Bộ định thời gian

Picture of Bộ định thời gian 0.001~99.99s H5CN-XAN AC100-240 [ Omron ]

Bộ định thời gian 0.001~99.99s H5CN-XAN AC100-240 [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Kiểu hiển thị: Hiển thị tăng từ 0 đến giá trị đặt Ngõ ra: SPDT Ch...

Đặt mua

4.260.000 đ

Bộ định thời gian 0.001~99.99s...

4.260.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Kiểu hiển thị: Hiển thị tăng từ 0 đến giá trị đặt Ngõ ra: SPDT Ch...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian 0.1 to 999.9 s H5CN-XBN AC100-240 [ Omron ]

Bộ định thời gian 0.1 to 999.9 s H5CN-XBN AC100-240 [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Kiểu hiển thị: Hiển thị tăng từ 0 đến giá trị đặt Ngõ ra: SPDT Ch...

Đặt mua

2.990.400 đ

Bộ định thời gian 0.1 to 999.9...

2.990.400 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Kiểu hiển thị: Hiển thị tăng từ 0 đến giá trị đặt Ngõ ra: SPDT Ch...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian 1 min ~ 99 h 59 min H5CN-XDN AC100-240 [ Omron ]

Bộ định thời gian 1 min ~ 99 h 59 min H5CN-XDN AC100-240 [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Kiểu hiển thị: Hiển thị tăng từ 0 đến giá trị đặt Ngõ ra: SPDT Ch...

Đặt mua

4.132.000 đ

Bộ định thời gian 1 min ~ 99 h...

4.132.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Kiểu hiển thị: Hiển thị tăng từ 0 đến giá trị đặt Ngõ ra: SPDT Ch...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian 1 s ~ 99 min 59 s H5CN-XCN AC100-240 [ Omron ]

Bộ định thời gian 1 s ~ 99 min 59 s H5CN-XCN AC100-240 [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Kiểu hiển thị: Hiển thị tăng từ 0 đến giá trị đặt Ngõ ra: SPDT Ch...

Đặt mua

4.132.000 đ

Bộ định thời gian 1 s ~ 99 min...

4.132.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Kiểu hiển thị: Hiển thị tăng từ 0 đến giá trị đặt Ngõ ra: SPDT Ch...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian đa chức năng, 11-chân tròn, analog H3CR-A AC100-240/DC100-125 [ Omron ]

Bộ định thời gian đa chức năng, 11-chân tròn, analog H3CR-A AC100-240/DC100-125 [ Omron ]

Loại 11-chân Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz)/100 to 125 VDC Ngõ ra rơle DPDT Chế đ...

Đặt mua

961.000 đ

Bộ định thời gian đa chức năng...

961.000 đ

Loại 11-chân Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz)/100 to 125 VDC Ngõ ra rơle DPDT Chế đ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian đa chức năng, 11-chân tròn, analog H3CR-A AC24-48/DC12-48 [ Omron ]

Bộ định thời gian đa chức năng, 11-chân tròn, analog H3CR-A AC24-48/DC12-48 [ Omron ]

Loại 11-chân Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz)/100 to 125 VDC Ngõ ra rơle DPDT Chế đ...

Đặt mua

1.007.000 đ

Bộ định thời gian đa chức năng...

1.007.000 đ

Loại 11-chân Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz)/100 to 125 VDC Ngõ ra rơle DPDT Chế đ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian đa chức năng, 8-chân tròn, analog H3CR-A8 AC100-240/DC100-125 [ Omron ]

Bộ định thời gian đa chức năng, 8-chân tròn, analog H3CR-A8 AC100-240/DC100-125 [ Omron ]

Loại 8-chân Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz)/100 to 125 VDC Ngõ ra rơle DPDT Chế độ...

Đặt mua

890.000 đ

Bộ định thời gian đa chức năng...

890.000 đ

Loại 8-chân Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz)/100 to 125 VDC Ngõ ra rơle DPDT Chế độ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian đa chức năng, 8-chân tròn, analog H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 [ Omron ]

Bộ định thời gian đa chức năng, 8-chân tròn, analog H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 [ Omron ]

Loại 8-chân Nguồn cấp: AC24-48/DC12-48 Ngõ ra rơle DPDT Chế độ hoạt động: A:ON-delay (...

Đặt mua

1.037.000 đ

Bộ định thời gian đa chức năng...

1.037.000 đ

Loại 8-chân Nguồn cấp: AC24-48/DC12-48 Ngõ ra rơle DPDT Chế độ hoạt động: A:ON-delay (...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian đa năng, 11 chân tròn, analog H3BA-N AC220V [ Omron ]

Bộ định thời gian đa năng, 11 chân tròn, analog H3BA-N AC220V [ Omron ]

Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of 1.2 s) Sai số cài đặt: ±5% FS ±0.0...

Đặt mua

814.000 đ

Bộ định thời gian đa năng, 11 ...

814.000 đ

Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of 1.2 s) Sai số cài đặt: ±5% FS ±0.0...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian đa năng, 8 chân tròn, analog H3BA-N8H AC220V [ Omron ]

Bộ định thời gian đa năng, 8 chân tròn, analog H3BA-N8H AC220V [ Omron ]

Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of 1.2 s) Sai số cài đặt: ±5% FS ±0.0...

Đặt mua

805.000 đ

Bộ định thời gian đa năng, 8 c...

805.000 đ

Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of 1.2 s) Sai số cài đặt: ±5% FS ±0.0...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian hai kim, 8 chân tròn, analog H3BF-N8 AC220V [ Omron ]

Bộ định thời gian hai kim, 8 chân tròn, analog H3BF-N8 AC220V [ Omron ]

Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of 1.2 s) Sai số cài đặt: ±5% FS ±0.0...

Đặt mua

1.485.000 đ

Bộ định thời gian hai kim, 8 c...

1.485.000 đ

Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of 1.2 s) Sai số cài đặt: ±5% FS ±0.0...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian hiển thị số H5CX-A-N [ Omron ]

Bộ định thời gian hiển thị số H5CX-A-N [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Chức năng: Định thời gian đơn, kép (Twin timer) Ngõ vào: Signal, R...

Đặt mua

3.242.190 đ

Bộ định thời gian hiển thị số ...

3.242.190 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Chức năng: Định thời gian đơn, kép (Twin timer) Ngõ vào: Signal, R...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian hiển thị số H5CZ-L8 [ Omron ]

Bộ định thời gian hiển thị số H5CZ-L8 [ Omron ]

Loại 8-chân tròn Nguồn cấp: 100 to 240 VAC 50/60 Hz Chức năng: Định thời gian đơn, kép (...

Đặt mua

1.247.400 đ

Bộ định thời gian hiển thị số ...

1.247.400 đ

Loại 8-chân tròn Nguồn cấp: 100 to 240 VAC 50/60 Hz Chức năng: Định thời gian đơn, kép (...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian hiển thị số, 8-chân tròn (sử dụng thêm đế cắm) H5CX-L8-N [ Omron ]

Bộ định thời gian hiển thị số, 8-chân tròn (sử dụng thêm đế cắm) H5CX-L8-N [ Omron ]

Loại 8-chân tròn Nguồn cấp: 100-240VAC Chức năng: Định thời gian đơn, kép (Twin timer) ...

Đặt mua

2.772.000 đ

Bộ định thời gian hiển thị số,...

2.772.000 đ

Loại 8-chân tròn Nguồn cấp: 100-240VAC Chức năng: Định thời gian đơn, kép (Twin timer) ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian hiển thị số, 8-chân tròn (sử dụng thêm đế cắm) H5CZ-L8E [ Omron ]

Bộ định thời gian hiển thị số, 8-chân tròn (sử dụng thêm đế cắm) H5CZ-L8E [ Omron ]

Loại 8-chân tròn Nguồn cấp: 100 to 240 VAC 50/60 Hz Chức năng: Định thời gian đơn, kép (...

Đặt mua

1.564.710 đ

Bộ định thời gian hiển thị số,...

1.564.710 đ

Loại 8-chân tròn Nguồn cấp: 100 to 240 VAC 50/60 Hz Chức năng: Định thời gian đơn, kép (...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian hiển thị số, 8-chân tròn (sử dụng thêm đế cắm) H5CZ-L8ED [ Omron ]

Bộ định thời gian hiển thị số, 8-chân tròn (sử dụng thêm đế cắm) H5CZ-L8ED [ Omron ]

Loại 8-chân tròn Nguồn cấp: 12 to 24 VDC/24 VAC 50/60 Hz Chức năng: Định thời gian đơn, ...

Đặt mua

1.564.710 đ

Bộ định thời gian hiển thị số,...

1.564.710 đ

Loại 8-chân tròn Nguồn cấp: 12 to 24 VDC/24 VAC 50/60 Hz Chức năng: Định thời gian đơn, ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian kép (định thời gian ON và OFF), 8-chân tròn, analog H3CR-F8N AC100-240 [ Omron ]

Bộ định thời gian kép (định thời gian ON và OFF), 8-chân tròn, analog H3CR-F8N AC100-240 [ Omron ]

Loại 8-chân Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz) Ngõ ra rơle DPDT Nhiều thang đo: 0.05s...

Đặt mua

2.115.000 đ

Bộ định thời gian kép (định th...

2.115.000 đ

Loại 8-chân Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz) Ngõ ra rơle DPDT Nhiều thang đo: 0.05s...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian kép kích thước 22.5mm (Twin Timer) H3DKZ-F [ Omron ]

Bộ định thời gian kép kích thước 22.5mm (Twin Timer) H3DKZ-F [ Omron ]

Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC, 50/60 Hz Chế độ hoạt động: On-Delay Đặt thời gian: 0.1 to 1...

Đặt mua

428.400 đ

Bộ định thời gian kép kích thư...

428.400 đ

Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC, 50/60 Hz Chế độ hoạt động: On-Delay Đặt thời gian: 0.1 to 1...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian khởi động Sao-Tam giác (Y-∆) H3CR-G8EL AC200-240 [ Omron ]

Bộ định thời gian khởi động Sao-Tam giác (Y-∆) H3CR-G8EL AC200-240 [ Omron ]

Loại 8-chân tròn, analog Nguồn cấp: 220VAC Thời gian chuyển Sao có thể định đến 120 giây...

Đặt mua

1.606.000 đ

Bộ định thời gian khởi động Sa...

1.606.000 đ

Loại 8-chân tròn, analog Nguồn cấp: 220VAC Thời gian chuyển Sao có thể định đến 120 giây...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian khởi động Sao-Tam giác, 8 chân tròn, analog H3BG-N8H AC220V [ Omron ]

Bộ định thời gian khởi động Sao-Tam giác, 8 chân tròn, analog H3BG-N8H AC220V [ Omron ]

Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of 1.2 s) Sai số cài đặt: ±5% FS ±0.0...

Đặt mua

1.127.280 đ

Bộ định thời gian khởi động Sa...

1.127.280 đ

Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of 1.2 s) Sai số cài đặt: ±5% FS ±0.0...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian kích thước 22.5mm H3DEZ-A1 [ Omron ]

Bộ định thời gian kích thước 22.5mm H3DEZ-A1 [ Omron ]

Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC Chế độ hoạt động: On-Delay Đặt thời gian: 0.1 ~ 1.2 s; 0.1 ~ ...

Đặt mua

350.700 đ

Bộ định thời gian kích thước 2...

350.700 đ

Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC Chế độ hoạt động: On-Delay Đặt thời gian: 0.1 ~ 1.2 s; 0.1 ~ ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian OFF, 8 chân tròn, analog H3BH-N8 AC220V M [ Omron ]

Bộ định thời gian OFF, 8 chân tròn, analog H3BH-N8 AC220V M [ Omron ]

Thời gian cài đặt: 0.05 ~ 12 phút Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of ...

Đặt mua

1.224.000 đ

Bộ định thời gian OFF, 8 chân ...

1.224.000 đ

Thời gian cài đặt: 0.05 ~ 12 phút Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian OFF, 8 chân tròn, analog H3BH-N8 AC220V S [ Omron ]

Bộ định thời gian OFF, 8 chân tròn, analog H3BH-N8 AC220V S [ Omron ]

Thời gian cài đặt: 0.05 ~ 12 giây Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of ...

Đặt mua

1.231.000 đ

Bộ định thời gian OFF, 8 chân ...

1.231.000 đ

Thời gian cài đặt: 0.05 ~ 12 giây Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian OFF-Delay H3CR-H8L AC200-240 M [ Omron ]

Bộ định thời gian OFF-Delay H3CR-H8L AC200-240 M [ Omron ]

Loại 8-chân tròn, analog Nguồn cấp: 220VAC Thang đo: 0.05 ~ 12 phút Ngõ ra: Rơle DPDT ...

Đặt mua

1.781.000 đ

Bộ định thời gian OFF-Delay H3...

1.781.000 đ

Loại 8-chân tròn, analog Nguồn cấp: 220VAC Thang đo: 0.05 ~ 12 phút Ngõ ra: Rơle DPDT ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian OFF-Delay H3CR-H8L AC200-240 S [ Omron ]

Bộ định thời gian OFF-Delay H3CR-H8L AC200-240 S [ Omron ]

Loại 8-chân tròn, analog Nguồn cấp: 220VAC Thang đo: 0.05 ~ 12 giây Ngõ ra: Rơle DPDT ...

Đặt mua

1.772.000 đ

Bộ định thời gian OFF-Delay H3...

1.772.000 đ

Loại 8-chân tròn, analog Nguồn cấp: 220VAC Thang đo: 0.05 ~ 12 giây Ngõ ra: Rơle DPDT ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian On-Delay, kích thước 22.5mm H3DEZ-A2 [ Omron ]

Bộ định thời gian On-Delay, kích thước 22.5mm H3DEZ-A2 [ Omron ]

Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC Chế độ hoạt động: On-Delay Đặt thời gian: 0.1 ~ 1.2 s; 0.1 ~ ...

Đặt mua

367.500 đ

Bộ định thời gian On-Delay, kí...

367.500 đ

Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC Chế độ hoạt động: On-Delay Đặt thời gian: 0.1 ~ 1.2 s; 0.1 ~ ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian On-Delay, kích thước 22.5mm H3DKZ-A1 [ Omron ]

Bộ định thời gian On-Delay, kích thước 22.5mm H3DKZ-A1 [ Omron ]

Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC, 50/60 Hz Chế độ hoạt động: On-Delay Đặt thời gian: 0.1 to 1...

Đặt mua

350.700 đ

Bộ định thời gian On-Delay, kí...

350.700 đ

Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC, 50/60 Hz Chế độ hoạt động: On-Delay Đặt thời gian: 0.1 to 1...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian Sao-Tam giác, kích thước 22.5mm H3DEZ-G [ Omron ]

Bộ định thời gian Sao-Tam giác, kích thước 22.5mm H3DEZ-G [ Omron ]

Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC Chế độ hoạt động: On-Delay Đặt thời gian khởi động: 1 ~ 12 s;...

Đặt mua

0 đ

Bộ định thời gian Sao-Tam giác...

0 đ

Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC Chế độ hoạt động: On-Delay Đặt thời gian khởi động: 1 ~ 12 s;...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian trong năm. Loại gắn Din-rail H5S-YB2-X [ Omron ]

Bộ định thời gian trong năm. Loại gắn Din-rail H5S-YB2-X [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO x 2 circuit Độ chính xác: ±0.01%, ±0.05 s max. Sa...

Đặt mua

7.540.000 đ

Bộ định thời gian trong năm. L...

7.540.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO x 2 circuit Độ chính xác: ±0.01%, ±0.05 s max. Sa...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian trong năm. Loại gắn mặt tủ điện H5S-YFB2-X [ Omron ]

Bộ định thời gian trong năm. Loại gắn mặt tủ điện H5S-YFB2-X [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO x 2 circuit Độ chính xác: ±0.01%, ±0.05 s max. Sa...

Đặt mua

7.540.000 đ

Bộ định thời gian trong năm. L...

7.540.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO x 2 circuit Độ chính xác: ±0.01%, ±0.05 s max. Sa...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian trong ngày. Loại gắn Din-rail H5F-FB [ Omron ]

Bộ định thời gian trong ngày. Loại gắn Din-rail H5F-FB [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO, 15 A 250 VAC Độ chính xác: ±0.01% ±0.05 s max. ...

Đặt mua

3.642.000 đ

Bộ định thời gian trong ngày. ...

3.642.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO, 15 A 250 VAC Độ chính xác: ±0.01% ±0.05 s max. ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian trong ngày. Loại gắn mặt tủ điện H5F-B [ Omron ]

Bộ định thời gian trong ngày. Loại gắn mặt tủ điện H5F-B [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO, 15 A 250 VAC Độ chính xác: ±0.01% ±0.05 s max. ...

Đặt mua

3.782.000 đ

Bộ định thời gian trong ngày. ...

3.782.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO, 15 A 250 VAC Độ chính xác: ±0.01% ±0.05 s max. ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian trong ngày. Loại gắn mặt tủ điện và Din-rail H5F-KB [ Omron ]

Bộ định thời gian trong ngày. Loại gắn mặt tủ điện và Din-rail H5F-KB [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO, 15 A 250 VAC Độ chính xác: ±0.01% ±0.05 s max. ...

Đặt mua

3.664.000 đ

Bộ định thời gian trong ngày. ...

3.664.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO, 15 A 250 VAC Độ chính xác: ±0.01% ±0.05 s max. ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian trong tuần. Loại gắn Din-rail H5S-WFB2 [ Omron ]

Bộ định thời gian trong tuần. Loại gắn Din-rail H5S-WFB2 [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO x 2 circuit Độ chính xác: ±0.01%, ±0.05 s max. Sa...

Đặt mua

5.304.000 đ

Bộ định thời gian trong tuần. ...

5.304.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO x 2 circuit Độ chính xác: ±0.01%, ±0.05 s max. Sa...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian trong tuần. Loại gắn mặt tủ điện H5L-A [ Omron ]

Bộ định thời gian trong tuần. Loại gắn mặt tủ điện H5L-A [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO x 2, 15 A 250 VAC Độ chính xác: ±0.01% ±0.05 s ma...

Đặt mua

5.602.000 đ

Bộ định thời gian trong tuần. ...

5.602.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO x 2, 15 A 250 VAC Độ chính xác: ±0.01% ±0.05 s ma...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian trong tuần. Loại gắn mặt tủ điện H5S-WB2 [ Omron ]

Bộ định thời gian trong tuần. Loại gắn mặt tủ điện H5S-WB2 [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO x 2 circuit Độ chính xác: ±0.01%, ±0.05 s max. Sa...

Đặt mua

5.368.000 đ

Bộ định thời gian trong tuần. ...

5.368.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO x 2 circuit Độ chính xác: ±0.01%, ±0.05 s max. Sa...

Đặt mua