ vào: 24V DC Kiểu đấu: dây có thể tháo rời

Đặt mua
Picture of Khối mở rộng IDEC FC4A-N32B3

Khối mở rộng IDEC FC4A-N32B3

Khối mở rộng IDEC FC4A-N32B3 32 in, Ngõ vào: 24V DC Kiểu đấu: dây có thể tháo rời

Đặt mua

Khối mở rộng IDEC FC4A-N32B3

Khối mở rộng IDEC FC4A-N32B3 32 in, Ngõ vào: 24V DC Kiểu đấu: dây có thể tháo rời

Đặt mua
Picture of Khối mở rộng IDEC FC4A-R081

Khối mở rộng IDEC FC4A-R081

Khối mở rộng IDEC FC4A-R081 8 out, ngõ ra: relay Kiểu đấu dây: có thể tháo rời

Đặt mua

Khối mở rộng IDEC FC4A-R081

Khối mở rộng IDEC FC4A-R081 8 out, ngõ ra: relay Kiểu đấu dây: có thể tháo rời

Đặt mua
Picture of Khối mở rộng IDEC FC4A-R161

Khối mở rộng IDEC FC4A-R161

Khối mở rộng IDEC FC4A-R081 8 out, ngõ ra: relay Kiểu đấu dây: có thể tháo rời

Đặt mua

Khối mở rộng IDEC FC4A-R161

Khối mở rộng IDEC FC4A-R081 8 out, ngõ ra: relay Kiểu đấu dây: có thể tháo rời

Đặt mua
Picture of Khối mở rộng IDEC FC4A-T08K1

Khối mở rộng IDEC FC4A-T08K1

Khối mở rộng IDEC FC4A-T08K1 8 out, ngõ ra: Transistor sink Kiểu đấu dây: Terminal c...

Đặt mua

Khối mở rộng IDEC FC4A-T08K1

Khối mở rộng IDEC FC4A-T08K1 8 out, ngõ ra: Transistor sink Kiểu đấu dây: Terminal c...

Đặt mua
Picture of Khối mở rộng IDEC FC4A-T08S1

Khối mở rộng IDEC FC4A-T08S1

Khối mở rộng IDEC FC4A-T08K1 8 out, ngõ ra: Transistor sink Kiểu đấu dây: Terminal c...

Đặt mua

Khối mở rộng IDEC FC4A-T08S1

Khối mở rộng IDEC FC4A-T08K1 8 out, ngõ ra: Transistor sink Kiểu đấu dây: Terminal c...

Đặt mua
Picture of Khối mở rộng IDEC FC4A-T16K3

Khối mở rộng IDEC FC4A-T16K3

Khối mở rộng IDEC FC4A-T16K3 16out, ngõ ra: Transistor sink Kiểu đấu dây: Connector

Đặt mua

Khối mở rộng IDEC FC4A-T16K3

Khối mở rộng IDEC FC4A-T16K3 16out, ngõ ra: Transistor sink Kiểu đấu dây: Connector

Đặt mua
Picture of Khối mở rộng IDEC FC4A-T16S3

Khối mở rộng IDEC FC4A-T16S3

Khối mở rộng IDEC FC4A-T16K3 16out, ngõ ra: Transistor sink Kiểu đấu dây: Connector

Đặt mua

Khối mở rộng IDEC FC4A-T16S3

Khối mở rộng IDEC FC4A-T16K3 16out, ngõ ra: Transistor sink Kiểu đấu dây: Connector

Đặt mua
Picture of Khối mở rộng IDEC FC4A-T32K3

Khối mở rộng IDEC FC4A-T32K3

Khối mở rộng IDEC FC4A-T32K3 32out, ngõ ra: Transistor sink Kiểu đấu dây: Connector

Đặt mua

Khối mở rộng IDEC FC4A-T32K3

Khối mở rộng IDEC FC4A-T32K3 32out, ngõ ra: Transistor sink Kiểu đấu dây: Connector

Đặt mua
Picture of Khối mở rộng IDEC FC4A-T32S3

Khối mở rộng IDEC FC4A-T32S3

Khối mở rộng IDEC FC4A-T32K3 32out, ngõ ra: Transistor sink Kiểu đấu dây: Connector

Đặt mua

Khối mở rộng IDEC FC4A-T32S3

Khối mở rộng IDEC FC4A-T32K3 32out, ngõ ra: Transistor sink Kiểu đấu dây: Connector

Đặt mua
Picture of Khối truyền thông IDEC FC4A-HPC1

Khối truyền thông IDEC FC4A-HPC1

Khối truyền thông IDEC FC4A-HPC1 Ngõ vào/ra: RS232C Module (cho slim CPU) Kiểu đấu dây: ...

Đặt mua

Khối truyền thông IDEC FC4A-HP...

Khối truyền thông IDEC FC4A-HPC1 Ngõ vào/ra: RS232C Module (cho slim CPU) Kiểu đấu dây: ...

Đặt mua
Picture of Khối truyền thông IDEC FC4A-HPC2

Khối truyền thông IDEC FC4A-HPC2

Khối truyền thông IDEC FC4A-HPC2 Ngõ vào/ra: RS485C Module (cho slim CPU) Kiểu đấu dây: ...

Đặt mua

Khối truyền thông IDEC FC4A-HP...

Khối truyền thông IDEC FC4A-HPC2 Ngõ vào/ra: RS485C Module (cho slim CPU) Kiểu đấu dây: ...

Đặt mua
Picture of Khối truyền thông IDEC FC4A-HPC3

Khối truyền thông IDEC FC4A-HPC3

Khối truyền thông IDEC FC4A-HPC3 Ngõ vào/ra: RS485C Module (cho slim CPU) Kiểu đấu dây: ...

Đặt mua

1.605.000 đ

Khối truyền thông IDEC FC4A-HP...

1.605.000 đ

Khối truyền thông IDEC FC4A-HPC3 Ngõ vào/ra: RS485C Module (cho slim CPU) Kiểu đấu dây: ...

Đặt mua
Picture of Khối truyền thông IDEC FC4A-HPH1

Khối truyền thông IDEC FC4A-HPH1

Khối truyền thông IDEC FC4A-HPH1 Ngõ vào/ra: Đế dùng để gắn HMI Module vào CPU loại Slim

Đặt mua

1.074.000 đ

Khối truyền thông IDEC FC4A-HP...

1.074.000 đ

Khối truyền thông IDEC FC4A-HPH1 Ngõ vào/ra: Đế dùng để gắn HMI Module vào CPU loại Slim

Đặt mua
Picture of Khối truyền thông IDEC FC4A-PC1

Khối truyền thông IDEC FC4A-PC1

Khối truyền thông IDEC FC4A-PC1 Ngõ vào/ra: RS232C Adapter Connector Kiểu đấu dây: conn...

Đặt mua

Khối truyền thông IDEC FC4A-PC...

Khối truyền thông IDEC FC4A-PC1 Ngõ vào/ra: RS232C Adapter Connector Kiểu đấu dây: conn...

Đặt mua
Picture of Khối truyền thông IDEC FC4A-PC2

Khối truyền thông IDEC FC4A-PC2

Khối truyền thông IDEC FC4A-PC2 Ngõ vào/ra: RS485C Adapter Connector Kiểu đấu dây: conn...

Đặt mua

Khối truyền thông IDEC FC4A-PC...

Khối truyền thông IDEC FC4A-PC2 Ngõ vào/ra: RS485C Adapter Connector Kiểu đấu dây: conn...

Đặt mua
Picture of Khối truyền thông IDEC FC4A-PC3

Khối truyền thông IDEC FC4A-PC3

Khối truyền thông IDEC FC4A-PC3 Ngõ vào/ra: RS485C Adapter Terminal Kiểu đấu dây: Termi...

Đặt mua

Khối truyền thông IDEC FC4A-PC...

Khối truyền thông IDEC FC4A-PC3 Ngõ vào/ra: RS485C Adapter Terminal Kiểu đấu dây: Termi...

Đặt mua
Picture of Khối truyền thông IDEC FC4A-PH1

Khối truyền thông IDEC FC4A-PH1

Khối truyền thông IDEC FC4A-PH1 Ngõ vào/ra: HMI Module dùng để hiển thị và thay đổi lệnh ...

Đặt mua

1.343.000 đ

Khối truyền thông IDEC FC4A-PH...

1.343.000 đ

Khối truyền thông IDEC FC4A-PH1 Ngõ vào/ra: HMI Module dùng để hiển thị và thay đổi lệnh ...

Đặt mua