Input -Ouput SLC 500

Picture of Bộ ngõ vào/ ngõ ra số  Allen bradley 1746-IO12

Bộ ngõ vào/ ngõ ra số Allen bradley 1746-IO12

Bộ ngõ vào/ ngõ ra số 1746-IO12 Số ngõ vào: 6, AC Điện áp ngõ vào: 110VAC, 50Hz Dòng đi...

Đặt mua

Bộ ngõ vào/ ngõ ra số Allen b...

Bộ ngõ vào/ ngõ ra số 1746-IO12 Số ngõ vào: 6, AC Điện áp ngõ vào: 110VAC, 50Hz Dòng đi...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ vào/ ngõ ra số  Allen bradley 1746-IO4

Bộ ngõ vào/ ngõ ra số Allen bradley 1746-IO4

Bộ ngõ vào/ ngõ ra số 1746-IO4 Số ngõ vào: 2, AC Điện áp ngõ vào: 110VAC, 50Hz Dòng điệ...

Đặt mua

Bộ ngõ vào/ ngõ ra số Allen b...

Bộ ngõ vào/ ngõ ra số 1746-IO4 Số ngõ vào: 2, AC Điện áp ngõ vào: 110VAC, 50Hz Dòng điệ...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ vào/ ngõ ra số  Allen bradley 1746-IO8

Bộ ngõ vào/ ngõ ra số Allen bradley 1746-IO8

Bộ ngõ vào/ ngõ ra số 1746-IO8 Số ngõ vào: 4, AC Điện áp ngõ vào: 110VAC, 50Hz Dòng điệ...

Đặt mua

Bộ ngõ vào/ ngõ ra số Allen b...

Bộ ngõ vào/ ngõ ra số 1746-IO8 Số ngõ vào: 4, AC Điện áp ngõ vào: 110VAC, 50Hz Dòng điệ...

Đặt mua