PLC Mitsubishi FX1N Base Units

Picture of  PLC Mitsubishi FX1N-14MR-DS

PLC Mitsubishi FX1N-14MR-DS

PLC Mitsubishi FX1N-14MR-DS Số ngõ vào số: 8. Số ngõ ra số: 6, Relay Nguồn cung c...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX1N-14MR-DS

PLC Mitsubishi FX1N-14MR-DS Số ngõ vào số: 8. Số ngõ ra số: 6, Relay Nguồn cung c...

Đặt mua
Picture of  PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/UL

PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/UL

Số ngõ vào số: 8. Số ngõ ra số: 6, Relay Nguồn cung cấp: 110-240 VAC. Đồng hồ thờ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/U...

Số ngõ vào số: 8. Số ngõ ra số: 6, Relay Nguồn cung cấp: 110-240 VAC. Đồng hồ thờ...

Đặt mua
Picture of  PLC Mitsubishi FX1N-14MT-DSS

PLC Mitsubishi FX1N-14MT-DSS

PLC FX1N-14MT-DSS Số ngõ vào số: 8. Số ngõ ra số: 6, Transistor (Source) Nguồn c...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX1N-14MT-DSS

PLC FX1N-14MT-DSS Số ngõ vào số: 8. Số ngõ ra số: 6, Transistor (Source) Nguồn c...

Đặt mua
Picture of  PLC Mitsubishi FX1N-24MT-DSS

PLC Mitsubishi FX1N-24MT-DSS

PLC Mitsubishi FX1N-24MT-DSS Số ngõ vào số: 14. Số ngõ ra số: 10, Transistor (Sourc...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX1N-24MT-DSS

PLC Mitsubishi FX1N-24MT-DSS Số ngõ vào số: 14. Số ngõ ra số: 10, Transistor (Sourc...

Đặt mua
Picture of  PLC Mitsubishi FX1N60MR-DS

PLC Mitsubishi FX1N60MR-DS

Số ngõ vào số: 36. Số ngõ ra số: 24, Relay Nguồn cung cấp: 12-24 VDC. Bộ nhớ chươ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX1N60MR-DS

Số ngõ vào số: 36. Số ngõ ra số: 24, Relay Nguồn cung cấp: 12-24 VDC. Bộ nhớ chươ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX1N-14MT

PLC Mitsubishi FX1N-14MT

Số ngõ vào số: 8. Số ngõ ra số: 6, Transistor (Source) Nguồn cung cấp: 110-240 VAC. ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX1N-14MT

Số ngõ vào số: 8. Số ngõ ra số: 6, Transistor (Source) Nguồn cung cấp: 110-240 VAC. ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX1N-24MR-DS

PLC Mitsubishi FX1N-24MR-DS

Số ngõ vào số: 14. Số ngõ ra số: 10, Relay Nguồn cung cấp: 12-24 VDC. Bộ nhớ chươ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX1N-24MR-DS

Số ngõ vào số: 14. Số ngõ ra số: 10, Relay Nguồn cung cấp: 12-24 VDC. Bộ nhớ chươ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX1N-24MR-ES/UL

PLC Mitsubishi FX1N-24MR-ES/UL

Số ngõ vào số: 14. Số ngõ ra số: 10, Relay, Nguồn cung cấp: 110-240 VAC. Đồng hồ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX1N-24MR-ES/UL

Số ngõ vào số: 14. Số ngõ ra số: 10, Relay, Nguồn cung cấp: 110-240 VAC. Đồng hồ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX1N-24MT-ESS/UL

PLC Mitsubishi FX1N-24MT-ESS/UL

PLC Mitsubishi FX1N-24MT-ESS/UL Số ngõ vào số: 14. Số ngõ ra số: 10, Transistor, ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX1N-24MT-ESS/U...

PLC Mitsubishi FX1N-24MT-ESS/UL Số ngõ vào số: 14. Số ngõ ra số: 10, Transistor, ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX1N-40MR-DS

PLC Mitsubishi FX1N-40MR-DS

Số ngõ vào số: 24. Số ngõ ra số: 16, Relay Nguồn cung cấp: 12-24 VDC. Bộ nhớ chươ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX1N-40MR-DS

Số ngõ vào số: 24. Số ngõ ra số: 16, Relay Nguồn cung cấp: 12-24 VDC. Bộ nhớ chươ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX1N-40MR-ES/UL

PLC Mitsubishi FX1N-40MR-ES/UL

PLC FX1N-40MR-ES/UL Số ngõ vào số: 24. Số ngõ ra số: 16, Relay, Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX1N-40MR-ES/UL

PLC FX1N-40MR-ES/UL Số ngõ vào số: 24. Số ngõ ra số: 16, Relay, Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX1N-40MT-DSS

PLC Mitsubishi FX1N-40MT-DSS

PLC FX1N-40MR-DS Số ngõ vào số: 24. Số ngõ ra số: 16, Transistor (Source) Nguồn ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX1N-40MT-DSS

PLC FX1N-40MR-DS Số ngõ vào số: 24. Số ngõ ra số: 16, Transistor (Source) Nguồn ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX1N-40MT-ESS/UL

PLC Mitsubishi FX1N-40MT-ESS/UL

Số ngõ vào số: 24. Số ngõ ra số: 16, Transistor, Nguồn cung cấp: 110-240 VAC. Đồ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX1N-40MT-ESS/U...

Số ngõ vào số: 24. Số ngõ ra số: 16, Transistor, Nguồn cung cấp: 110-240 VAC. Đồ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX1N-60MR-ES/UL

PLC Mitsubishi FX1N-60MR-ES/UL

PLC Mitsubishi FX1N-60MR-ES/UL Số ngõ vào số: 36. Số ngõ ra số: 24, Relay Nguồn c...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX1N-60MR-ES/UL

PLC Mitsubishi FX1N-60MR-ES/UL Số ngõ vào số: 36. Số ngõ ra số: 24, Relay Nguồn c...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX1N-60MT-DSS

PLC Mitsubishi FX1N-60MT-DSS

Số ngõ vào số: 36. Số ngõ ra số: 24, Transistor (Source) Nguồn cung cấp: 12-24 VDC. ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX1N-60MT-DSS

Số ngõ vào số: 36. Số ngõ ra số: 24, Transistor (Source) Nguồn cung cấp: 12-24 VDC. ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX1N-60MT-ESS/UL

PLC Mitsubishi FX1N-60MT-ESS/UL

PLC FX1N-60MT-ESS/UL Số ngõ vào số: 36. Số ngõ ra số: 24, Transistor Nguồn cung c...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX1N-60MT-ESS/U...

PLC FX1N-60MT-ESS/UL Số ngõ vào số: 36. Số ngõ ra số: 24, Transistor Nguồn cung c...

Đặt mua
Picture of PLC MITSUBISI FX1S-20MT-ESS/UL

PLC MITSUBISI FX1S-20MT-ESS/UL

Số ngõ vào số: 12. Số ngõ ra số: 8, Transistor. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ ...

Đặt mua

PLC MITSUBISI FX1S-20MT-ESS/UL

Số ngõ vào số: 12. Số ngõ ra số: 8, Transistor. Nguồn cung cấp: 240 VAC. Đồng hồ ...

Đặt mua