Rơle nhiệt (bảo vệ quá tải)

Picture of Relay nhiệt Schneider (1.6…2.5) A -LRD07

Relay nhiệt Schneider (1.6…2.5) A -LRD07

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

457.000 đ

Relay nhiệt Schneider (1.6…2.5...

457.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực Reset tự động hoặc bằng tay, chỉ thị TRIP

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (1.80…2.60) A - LR2K0308

Relay nhiệt Schneider (1.80…2.60) A - LR2K0308

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua

930.000 đ

Relay nhiệt Schneider (1.80…2....

930.000 đ

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha - Cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực - Reset tự động hoặc bằng tay, chỉ thị TRIP

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (16…24 ) A -LRD22

Relay nhiệt Schneider (16…24 ) A -LRD22

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

52.000 đ

Relay nhiệt Schneider (16…24 )...

52.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực Reset tự động hoặc bằng tay, chỉ thị TRIP

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (16…25 ) A -LRD325

Relay nhiệt Schneider (16…25 ) A -LRD325

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

1.688.000 đ

Relay nhiệt Schneider (16…25 )...

1.688.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực Reset tự động hoặc bằng tay, chỉ thị TRIP

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider  (5.5…8  ) A -LRD12

Relay nhiệt Schneider (5.5…8 ) A -LRD12

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

457.000 đ

Relay nhiệt Schneider (5.5…8 ...

457.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực Reset tự động hoặc bằng tay, chỉ thị TRIP

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (80…104) A - LRD4365

Relay nhiệt Schneider (80…104) A - LRD4365

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

3.985.000 đ

Relay nhiệt Schneider (80…104)...

3.985.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực Reset tự động hoặc bằng tay, chỉ thị TRIP

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (9…13 ) A -LRD313

Relay nhiệt Schneider (9…13 ) A -LRD313

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

1.585.000 đ

Relay nhiệt Schneider (9…13 ) ...

1.585.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực Reset tự động hoặc bằng tay, chỉ thị TRIP

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider  (90…150) A -LR9F5369

Relay nhiệt Schneider (90…150) A -LR9F5369

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua

8.300.000 đ

Relay nhiệt Schneider (90…150...

8.300.000 đ

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha - Cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực - Reset tự động hoặc bằng tay, chỉ thị TRIP

Đặt mua
Picture of Control Relay Schneider CAD32AL

Control Relay Schneider CAD32AL

Control Relay 3NO (3 Pha) Hãng sản xuất :Schneider Xuất xứ: Phấp Mounting :Din Rail(35m...

Đặt mua

Call/Zalo: 0963 435.510

Control Relay Schneider CAD32A...

Call/Zalo: 0963 435.510

Control Relay 3NO (3 Pha) Hãng sản xuất :Schneider Xuất xứ: Phấp Mounting :Din Rail(35mm)/Panel Type TeSys D

Đặt mua
Picture of Control Relay Schneider CAD32B7

Control Relay Schneider CAD32B7

Control Relay 3NO (3 Pha) Hãng sản xuất :Schneider Xuất xứ: Phấp Mounting :Din Rail(35m...

Đặt mua

Call/Zalo: 0963 435.510

Control Relay Schneider CAD32B...

Call/Zalo: 0963 435.510

Control Relay 3NO (3 Pha) Hãng sản xuất :Schneider Xuất xứ: Phấp Mounting :Din Rail(35mm)/Panel Type TeSys D

Đặt mua
Picture of Control Relay Schneider CAD32BD

Control Relay Schneider CAD32BD

Control Relay 3NO (3 Pha) Hãng sản xuất :Schneider Xuất xứ: Phấp Mounting :Din Rail(35m...

Đặt mua

Call/Zalo: 0963 435.510

Control Relay Schneider CAD32B...

Call/Zalo: 0963 435.510

Control Relay 3NO (3 Pha) Hãng sản xuất :Schneider Xuất xứ: Phấp Mounting :Din Rail(35mm)/Panel Type TeSys D

Đặt mua
Picture of Control Relay Schneider CAD32BL

Control Relay Schneider CAD32BL

Control Relay 3NO (3 Pha) Hãng sản xuất :Schneider Xuất xứ: Phấp Mounting :Din Rail(35m...

Đặt mua

Call/Zalo: 0963 435.510

Control Relay Schneider CAD32B...

Call/Zalo: 0963 435.510

Control Relay 3NO (3 Pha) Hãng sản xuất :Schneider Xuất xứ: Phấp Mounting :Din Rail(35mm)/Panel Type TeSys D

Đặt mua
Picture of Control Relay Schneider CAD32C7

Control Relay Schneider CAD32C7

Control Relay 3NO (3 Pha) Hãng sản xuất :Schneider Xuất xứ: Phấp Mounting :Din Rail(35m...

Đặt mua

Call/Zalo: 0963 435.510

Control Relay Schneider CAD32C...

Call/Zalo: 0963 435.510

Control Relay 3NO (3 Pha) Hãng sản xuất :Schneider Xuất xứ: Phấp Mounting :Din Rail(35mm)/Panel Type TeSys D

Đặt mua
Picture of Control Relay Schneider CAD32D7

Control Relay Schneider CAD32D7

Control Relay 3NO (3 Pha) Hãng sản xuất :Schneider Xuất xứ: Phấp Mounting :Din Rail(35m...

Đặt mua

Call/Zalo: 0963 435.510

Control Relay Schneider CAD32D...

Call/Zalo: 0963 435.510

Control Relay 3NO (3 Pha) Hãng sản xuất :Schneider Xuất xứ: Phấp Mounting :Din Rail(35mm)/Panel Type TeSys D

Đặt mua
Picture of Control Relay Schneider CAD32DD

Control Relay Schneider CAD32DD

Control Relay 3NO (3 Pha) Hãng sản xuất :Schneider Xuất xứ: Phấp Mounting :Din Rail(35m...

Đặt mua

Call/Zalo: 0963 435.510

Control Relay Schneider CAD32D...

Call/Zalo: 0963 435.510

Control Relay 3NO (3 Pha) Hãng sản xuất :Schneider Xuất xứ: Phấp Mounting :Din Rail(35mm)/Panel Type TeSys D

Đặt mua
Picture of Control Relay Schneider CAD32E7

Control Relay Schneider CAD32E7

Control Relay 3NO (3 Pha) Hãng sản xuất :Schneider Xuất xứ: Phấp Mounting :Din Rail(35m...

Đặt mua

Call/Zalo: 0963 435.510

Control Relay Schneider CAD32E...

Call/Zalo: 0963 435.510

Control Relay 3NO (3 Pha) Hãng sản xuất :Schneider Xuất xứ: Phấp Mounting :Din Rail(35mm)/Panel Type TeSys D

Đặt mua
Picture of Control Relay Schneider CAD32ED

Control Relay Schneider CAD32ED

Control Relay 3NO (3 Pha) Hãng sản xuất :Schneider Xuất xứ: Phấp Mounting :Din Rail(35m...

Đặt mua

Call/Zalo: 0963 435.510

Control Relay Schneider CAD32E...

Call/Zalo: 0963 435.510

Control Relay 3NO (3 Pha) Hãng sản xuất :Schneider Xuất xứ: Phấp Mounting :Din Rail(35mm)/Panel Type TeSys D

Đặt mua