Counter SLC 500

Picture of Bộ đếm tốc độ cao Allen bradley 1746-HSCE

Bộ đếm tốc độ cao Allen bradley 1746-HSCE

Bộ đếm tốc độ cao 1746-HSCE 1 bộ ngõ vào: ±A, ±B, ±Z Điện áp ngõ vào: 5 VDC, 12VDC, 24VD...

Đặt mua

Bộ đếm tốc độ cao Allen bradle...

Bộ đếm tốc độ cao 1746-HSCE 1 bộ ngõ vào: ±A, ±B, ±Z Điện áp ngõ vào: 5 VDC, 12VDC, 24VD...

Đặt mua
Picture of Bộ đếm tốc độ cao Allen bradley 1746-HSCE2

Bộ đếm tốc độ cao Allen bradley 1746-HSCE2

Bộ đếm tốc độ cao 1746-HSCE2 2 bộ ngõ vào: ±A, ±B, ±Z Điện áp ngõ vào: 5 VDC, 24VDC Phạ...

Đặt mua

Bộ đếm tốc độ cao Allen bradle...

Bộ đếm tốc độ cao 1746-HSCE2 2 bộ ngõ vào: ±A, ±B, ±Z Điện áp ngõ vào: 5 VDC, 24VDC Phạ...

Đặt mua