Relay trung gian

Picture of Đế cắm Omron PF083A-E

Đế cắm Omron PF083A-E

đế 08 chân tròn cho relay MKS2P, timer H3CR-A8, H3JA-8 Manufacturer: Omron Industrial ...

Đặt mua

0 đ

Đế cắm Omron PF083A-E

0 đ

đế 08 chân tròn cho relay MKS2P, timer H3CR-A8, H3JA-8 Manufacturer: Omron Industrial ...

Đặt mua
Picture of Đế cắm Omron PF113A-E

Đế cắm Omron PF113A-E

đế 11 chân tròn cho relay MKS3P, timer H3CR-A Manufacturer: Omron Industrial Descripti...

Đặt mua

0 đ

Đế cắm Omron PF113A-E

0 đ

đế 11 chân tròn cho relay MKS3P, timer H3CR-A Manufacturer: Omron Industrial Descripti...

Đặt mua
Picture of Đế cắm Omron PTF08A-E

Đế cắm Omron PTF08A-E

đế 08 chân, cho relay LY2 Manufacturer: Omron Industrial Description: Relay Sockets &...

Đặt mua

0 đ

Đế cắm Omron PTF08A-E

0 đ

đế 08 chân, cho relay LY2 Manufacturer: Omron Industrial Description: Relay Sockets &...

Đặt mua
Picture of Đế cắm Omron PTF14A-E

Đế cắm Omron PTF14A-E

đế 14 chân, cho relay LY4 Manufacturer: Omron Industrial Description: Relay Sockets &...

Đặt mua

0 đ

Đế cắm Omron PTF14A-E

0 đ

đế 14 chân, cho relay LY4 Manufacturer: Omron Industrial Description: Relay Sockets &...

Đặt mua
Picture of Đế cắm Omron PYF08A-N

Đế cắm Omron PYF08A-N

đế 08 chân, cho relay MY2, H3Y-2 Manufacturer: Omron Industrial Description: Relay So...

Đặt mua

0 đ

Đế cắm Omron PYF08A-N

0 đ

đế 08 chân, cho relay MY2, H3Y-2 Manufacturer: Omron Industrial Description: Relay So...

Đặt mua
Picture of Đế cắm Omron PYF14A-N

Đế cắm Omron PYF14A-N

đế 14 chân, cho relay MY4, H3Y-4 Manufacturer: Omron Industrial Description: Relay So...

Đặt mua

0 đ

Đế cắm Omron PYF14A-N

0 đ

đế 14 chân, cho relay MY4, H3Y-4 Manufacturer: Omron Industrial Description: Relay So...

Đặt mua
Picture of Relay Omron G3NA-220B

Relay Omron G3NA-220B

Đầu ra (tải) : 24-240VAC, 20A Ðầu vào (điện áp kích): 5 - 24 VDC Kích thước nhỏ gọn Có ...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron G3NA-220B

0 đ

Đầu ra (tải) : 24-240VAC, 20A Ðầu vào (điện áp kích): 5 - 24 VDC Kích thước nhỏ gọn Có ...

Đặt mua
Picture of Relay Omron G3NA-240B

Relay Omron G3NA-240B

Đầu ra (tải) : 24-240VAC, 40A Ðầu vào (điện áp kích): 5 - 24 VDC Kích thước nhỏ gọn Có ...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron G3NA-240B

0 đ

Đầu ra (tải) : 24-240VAC, 40A Ðầu vào (điện áp kích): 5 - 24 VDC Kích thước nhỏ gọn Có ...

Đặt mua
Picture of Relay Omron G4Q-212S AC220

Relay Omron G4Q-212S AC220

Relay Omron G4Q-212S AC220 Nguồn cấp: 220VAC 50/60Hz

Đặt mua

0 đ

Relay Omron G4Q-212S AC220

0 đ

Relay Omron G4Q-212S AC220 Nguồn cấp: 220VAC 50/60Hz

Đặt mua
Picture of Relay Omron K8AB-PH1-L 200/500VAC

Relay Omron K8AB-PH1-L 200/500...

Bảo vệ mất pha , thứ tự pha ,không đối xứng ,quá điện áp , không đủ điện áp . Nguồn cấp 2...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron K8AB-PH1-L 200/500...

0 đ

Bảo vệ mất pha , thứ tự pha ,không đối xứng ,quá điện áp , không đủ điện áp . Nguồn cấp 2...

Đặt mua
Picture of Relay Omron K8AB-PM2 380/480VAC

Relay Omron K8AB-PM2 380/480VA...

Bảo vệ mất pha , thứ tự pha ,không đối xứng ,quá điện áp , không đủ điện áp . Nguồn cấp 3...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron K8AB-PM2 380/480VA...

0 đ

Bảo vệ mất pha , thứ tự pha ,không đối xứng ,quá điện áp , không đủ điện áp . Nguồn cấp 3...

Đặt mua
Picture of Relay Omron KS3P DC24

Relay Omron KS3P DC24

Model cơ bản : MKS2P/MKS3P Model đặc biệt : MKS2P-2/MKS3P-2 Có đèn chỉ thị ...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron KS3P DC24

0 đ

Model cơ bản : MKS2P/MKS3P Model đặc biệt : MKS2P-2/MKS3P-2 Có đèn chỉ thị ...

Đặt mua
Picture of Relay Omron LY2N AC100/110

Relay Omron LY2N AC100/110

Relay công suất LY2N AC100/110. Có chắn hồ quang. Công suất tiêu thụ: 0.9...1.1VA (...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron LY2N AC100/110

0 đ

Relay công suất LY2N AC100/110. Có chắn hồ quang. Công suất tiêu thụ: 0.9...1.1VA (...

Đặt mua
Picture of Relay Omron LY2N AC220/240

Relay Omron LY2N AC220/240

Relay công suất LY2N AC220/240. Có chắn hồ quang. Công suất tiêu thụ: 0.9...1.1VA (...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron LY2N AC220/240

0 đ

Relay công suất LY2N AC220/240. Có chắn hồ quang. Công suất tiêu thụ: 0.9...1.1VA (...

Đặt mua
Picture of Relay Omron LY2N DC12

Relay Omron LY2N DC12

Relay công suất LY2N DC12. Có chắn hồ quang. Công suất tiêu thụ: 0.9W Điện áp cu...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron LY2N DC12

0 đ

Relay công suất LY2N DC12. Có chắn hồ quang. Công suất tiêu thụ: 0.9W Điện áp cu...

Đặt mua
Picture of Relay Omron LY2N DC24

Relay Omron LY2N DC24

Relay công suất LY2N DC24. Có chắn hồ quang. Công suất tiêu thụ: 0.9W Điện áp cu...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron LY2N DC24

0 đ

Relay công suất LY2N DC24. Có chắn hồ quang. Công suất tiêu thụ: 0.9W Điện áp cu...

Đặt mua
Picture of Relay Omron LY4N AC100/110

Relay Omron LY4N AC100/110

Relay Omron LY4N AC100/110 Dòng tải chịu được 10 A, có 4 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron LY4N AC100/110

0 đ

Relay Omron LY4N AC100/110 Dòng tải chịu được 10 A, có 4 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm...

Đặt mua
Picture of Relay Omron LY4N AC200/240

Relay Omron LY4N AC200/240

Relay Omron LY4N AC200/240 Dòng tải chịu được 10 A, có 4 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron LY4N AC200/240

0 đ

Relay Omron LY4N AC200/240 Dòng tải chịu được 10 A, có 4 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm...

Đặt mua
Picture of Relay Omron LY4N DC12

Relay Omron LY4N DC12

Relay Omron LY4N DC12 Dòng tải chịu được 10 A, có 4 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: 4PD...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron LY4N DC12

0 đ

Relay Omron LY4N DC12 Dòng tải chịu được 10 A, có 4 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: 4PD...

Đặt mua
Picture of Relay Omron LY4N DC24

Relay Omron LY4N DC24

Relay Omron LY4N DC24 Dòng tải chịu được 10 A, có 4 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: 4PD...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron LY4N DC24

0 đ

Relay Omron LY4N DC24 Dòng tải chịu được 10 A, có 4 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: 4PD...

Đặt mua
Picture of Relay Omron MKS2P AC110

Relay Omron MKS2P AC110

Relay Omron MKS2P AC110 Dòng tải chịu được 10 A, có 2 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: D...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MKS2P AC110

0 đ

Relay Omron MKS2P AC110 Dòng tải chịu được 10 A, có 2 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: D...

Đặt mua
Picture of Relay Omron MKS2P AC220

Relay Omron MKS2P AC220

Relay Omron MKS2P AC220 Dòng tải chịu được 10 A, có 2 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: D...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MKS2P AC220

0 đ

Relay Omron MKS2P AC220 Dòng tải chịu được 10 A, có 2 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: D...

Đặt mua
Picture of Relay Omron MKS2P DC24

Relay Omron MKS2P DC24

Relay Omron MKS2P DC24 Dòng tải chịu được 10 A, có 2 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: DP...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MKS2P DC24

0 đ

Relay Omron MKS2P DC24 Dòng tải chịu được 10 A, có 2 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: DP...

Đặt mua
Picture of Relay Omron MKS3P AC110

Relay Omron MKS3P AC110

Relay Omron MKS3P AC110 Dòng tải chịu được 10 A, có 2 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: D...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MKS3P AC110

0 đ

Relay Omron MKS3P AC110 Dòng tải chịu được 10 A, có 2 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: D...

Đặt mua
Picture of Relay Omron MKS3P AC220

Relay Omron MKS3P AC220

Relay công suất có đèn báo hiển thị cơ khí / nút bấm thử. Kích thước 34,5 x 34,5 x 52,5mm...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MKS3P AC220

0 đ

Relay công suất có đèn báo hiển thị cơ khí / nút bấm thử. Kích thước 34,5 x 34,5 x 52,5mm...

Đặt mua
Picture of Relay Omron MY2N AC100/110

Relay Omron MY2N AC100/110

Relay Omron MY2N AC100/110

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MY2N AC100/110

0 đ

Relay Omron MY2N AC100/110

Đặt mua
Picture of Relay Omron MY2N AC220/240

Relay Omron MY2N AC220/240

Relay Omron MY2N AC220/240 (S) Số tiếp điểm: 2 Loại tiếp điểm: DPDT Điện áp cuộn ...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MY2N AC220/240

0 đ

Relay Omron MY2N AC220/240 (S) Số tiếp điểm: 2 Loại tiếp điểm: DPDT Điện áp cuộn ...

Đặt mua
Picture of Relay Omron MY2N AC24

Relay Omron MY2N AC24

Nguồn: 24VAC 8 chân, 2 cặp tiếp điểm Relay công suất loại nhỏ 3-5A Tiếp điểm chịu...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MY2N AC24

0 đ

Nguồn: 24VAC 8 chân, 2 cặp tiếp điểm Relay công suất loại nhỏ 3-5A Tiếp điểm chịu...

Đặt mua
Picture of Relay Omron MY2N DC12

Relay Omron MY2N DC12

Relay Omron MY2N DC12 (S) Số tiếp điểm: 2 Loại tiếp điểm: DPDT Tần số đóng cắt: 1...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MY2N DC12

0 đ

Relay Omron MY2N DC12 (S) Số tiếp điểm: 2 Loại tiếp điểm: DPDT Tần số đóng cắt: 1...

Đặt mua
Picture of Relay Omron MY2N DC24

Relay Omron MY2N DC24

Relay Omron MY2N DC24 Số tiếp điểm: 2 Loại tiếp điểm: DPDT Tần số đóng cắt: 18000...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MY2N DC24

0 đ

Relay Omron MY2N DC24 Số tiếp điểm: 2 Loại tiếp điểm: DPDT Tần số đóng cắt: 18000...

Đặt mua