Bảo mật, an ninh và khả năng tiếp cận

1. Mua sắm an toàn. 
Khi bạn mua sắm tại http://shop.vnecco.com, bạn sẽ là một trong các khách hàng của một sàn thương mại điện tử uy tín.

2. Hủy đăng ký.

Bạn có thể hủy đăng ký hoặc thay đổi đăng ký của bạn cho bất kỳ lúc nào.

3. Http://shop.vnecco.com Updates
Chúng tôi sẽ tự động email cho bạn các cập nhật về những thay đổi chức năng quan trọng của website, chúng tôi tin rằng nó rất giá trị. Nhưng nếu bạn không muốn nhận chúng, xin vui lòng truy cập vào Http://shop.vnecco.com để hủy nhận email tự động.

4. Bảo mật
h biết rằng bạn quan tâm đến thông tin về bạn được sử dụng và chia sẻ như thế nào, và chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn dành cho chúng tôi, cho nên Điện Việt Nam cam kết bảo mật thông tin của Khách hàng.