Rơle bảo vệ dòng rò

Picture of Rơle bảo vệ điện áp Mikro -MU 250-415

Rơle bảo vệ điện áp Mikro -MU 250-415

Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt thông số bằng nút xoay Nguồn cu...

Đặt mua

2.290.000 đ

Rơle bảo vệ điện áp Mikro -MU ...

2.290.000 đ

Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt thông số bằng nút xoay Nguồn cu...

Đặt mua
Picture of EARTH FAULT RELAY Mikro -MK204A-240A

EARTH FAULT RELAY Mikro -MK204A-240A

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua

2.500.000 đ

EARTH FAULT RELAY Mikro -MK20...

2.500.000 đ

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua
Picture of EARTH FAULT RELAY Mikro -MK2200-240AD

EARTH FAULT RELAY Mikro -MK2200-240AD

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua

16.100.000 đ

EARTH FAULT RELAY Mikro -MK22...

16.100.000 đ

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua
Picture of EARTH FAULT RELAY Mikro -MK204A-240A

EARTH FAULT RELAY Mikro -MK204A-240A

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua

4.450.000 đ

EARTH FAULT RELAY Mikro -MK20...

4.450.000 đ

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua
Picture of Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD148-230 16072073

Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD148-230 16072073

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua

0 đ

Rơ le chống dòng rò của ABB l...

0 đ

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua
Picture of Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD148-24 16072065

Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD148-24 16072065

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua

0 đ

Rơ le chống dòng rò của ABB l...

0 đ

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua
Picture of biến dòng thứ tự không,ZCT 120S

biến dòng thứ tự không,ZCT 120S

Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt thông số bằng nút xoay Nguồn cu...

Đặt mua

1.890.000 đ

biến dòng thứ tự không,ZCT 120...

1.890.000 đ

Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt thông số bằng nút xoay Nguồn cu...

Đặt mua
Picture of biến dòng thứ tự không,,ZCT 60S

biến dòng thứ tự không,,ZCT 60S

Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt thông số bằng nút xoay Nguồn cu...

Đặt mua

750.000 đ

biến dòng thứ tự không,,ZCT 60...

750.000 đ

Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt thông số bằng nút xoay Nguồn cu...

Đặt mua
Picture of biến dòng thứ tự không ,ZCT 80S

biến dòng thứ tự không ,ZCT 80S

Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt thông số bằng nút xoay Nguồn cu...

Đặt mua

990.000 đ

biến dòng thứ tự không ,ZCT 80...

990.000 đ

Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt thông số bằng nút xoay Nguồn cu...

Đặt mua
Picture of Rơle bảo vệ dòng rò (Din Rail) Mikro - DIN300-240A

Rơle bảo vệ dòng rò (Din Rail) Mikro - DIN300-240A

Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt thông số bằng nút xoay Nguồn cu...

Đặt mua

1.600.000 đ

Rơle bảo vệ dòng rò (Din Rail)...

1.600.000 đ

Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt thông số bằng nút xoay Nguồn cu...

Đặt mua
Picture of Rơle bảo vệ dòng rò Mikro - DIN300-240A

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro - DIN300-240A

Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt thông số bằng nút xoay Nguồn cu...

Đặt mua

1.600.000 đ

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro - DI...

1.600.000 đ

Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt thông số bằng nút xoay Nguồn cu...

Đặt mua
Picture of BẢNG ĐÈN BÁO LẬP TRÌNH AN 112

BẢNG ĐÈN BÁO LẬP TRÌNH AN 112

Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt thông số bằng nút xoay Nguồn cu...

Đặt mua

18.750.000 đ

BẢNG ĐÈN BÁO LẬP TRÌNH AN 112

18.750.000 đ

Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt thông số bằng nút xoay Nguồn cu...

Đặt mua
Picture of BẢNG ĐÈN BÁO LẬP TRÌNH AN 120

BẢNG ĐÈN BÁO LẬP TRÌNH AN 120

Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt thông số bằng nút xoay Nguồn cu...

Đặt mua

26.900.000 đ

BẢNG ĐÈN BÁO LẬP TRÌNH AN 120

26.900.000 đ

Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt thông số bằng nút xoay Nguồn cu...

Đặt mua
Picture of Rơle bảo vệ điện áp Mikro - MU 2300-240AD

Rơle bảo vệ điện áp Mikro - MU 2300-240AD

Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt thông số bằng nút xoay Nguồn cu...

Đặt mua

22.425.000 đ

Rơle bảo vệ điện áp Mikro - MU...

22.425.000 đ

Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt thông số bằng nút xoay Nguồn cu...

Đặt mua
Picture of Rơle số bảo vệ dòng rò Mikro (Din Rail) - DIN310-240A

Rơle số bảo vệ dòng rò Mikro (Din Rail) - DIN310-240A

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua

2.300.000 đ

Rơle số bảo vệ dòng rò Mikro (...

2.300.000 đ

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua
Picture of Rơle số bảo vệ dòng rò Mikro - MK300A-240A

Rơle số bảo vệ dòng rò Mikro - MK300A-240A

Hiển thị số bằng LED 7 đoạn Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED Lập trình gi...

Đặt mua

2.100.000 đ

Rơle số bảo vệ dòng rò Mikro -...

2.100.000 đ

Hiển thị số bằng LED 7 đoạn Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED Lập trình gi...

Đặt mua
Picture of EARTH FAULT RELAY Mikro -MK202A-240A

EARTH FAULT RELAY Mikro -MK202A-240A

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua

2.450.000 đ

EARTH FAULT RELAY Mikro -MK20...

2.450.000 đ

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua
Picture of Rơle số dòng rò tự động đóng lặp lại (Din Rail) Mikro - DIN330-240A

Rơle số dòng rò tự động đóng lặp lại (Din Rail) Mikro - DIN330-240A

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua

4.450.000 đ

Rơle số dòng rò tự động đóng l...

4.450.000 đ

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua
Picture of Rơle số dòng rò tự động đóng lặp lại Mikro - MK330A-240A

Rơle số dòng rò tự động đóng lặp lại Mikro - MK330A-240A

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua

4.300.000 đ

Rơle số dòng rò tự động đóng l...

4.300.000 đ

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua
Picture of Numerical Self-Reclosing EL Relay Mikro -MK203A-240A

Numerical Self-Reclosing EL Relay Mikro -MK203A-240A

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua

8.400.000 đ

Numerical Self-Reclosing EL Re...

8.400.000 đ

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua
Picture of EARTH FAULT RELAY Mikro MK201A-240A

EARTH FAULT RELAY Mikro MK201A-240A

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua

1.700.000 đ

EARTH FAULT RELAY Mikro MK201A...

1.700.000 đ

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua
Picture of Numerical Self-Reclosing EL Relay Mikro -MK203A-240A

Numerical Self-Reclosing EL Relay Mikro -MK203A-240A

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua

2.875.000 đ

Numerical Self-Reclosing EL Re...

2.875.000 đ

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua
Picture of EARTH FAULT RELAY Mikro -MK202A-240A

EARTH FAULT RELAY Mikro -MK202A-240A

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua

3.600.000 đ

EARTH FAULT RELAY Mikro -MK20...

3.600.000 đ

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua
Picture of Numerical Self-Reclosing EL Relay Mikro -MK232A-240A

Numerical Self-Reclosing EL Relay Mikro -MK232A-240A

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua

4.300.000 đ

Numerical Self-Reclosing EL Re...

4.300.000 đ

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua
Picture of EARTH FAULT RELAY Mikro -MK233A-240A

EARTH FAULT RELAY Mikro -MK233A-240A

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua

4.700.000 đ

EARTH FAULT RELAY Mikro -MK23...

4.700.000 đ

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua
Picture of Rơ le bảo vệ điện áp Mikro -MX100 - 380

Rơ le bảo vệ điện áp Mikro -MX100 - 380

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua

645.000 đ

Rơ le bảo vệ điện áp Mikro -MX...

645.000 đ

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua
Picture of Rơ le bảo vệ điện áp Mikro -MX200A - 380

Rơ le bảo vệ điện áp Mikro -MX200A - 380

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua

1.050.000 đ

Rơ le bảo vệ điện áp Mikro -MX...

1.050.000 đ

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua
Picture of Numerical Self-Reclosing EL Relay Mikro -RPR 415

Numerical Self-Reclosing EL Relay Mikro -RPR 415

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua

5.400.000 đ

Numerical Self-Reclosing EL Re...

5.400.000 đ

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập tr...

Đặt mua
Picture of Rơ le chống dòng rò của ABB loạ RD296-230 16072115

Rơ le chống dòng rò của ABB loạ RD296-230 16072115

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua

0 đ

Rơ le chống dòng rò của ABB lo...

0 đ

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua
Picture of Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD172-24 16089176

Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD172-24 16089176

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua

0 đ

Rơ le chống dòng rò của ABB lo...

0 đ

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua
Picture of Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD172-230 16089184

Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD172-230 16089184

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua

0 đ

Rơ le chống dòng rò của ABB lo...

0 đ

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua
Picture of Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD196-230 16072099

Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD196-230 16072099

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua

0 đ

Rơ le chống dòng rò của ABB lo...

0 đ

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua
Picture of Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD196-24 16072081

Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD196-24 16072081

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua

0 đ

Rơ le chống dòng rò của ABB lo...

0 đ

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua
Picture of Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD2 16074137

Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD2 16074137

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua

0 đ

Rơ le chống dòng rò của ABB lo...

0 đ

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua
Picture of Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD272-115 16088517

Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD272-115 16088517

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua

0 đ

Rơ le chống dòng rò của ABB lo...

0 đ

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua
Picture of Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD272-230 16088525

Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD272-230 16088525

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua

0 đ

Rơ le chống dòng rò của ABB lo...

0 đ

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua
Picture of Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD272-24 16088509

Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD272-24 16088509

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua

0 đ

Rơ le chống dòng rò của ABB lo...

0 đ

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua
Picture of Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD272-DIG-115 16088541

Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD272-DIG-115 16088541

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua

0 đ

Rơ le chống dòng rò của ABB lo...

0 đ

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua
Picture of Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD272-DIG-230 16088558

Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD272-DIG-230 16088558

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua

0 đ

Rơ le chống dòng rò của ABB lo...

0 đ

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua
Picture of Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD272-DIG-24 16088533

Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD272-DIG-24 16088533

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua

0 đ

Rơ le chống dòng rò của ABB lo...

0 đ

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua
Picture of Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD296-115 16088566

Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD296-115 16088566

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua

0 đ

Rơ le chống dòng rò của ABB lo...

0 đ

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua
Picture of Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD296-24 16072107

Rơ le chống dòng rò của ABB loại RD296-24 16072107

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua

0 đ

Rơ le chống dòng rò của ABB lo...

0 đ

Rơ le chống dòng rò loại RD RD residual - current relays Sản xuất tại châu âu Bảo vệ co...

Đặt mua