Đồng hồ đa chức năng

Picture of MCT2W phụ kiện PM8

MCT2W phụ kiện PM8

MCT2W phụ kiện PM8.. cầu đấu 2 dây MCT2W accessories for PM800 termination resistors 2 wi...

Đặt mua

64.000 đ

MCT2W phụ kiện PM8

64.000 đ

MCT2W phụ kiện PM8.. cầu đấu 2 dây MCT2W accessories for PM800 termination resistors 2 wi...

Đặt mua
Picture of METSEDM6000- Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

METSEDM6000- Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

METSEDM6000- Thiết bị giám sát năng lượng đa năng METSEDM6000 Model: METSEDM6000 Power me...

Đặt mua

3.123.000 đ

METSEDM6000- Thiết bị giám sát...

3.123.000 đ

METSEDM6000- Thiết bị giám sát năng lượng đa năng METSEDM6000 Model: METSEDM6000 Power me...

Đặt mua
Picture of Thiết bị giám sát năng lượng đa năng METSEDM6200

Thiết bị giám sát năng lượng đa năng METSEDM6200

METSEDM6200- Thiết bị giám sát năng lượng đa năng METSEDM6200 Model: METSEDM6200 Power me...

Đặt mua

5.162.000 đ

Thiết bị giám sát năng lượng đ...

5.162.000 đ

METSEDM6200- Thiết bị giám sát năng lượng đa năng METSEDM6200 Model: METSEDM6200 Power me...

Đặt mua
Picture of METSEPM1000 Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

METSEPM1000 Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

Model: METSEPM1000 Power meters with basic readings Ứng dụng : - Thiết bị đo trên tủ cấ...

Đặt mua

7.960.000 đ

METSEPM1000 Thiết bị giám sát ...

7.960.000 đ

Model: METSEPM1000 Power meters with basic readings Ứng dụng : - Thiết bị đo trên tủ cấ...

Đặt mua
Picture of METSEPM1200- Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

METSEPM1200- Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

METSEPM1200- Thiết bị giám sát năng lượng đa năng METSEPM1200 Model: METSEPM1200 Power m...

Đặt mua

10.741.000 đ

METSEPM1200- Thiết bị giám sát...

10.741.000 đ

METSEPM1200- Thiết bị giám sát năng lượng đa năng METSEPM1200 Model: METSEPM1200 Power m...

Đặt mua
Picture of METSEPM5350 - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

METSEPM5350 - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

METSEPM5350 - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng METSEPM5350 Model: METSEPM5350 Power ...

Đặt mua

12.021.000 đ

METSEPM5350 - Thiết bị giám sá...

12.021.000 đ

METSEPM5350 - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng METSEPM5350 Model: METSEPM5350 Power ...

Đặt mua
Picture of PM700PMG - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

PM700PMG - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

Model: PM700PMG Power meters, 2 digital outputs Ứng dụng : - Thiết bị đo trên tủ cấp đi...

Đặt mua

6.581.750 đ

PM700PMG - Thiết bị giám sát n...

6.581.750 đ

Model: PM700PMG Power meters, 2 digital outputs Ứng dụng : - Thiết bị đo trên tủ cấp đi...

Đặt mua
Picture of PM710MG - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

PM710MG - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

Model: PM710MG Power meters, RS485 Ứng dụng : - Thiết bị đo trên tủ cấp điện. - Giám s...

Đặt mua

6.275.000 đ

PM710MG - Thiết bị giám sát nă...

6.275.000 đ

Model: PM710MG Power meters, RS485 Ứng dụng : - Thiết bị đo trên tủ cấp điện. - Giám s...

Đặt mua
Picture of PM850MG - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

PM850MG - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

PM750MG - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng PM750MG Model: PM750MG Power meters, 15 ...

Đặt mua

10.209.000 đ

PM850MG - Thiết bị giám sát nă...

10.209.000 đ

PM750MG - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng PM750MG Model: PM750MG Power meters, 15 ...

Đặt mua
Picture of PM810MG - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

PM810MG - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

Model: PM810MG Power meters with THD, alarming I/O Ứng dụng : - Thiết bị đo trên tủ cấp...

Đặt mua

19.324.000 đ

PM810MG - Thiết bị giám sát nă...

19.324.000 đ

Model: PM810MG Power meters with THD, alarming I/O Ứng dụng : - Thiết bị đo trên tủ cấp...

Đặt mua
Picture of PM820MG - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

PM820MG - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

Model: PM820MG Power meters with harmonics, alatming I/O 800kb logging Ứng dụng : - Thi...

Đặt mua

20.836.000 đ

PM820MG - Thiết bị giám sát nă...

20.836.000 đ

Model: PM820MG Power meters with harmonics, alatming I/O 800kb logging Ứng dụng : - Thi...

Đặt mua
Picture of PM850MG - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

PM850MG - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

Model: PM850MG Power meters with harmonics, alatming I/O 800kb logging standard waveform c...

Đặt mua

22.136.000 đ

PM850MG - Thiết bị giám sát nă...

22.136.000 đ

Model: PM850MG Power meters with harmonics, alatming I/O 800kb logging standard waveform c...

Đặt mua
Picture of PM870MG - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

PM870MG - Thiết bị giám sát năng lượng đa năng

PM8M26 phụ kiện PM8.. 2relay outputs 6 digitall inputs PM8M26 accessories for PM800 2rela...

Đặt mua

26.515.750 đ

PM870MG - Thiết bị giám sát nă...

26.515.750 đ

PM8M26 phụ kiện PM8.. 2relay outputs 6 digitall inputs PM8M26 accessories for PM800 2rela...

Đặt mua
Picture of PM8M2222 phụ kiện PM8

PM8M2222 phụ kiện PM8

PM8M2222 phụ kiện PM8.. 2 relay & 2 analog outputs, 2 digitall & 2 analog inputs PM8M222...

Đặt mua

11.835.000 đ

PM8M2222 phụ kiện PM8

11.835.000 đ

PM8M2222 phụ kiện PM8.. 2 relay & 2 analog outputs, 2 digitall & 2 analog inputs PM8M222...

Đặt mua
Picture of PM8M26 phụ kiện PM8

PM8M26 phụ kiện PM8

PM8M26 phụ kiện PM8.. 2relay outputs 6 digitall inputs PM8M26 accessories for PM800 2rela...

Đặt mua

5.276.000 đ

PM8M26 phụ kiện PM8

5.276.000 đ

PM8M26 phụ kiện PM8.. 2relay outputs 6 digitall inputs PM8M26 accessories for PM800 2rela...

Đặt mua