Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.
Thấp nhất: 969.800 đ Cao nhất: 640.000.000 đ
₫969800 ₫640000000

Đồng hồ đa chức năng

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

PM700PMG - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

PM700PMG
Model: PM700PMG Power meters, 2 digital outputs Ứng dụng : - Thiết bị đo trên tủ cấp điện. - Giám sát điện năng. - Phân tích biểu đồ phụ tải và tối ưu hóa tiêu thụ điện. - Giám sát và điều khiển thiết bị điện. - Bảo trì và ngăn ngừa sự cố. Accuracy 0.5%, Communication - True RMS values on 3 phase: I, U, f, P, Q, S, PF, kWh, kVAh, kVarh, time - Harmonic distortion (THD) of I U, - Accuracy 0,5% for U, I. Meets IEC 62053 - Backlit LCD display with 4 lines
6.581.750 đ

Đồng hồ đa năng ABB 1SYG207581R4051

1SYG207581R4051
Đồng hồ đa năng
Loại M1M 12 Modbus
4.247.760 đ 2.251.300 đ

Đồng hồ đa năng ABB 1SYG207591R4051

1SYG207591R4051
Đồng hồ đa năng
Loại M1M 12
3.861.440 đ 2.046.600 đ

Đồng hồ đa năng ABB 1SYG235081R4051

1SYG235081R4051
Đồng hồ đa năng
Loại M1M 10
2.110.240 đ 1.118.400 đ

Đồng hồ đa năng ABB 2CNM203001R2001

2CNM203001R2001
Đồng hồ đa năng
M2MBasicModbus
7.465.920 đ 3.956.900 đ

Đồng hồ đa năng ABB 2CNM203002R2001

2CNM203002R2001
Đồng hồ đa năng
M2MBasic
7.288.160 đ 3.862.700 đ

Đồng hồ đa năng ABB 2CSG251141R4051

2CSG251141R4051
Đồng hồ đa năng
M4M20MODBUS
14.983.760 đ 7.941.400 đ

Đồng hồ đa năng ABB 2CSG251151R4051

2CSG251151R4051
Đồng hồ đa năng
M4M20
12.489.840 đ 6.619.600 đ

Đồng hồ đa năng ABB 2CSG274761R4051

2CSG274761R4051
Đồng hồ đa năng
M4M30MODBUS
17.293.760 đ 9.165.700 đ

Đồng hồ đo đa chức năng Selec AC-USB-RS485-02

AC-USB-RS485-02
- Bộ chuyển đổi USB - RS485
- Nguồn cấp: 90 - 270V AC/DC
- Tốc độ truyền: 9600 - 115200 BPS
1.520.000 đ 969.800 đ

Đồng hồ đo đa chức năng Selec EN-WEB

EN-WEB
- Phần mềm giám sát năng lượng từ xa qua Internet
- Dùng cho các loại đồng hồ:
EM368-C / MFM383AC / MFM384-C / MFM384-R-C
Với số lượng đồng hồ (0 ~ 50) cái
6.000.000 đ 3.828.000 đ

Đồng hồ đo đa chức năng Selec EN-WEB

EN-WEB
- Phần mềm giám sát năng lượng từ xa qua Internet
- Dùng cho các loại đồng hồ:
EM368-C / MFM383AC / MFM384-C / MFM384-R-C
Với số lượng đồng hồ (50 ~ 100) cái
7.500.000 đ 4.785.000 đ

Đồng hồ đo đa chức năng Selec MFM284

MFM284
- Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh và đo kWh, kVAh & kVArh
- Đo và hiển thị sóng hài THD của điện áp, dòng điện
- Hiển thị 4 hàng, 4 số, dạng LCD
- Hàng thứ 5: 8 số (dành cho điện năng)
- Cài đặt hệ số CT: 1A / 5A - 10.000A
- Mạng kết nối: 3 pha - 4 dây, 3 pha - 3 dây,
2 pha - 3 dây & 1 pha - 2 dây
- Ngõ ra: xung áp / dòng 24VDC / dòng 100mA
- Độ chính xác: cấp 1 (dành cho điện năng)
- Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V - 500kV
- Cài đặt hệ số PT Thứ cấp: 100 - 500V AC (L-L)
- Nguồn cấp: 85 - 270V AC
- Truyền thông MODBUS
2.723.000 đ 1.737.300 đ

Đồng hồ đo đa chức năng Selec MFM383A

MFM383A
- Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr và đo kWh, KVAh, KVArh
- Hiển thị 3 hàng, 4 số, dạng LCD
- Hàng thứ 4: 8 số (dành cho điện năng)
- Cài đặt hệ số CT: 1A / 5A - 10.000A
- Mạng kết nối: 3 pha - 4 dây, 3 pha - 3 dây,
2 pha - 3dây & 1 pha - 2 dây
- Ngõ ra: xung áp 24VDC / dòng 100mA
- Độ chính xác: cấp 1 (dành cho điện năng)
- Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V - 10 KV
- Cài đặt hệ số PT Thứ cấp: 100 - 500V AC (L-L)
- Có password bảo vệ
- Nguồn cấp: 85 - 270V AC
- Truyền thông MODBUS (MFM383A-C)
2.239.000 đ 1.428.500 đ

Đồng hồ đo đa chức năng Selec MFM383A-C

MFM383A-C
- Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr và đo kWh, KVAh, KVArh
- Hiển thị 3 hàng, 4 số, dạng LCD
- Hàng thứ 4: 8 số (dành cho điện năng)
- Cài đặt hệ số CT: 1A / 5A - 10.000A
- Mạng kết nối: 3 pha - 4 dây, 3 pha - 3 dây,
2 pha - 3dây & 1 pha - 2 dây
- Ngõ ra: xung áp 24VDC / dòng 100mA
- Độ chính xác: cấp 1 (dành cho điện năng)
- Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V - 10 KV
- Cài đặt hệ số PT Thứ cấp: 100 - 500V AC (L-L)
- Có password bảo vệ
- Nguồn cấp: 85 - 270V AC
- Truyền thông MODBUS (MFM383A-C)
2.723.000 đ 1.737.300 đ

Đồng hồ đo đa chức năng Selec MFM384-R-C

MFM384-R-C
- Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kWh, kVAh & kVArh
- Hiển thị 3 hàng, bằng LCD có đèn nền
- Số hiển thị: 1 hàng x 4 số, 2 hàng x 7 số hoặc 3 hàng x 7 số
- Cài đặt hệ số CT: 5A - 10.000A
- Mạng kết nối: 3 pha 3/4 dây,1 pha - 2 dây
- Ngõ ra: xung áp / dòng 24VDC / dòng 100mA
- Độ chính xác: cấp 1 (dành cho điện năng)
- Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V - 500kV
- Cài đặt hệ số PT Thứ cấp: 100 - 500V AC (L-L)
- Nguồn cấp: 85 - 270V AC
- Truyền thông MODBUS RTU
3.328.000 đ 2.123.300 đ

Đồng hồ đo đa chức năng Selec SELCOM

SELCOM
- Phần mềm giám sát năng lượng SELCOM
- Dùng cho các loại đồng hồ:
EM368-C / MFM383AC / MFM384-C / MFM384-R-C
2.508.000 đ 1.600.100 đ

METSEPM5350 - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

METSEPM5350
METSEPM5350 - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng METSEPM5350 Model: METSEPM5350 Power meters with thd.Alarme Ứng dụng : - Thiết bị đo trên tủ cấp điện. - Giám sát điện năng. - Phân tích biểu đồ phụ tải và tối ưu hóa tiêu thụ điện. - Giám sát và điều khiển thiết bị điện. - Bảo trì và ngăn ngừa sự cố. Accuracy 0.5%, Communication RS - 485, Backlit LCD display Alarm, Data loggin - True RMS values on 3 phase: I, U, f, P, Q, S, PF, kWh, kVAh, kVarh, time - Harmonic distortion (THD) of I U, - Accuracy 0,5% for U, I. Meets IEC 62053 - Communication RS 485 - Backlit LCD display with 4 lines
15.286.700 đ 5.703.300 đ

MCT2W phụ kiện PM8

MCT2W
MCT2W phụ kiện PM8.. cầu đấu 2 dây MCT2W accessories for PM800 termination resistors 2 wire communication
640.000.000 đ

METSEDM6000- Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

METSEDM6000
METSEDM6000- Thiết bị giám sát năng lượng đa năng METSEDM6000 Model: METSEDM6000 Power meters with basic readings Ứng dụng : - Thiết bị đo trên tủ cấp điện. - Giám sát điện năng. - Phân tích biểu đồ phụ tải và tối ưu hóa tiêu thụ điện. - Giám sát và điều khiển thiết bị điện. - Bảo trì và ngăn ngừa sự cố. Accuracy 1 % - True RMS values on 3 phase: I, U, f, P, Q, S, PF, kWh, kVAh, kVarh, time, Unbalance, Phase Angle - Bright, alphanumeric 15mm height LED display with 3 lines
3.123.000 đ

Thiết bị giám sát năng lượng đa năng METSEDM6200

METSEDM6200
METSEDM6200- Thiết bị giám sát năng lượng đa năng METSEDM6200 Model: METSEDM6200 Power meters with basic readings, RS485 Ứng dụng : - Thiết bị đo trên tủ cấp điện. - Giám sát điện năng. - Phân tích biểu đồ phụ tải và tối ưu hóa tiêu thụ điện. - Giám sát và điều khiển thiết bị điện. - Bảo trì và ngăn ngừa sự cố. Accuracy 1% - True RMS values on 3 phase: I, U, f, P, Q, S, PF, kWh, kVAh, kVarh, time, Unbalance, Phase Angle - Communication RS-485 - Bright, alphanumeric 15mm height LED display with 3 lines
5.162.000 đ

METSEPM1000 Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

METSEPM1000
Model: METSEPM1000 Power meters with basic readings Ứng dụng : - Thiết bị đo trên tủ cấp điện. - Giám sát điện năng. - Phân tích biểu đồ phụ tải và tối ưu hóa tiêu thụ điện. - Giám sát và điều khiển thiết bị điện. - Bảo trì và ngăn ngừa sự cố. Accuracy class 1.0 as per IEC 62052-11 and IEC 62053-21 - True RMS values on 3 phase: I, U, f, P, Q, S, PF, kWh, kVAh, kVarh, time, Unbalance, Phase Angle - Harmonic distortion (THD) of I U, - Bright, alphanumeric 15mm height LED display with 3 lin
7.960.000 đ

METSEPM1200- Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

METSEPM1200
METSEPM1200- Thiết bị giám sát năng lượng đa năng METSEPM1200 Model: METSEPM1200 Power meters with basic readings, RS485 Ứng dụng : - Thiết bị đo trên tủ cấp điện. - Giám sát điện năng. - Phân tích biểu đồ phụ tải và tối ưu hóa tiêu thụ điện. - Giám sát và điều khiển thiết bị điện. - Bảo trì và ngăn ngừa sự cố. Accuracy class 1.0 as per IEC 62052-11 and IEC 62053-21 - True RMS values on 3 phase: I, U, f, P, Q, S, PF, kWh, kVAh, kVarh, time, Unbalance, Phase Angle - Harmonic distortion (THD) of I U, - Communication RS-485 - Bright, alphanumeric 15mm height LED display with 3 lines
10.741.000 đ

PM710MG - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

PM750MG
Model: PM710MG Power meters, RS485 Ứng dụng : - Thiết bị đo trên tủ cấp điện. - Giám sát điện năng. - Phân tích biểu đồ phụ tải và tối ưu hóa tiêu thụ điện. - Giám sát và điều khiển thiết bị điện. - Bảo trì và ngăn ngừa sự cố. Accuracy 0.5%, Communication RS - 485, Backlit LCD display Alarm, Data loggin - True RMS values on 3 phase: I, U, f, P, Q, S, PF, kWh, kVAh, kVarh, time - Harmonic distortion (THD) of I U, - Accuracy 0,5% for U, I. Meets IEC 62053 - Communication RS 485, optional Ethernet. - Backlit LCD display with 4 lines
6.275.000 đ

PM810MG - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

PM810MG
Model: PM810MG Power meters with THD, alarming I/O Ứng dụng : - Thiết bị đo trên tủ cấp điện. - Giám sát điện năng. - Phân tích biểu đồ phụ tải và tối ưu hóa tiêu thụ điện. - Giám sát và điều khiển thiết bị điện. - Bảo trì và ngăn ngừa sự cố. Accuracy 0.5%, Communication RS - 485, Backlit LCD display Alarm, Data loggin - True RMS values on 3 phase: I, U, f, P, Q, S, PF, kWh, kVAh, kVarh, time - Harmonic distortion (THD) of I U. Alarm, data loggin into on-board memory - Accuracy 0,5% for U, I. Meets IEC 60687, IEC 62053 and ANSI C12.20, Energy Class 0.5S accuracy - Communication RS 485, optional Ethernet. - Backlit LCD display with 4 lines
19.324.000 đ

PM820MG - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

PM820MG
Model: PM820MG Power meters with harmonics, alatming I/O 800kb logging Ứng dụng : - Thiết bị đo trên tủ cấp điện. - Giám sát điện năng. - Phân tích biểu đồ phụ tải và tối ưu hóa tiêu thụ điện. - Giám sát và điều khiển thiết bị điện. - Bảo trì và ngăn ngừa sự cố. Accuracy 0.5%, Communication RS - 485, Backlit LCD display Alarm, Data loggin - True RMS values on 3 phase: I, U, f, P, Q, S, PF, kWh, kVAh, kVarh, time - Harmonic distortion (THD) of I U. Alarm, data loggin into on-board memory - Accuracy 0,5% for U, I. Meets IEC 60687, IEC 62053 and ANSI C12.20, Energy Class 0.5S accuracy - Communication RS 485, optional Ethernet. - Backlit LCD display with 4 lines
20.836.000 đ

PM850MG - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

PM850MG
Model: PM850MG Power meters with harmonics, alatming I/O 800kb logging standard waveform capture Ứng dụng : - Thiết bị đo trên tủ cấp điện. - Giám sát điện năng. - Phân tích biểu đồ phụ tải và tối ưu hóa tiêu thụ điện. - Giám sát và điều khiển thiết bị điện. - Bảo trì và ngăn ngừa sự cố. Accuracy 0.5%, Communication RS - 485, Backlit LCD display Alarm, Data loggin - True RMS values on 3 phase: I, U, f, P, Q, S, PF, kWh, kVAh, kVarh, time - Harmonic distortion (THD) of I U. Alarm, data loggin into on-board memory - Accuracy 0,5% for U, I. Meets IEC 60687, IEC 62053 and ANSI C12.20, Energy Class 0.5S accuracy - Communication RS 485, optional Ethernet. - Backlit LCD display with 4 lines
22.136.000 đ

PM870MG - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

PM870MG
PM8M26 phụ kiện PM8.. 2relay outputs 6 digitall inputs PM8M26 accessories for PM800 2relay outputs 6 digitall inputs
26.515.750 đ

PM8M2222 phụ kiện PM8

PM8M2222
PM8M2222 phụ kiện PM8.. 2 relay & 2 analog outputs, 2 digitall & 2 analog inputs PM8M2222 accessories for PM800 2 relay & 2 analog outputs, 2 digitall & 2 analog inputs
11.835.000 đ

PM8M26 phụ kiện PM8

PM8M26
PM8M26 phụ kiện PM8.. 2relay outputs 6 digitall inputs PM8M26 accessories for PM800 2relay outputs 6 digitall inputs
5.276.000 đ