Rơle điều khiển

Picture of  Đế timer Idec SY4S-05D

Đế timer Idec SY4S-05D

Loại 14 chân dẹp (dùng cho GT5Y-4)

Đặt mua

45.000 đ

Đế timer Idec SY4S-05D

45.000 đ

Loại 14 chân dẹp (dùng cho GT5Y-4)

Đặt mua
Picture of Copy of Rơle Omron G3NA-275B-UTU DC5-24

Copy of Rơle Omron G3NA-275B-UTU DC5-24

Tải 75A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC Hãng Sản xuất: Omron

Đặt mua

1.470.000 đ

Copy of Rơle Omron G3NA-275B-U...

1.470.000 đ

Tải 75A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC Hãng Sản xuất: Omron

Đặt mua
Picture of Đế relay Idec SH2B-05A

Đế relay Idec SH2B-05A

Đế cho RH2B

Đặt mua

62.000 đ

Đế relay Idec SH2B-05A

62.000 đ

Đế cho RH2B

Đặt mua
Picture of Đế relay Idec SJ1S-05B

Đế relay Idec SJ1S-05B

Đế gắn cho relay họ RJ1S Kiểu chân: bắt vít Dòng định mức chịu được 12A EN60999, RoHS

Đặt mua

38.250 đ

Đế relay Idec SJ1S-05B

38.250 đ

Đế gắn cho relay họ RJ1S Kiểu chân: bắt vít Dòng định mức chịu được 12A EN60999, RoHS

Đặt mua
Picture of Đế relay Idec SJ2S-05B

Đế relay Idec SJ2S-05B

Đế cho RJ2S

Đặt mua

43.500 đ

Đế relay Idec SJ2S-05B

43.500 đ

Đế cho RJ2S

Đặt mua
Picture of Đế relay Idec SM2S-05D

Đế relay Idec SM2S-05D

Đế cho RM2S & RU2S

Đặt mua

30.750 đ

Đế relay Idec SM2S-05D

30.750 đ

Đế cho RM2S & RU2S

Đặt mua
Picture of Đế relay Idec SR2P-06A

Đế relay Idec SR2P-06A

Đế cho RR2P

Đặt mua

36.000 đ

Đế relay Idec SR2P-06A

36.000 đ

Đế cho RR2P

Đặt mua
Picture of Đế relay Idec SR3P-05A

Đế relay Idec SR3P-05A

Đế cho RR3P

Đặt mua

80.250 đ

Đế relay Idec SR3P-05A

80.250 đ

Đế cho RR3P

Đặt mua
Picture of Đế relay Idec SY4S-05D

Đế relay Idec SY4S-05D

Đế cho RY4S & RU4S

Đặt mua

33.750 đ

Đế relay Idec SY4S-05D

33.750 đ

Đế cho RY4S & RU4S

Đặt mua
Picture of Đế timer Idec SM2S-05D

Đế timer Idec SM2S-05D

Loại 8 chân dẹp (dùng cho GT5Y-2)

Đặt mua

30.750 đ

Đế timer Idec SM2S-05D

30.750 đ

Loại 8 chân dẹp (dùng cho GT5Y-2)

Đặt mua
Picture of Đế timer Idec SR2P-06A

Đế timer Idec SR2P-06A

Đế Timer IDEC SR2P-06A Loại 8 chân tròn (dùng cho GE1A GT3A-1,2,3; GT3F; GT3S; GT3W; GT...

Đặt mua

36.000 đ

Đế timer Idec SR2P-06A

36.000 đ

Đế Timer IDEC SR2P-06A Loại 8 chân tròn (dùng cho GE1A GT3A-1,2,3; GT3F; GT3S; GT3W; GT...

Đặt mua
Picture of Đế timer Idec SR3P-05A

Đế timer Idec SR3P-05A

Loại 11 chân tròn (dùng cho GT3A -4,5,6)

Đặt mua

57.000 đ

Đế timer Idec SR3P-05A

57.000 đ

Loại 11 chân tròn (dùng cho GT3A -4,5,6)

Đặt mua
Picture of IDEC  Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=5A, 8 chân RM2S-U-AC24

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=5A, 8 chân RM2S-U-AC24

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua

72.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, I...

72.000 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RH2B-UAC110

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RH2B-UAC110

Đặc tính: 8 chân dẹp lớn, không đèn, 24V D

Đặt mua

82.500 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

82.500 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp lớn, không đèn, 24V D

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RH2B-UAC220

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RH2B-UAC220

Đặc tính: 8 chân dẹp lớn, không đèn, 24V D

Đặt mua

87.750 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

87.750 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp lớn, không đèn, 24V D

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RH2B-UAC24

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RH2B-UAC24

Đặc tính: 8 chân dẹp lớn, không đèn, 24V D

Đặt mua

82.500 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

82.500 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp lớn, không đèn, 24V D

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RH2B-UDC24

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RH2B-UDC24

Đặc tính: 8 chân dẹp lớn, không đèn, 24V D

Đặt mua

73.500 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

73.500 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp lớn, không đèn, 24V D

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RH2B-ULAC110

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RH2B-ULAC110

Đặc tính: 8 chân dẹp lớn, không đèn, 24V D

Đặt mua

99.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

99.000 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp lớn, không đèn, 24V D

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RH2B-ULAC220

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RH2B-ULAC220

Đặc tính: 8 chân dẹp lớn, không đèn, 24V D

Đặt mua

102.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

102.000 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp lớn, không đèn, 24V D

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RH2B-ULAC24

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RH2B-ULAC24

Đặc tính: 8 chân dẹp lớn, không đèn, 24V D

Đặt mua

99.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

99.000 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp lớn, không đèn, 24V D

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RH2B-ULDC24

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RH2B-ULDC24

Đặc tính: 8 chân dẹp lớn, không đèn, 24V D

Đặt mua

90.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

90.000 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp lớn, không đèn, 24V D

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RR2P-UAC110

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RR2P-UAC110

Đặc tính: 8 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua

182.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

182.000 đ

Đặc tính: 8 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RR2P-UAC220

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RR2P-UAC220

Đặc tính: 8 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua

182.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

182.000 đ

Đặc tính: 8 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RR2P-UAC24

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RR2P-UAC24

Đặc tính: 8 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua

182.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

182.000 đ

Đặc tính: 8 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RR2P-UDC24

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RR2P-UDC24

Đặc tính: 8 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua

165.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

165.000 đ

Đặc tính: 8 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RR2P-ULAC110

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RR2P-ULAC110

Đặc tính: 8 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua

254.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

254.000 đ

Đặc tính: 8 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RR2P-ULAC220

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RR2P-ULAC220

Đặc tính: 8 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua

196.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

196.000 đ

Đặc tính: 8 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RR2P-ULAC24

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RR2P-ULAC24

Đặc tính: 8 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua

231.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

231.000 đ

Đặc tính: 8 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RR2P-ULDC24

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RR2P-ULDC24

Đặc tính: 8 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua

165.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

165.000 đ

Đặc tính: 8 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU2S-C-A110

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU2S-C-A110

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua

118.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

118.000 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU2S-C-A220

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU2S-C-A220

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua

109.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

109.000 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU2S-C-A24

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU2S-C-A24

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua

118.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

118.000 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU2S-C-D24

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU2S-C-D24

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua

109.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

109.000 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU2S-NF-A110

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU2S-NF-A110

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua

95.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

95.000 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU2S-NF-A220

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU2S-NF-A220

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua

100.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

100.000 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU2S-NF-A24

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU2S-NF-A24

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua

95.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

95.000 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU2S-NF-D24

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU2S-NF-D24

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua

100.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

100.000 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU4S-C-A110

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU4S-C-A110

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua

101.250 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

101.250 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU4S-C-A220

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU4S-C-A220

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua

125.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

125.000 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU4S-C-A24

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU4S-C-A24

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua

101.250 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

101.250 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU4S-C-D24

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU4S-C-D24

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua

93.750 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

93.750 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU4S-NF-A110

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU4S-NF-A110

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua

90.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

90.000 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU4S-NF-A220

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU4S-NF-A220

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua

83.250 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

83.250 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU4S-NF-A24

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU4S-NF-A24

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua

120.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

120.000 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU4S-NF-D24

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=10A, 8 chân RU4S-NF-D24

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua

111.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

111.000 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=5A, 8 chân RM2S-U-AC110

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=5A, 8 chân RM2S-U-AC110

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 110V AC

Đặt mua

72.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

72.000 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 110V AC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=5A, 8 chân RM2S-U-AC220

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=5A, 8 chân RM2S-U-AC220

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 220V AC

Đặt mua

72.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

72.000 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 220V AC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=5A, 8 chân RM2S-UL-AC110

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=5A, 8 chân RM2S-UL-AC110

Đặc tính: 8 chân dẹp, có đèn, 110V AC

Đặt mua

96.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

96.000 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp, có đèn, 110V AC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=5A, 8 chân RM2S-UL-AC220

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=5A, 8 chân RM2S-UL-AC220

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 110V AC

Đặt mua

96.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

96.000 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 110V AC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=5A, 8 chân RM2S-UL-AC24

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=5A, 8 chân RM2S-UL-AC24

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 110V AC

Đặt mua

96.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

96.000 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp, không đèn, 110V AC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=5A, 8 chân RM2S-UL-DC24

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Imax=5A, 8 chân RM2S-UL-DC24

Đặc tính: 8 chân dẹp, có đèn, 24V DC

Đặt mua

88.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 2 cực, Im...

88.000 đ

Đặc tính: 8 chân dẹp, có đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Imax=10A, 11 chân RR3P-UAC110

IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Imax=10A, 11 chân RR3P-UAC110

Đặc tính: 11 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua

244.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Im...

244.000 đ

Đặc tính: 11 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Imax=10A, 11 chân RR3P-UAC220

IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Imax=10A, 11 chân RR3P-UAC220

Đặc tính: 11 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua

164.250 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Im...

164.250 đ

Đặc tính: 11 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Imax=10A, 11 chân RR3P-UAC24

IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Imax=10A, 11 chân RR3P-UAC24

Đặc tính: 11 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua

219.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Im...

219.000 đ

Đặc tính: 11 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Imax=10A, 11 chân RR3P-UDC24

IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Imax=10A, 11 chân RR3P-UDC24

Đặc tính: 11 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua

219.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Im...

219.000 đ

Đặc tính: 11 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Imax=10A, 11 chân RR3P-ULAC110

IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Imax=10A, 11 chân RR3P-ULAC110

Đặc tính: 11 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua

315.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Im...

315.000 đ

Đặc tính: 11 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Imax=10A, 11 chân RR3P-ULAC220

IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Imax=10A, 11 chân RR3P-ULAC220

Đặc tính: 11 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua

214.500 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Im...

214.500 đ

Đặc tính: 11 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Imax=10A, 11 chân RR3P-ULAC24

IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Imax=10A, 11 chân RR3P-ULAC24

Đặc tính: 11 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua

315.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Im...

315.000 đ

Đặc tính: 11 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Imax=10A, 11 chân RR3P-ULDC24

IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Imax=10A, 11 chân RR3P-ULDC24

Đặc tính: 11 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua

270.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Im...

270.000 đ

Đặc tính: 11 chân tròn, không đèn, 24V DC

Đặt mua
Picture of IDEC Rơ le loại lớn, 4 cực, Imax=10A, 14 chân RH4B-UAC110

IDEC Rơ le loại lớn, 4 cực, Imax=10A, 14 chân RH4B-UAC110

Đặc tính: 14 chân dẹp lớn, không đèn, 24V DC

Đặt mua

310.000 đ

IDEC Rơ le loại lớn, 4 cực, Im...

310.000 đ

Đặc tính: 14 chân dẹp lớn, không đèn, 24V DC

Đặt mua