PLC Mitsubishi FX3G Base Units

Picture of PLC Mitsubishi FX3G-14MT/ES-A

PLC Mitsubishi FX3G-14MT/ES-A

Số ngõ vào: 8, lựa chọn S/S, 24VDC. Số ngõ ra: 6, Transitor (sink). Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3G-14MT/ES-A

Số ngõ vào: 8, lựa chọn S/S, 24VDC. Số ngõ ra: 6, Transitor (sink). Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3G-24MR/ES-A

PLC Mitsubishi FX3G-24MR/ES-A

Số ngõ vào: 14. Số ngõ ra: 10, Relay. Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 % / -15 %), ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3G-24MR/ES-A

Số ngõ vào: 14. Số ngõ ra: 10, Relay. Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 % / -15 %), ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3G-24MT/ES-A

PLC Mitsubishi FX3G-24MT/ES-A

Số ngõ vào: 14. Số ngõ ra: 10, Transistor (Sink). Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3G-24MT/ES-A

Số ngõ vào: 14. Số ngõ ra: 10, Transistor (Sink). Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3G-40MR/ES-A

PLC Mitsubishi FX3G-40MR/ES-A

Số ngõ vào: 24. Số ngõ ra: 16, Relay. Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 % / -15 %), ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3G-40MR/ES-A

Số ngõ vào: 24. Số ngõ ra: 16, Relay. Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 % / -15 %), ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3G-40MT/ES-A

PLC Mitsubishi FX3G-40MT/ES-A

PLC Mitsubishi FX3G-40MT/ES-A. Số ngõ vào: 24. Số ngõ ra: 16, Transistor (Sink). ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3G-40MT/ES-A

PLC Mitsubishi FX3G-40MT/ES-A. Số ngõ vào: 24. Số ngõ ra: 16, Transistor (Sink). ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3G-60MR/ES-A

PLC Mitsubishi FX3G-60MR/ES-A

Số ngõ vào: 36. Số ngõ ra: 24, Relay. Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 % / -15 %), ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3G-60MR/ES-A

Số ngõ vào: 36. Số ngõ ra: 24, Relay. Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 % / -15 %), ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3G-60MT/ES-A

PLC Mitsubishi FX3G-60MT/ES-A

Số ngõ vào: 36. Số ngõ ra: 24, Transistor (Sink). Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3G-60MT/ES-A

Số ngõ vào: 36. Số ngõ ra: 24, Transistor (Sink). Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 ...

Đặt mua