PLC Mitsubishi FX1S Base Units

Picture of  PLC MITSUBISI FX1S

PLC MITSUBISI FX1S

Số ngõ vào số: 12. Số ngõ ra số: 8, Transistor. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời g...

Đặt mua

PLC MITSUBISI FX1S

Số ngõ vào số: 12. Số ngõ ra số: 8, Transistor. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời g...

Đặt mua
Picture of  PLC MITSUBISI FX1S-14MR-ES/UL

PLC MITSUBISI FX1S-14MR-ES/UL

Số ngõ vào số: 8. Số ngõ ra số: 6, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời gian th...

Đặt mua

PLC MITSUBISI FX1S-14MR-ES/UL

Số ngõ vào số: 8. Số ngõ ra số: 6, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời gian th...

Đặt mua
Picture of  PLC MITSUBISI FX1S-14MT-DSS

PLC MITSUBISI FX1S-14MT-DSS

Số ngõ vào số: 8. Số ngõ ra số: 6, Transistor(Source). Nguồn cung cấp: 24 VDC. Bộ nhớ c...

Đặt mua

PLC MITSUBISI FX1S-14MT-DSS

Số ngõ vào số: 8. Số ngõ ra số: 6, Transistor(Source). Nguồn cung cấp: 24 VDC. Bộ nhớ c...

Đặt mua
Picture of PLC MITSUBISI FX1S-10MR-ES/UL

PLC MITSUBISI FX1S-10MR-ES/UL

Số ngõ vào số: 6. Số ngõ ra số: 4, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời gian th...

Đặt mua

PLC MITSUBISI FX1S-10MR-ES/UL

Số ngõ vào số: 6. Số ngõ ra số: 4, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời gian th...

Đặt mua
Picture of PLC MITSUBISI FX1S-10MT-DSS

PLC MITSUBISI FX1S-10MT-DSS

Số ngõ vào : 6. Số ngõ ra số: 4, Transistor. Nguồn cung cấp: 24 VDC. Bộ nhớ chương trìn...

Đặt mua

PLC MITSUBISI FX1S-10MT-DSS

Số ngõ vào : 6. Số ngõ ra số: 4, Transistor. Nguồn cung cấp: 24 VDC. Bộ nhớ chương trìn...

Đặt mua
Picture of PLC MITSUBISI FX1S-10MT-ESS/UL

PLC MITSUBISI FX1S-10MT-ESS/UL

Số ngõ vào số: 6. Số ngõ ra số: 4, Transistor. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời gi...

Đặt mua

PLC MITSUBISI FX1S-10MT-ESS/UL

Số ngõ vào số: 6. Số ngõ ra số: 4, Transistor. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời gi...

Đặt mua
Picture of PLC MITSUBISI FX1S-14MR-DS

PLC MITSUBISI FX1S-14MR-DS

Số ngõ vào số: 8. Số ngõ ra số: 6, Relay. Nguồn cung cấp: 24 VDC. Bộ nhớ chương trình: ...

Đặt mua

PLC MITSUBISI FX1S-14MR-DS

Số ngõ vào số: 8. Số ngõ ra số: 6, Relay. Nguồn cung cấp: 24 VDC. Bộ nhớ chương trình: ...

Đặt mua
Picture of PLC MITSUBISI FX1S-14MT-DSS

PLC MITSUBISI FX1S-14MT-DSS

Số ngõ vào số: 12. Số ngõ ra số: 8, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời gian t...

Đặt mua

PLC MITSUBISI FX1S-14MT-DSS

Số ngõ vào số: 12. Số ngõ ra số: 8, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời gian t...

Đặt mua
Picture of PLC MITSUBISI FX1S-14MT-ESS/UL

PLC MITSUBISI FX1S-14MT-ESS/UL

Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời gian thực. Có thể mở rộng 10 đến 30 ngõ vào/ra. T...

Đặt mua

PLC MITSUBISI FX1S-14MT-ESS/UL

Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời gian thực. Có thể mở rộng 10 đến 30 ngõ vào/ra. T...

Đặt mua
Picture of PLC MITSUBISI FX1S-20MR-DS

PLC MITSUBISI FX1S-20MR-DS

Nguồn cung cấp: 24 VDC. Bộ nhớ chương trình: 2000 Steps. Đồng hồ thời gian thực. Bộ đếm...

Đặt mua

PLC MITSUBISI FX1S-20MR-DS

Nguồn cung cấp: 24 VDC. Bộ nhớ chương trình: 2000 Steps. Đồng hồ thời gian thực. Bộ đếm...

Đặt mua
Picture of PLC MITSUBISI FX1S-20MR-ES/UL

PLC MITSUBISI FX1S-20MR-ES/UL

Số ngõ vào số: 12. Số ngõ ra số: 8, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời gian t...

Đặt mua

PLC MITSUBISI FX1S-20MR-ES/UL

Số ngõ vào số: 12. Số ngõ ra số: 8, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời gian t...

Đặt mua
Picture of PLC MITSUBISI FX1S-20MT-DSS

PLC MITSUBISI FX1S-20MT-DSS

Số ngõ vào số: 12. Số ngõ ra số: 8, Transistor. Nguồn cung cấp: 24 VDC. Bộ nhớ chương t...

Đặt mua

PLC MITSUBISI FX1S-20MT-DSS

Số ngõ vào số: 12. Số ngõ ra số: 8, Transistor. Nguồn cung cấp: 24 VDC. Bộ nhớ chương t...

Đặt mua
Picture of PLC MITSUBISI FX1S-20MT-ESS/UL

PLC MITSUBISI FX1S-20MT-ESS/UL

Số ngõ vào số: 12. Số ngõ ra số: 8, Transistor. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời g...

Đặt mua

PLC MITSUBISI FX1S-20MT-ESS/UL

Số ngõ vào số: 12. Số ngõ ra số: 8, Transistor. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời g...

Đặt mua
Picture of PLC MITSUBISI FX1S-30MR-DS

PLC MITSUBISI FX1S-30MR-DS

Số ngõ vào số: 16. Số ngõ ra số: 14, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời...

Đặt mua

PLC MITSUBISI FX1S-30MR-DS

Số ngõ vào số: 16. Số ngõ ra số: 14, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời...

Đặt mua
Picture of PLC MITSUBISI FX1S-30MR-DS

PLC MITSUBISI FX1S-30MR-DS

Số ngõ vào số: 16. Số ngõ ra số: 14, Relay Nguồn cung cấp: 24 VDC. Bộ nhớ chương ...

Đặt mua

PLC MITSUBISI FX1S-30MR-DS

Số ngõ vào số: 16. Số ngõ ra số: 14, Relay Nguồn cung cấp: 24 VDC. Bộ nhớ chương ...

Đặt mua
Picture of PLC MITSUBISI FX1S-30MR-ES/UL

PLC MITSUBISI FX1S-30MR-ES/UL

Số ngõ vào số: 16. Số ngõ ra số: 14, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời gian ...

Đặt mua

PLC MITSUBISI FX1S-30MR-ES/UL

Số ngõ vào số: 16. Số ngõ ra số: 14, Relay. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ thời gian ...

Đặt mua
Picture of PLC MITSUBISI FX1S-30MT-DSS

PLC MITSUBISI FX1S-30MT-DSS

Số ngõ I/O 30. Điện áp cung cấp 24 VDC. Ngõ vào tích hợp 16. Ngõ ra tích hợp 14(transi...

Đặt mua

PLC MITSUBISI FX1S-30MT-DSS

Số ngõ I/O 30. Điện áp cung cấp 24 VDC. Ngõ vào tích hợp 16. Ngõ ra tích hợp 14(transi...

Đặt mua
Picture of PLC MITSUBISI FX1S-30MT-ESS/UL

PLC MITSUBISI FX1S-30MT-ESS/UL

Mitsubishi PLC FX1S Series Nguồn cung cấp AC220V, ngõ vào 24VDC

Đặt mua

PLC MITSUBISI FX1S-30MT-ESS/UL

Mitsubishi PLC FX1S Series Nguồn cung cấp AC220V, ngõ vào 24VDC

Đặt mua