Classis SLC 500

Picture of  Base 1746-A4

Base 1746-A4

Đế gắn 1746-A4 4 khe cắm Kích thước LxWxH (mm): 261x171x145

Đặt mua

Base 1746-A4

Đế gắn 1746-A4 4 khe cắm Kích thước LxWxH (mm): 261x171x145

Đặt mua
Picture of Base 1746-A10

Base 1746-A10

Đế gắn 1746-A10 10 khe cắm Kích thước LxWxH (mm): 481x171x145

Đặt mua

Base 1746-A10

Đế gắn 1746-A10 10 khe cắm Kích thước LxWxH (mm): 481x171x145

Đặt mua
Picture of Base 1746-A13

Base 1746-A13

Đế gắn 1746-A13 13 khe cắm Kích thước LxWxH (mm): 586x171x145

Đặt mua

Base 1746-A13

Đế gắn 1746-A13 13 khe cắm Kích thước LxWxH (mm): 586x171x145

Đặt mua
Picture of Base 1746-A7

Base 1746-A7

Đế gắn 1746-A7 7 khe cắm Kích thước LxWxH (mm): 366x171x145

Đặt mua

Base 1746-A7

Đế gắn 1746-A7 7 khe cắm Kích thước LxWxH (mm): 366x171x145

Đặt mua
Picture of Filler 1746-N2

Filler 1746-N2

Môđun 1746-N2 được gắn vào các slot còn trống trên đế cắm nhằm tránh bụi và các mảnh vỡ.

Đặt mua

Filler 1746-N2

Môđun 1746-N2 được gắn vào các slot còn trống trên đế cắm nhằm tránh bụi và các mảnh vỡ.

Đặt mua