Đồng hồ tủ điện dạng số

Picture of Bộ chuyển đổi Selec AC-RS485-232

Bộ chuyển đổi Selec AC-RS485-232

- Bộ chuyển đổi RS485-232 - Nguồn cấp: 90 - 270V AC/DC -B223Tốc độ truyền: 9600 - 115200...

Đặt mua

1.606.000 đ

Bộ chuyển đổi Selec AC-RS485-2...

1.606.000 đ

- Bộ chuyển đổi RS485-232 - Nguồn cấp: 90 - 270V AC/DC -B223Tốc độ truyền: 9600 - 115200...

Đặt mua
Picture of Bộ chuyển đổi Selec EN-VIEW

Bộ chuyển đổi Selec EN-VIEW

- Phần mềm giám sát năng lượng EN-VIEW - Dùng cho các loại đồng hồ: EM306-C / EM368-C/MFM...

Đặt mua

3.133.152 đ

Bộ chuyển đổi Selec EN-VIEW

3.133.152 đ

- Phần mềm giám sát năng lượng EN-VIEW - Dùng cho các loại đồng hồ: EM306-C / EM368-C/MFM...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù APFC310 Selec 10 cấp

Bộ điều khiển tụ bù APFC310 Selec 10 cấp

Bộ đo hệ số cosphi 10 cấp

Đặt mua

0 đ

Bộ điều khiển tụ bù APFC310 Se...

0 đ

Bộ đo hệ số cosphi 10 cấp

Đặt mua
Bộ điều khiển tụ bù APFC312 S...

0 đ

Bộ đo hệ số cosphi 12cấp

Đặt mua
Bộ điều khiển tụ bù APFC336 Se...

0 đ

Bộ đo hệ số cosphi 6 cấp

Đặt mua
Bộ điều khiển tụ bù APFC338 Se...

0 đ

Bộ đo hệ số cosphi 8cấp

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị xử lý Selec PIC1000N-A

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC1000N-A

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000) Linear mV: -5 to 56 mV /...

Đặt mua

0 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC100...

0 đ

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000) Linear mV: -5 to 56 mV /...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị xử lý Selec PIC1000N-D

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC1000N-D

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000) Linear mV: -5 to 56 mV /...

Đặt mua

0 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC100...

0 đ

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000) Linear mV: -5 to 56 mV /...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị xử lý Selec PIC1000N-E

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC1000N-E

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000) Linear mV: -5 to 56 mV /...

Đặt mua

0 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC100...

0 đ

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000) Linear mV: -5 to 56 mV /...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101A-T-230

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101A-T-230

(48x96mm) 4 digit, 7 segment LED - Digital filtering for display - TC/RTD input type

Đặt mua

747.000 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101...

747.000 đ

(48x96mm) 4 digit, 7 segment LED - Digital filtering for display - TC/RTD input type

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101A-VI-230

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101A-VI-230

(48x96mm) 4 digit, 7 segment LED - Digital filtering for display - TC/RTD input type

Đặt mua

747.000 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101...

747.000 đ

(48x96mm) 4 digit, 7 segment LED - Digital filtering for display - TC/RTD input type

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101-N

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101-N

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000), Linear mV: -5 to 56 mV...

Đặt mua

0 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101...

0 đ

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000), Linear mV: -5 to 56 mV...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152N-A

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152N-A

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000), Linear mV: -5 to 56 mV...

Đặt mua

0 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152...

0 đ

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000), Linear mV: -5 to 56 mV...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152N-B

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152N-B

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000), Linear mV: -5 to 56 mV...

Đặt mua

0 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152...

0 đ

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000), Linear mV: -5 to 56 mV...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152N-B-24

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152N-B-24

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000), Linear mV: -5 to 56 mV...

Đặt mua

0 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152...

0 đ

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000), Linear mV: -5 to 56 mV...

Đặt mua
Picture of Điều khiển nhiệt độ Selec TC201A/221A-1

Điều khiển nhiệt độ Selec TC201A/221A-1

( 1 hàng 3 số, vào J,K,T,R,S,PT 100,ra Relay / SSR ) Main O/P: 10A Relay + Alarm O/P: 5A ...

Đặt mua

765.072 đ

Điều khiển nhiệt độ Selec TC20...

765.072 đ

( 1 hàng 3 số, vào J,K,T,R,S,PT 100,ra Relay / SSR ) Main O/P: 10A Relay + Alarm O/P: 5A ...

Đặt mua
Picture of Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MA12 (48x96)

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MA12 (48x96)

4 Digit, 7 segment LED Display Ø Electrical Connection: 1Ø-2wire Ø Resolution: 0.001...

Đặt mua

6.177.000 đ

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec ...

6.177.000 đ

4 Digit, 7 segment LED Display Ø Electrical Connection: 1Ø-2wire Ø Resolution: 0.001...

Đặt mua
Picture of Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MA201

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MA201

- Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz) 110V AC ±20%, (50 / 60Hz) - Bảo vệ mặt trước...

Đặt mua

510.876 đ

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec ...

510.876 đ

- Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz) 110V AC ±20%, (50 / 60Hz) - Bảo vệ mặt trước...

Đặt mua
Picture of Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MA202-AC-20A (72x72)

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MA202-AC-20A (72x72)

4 Digit, 7 segment LED Display Ø Electrical Connection: 1Ø-2wire Ø Resolution: 0.001...

Đặt mua

393.000 đ

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec ...

393.000 đ

4 Digit, 7 segment LED Display Ø Electrical Connection: 1Ø-2wire Ø Resolution: 0.001...

Đặt mua
Picture of Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MA302 (96x96)

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MA302 (96x96)

4 Digit, 7 segment LED Display Ø Electrical Connection: 1Ø-2wire Ø Resolution: 0.001...

Đặt mua

393.000 đ

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec ...

393.000 đ

4 Digit, 7 segment LED Display Ø Electrical Connection: 1Ø-2wire Ø Resolution: 0.001...

Đặt mua
Picture of Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MA316

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MA316

- Mạng kết nối: 1 pha 2 dây - Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (45 - 65Hz) 110V AC ±20%, (4...

Đặt mua

361.008 đ

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec ...

361.008 đ

- Mạng kết nối: 1 pha 2 dây - Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (45 - 65Hz) 110V AC ±20%, (4...

Đặt mua
Picture of Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MA501

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MA501

- Đồng hồ đo Ampere - Hiển thị 4 số, dạng LCD - Cài đặt hệ số CT: 5 - 5000A - Dải hiển ...

Đặt mua

557.000 đ

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec ...

557.000 đ

- Đồng hồ đo Ampere - Hiển thị 4 số, dạng LCD - Cài đặt hệ số CT: 5 - 5000A - Dải hiển ...

Đặt mua
Picture of Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MF16

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MF16

- Đồng hồ đo Tần Số - Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn

Đặt mua

424.000 đ

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec ...

424.000 đ

- Đồng hồ đo Tần Số - Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn

Đặt mua
Picture of Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MF216

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MF216

- Dải đo lường: 45 - 65Hz - Độ phân giải: 0.01

Đặt mua

426.000 đ

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec ...

426.000 đ

- Dải đo lường: 45 - 65Hz - Độ phân giải: 0.01

Đặt mua
Picture of Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MP14

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MP14

- Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi - Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn

Đặt mua

554.000 đ

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec ...

554.000 đ

- Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi - Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn

Đặt mua
Picture of Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MP214

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MP214

- Độ phân giải: 0.001 - Mạng kết nối: 1 pha 2 dây

Đặt mua

545.000 đ

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec ...

545.000 đ

- Độ phân giải: 0.001 - Mạng kết nối: 1 pha 2 dây

Đặt mua
Picture of Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MP314

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MP314

- Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi - Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz) - Chiều cao của LE...

Đặt mua

554.000 đ

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec ...

554.000 đ

- Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi - Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz) - Chiều cao của LE...

Đặt mua
Picture of Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MV15 (48x96)

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MV15 (48x96)

- Đồng hồ đo Volt - Hiển thị 3 số, dạng LED 7 đoạn - Dải hiển thị: 0 - 516V - Mạng kết ...

Đặt mua

363.000 đ

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec ...

363.000 đ

- Đồng hồ đo Volt - Hiển thị 3 số, dạng LED 7 đoạn - Dải hiển thị: 0 - 516V - Mạng kết ...

Đặt mua
Picture of Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MV205(72x72)

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MV205(72x72)

- Đồng hồ đo Volt - Hiển thị 3 số, dạng LED 7 đoạn - Dải hiển thị: 0 - 516V - Mạng kết ...

Đặt mua

363.000 đ

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec ...

363.000 đ

- Đồng hồ đo Volt - Hiển thị 3 số, dạng LED 7 đoạn - Dải hiển thị: 0 - 516V - Mạng kết ...

Đặt mua
Picture of Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MV305

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec MV305

- Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz) 110V AC ±20%, (50 / 60Hz) - Bảo vệ mặt trước...

Đặt mua

363.000 đ

Đồng hồ tủ điện dạng số Selec ...

363.000 đ

- Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz) 110V AC ±20%, (50 / 60Hz) - Bảo vệ mặt trước...

Đặt mua